Thể LoạI: Hướng dẫn Kinh tế

Công thức về xu hướng tiêu dùng cận biên (MPC)

Công thức về xu hướng tiêu dùng cận biên (MPC)

Công thức MPC (Xu hướng tiêu dùng cận biên) là gì? Công thức cho xu hướng tiêu dùng cận biên (MPC) đề cập đến sự gia tăng chi tiêu của người tiêu dùng do sự gia tăng thu nhập khả dụng. Công thức MPC được suy ra bằng cách chia thay đổi trong chi tiêu của người tiêu dùng (ΔC) cho thay đổi trong thu nhập khả dụng (ΔI). Công thức MPC được biểu diễn dưới dạng, Công thức Xu hướng tiêu dùng cận biên (MP
Ví dụ về độc quyền

Ví dụ về độc quyền

Ví dụ về độc quyền Các ví dụ về độc quyền sau đây cung cấp nhiều loại hình kinh doanh độc quyền khác nhau. Các ví dụ đều mang tính lý thuyết và thực tế, tức là có những công ty độc quyền trong lĩnh vực mà họ kinh doanh. Vì có rất nhiều ví dụ về độc quyền nên không phải tất cả các biến thể và các loại đều được giải thích ở đây nhưng sơ lược của tất cả các loại vẫn giống nhau, tức là công ty hoặc công ty là người bán duy nhất sản phẩm không có đối thủ cạnh tranh hoặc sản phẩm thay thế. 8 ví dụ hàng đầu về độc quyền trong đời thực Sau đây là những ví dụ về độc quyền trong cuộc sống thực. Ví d
Công thức doanh thu cận biên

Công thức doanh thu cận biên

Công thức tính doanh thu cận biên Công thức doanh thu cận biên là một tỷ lệ tài chính tính toán sự thay đổi trong tổng thể do việc bán thêm các sản phẩm hoặc đơn vị. Hãy xem một ví dụ và hiểu tương tự. Một người bán sô cô la chuẩn bị sô cô la tự làm và bán, anh ta bán được 30 gói mỗi ngày. Tổng giá của sô cô la bao gồm chi phí nguyên liệu sô cô la, chi phí chuẩn bị, chi phí đó
Chỉ số Laspeyres

Chỉ số Laspeyres

Chỉ số giá Laspeyres là gì? Chỉ số Laspeyres là phương pháp tính chỉ số giá tiêu dùng bằng cách đo lường sự thay đổi của giá rổ hàng hóa so với năm gốc. Nó được phát minh bởi Etienne Laspeyres, một nhà kinh tế học từ Đức để phân tích những thay đổi của giá so với thời kỳ năm gốc. Chỉ số này thường sử dụng năm gốc là 100 để phân tích chỉ số. Chỉ số lớn hơn 100 ngụ
Xuất khẩu ròng

Xuất khẩu ròng

Định nghĩa Xuất khẩu ròng Xuất khẩu ròng của bất kỳ quốc gia nào được đo lường bằng cách tính giá trị của hàng hóa hoặc dịch vụ mà quốc gia đó xuất khẩu trong một khoảng thời gian cụ thể trừ đi giá trị của hàng hóa hoặc dịch vụ mà quốc gia đó nhập khẩu trong cùng khoảng thời gian đó. Con số ròng được tính toán bao gồm nhiều loại hàng hóa và dịch vụ được xuất khẩu và nhập khẩu bởi
Sự khác biệt giữa CRR và SLR

Sự khác biệt giữa CRR và SLR

Sự khác biệt giữa CRR và SLR Tỷ lệ dự trữ tiền mặt (CRR) là tỷ lệ phần trăm tiền được giữ bởi tất cả các ngân hàng có Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ dưới dạng tiền mặt và do đó nó điều chỉnh dòng tiền trong nền kinh tế trong khi tỷ lệ thanh khoản theo luật định (SLR) là thời gian và nhu cầu. Nợ phải trả của ngân hàng được giữ với chính ngân hàng để duy trì khả năng thanh toán của ngân hàn
WPI so với CPI

WPI so với CPI

Sự khác biệt giữa WPI và CPI Cả chỉ số giá bán buôn (WPI) và chỉ số giá tiêu dùng (CPI) đều là sự thay đổi giá của các hàng hóa hoặc dịch vụ khác nhau trong nền kinh tế, trong đó chỉ số giá bán buôn đo lường phần trăm thay đổi của giá trong chỉ số bán buôn, còn chỉ số giá tiêu dùng đo lường phần trăm thay đổi của giá trên thị trường bán lẻ và do đó nó hữu ích hơn cho người tiêu dùng hơn là doanh nhân. Lạm phát là tình trạng thị trường trong đó giá cả hàng hóa và dịch vụ tăng liên tục trong một khoảng thời gian. Lạm phát là
Những yếu tố kinh tế

Những yếu tố kinh tế

Các yếu tố kinh tế là gì? Yếu tố Kinh tế là những yếu tố ảnh hưởng đến nền kinh tế và bao gồm lãi suất, thuế suất, luật pháp, chính sách, tiền lương và các hoạt động của chính phủ. Những yếu tố này không liên quan trực tiếp đến doanh nghiệp nhưng nó ảnh hưởng đến giá trị đầu tư trong tương lai. Ví dụ về các yếu tố kinh tế Có nhiều ví dụ về các yếu tố kinh tế, một số ví dụ như sau: - Thuế s
Công thức thu nhập quốc dân

Công thức thu nhập quốc dân

Công thức tính thu nhập quốc dân Công thức thu nhập quốc dân đề cập đến công thức được sử dụng để tính toán giá trị của tổng số mặt hàng được sản xuất trong nước bởi cư dân của quốc gia đó và thu nhập mà cư dân của quốc gia đó nhận được và theo công thức, thu nhập quốc dân được tính bằng cách cộng tiêu dùng, chi tiêu chính phủ, đầu tư. được thực hiện trong nước, xuất khẩu ròng của nước đó tức là xuất khẩu trừ đi nhập khẩu, sản xuất nước ngoài của cư dân
Thất nghiệp theo mùa

Thất nghiệp theo mùa

Định nghĩa Thất nghiệp theo mùa Thất nghiệp theo mùa là khoảng thời gian mà nhu cầu về lao động hoặc lực lượng lao động thấp hơn bình thường trong một số điều kiện nhất định, tuy nhiên, tình trạng đó chỉ là tạm thời và việc làm trở lại bình thường sau đó. Ví dụ về thất nghiệp theo mùa Sau đây là những ví dụ về thất nghiệp theo mùa. Ví
Thâm hụt ngân sách

Thâm hụt ngân sách

Thâm hụt ngân sách là gì? Trường hợp chi phí hàng năm của ngân sách vượt quá thu nhập hàng năm của ngân sách thì đó được gọi là thâm hụt ngân sách cho thấy tình trạng kém lành mạnh về tài chính của một quốc gia có thể được giảm bớt bằng cách thực hiện các biện pháp khác nhau như giảm dòng thu và tăng dòng thu. Công thức thâm hụt ngân sách Thâm hụt ngân sách = Tổng chi tiêu của chính phủ - Tổng thu nhậ
Công thức sản phẩm biên

Công thức sản phẩm biên

Công thức tính toán sản phẩm cận biên Công thức sản phẩm cận biên có thể được xác định bằng cách tính toán sự thay đổi của lượng sản xuất hoặc sự thay đổi của mức sản xuất và sau đó chia tỷ lệ tương tự cho sự thay đổi của yếu tố sản xuất. Mẫu số trong hầu hết các trường hợp là 1 vì công thức ban đầu được tạo ra dựa trên mỗi 1 đơn
Công thức ngang giá sức mua

Công thức ngang giá sức mua

Công thức tính ngang giá sức mua (PPP) Sức mua tương đương đề cập đến tỷ giá hối đoái của hai loại tiền tệ khác nhau sẽ ở trạng thái cân bằng và công thức PPP có thể được tính bằng cách nhân chi phí của một sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể với đơn vị tiền tệ đầu tiên với chi phí của cùng một hàng hóa hoặc dịch vụ ở Hoa Kỳ. USD. “Sức mua tương đương” là một thuật ngữ được sử dụng để giải thích lý thuyết kinh tế nói rằng tỷ giá hối đoái c
Kinh tế tích cực so với kinh tế chuẩn tắc

Kinh tế tích cực so với kinh tế chuẩn tắc

Sự khác biệt giữa kinh tế học tích cực và kinh tế học chuẩn tắc Kinh tế học tích cực hoàn toàn dựa trên các dữ kiện có nghĩa là nó cung cấp lời giải thích cho các chủ đề và các vấn đề như vậy liên quan đến kinh tế mà không cần phán xét trong khi kinh tế học chuẩn tắc chỉ đơn thuần dựa trên các giá trị và nó vốn mang tính chủ quan có nghĩa là nó không chỉ cung cấp giải thích cho các vấn đề các chủ đề liên quan đến kinh tế nhưng cũng đánh giá chúng. Kinh tế học vừa là khoa học vừa là nghệ thuật. Và nó không chỉ giới hạn trong thực tế hay hư cấu. Nó là sự kết hợp của cả hai. Kinh tế h
Giảm phát GDP

Giảm phát GDP

GDP Deflator là gì? Chỉ số giảm phát GDP là thước đo sự thay đổi của sản xuất trong nước hàng năm do sự thay đổi của tỷ giá trong nền kinh tế và do đó nó là thước đo sự thay đổi của GDP danh nghĩa và GDP thực tế trong một năm cụ thể được tính bằng cách chia GDP danh nghĩa với GDP thực và nhân kết quả với 100. Đó là thước đo lạm phát / giảm phát giá đối với năm gốc cụ thể và không dựa trên một giỏ hàn
Tài chính và Kinh tế

Tài chính và Kinh tế

Sự khác biệt giữa Tài chính và Kinh tế Tài chính và kinh tế là hai khái niệm khác nhau có mối quan hệ tương đối với nhau và kinh tế học về cơ bản liên quan đến việc tiêu dùng, trao đổi sản phẩm và dịch vụ, sản xuất, chuyển giao của cải, v.v. trong khi tài chính liên quan đến việc sử dụng đầy đủ // www.db. com /
Sản phẩm cận biên của Công thức Lao động

Sản phẩm cận biên của Công thức Lao động

Công thức tính sản phẩm lao động cận biên (MPL) Công thức Sản phẩm cận biên của Lao động là công thức tính sự thay đổi mức sản lượng của công ty khi có thêm một nhân viên mới vào công ty và theo công thức Sản phẩm cận biên của Lao động được tính bằng cách chia thay đổi giá trị. của tổng sản phẩm bằng sự thay đổi của lao động. Công thức tính Sản phẩm cận biên của l
Công thức GDP

Công thức GDP

Công thức tính GDP GDP là Tổng sản phẩm quốc nội và là một chỉ số để đo lường sức khỏe kinh tế của một quốc gia. Công thức để tính GDP có ba loại - Phương pháp tiếp cận chi tiêu, Phương pháp tiếp cận thu nhập và Phương pháp tiếp cận sản xuất. # 1 - Phương pháp Tiếp cận Chi tiêu - Có ba nhóm chi tiêu chính là hộ gia đình
Cầu co giãn đơn nhất

Cầu co giãn đơn nhất

Cầu co giãn đơn nhất là gì? Cầu co giãn đơn vị là loại cầu thay đổi cùng tỷ lệ với giá của nó; điều này có nghĩa là phần trăm thay đổi của cầu chính xác bằng phần trăm thay đổi của giá. Trong cầu đơn nhất, độ co giãn của sản phẩm là âm do giá sản phẩm giảm không giúp tạo thêm doanh thu. Nó vẫn ở mức như trước đây, chỉ là số lượng hàng hóa bán ra ngày càng tăng. Công thức cầu c
Công thức tài khoản hiện tại

Công thức tài khoản hiện tại

Công thức Tài khoản Hiện tại là gì? Công thức tài khoản vãng lai của Cán cân thanh toán đo lường xuất nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ và được tính bằng tổng của cán cân thương mại, thu nhập ròng và chuyển tiền vãng lai. Cán cân thương mại là chênh lệch giữa xuất nhập khẩu của các quốc gia và là thành phần lớn nhất của tài khoản vãng lai. Một quốc gia luôn cố gắng xuất khẩu nhiều hơn nhập khẩu. Để tài khoản vãng lai dương, điều quan trọng là
Kinh tế theo quy mô so với Kinh tế theo phạm vi

Kinh tế theo quy mô so với Kinh tế theo phạm vi

Nền kinh tế của quy mô và nền kinh tế của sự khác biệt trong phạm vi Tính kinh tế theo quy mô được áp dụng trong các doanh nghiệp trong một thời gian dài hơn và nó diễn ra khi một tổ chức đạt đến điểm mà chi phí sản xuất của nó bắt đầu giảm xuống và về cơ bản nó xảy ra trong các trường hợp sản xuất hàng loạt trong khi tính kinh tế theo quy mô xảy ra khi một tổ chức sản xuất nhiều loại sản phẩm và kết quả là chi phí sản xuất của nó bắt đầu giảm. Cả hai đều là những khái niệm của kinh tế học. Và cả hai đều rất hữu ích cho một doanh nghiệp muốn phát triển và phục vụ khách hàng của mình tố
Công thức kinh tế

Công thức kinh tế

Danh sách các công thức kinh tế Thuật ngữ kinh tế học biểu thị cách thức tiêu dùng, sản xuất và phân phối hàng hóa và dịch vụ diễn ra trong quốc gia. Nó cũng chỉ ra mức độ xác định của các cá nhân và doanh nghiệp trong việc phân bổ các nguồn lực để thu được giá trị gia tăng tối đa. Các công thức về kinh tế học có thể được xây dựng dựa trên cơ sở các cấp độ kinh tế vĩ
Công thức Thặng dư của Người tiêu dùng

Công thức Thặng dư của Người tiêu dùng

Công thức tính lợi ích của người tiêu dùng Công thức thặng dư tiêu dùng là một công thức kinh tế được sử dụng để tính lợi ích của người tiêu dùng bằng cách trừ giá thực tế mà người tiêu dùng đã trả từ mức giá tối đa mà người tiêu dùng sẵn sàng trả (cho một đơn vị sản phẩm). Thặng dư tiêu dùng là điểm mà cầu và cung của một sản phẩm hoặc dịch vụ gặp nhau và nó có thể được
Độ co giãn của cầu theo giá chéo

Độ co giãn của cầu theo giá chéo

Độ co giãn theo giá chéo của định nghĩa cầu Hệ số co giãn của cầu theo giá chéo đo lường mối quan hệ giữa giá với cầu, tức là sự thay đổi lượng cầu của một sản phẩm với sự thay đổi về giá của sản phẩm thứ hai, trong đó nếu cả hai sản phẩm đều là sản phẩm thay thế, thì nó sẽ cho thấy hệ số co giãn chéo của cầu và nếu cả là hàng hóa bổ sung, nó sẽ cho thấy một hệ số co giãn chéo của cầu gián tiếp hoặc âm. Nói một cách dễ hiểu, nó đo lường độ nhạy của cầu đối với một lượng X khi giá của hàng hóa Y có liên quan thay đổi. Công thức co giãn giá chéo của
Công thức tỷ giá hối đoái

Công thức tỷ giá hối đoái

Công thức Tỷ giá hối đoái là gì? Tỷ giá hối đoái được định nghĩa là tỷ giá trên cơ sở hai quốc gia tham gia trao đổi thương mại các mặt hàng hoặc hàng hóa có thể bán được trên thị trường. Về cơ bản, nó là chi phí của việc trao đổi một loại tiền tệ này sang một loại tiền tệ khác. Do đó, tỷ giá hối đoái có thể được tính theo mối quan hệ được đề cập dưới đây: - Tỷ giá hối đoái
Công thức lợi thế so sánh

Công thức lợi thế so sánh

Công thức Lợi thế So sánh là gì? Công thức lợi thế so sánh là một hệ số kinh tế để tính lợi thế so sánh giữa hai quốc gia sản xuất cùng một loại hàng hóa tại quốc gia của họ. Trên cơ sở tuyệt đối, một quốc gia có thể sản xuất nhiều hơn số lượng của một hàng hóa cụ thể so với số lượng được sản xuất cho cùng một hàng hóa khác. Nhưng điều đó không có nghĩa là quốc gia nào sản xuất nhiều hàng hóa hơn trên cơ sở tuyệt đối sẽ có lợi thế hơn các q
Lãi suất danh nghĩa

Lãi suất danh nghĩa

Định nghĩa lãi suất danh nghĩa Trong tài chính và kinh tế, Lãi suất danh nghĩa đề cập đến lãi suất không có sự điều chỉnh của lạm phát. Về cơ bản, nó là tỷ lệ “như đã nêu”, “như được quảng cáo”, v.v. mà không tính lạm phát, ảnh hưởng kép của lãi suất, thuế hoặc bất kỳ khoản phí nào trong tài khoản. Nó còn được gọi là Tỷ lệ Phần trăm Hàng năm. Đây là khoản lãi gộp hoặc được tính một lần trong năm. Về
Cuộc thi hoàn hảo

Cuộc thi hoàn hảo

Định nghĩa cạnh tranh hoàn hảo Cạnh tranh hoàn hảo là một loại thị trường mà ở đó có rất nhiều người mua và người bán và tất cả họ đều bắt đầu cơ chế mua và bán, không có hạn chế và không có cạnh tranh trực tiếp trên thị trường và người ta cho rằng tất cả người bán đang bán các sản phẩm giống hệt nhau hoặc đồng nhất. Giải trình Trong kinh tế học, cạnh tranh hoàn hảo là một cấu trúc thị trường lý thuyết mà ở đó cạnh tranh trực t
Tỷ giá Ngân hàng so với Tỷ lệ Repo

Tỷ giá Ngân hàng so với Tỷ lệ Repo

Sự khác biệt giữa Lãi suất Ngân hàng và Tỷ lệ Repo Lãi suất Ngân hàng là gì? Lãi suất Ngân hàng là lãi suất ngân hàng trung ương tính trên các khoản cho vay và ứng trước cho một ngân hàng thương mại mà không cần bán hoặc mua bất kỳ chứng khoán nào. Bất cứ khi nào ngân hàng thiếu tiền, họ thường có thể vay từ ngân hàng
Độc quyền và cạnh tranh độc quyền

Độc quyền và cạnh tranh độc quyền

Sự khác biệt giữa độc quyền và cạnh tranh độc quyền Độc quyền là một cấu trúc thị trường trong đó người tham gia là một người bán thống trị thị trường tổng thể khi anh ta đang cung cấp một sản phẩm hoặc dịch vụ duy nhất trong khi cạnh tranh độc quyền là một thị trường cạnh tranh chỉ có một số người mua và người bán cung cấp các sản phẩm thay thế gần gũi cho đến cùng người dùng. Độc quyền là trạng thái phổ biến trên thị trường trong đó một sản phẩm tham chiếu cụ thể được cung cấp bởi một người bán duy nhấ
Người định giá

Người định giá

Định nghĩa về Price Taker Người định giá là một cá nhân hoặc một công ty không có quyền kiểm soát giá của hàng hóa hoặc dịch vụ được bán bởi vì họ thường có quy mô giao dịch nhỏ và giao dịch ở bất kỳ mức giá nào đang thịnh hành trên thị trường. Các ví dụ về Price Taker Dưới đây là một số ví dụ về kẻ làm giá. Ví dụ 1 Hãy đ
Ví dụ về cạnh tranh độc quyền

Ví dụ về cạnh tranh độc quyền

Ví dụ về cạnh tranh độc quyền Các ví dụ về sự cạnh tranh độc quyền bao gồm sản phẩm làm đẹp có một số lượng rất lớn của người bán và các sản phẩm được bán bởi mỗi công ty mà là tương tự nhưng không giống hệt nhau và những người bán hàng không thể cạnh tranh khi giá như họ có thể bán lại với giá dựa trên sự độc đáo của sản phẩm mà họ đang chào bán và doanh nghiệp này có rào cản tương đối thấp để gia nhập và thoát khỏi thị trường. Trước khi xem qua các ví dụ, trước tiên, chúng ta hãy hiểu ý nghĩa của cạnh tranh độc quyền. Ý nghĩa của cạnh tranh độc quyền Cạnh tranh độc quyền là một cấ
Tiền so với tiền tệ

Tiền so với tiền tệ

Sự khác biệt giữa tiền tệ và tiền tệ Tiền tệ so với Tiền tệ là hai từ được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta và thường bị nhầm lẫn là một thứ tương tự. Các thuật ngữ Tiền và Tiền tệ thoạt nhìn có vẻ là từ đồng nghĩa nhưng thực tế không phải vậy. Hơn nữa, chúng đôi khi được sử dụng thay thế cho nhau trong một số trường hợp. Có một số lý thuyết
Các ví dụ về chủ nghĩa tư bản

Các ví dụ về chủ nghĩa tư bản

Định nghĩa & Ví dụ về Chủ nghĩa Tư bản Chủ nghĩa tư bản là một hệ thống kinh tế trong đó các yếu tố sản xuất bao gồm tư liệu sản xuất, tài nguyên thiên nhiên, lao động và tinh thần kinh doanh thuộc sở hữu của các cá nhân hoặc doanh nghiệp tư nhân. Chủ nghĩa tư bản đòi hỏi chính phủ phải tuân theo chính sách tự do, không đư
Kinh tế đóng

Kinh tế đóng

Kinh tế đóng là gì? Nền kinh tế đóng là loại hình kinh tế không xảy ra xuất nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ, nghĩa là nền kinh tế tự cung tự cấp và không có hoạt động buôn bán từ bên ngoài kinh tế. Mục đích duy nhất của nền kinh tế như vậy là đáp ứng tất cả các nhu cầu của người tiêu dùng trong nước trong phạm vi biên giới của đất nước. Trên thực tế, không có quốc gia nào có nền kinh tế đóng cửa như hiện nay. Brazil có nền kinh tế đóng cửa gần n
Lợi nhuận kinh tế

Lợi nhuận kinh tế

Định nghĩa lợi nhuận kinh tế Lợi nhuận kinh tế là khoản chênh lệch giữa lợi nhuận kế toán và chi phí cơ hội mà doanh nghiệp đã bỏ qua khi doanh nghiệp đã đầu tư vào dự án hiện có của mình. Bất cứ khi nào, một công ty nói về lợi nhuận, đó thường là lợi nhuận kế toán. Nói một cách dễ hiểu, lợi nhuận kế toán là khoản chênh lệch giữa tổng doanh thu và chi p
Cán cân thương mại

Cán cân thương mại

Định nghĩa Cán cân Thương mại Cán cân thương mại (BOT) được định nghĩa là xuất khẩu của quốc gia trừ đi nhập khẩu. Đối với bất kỳ nền kinh tế nào tài sản vãng lai, BOT là một trong những thành phần quan trọng vì nó đo lường thu nhập ròng của một quốc gia kiếm được từ tài sản toàn cầu. Tài khoản vãng lai cũng tính đến tất cả các khoản thanh toán qua biên giới quốc gia. Nhìn chung,
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI)

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI)

Chỉ số giá tiêu dùng là gì? Chỉ số giá tiêu dùng là thước đo giá trung bình của một rổ hàng hóa được mọi người sử dụng phổ biến so với năm gốc. Chỉ số CPI năm cơ sở được đánh dấu là 100 và chỉ số CPI của năm mà thước đo được tính là dưới hoặc trên 100, do đó đánh dấu giá bình quân tăng hay giảm trong thời kỳ. Công thức Chỉ số Giá tiêu dùng (CPI) Công thức Chỉ số Giá tiêu dùng (CPI) cho một năm nhất định được đưa ra
Tài khoản Hiện tại và Tài khoản Vốn

Tài khoản Hiện tại và Tài khoản Vốn

Sự khác biệt giữa tài khoản vãng lai và tài khoản vốn Tài khoản vãng lai là tài khoản tài chính của nền kinh tế hoặc của bất kỳ tổ chức cá nhân nào, thể hiện kết quả thu chi khác nhau và tính toán lợi nhuận doanh thu trong khi tài khoản vốn cho biết các khoản thu nhập và chi tiêu vốn khác nhau như mua bán tài sản cố định, sửa chữa vốn, bán các khoản đầu tư, v.v. Nếu bạn muốn hiểu tài khoản chi tiết của cán cân thanh toán, điều quan trọng là bạn phải hiểu cả hai
Các loại hệ thống kinh tế

Các loại hệ thống kinh tế

Các loại hệ thống kinh tế Có vô số nền kinh tế trên thế giới, mỗi nền kinh tế có một đặc điểm và bản sắc riêng. Tuy nhiên, trên bình diện rộng, bạn vẫn có thể phân loại chúng trên cơ sở các đặc điểm chung. Về cơ bản có bốn loại hệ thống kinh tế chính - Kinh tế truyền thống, Kinh tế chỉ huy, Kinh tế thị trường và Kinh tế hỗn hợp. Trong bài này, chúng ta cùng tìm hiểu chi tiết về từng loại hệ thống kinh tế. # 1 - Nền kinh tế truyền thống
Lợi thế tuyệt đối so với Lợi thế so sánh

Lợi thế tuyệt đối so với Lợi thế so sánh

Sự khác biệt giữa lợi thế tuyệt đối và lợi thế so sánh Lợi thế tuyệt đối là khả năng có thể sản xuất ra số lượng hàng hóa và dịch vụ tăng lên và có chất lượng tốt hơn so với các đối thủ cạnh tranh trong khi Lợi thế so sánh biểu thị khả năng sản xuất hàng hóa hoặc dịch vụ với chi phí cơ hội tương đối thấp hơn. Trong thương mại quốc tế, lợi thế tuyệt đối và lợi thế so sánh là những thuật ngữ được sử dụng rộng rãi. Những l
Công thức Cán cân Thanh toán

Công thức Cán cân Thanh toán

Công thức tính số dư thanh toán (BOP) Công thức cho Cán cân thanh toán là tổng các số dư tài khoản vãng lai, tài khoản vốn và tài khoản tài chính. Thuật ngữ cán cân thanh toán đề cập đến việc ghi lại tất cả các khoản thanh toán và nghĩa vụ liên quan đến nhập khẩu từ nước ngoài đối với tất cả các khoản thanh toán và nghĩa vụ liên quan đến xuất khẩu ra nước ngoài. Nó là kế toán của tất cả các dòng tài chính vào và ra của một quốc gia. Cán cân thanh toán = Số dư tài khoản
Lợi nhuận bình thường

Lợi nhuận bình thường

Lợi nhuận bình thường là gì? Lợi nhuận thông thường là một thuật ngữ kinh tế mà khi lợi nhuận bằng 0 sau khi xem xét cả chi phí ngầm định và chi phí rõ ràng cũng như chi phí cơ hội tổng thể. Nó xảy ra khi tất cả các nguồn lực được sử dụng hiệu quả và không thể được sử dụng cho mục đích tốt hơn. Nếu độ lợi thặng dư khác 0 thì nó được gọi là lợi nhuận siêu thường. Lợi nhuận kinh tế so với bình
GDP danh nghĩa so với GDP thực tế

GDP danh nghĩa so với GDP thực tế

Sự khác biệt giữa GDP danh nghĩa và GDP thực tế GDP danh nghĩa là thước đo sản lượng hàng hóa hoặc dịch vụ hàng năm theo giá hiện hành trong khi GDP thực tế là thước đo sản lượng hàng hóa hoặc dịch vụ hàng năm được tính theo giá thực tế mà không tính đến ảnh hưởng của Lạm phát và do đó Tổng sản phẩm quốc nội danh nghĩa được coi là thước đo phù hợp hơn về GDP. Nếu bạn tham gia vào hoạt động kinh doanh - với tư cách là chủ doanh nghiệp hoặc với tư cách là khách hàng, bạn nên
Cung và cầu

Cung và cầu

Sự khác biệt giữa cung và cầu Cung có mối quan hệ trực tiếp với giá của một sản phẩm hoặc dịch vụ, có nghĩa là nếu giá của sản phẩm hoặc dịch vụ giống nhau tăng lên, thì lượng cung của nó cũng sẽ tăng lên và nếu giá giảm, thì lượng hàng đó cũng sẽ giảm trong khi cầu có mối quan hệ gián tiếp với giá của sản phẩm hoặc dịch vụ có nghĩa là nếu giá giảm thì cầu sẽ tăng và ngược lại. Ngày nay, mọi người đã trở nên rất lựa chọn đối với những thứ mà họ sử dụng, mặc hoặc mang theo. Họ thực sự rất ý thức về những gì
Cán cân thương mại so với cán cân thanh toán

Cán cân thương mại so với cán cân thanh toán

Sự khác biệt giữa cán cân thương mại so với cán cân thanh toán Nếu bạn muốn hiểu hoạt động kinh doanh vượt ra ngoài biên giới như thế nào, bạn cần phải hiểu xuất nhập khẩu. Cùng với đó, bạn nên tìm hiểu cách thức hoạt động của cán cân thương mại và cán cân thanh toán. Cán cân thương mại là một bộ phận của cán cân thanh toán. Cán cân thương mại chỉ đơ
Top 10 cuốn sách kinh tế vĩ mô hay nhất

Top 10 cuốn sách kinh tế vĩ mô hay nhất

Sách kinh tế vĩ mô hay nhất 1 - Kinh tế vĩ mô: Nguyên tắc, Vấn đề và Chính sách (Kinh tế học Irwin) 2 - Các nguyên tắc của kinh tế học vĩ mô (Các nguyên tắc kinh tế học của Mankiw) 3 - Kinh tế vĩ mô 4 - Nền kinh tế vĩ mô ngày nay (Loạt bài về kinh tế học của Mcgraw-Hill) 5 - Cơ sở của Kinh tế vĩ mô 6 - Kinh tế vĩ mô 7 - Kinh tế học vĩ mô: Nguyên tắc, Ứng dụng và Công cụ 8 - Kinh tế vĩ mô 9 - Hướng dẫn ngắn gọn về kinh tế vĩ mô: Những điều nhà quản lý, giám đốc điều hành và sinh viên cần biết 10 - Kinh tế vĩ mô cốt lõi Ngoài việc kinh doanh của chính bạn, có nhiều yếu tố xoay quanh các
Quy mô kinh tế

Quy mô kinh tế

Diseconomies of Scale là gì? Diseconomies of Scale Định nghĩa - Đó là trạng thái mà chi phí sản xuất trung bình dài hạn (LRAC) tăng lên cùng với sự gia tăng của mỗi đơn vị hàng hóa được sản xuất. Sự bất ổn về quy mô xảy ra khi các công ty phát triển vượt bậc về quy mô dẫn đến tăng chi phí nhân viên, chi phí tuân thủ, chi phí quản lý, v.v. Sự gia tăng chi phí bình quân của công ty chủ yếu là do sự kém hiệu quả trong hệ thống
Cầu co giãn và không co giãn

Cầu co giãn và không co giãn

Sự khác biệt giữa cầu co giãn và không co giãn Cầu co giãn đề cập đến sự thay đổi bất lợi về số lượng của một sản phẩm dựa trên những thay đổi nhỏ trong giá của sản phẩm cụ thể đó và nó biểu thị cách cung và cầu phản ứng với nhau do giá cả, mức thu nhập, v.v. trong khi cầu không co giãn biểu thị nhu cầu về một sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể không đổi
Top 10 cuốn sách kinh tế vi mô hay nhất

Top 10 cuốn sách kinh tế vi mô hay nhất

Sách kinh tế vi mô hay nhất 1 - Các Nguyên tắc Kinh tế Vi mô, Tái bản lần thứ 7 (Các Nguyên tắc Kinh tế học của Mankiw) 2 - Kinh tế vi mô: Nguyên tắc, Vấn đề và Chính sách (Loạt bài McGraw-Hill về Kinh tế học) 3 - Kinh tế vi mô 4 - Kinh tế vi mô: Lý thuyết và Ứng dụng với Giải tích (Tái bản lần thứ 4) (Loạt bài Pearson trong Kinh tế học) 5 - Các nguyên lý của kinh tế học vi mô (Tái bản lần thứ 12) 6 - Các nguyên tắc hiện đại: Kinh tế học vi mô 7 - Lý thuyết kinh tế vi mô 8 - Kinh tế vi mô cốt lõi 9 - Kinh tế vi mô cho ngày nay 10 - Kinh tế vi mô trở nên đơn giản: Các nguyên tắc kinh tế
Suy thoái kinh tế

Suy thoái kinh tế

Khoảng cách nghỉ ngơi là gì? Định nghĩa Khoảng cách nghỉ - Nó có thể được định nghĩa là sự khác biệt giữa GDP thực tế và GDP tiềm năng ở mức toàn dụng lao động. Đây còn được gọi là khoảng cách co giãn. GDP thực tế luôn lớn hơn GDP tiềm năng vì tổng sản lượng của nền kinh tế luôn thấp hơn tổng sản lượng có thể đạt được khi toàn dụng. Nói một cách đơn giản hơn, chúng ta có thể nói đây là khoảng cách giữa sản lượng thực tế và sản lượng toàn dụng khi
GDP so với GNP

GDP so với GNP

Sự khác biệt giữa GDP và GNP Để đo lường sản lượng hàng năm của một quốc gia, cả Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) và Tổng sản phẩm quốc dân (GNP) được coi là tổng sản phẩm quốc nội (GDP) là thước đo sản lượng quốc gia trong cả năm trong khi tổng sản phẩm quốc dân (GNP) là thước đo Sản lượng hoặc sản lượng hàng năm của công dân nước đó dù ở trong nước hay nước ngoài và do đó biên giới của quốc gia đó không được tính đến trong tính toán GNP. Tổng sản phẩm quốc nội xem xét giá trị thị trường của tất cả hàng hóa và dịch vụ cuối cùng được tạo ra bởi các yếu tố sản xuất như vốn và lao động t
Đầu tư trực tiếp nước ngoài

Đầu tư trực tiếp nước ngoài

Đầu tư trực tiếp nước ngoài là gì? Đầu tư trực tiếp nước ngoài hoặc FDI là khoản đầu tư được thực hiện bởi một cá nhân hoặc một tổ chức vào các doanh nghiệp đặt tại một quốc gia khác hay nói cách khác, FDI là khi một tổ chức hoặc một cá nhân sở hữu một lượng cổ phần tối thiểu. của mười phần trăm của một công ty nước ngoài. Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) đề cập rằn
Chỉ số Fisher

Chỉ số Fisher

Định nghĩa Chỉ số Giá Fisher Chỉ số Fisher là một chỉ số giá tiêu dùng được sử dụng để đo lường mức tăng giá của hàng hóa và dịch vụ trong một khoảng thời gian và được tính như giá trị trung bình hình học của Chỉ số Laspeyres và Chỉ số giá Paasche. Công thức chỉ số Fisher Chỉ số giá cá = (LPI * PPI) ^ 0,5 Ở đâu, LPI = Chỉ số
GDP thực tế trên mỗi công thức Capita

GDP thực tế trên mỗi công thức Capita

Công thức tính GDP thực trên mỗi Capita Công thức GDP thực trên mỗi Capita đề cập đến công thức được sử dụng để tính tổng sản lượng kinh tế của đất nước đối với mỗi người sau khi điều chỉnh ảnh hưởng của lạm phát và theo công thức GDP thực trên mỗi Capita được tính bằng cách chia GDP thực của quốc gia (tổng sản lượng kinh tế của quốc gia được điều chỉnh theo lạm phát) bằng tổng số người của cả nước. Công thức tính GDP thực trên đầu người được trình bày như sau GDP thực tế trên mỗi Capita = GDP danh nghĩa / (1+ Chỉ số giảm phát) / Dân số
Lạm phát so với lãi suất

Lạm phát so với lãi suất

Tỷ lệ lạm phát biểu thị sự thay đổi của giá hàng hóa và dịch vụ do lạm phát, do đó biểu hiện sự gia tăng giá cả và tăng nhu cầu của các hàng hóa khác nhau, trong khi lãi suất là tỷ lệ người cho vay tính cho người đi vay hoặc người phát hành công cụ nợ khi lãi suất tăng lên làm giảm cầu. cho vay và tăng nhu cầu đầu tư. Lạm phát và lãi suất - Chúng có liên quan với nhau khôn
Thu nhập cá nhân

Thu nhập cá nhân

Thu nhập cá nhân là gì? Thu nhập cá nhân đề cập đến tất cả các khoản thu nhập do một hộ gia đình tạo ra trong một năm nhất định và bao gồm các nguồn thu nhập khác nhau như tiền lương, tiền công, đầu tư, cổ tức, tiền thuê nhà, các khoản đóng góp của người sử dụng lao động cho bất kỳ chương trình lương hưu nào, v.v. Khái niệm này đã được sử dụng để tính toán tổng thu nhập quốc dân đã điều chỉnh trong kinh tế h
Động lực thị trường

Động lực thị trường

Động lực thị trường là gì? Động lực thị trường được định nghĩa là lực lượng của các yếu tố cấu thành thị trường chịu trách nhiệm cho sự dịch chuyển của cầu và đường cung, do đó có trách nhiệm tạo ra và giảm cung và cầu của một sản phẩm cụ thể hoặc có thể được sử dụng trong các lĩnh vực rộng hơn như nền kinh tế của quốc gia bằng cách cung cấp các tín hiệu về các xu hướng sắp tới. Giải trình Các động lực thị trường đại diện cho các lực lượng chịu trách nhiệm về những thay đổi trong giá cả và hành vi của người tiêu dùng v
Thị trường kém hiệu quả

Thị trường kém hiệu quả

Định nghĩa thị trường không hiệu quả Thị trường kém hiệu quả được định nghĩa là thị trường trong đó tài sản tài chính không hiển thị hoặc không phản ánh giá trị thị trường hợp lý và thực của nó. và không tuân theo khái niệm về giả thuyết thị trường hiệu quả. Giả thuyết thị trường hiệu quả cho rằng tài sản tài chính được giao dịch trong hệ thống tài c
Sản phẩm cận biên của vốn

Sản phẩm cận biên của vốn

Sản phẩm cận biên của vốn là gì? Sản phẩm cận biên của vốn đề cập đến sự thay đổi trong sản lượng đầu ra của công ty khi sử dụng thêm một đơn vị vốn trong khi các đầu vào khác không đổi và nó đóng một vai trò quan trọng đối với việc quản lý của công ty vì quyết định liên quan đến các các khoản đầu tư vào công ty được thực hiện sau khi so sánh sản phẩm cận biên của vốn đến với chi phí sử dụng vốn tương ứng. Sản phẩm cận biên của công thức vốn Công thức tính sản phẩm cận biên của vốn như sau: Sản phẩm cận biên của vốn (MPK) = Thay đổi trong Tổng sản l
Công thức Tỷ lệ Lạm phát

Công thức Tỷ lệ Lạm phát

Công thức tính tỷ lệ lạm phát Công thức tỷ lệ lạm phát giúp chúng ta hiểu giá hàng hóa và dịch vụ của một nền kinh tế đã tăng bao nhiêu trong một năm. Ví dụ, nếu giá hàng hóa và dịch vụ trong một nền kinh tế hiện là 103 đô la và trong năm trước đó là 100 đô la, thì lạm phát là 3 đô la. Dưới đây là công thức cho trước để chúng ta có thể tính tỷ lệ lạm phát. Ở đây, CPI x
Công thức Tỷ lệ Thất nghiệp

Công thức Tỷ lệ Thất nghiệp

Công thức tính tỷ lệ thất nghiệp Công thức tỷ lệ thất nghiệp tính toán tỷ lệ những người không làm việc hoặc không có việc làm trong tổng số lực lượng lao động có việc làm hoặc thất nghiệp và được mô tả dưới dạng phần trăm. Tỷ lệ thất nghiệp = Số người thất nghiệp / Lực lượng lao động * 100 Ở đâu,
Chuyển tiếp phí bảo hiểm

Chuyển tiếp phí bảo hiểm

Forward Premium là gì? Phí bảo hiểm kỳ hạn là khi tỷ giá hối đoái trong tương lai được dự đoán cao hơn tỷ giá hối đoái giao ngay. Vì vậy, nếu ký hiệu Tỷ giá hối đoái được đưa ra như Nội / Nước ngoài và có phí bảo hiểm kỳ hạn, thì điều đó có nghĩa là Nội tệ sẽ giảm giá. Chuyển tiếp công thức cao cấp Công thức = (Tỷ giá hối đoái trong tương lai - Tỷ giá hối đoá
Tiện ích kinh tế

Tiện ích kinh tế

Định nghĩa Tiện ích Kinh tế Tiện ích kinh tế đề cập đến tính hữu ích hoặc giá trị mà người tiêu dùng trải nghiệm từ một sản phẩm hoặc dịch vụ và có thể được đánh giá dựa trên hình thức, thời gian, địa điểm và sở hữu, những yếu tố này giúp đánh giá các quyết định mua hàng và động lực đằng sau các quyết định đó. Giải thích với ví dụ Tiện ích kinh tế là một thuật ngữ được sử dụng bởi các nhà kinh tế để liên quan đến sự hài lòng
Ví dụ về độc quyền

Ví dụ về độc quyền

Ví dụ về độc quyền Có rất nhiều ví dụ về độc quyền. Trong kịch bản hiện tại, số lượng người chơi kiểu này đang tăng lên. Nó hoàn toàn đối lập với độc quyền. Điều này cho phép nhiều đối thủ cạnh tranh cùng tồn tại. Vì vậy, người tiêu dùng đang có một danh sách các công ty cho một lĩnh vực cụ thể. Những thứ này đang phổ biến và cũng nằm trong phạm vi rộng của các ngành công nghiệp. Một số lĩnh vực côn
Công bằng trong kinh tế

Công bằng trong kinh tế

Công bằng trong Kinh tế là gì? Công bằng trong kinh tế học được định nghĩa là quá trình để trở nên công bằng trong nền kinh tế, có thể bao gồm từ khái niệm thuế đến phúc lợi trong nền kinh tế và nó cũng có nghĩa là thu nhập và cơ hội giữa mọi người được phân bổ đồng đều như thế nào. Giải trình Mọi quốc gia cần có một mục tiêu kinh tế chung được xác định là công bằng và đồng
Công thức co giãn giá của cầu

Công thức co giãn giá của cầu

Công thức tính độ co giãn của cầu theo giá Công thức độ co giãn của cầu theo giá là thước đo độ co giãn của cầu theo giá được tính bằng cách lấy phần trăm thay đổi về lượng (∆Q / Q) chia cho phần trăm thay đổi của giá (∆P / P), được biểu thị bằng toán học như Hơn nữa, phương trình co giãn cầu theo giá có thể được xây dựng thành Trong đó Q 0 = Số lượng ban đầu, Q 1 = Số lượng cuối cùng, P 0 = Giá ban đầu và P 1 = Giá cuối cùng Độ co giãn theo giá của tính toán cầu (từng bước) Độ co giãn của cầu theo giá có thể được xác định theo bốn bước sau: Bước 1:  Xác định P 0 và Q 0 lần lư
Công thức hệ số nhân tiền

Công thức hệ số nhân tiền

Công thức tính hệ số tiền Hệ số nhân tiền có thể được định nghĩa là loại hiệu ứng có thể được gọi là sự gia tăng không cân đối của lượng tiền trong hệ thống ngân hàng do bơm vào mỗi đô la dự trữ. Công thức tính số nhân tiền được biểu diễn như sau, Hệ số nhân tiền = 1 / Tỷ lệ dự trữ Đó là lượng tiền mà nền kinh tế hoặc hệ thống ngân hàng sẽ có thể tạo ra với mỗi khoản dự trữ của đồng đô la. Chắc chắn, điều này sẽ phụ thuộc vào tỷ lệ dự trữ. Số tiền ngân hàng phải dự trữ càng nhiều thì họ càng ít có khả năng cho vay. Do đó, số nhân giữ mối q
Chỉ số Paasche

Chỉ số Paasche

Chỉ số giá Paasche là gì? Chỉ số Giá Paasche được định nghĩa là một phương pháp tính toán Lạm phát bằng cách đo lường sự thay đổi Giá của một Hàng hóa so với năm gốc. Nó được phát minh bởi Hermann Paasche, một Nhà kinh tế đến từ Đức để hiểu Lạm phát thực tế trong Giỏ hàng hóa so với giá trị năm gốc. Chỉ số thường sử dụng năm cơ sở là 100 để phân tích Chỉ số. Chỉ số lớn hơn 100 cho biết tác độn
Luật Okun

Luật Okun

Luật Okun là gì?  Định luật Okun được đặt theo tên của Arthur Okun, một nhà kinh tế học đã công bố nghiên cứu của mình về mối quan hệ giữa hai biến số kinh tế vĩ mô chính là thất nghiệp và sản xuất và nó tuyên bố rằng “cứ 1% thất nghiệp giảm trong một nền kinh tế, thì Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) sẽ tăng tăng 2% và Tổng sản phẩm quốc dân (GNP) sẽ tăng 3% ”. Điều này có nghĩa là thất nghiệp tỷ lệ nghịch với GDP và GNP của một quốc gia. Luật này được biết đến vì tính đơn g
Công thức Tỷ lệ Tham gia Lực lượng Lao động

Công thức Tỷ lệ Tham gia Lực lượng Lao động

Công thức tính tỷ lệ tham gia lực lượng lao động Công thức Tham gia Lực lượng Lao động đề cập đến công thức được sử dụng để tính toán lực lượng lao động đang hoạt động của nền kinh tế so với tổng dân số của nó và theo công thức, Tỷ lệ Tham gia Lực lượng Lao động được tính bằng cách chia tổng số người có sẵn để làm việc bằng tổng dân số. Dưới đây là công thức dùng để tính tỷ lệ tham gia lực lượng lao động: Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động = Lực lượng lao độn
Tổng cầu (AD)

Tổng cầu (AD)

Tổng cầu (AD) là gì? Tổng cầu Cầu là tổng cầu của tất cả hàng hóa và dịch vụ trong nền kinh tế của một quốc gia và được biểu thị bằng tổng số tiền được trao đổi cho hàng hóa và dịch vụ đó. Nó tương đương với cầu về Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của quốc gia và mô tả mối quan hệ giữa tất cả những thứ được mua trong nước với giá của chúng. Công thức Tổng cầu được tính toán bằng cách sử dụng các thành phần khác nhau bao gồm chi tiêu của Người tiêu dùng, chi tiêu của
Chỉ số Herfindahl-Hirschman

Chỉ số Herfindahl-Hirschman

Chỉ số Herfindahl-Hirschman là gì? Chỉ số Herfindahl-Hirschman hay chỉ số HHI đề cập đến thước đo mức độ tập trung của thị trường và là một chỉ báo về mức độ cạnh tranh trong một ngành cụ thể. Công thức Chỉ số HHI giúp phân tích và quan sát, nếu một ngành cụ thể có mức độ tập trung cao hoặc gần với tình trạng độc quyền hoặc nếu có một mức độ cạnh tranh nào đó xung quanh nó. Nó được tính toán bằng cách bình phương đầu tiên và sau đó tổng hợp thị phần riêng lẻ của từng công ty trong một ngành hoặc
Công thức thu nhập khả dụng

Công thức thu nhập khả dụng

Công thức tính thu nhập khả dụng Thu nhập khả dụng có thể được định nghĩa là số tiền sau khi tính thuế thu nhập hộ gia đình có thể chi tiêu hoặc tiết kiệm như nhau. Công thức tính Thu nhập khả dụng được trình bày như sau Thu nhập khả dụng = PI - PIT Ở đâu, PI là thu nhập cá nhân PIT là thuế thu nhập cá nhân Phương trình thu nhập khả dụng khá đơn giản để sử dụng và tính toán. Đầu tiên, chúng ta cần tìm hiểu tổng thu nhập của cá nhân trước bất kỳ khoản chi phí nào và sau đó khấu trừ tổng t
Khấu hao kinh tế

Khấu hao kinh tế

Định nghĩa Khấu hao Kinh tế Khấu hao kinh tế được định nghĩa là sự hao mòn của một tài sản vượt quá khả năng hoặc công dụng dự kiến ​​của nó, có nghĩa là giả sử chúng ta có một tài sản và chúng ta dự kiến ​​khấu hao sẽ kéo dài trong bốn năm nhưng nó trở nên lỗi thời và phế liệu trong khoảng thời gian chỉ ba năm nó được cho là kinh tế bị mất giá. Giải thích ngắn gọn Khấu hao kinh tế được định nghĩa là sự giảm dần giá trị của tài sản trong một khoảng thời gian do
Nền kinh tế phát triển

Nền kinh tế phát triển

Nền kinh tế phát triển là gì? Nền kinh tế phát triển là nền kinh tế (quốc gia) có trình độ hoạt động kinh tế cao, đặc trưng bởi thu nhập bình quân đầu người hoặc tổng sản phẩm quốc nội bình quân đầu người (GDP), mức độ công nghiệp hóa cao, cơ sở hạ tầng phát triển, tiến bộ công nghệ, trình độ phát triển con người tương đối cao. , y tế và giáo dục. Đặc điểm của các nền kinh tế phát triển Sau đây là đặc điểm của các nền kinh tế phát triể
Tiền Fiat

Tiền Fiat

Tiền Fiat / Tiền tệ Fiat là gì? Tiền Fiat là tiền tệ được chính phủ tuyên bố là đấu thầu hợp pháp và không có sự hỗ trợ của hàng hóa vật chất như vàng và đúng hơn là giá trị của tiền fiat bắt nguồn từ quan hệ cung cầu trên thị trường. Đồng Rupee Ấn Độ và Đô la Mỹ lần lượt là tiền tệ fiat của Ấn Độ và Mỹ. Mệnh giá
Kinh tế tích cực

Kinh tế tích cực

Kinh tế học Tích cực là gì? Kinh tế học tích cực nói về những thứ “đang có”. Chúng là sự thật. Chúng có thể được kiểm chứng. Bạn có thể chứng minh hoặc bác bỏ nó. Bạn có thể kiểm tra nó. Và bạn có thể tìm hiểu xem những tuyên bố này được đề cập trong kinh tế học tích cực là đúng hay sai. Nó dựa trên các tuyên bố và phân tích có thể kiểm chứng và thử nghiệm. Giả sử rằng chúng ta đang nói
Mô hình Stackelberg

Mô hình Stackelberg

Mô hình Stackelberg là gì? Mô hình Stackelberg là một mô hình lãnh đạo cho phép công ty thống lĩnh thị trường định giá trước và sau đó, các công ty đi sau tối ưu hóa sản xuất và giá cả của họ. Nó được xây dựng bởi Heinrich Von Stackelberg vào năm 1934. Nói một cách đơn giản, chúng ta hãy giả sử một thị trường có ba
Nhà nhập khẩu ròng

Nhà nhập khẩu ròng

Định nghĩa nhà nhập khẩu ròng Net Importer đề cập đến một quốc gia có giá trị sản phẩm và dịch vụ nhập khẩu cao hơn giá trị sản phẩm và dịch vụ xuất khẩu của quốc gia đó trong một khung thời gian dài hơn hay nói cách khác, quốc gia đó mua nhiều hơn từ các quốc gia khác và bán tương đối thấp hơn. Làm thế nào để tính toán nhập khẩu ròng? Nhập khẩu ròng có thể được tính bằng cách xác định
Năng suất lao động

Năng suất lao động

Định nghĩa năng suất lao động Năng suất lao động là một khái niệm dùng để đo lường hiệu quả của người lao động và được tính bằng giá trị sản lượng do người lao động sản xuất ra trong một đơn vị thời gian, chẳng hạn như một giờ. Bằng cách so sánh năng suất cá nhân với mức trung bình, có thể xác định được liệu mộ
Độc quyền so với Độc quyền

Độc quyền so với Độc quyền

Thị trường độc quyền bị chi phối bởi một người bán duy nhất và anh ta có quyền tối cao để kiểm soát giá cả và các quyết định của thị trường và trong loại thị trường này, khách hàng cũng có những lựa chọn hạn chế trong khi, trong thị trường độc quyền, có nhiều người bán và có một lượng lớn và không bao giờ - cạnh tranh gay gắt giữa họ để nổi bật giữa những người khác trong cùng một. Sự khác biệt giữa độc quyền và độc quyền Độc quyền là một thị trường nơi có một người bán hàng hóa hoặc dịch vụ duy nhất và a
Thất nghiệp Cơ cấu

Thất nghiệp Cơ cấu

Định nghĩa Thất nghiệp Cơ cấu Thất nghiệp cơ cấu được gây ra khi có sự chênh lệch giữa kiến ​​thức và kỹ năng mà người sử dụng lao động yêu cầu và kiến ​​thức và kỹ năng được cung cấp bởi nhân viên của họ và nó thường được tạo ra do một số thay đổi như suy thoái, phi công nghiệp hóa, v.v. trong nền kinh tế và trong tình huống như vậy, các cá nhân không thể tìm việc do các yêu cầu kỹ năng khác
Ví dụ kinh tế

Ví dụ kinh tế

Ví dụ về Kinh tế học Ví dụ kinh tế học sau đây cung cấp một phác thảo về các yếu tố và hệ thống kinh tế phổ biến nhất. Không thể cung cấp một tập hợp đầy đủ các ví dụ giải quyết mọi biến thể trong mọi tình huống vì có hàng trăm lý thuyết và yếu tố kinh tế như vậy. Mỗi ví dụ về kinh tế học nêu chủ đề, lý do có liên quan và các nhận xét bổ sung nếu cần Kinh tế
Công thức vận tốc của tiền

Công thức vận tốc của tiền

Công thức tính vận tốc của tiền Vận tốc của tiền đề cập đến tần suất mà một đơn vị tiền tệ có thể được trao đổi để mua hàng hóa và dịch vụ được sản xuất trong nước trong một khoảng thời gian nhất định, tức là, đó là số lần chuyển động của tiền từ một trong các các thực thể đến một thực thể khác. Công thức cho Vận tốc của tiền có thể được tính: Vận tốc của tiền = NGDP / AM    Ở đâu, NGDP = Tổn
Công thức GDP trên mỗi Capita

Công thức GDP trên mỗi Capita

Công thức tính GDP trên mỗi Capita của quốc gia Công thức GDP Per Capita có thể được định nghĩa là phép đo sản lượng của một quốc gia có xem xét cả số lượng người của quốc gia đó. Công thức tính GDP trên mỗi Capita được trình bày như sau GDP Per Capita = GDP của Quốc gia / Dân số của Quốc gia đó Có thể nói GDP bình quân đầu người là thước đo sản lượng kinh tế của một quốc gia, tính theo dân số của quốc gia đó là số lượng người. Công thức chia tổng sản phẩm quốc nội của quốc gia là GDP cho số người, nói ngắn gọn là tổng dân số của quốc gia. Điều này sẽ giúp
Tăng trưởng kinh tế so với phát triển kinh tế

Tăng trưởng kinh tế so với phát triển kinh tế

Sự khác biệt giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển kinh tế Tăng trưởng kinh tế là một khái niệm bảo thủ và nó biểu thị sự gia tăng mức sản lượng thực tế của một quốc gia do chất lượng nguồn lực tăng lên trong khi phát triển kinh tế là một khái niệm mang tính quy luật và nó biểu thị sự nâng cao mức sống của một cá nhân , và nhu cầu về lòng tự trọng. Tăng trưởng kinh tế là gì? Nó là thước đo định lượng xem xét sự gia tăng sản lượng được tạo ra trong một nền kin
Hàng hóa Giffen

Hàng hóa Giffen

Ý nghĩa hàng hóa Giffen Hàng hóa Giffen là những hàng hóa có đường cầu không tuân theo “quy luật đầu tiên của cầu”, tức là giá và lượng cầu của hàng hóa Giffen có quan hệ tỷ lệ nghịch với nhau, không giống như các hàng hóa khác, trong đó giá và lượng cầu có quan hệ tỷ lệ thuận với nhau. Chúng là hàng hóa kém chất lượng không có sản phẩm thay thế. Chúng được đặt theo tên c
Hoạt động thị trường mở

Hoạt động thị trường mở

Hoạt động Thị trường Mở là gì? Một thị trường mở hoạt động hoặc OMO chỉ đơn thuần là một hoạt động được thực hiện bởi các ngân hàng trung ương hoặc cho hoặc mất thanh khoản cho một tổ chức tài chính hoặc một nhóm các tổ chức tài chính và mục đích của OMO không chỉ nhằm tăng cường tình trạng thanh khoản của các ngân hàng thương mại mà còn để lấy thanh khoản thặng dư từ họ. Các bước của Hoạt động Thị trường Mở Ngân hàng trung ương thực hiện một trong hai bước chính sau đây dựa trên các điều kiện kinh
Công thức giảm cân

Công thức giảm cân

Công thức giảm cân chết người là gì? Công thức tổn thất trọng lượng đề cập đến việc tính toán các nguồn lực bị lãng phí do phân bổ không hiệu quả hoặc gánh nặng chi phí dư thừa cho xã hội do thị trường kém hiệu quả. Khi hai lực cơ bản là Cung và Cầu của nền kinh tế không được cân bằng sẽ dẫn đến tình trạng mất cân bằng. Thị trường kém hiệu quả là tình trạng tiêu dùng (cầu) hoặc phân bổ (cung) hàng hóa và dịch vụ ở mức cao hoặc thấ
Tỷ lệ phụ thuộc

Tỷ lệ phụ thuộc

Định nghĩa tỷ lệ phụ thuộc Tỷ số phụ thuộc được định nghĩa là tỷ số giữa dân số trong độ tuổi bao gồm những người không trong độ tuổi lao động và dân số trong độ tuổi lao động. Đôi khi nó còn được gọi là tổng tỷ lệ phụ thuộc. Nhóm tuổi được đề cập trong định nghĩa về tỷ số phụ thuộc thường được coi là: Tuổi lao đ
Chốt tiền tệ

Chốt tiền tệ

Ý nghĩa chốt tiền tệ Chốt tiền tệ được định nghĩa là chính sách trong đó chính phủ hoặc ngân hàng trung ương duy trì một tỷ giá hối đoái cố định đối với đồng tiền của một quốc gia khác, dẫn đến một chính sách tỷ giá hối đoái ổn định giữa hai quốc gia. Ví dụ, tiền tệ của Trung Quốc được cố định với đô la Mỹ cho đến năm 2015. Các thành phần củ
Lãi suất thực tế

Lãi suất thực tế

Lãi suất thực là bao nhiêu? Lãi suất thực là lãi suất thu được sau khi xem xét tác động của lạm phát, đây là một phương tiện thu được lợi nhuận được điều chỉnh theo lạm phát của các khoản tiền gửi, khoản vay và ứng giá gốc. Công thức lãi suất thực Nó có thể dễ dàng được tính toán bằng cách trừ đi tỷ lệ lạm phát thực tế hoặc dự kiến ​​cho tỷ lệ lãi suất được trích dẫn cho bất kỳ hình thức tiết kiệm hoặc đầu tư nào còn được gọi là lãi suất danh nghĩa. Lãi suất thực = Lãi suất danh nghĩa - Tỷ lệ lạm phát thực tế hoặc dự kiến  Nó giúp mang lại một thực tế là đầu tư trước tiên nên được đá
Quy luật Giảm thiểu Tiện ích Biên

Quy luật Giảm thiểu Tiện ích Biên

Quy luật Giảm thiểu Tiện ích Biên là gì? Quy luật Giảm thiểu Mức độ Tiện ích Biên nói rằng mức độ thỏa mãn được cung cấp bởi việc tiêu dùng mỗi đơn vị hàng hóa tăng thêm giảm khi chúng ta tăng mức tiêu thụ hàng hóa đó. Mức độ tiện ích cận biên là sự thay đổi mức độ tiện ích có được từ việc tiêu thụ thêm một đơn vị hàng hóa. Quy luật Giảm dần Đồ thị Tiện ích Biên Nếu chúng ta biểu diễn quy luật giảm thiểu tiện ích cận biên bằng biểu đồ, nó
Công thức lạm phát

Công thức lạm phát

Công thức lạm phát là gì? Sự tăng giá của hàng hóa và dịch vụ được gọi là lạm phát. Một trong những thước đo lạm phát là Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và công thức tính lạm phát là: Ở đâu, CPI x là Chỉ số giá tiêu dùng của năm đầu tiên CPI x + 1 là Chỉ số giá tiêu dùng của năm tới Trong một số trường hợp nhất định, chúng ta cần tính tỷ lệ lạm phát trung bình trong một số năm. Công thức cho tương tự là: Ở đâu, CPI x là Chỉ số giá tiêu dùng của năm đầu tiên, n là số năm sau năm đầu tiên, C
Thu nhập khả dụng (DPI)

Thu nhập khả dụng (DPI)

Thu nhập khả dụng là gì? Thu nhập khả dụng còn được gọi là DPI (Thu nhập cá nhân dùng một lần) là một cơ chế quan trọng được sử dụng để đo lường thu nhập hộ gia đình và nó bao gồm tất cả các loại thu nhập như tiền lương và tiền công, thu nhập hưu trí, thu nhập từ đầu tư, v.v., nói cách khác, nó là số tiền để lại cho một người sau khi trả hết thuế trực thu hoặc thu n
Tỷ lệ Repo so với Tỷ lệ Reverse Repo

Tỷ lệ Repo so với Tỷ lệ Reverse Repo

Sự khác biệt giữa Tỷ lệ Repo và Tỷ lệ Reverse Repo Tỷ lệ Repo so với Tỷ lệ Reverse Repo: Tỷ lệ Repo là tỷ lệ mà các ngân hàng thương mại của một quốc gia cụ thể vay tiền từ ngân hàng trung ương của quốc gia đó, khi được yêu cầu. Tỷ lệ hoàn trả ngược là tỷ lệ ngân hàng trung ương vay lại tiền từ các n
Khoảng cách lạm phát

Khoảng cách lạm phát

Khoảng cách lạm phát là gì? Khoảng cách lạm phát là khoảng cách sản lượng, biểu thị sự khác biệt giữa GDP thực tế và GDP dự đoán với giả định toàn dụng lao động trong bất kỳ nền kinh tế nhất định. Khoảng cách lạm phát = GDP thực tế hoặc thực tế - GDP dự kiến Có hai loại khoảng cách GDP hoặc khoảng cách sản lượng. Trong khi chênh lệch lạm phát là một, thì chênh lệch suy thoái là một. Khoảng cách lạm phát có thể được
Giảm phát so với Giảm phát

Giảm phát so với Giảm phát

Sự khác biệt giữa giảm phát và giảm phát Giảm phát là tình trạng giảm của mức giá chung trong nền kinh tế có thể do giảm cung tiền, đầu tư của doanh nghiệp, chi tiêu tiêu dùng và chi tiêu của chính phủ, v.v. và có thể là nguyên nhân chính dẫn đến sự gia tăng tỷ lệ thất nghiệp trong nền kinh tế. của đất nước trong khi giảm phát đề cập đến tình trạng lạm phát giá cả tạm thời chậm
Tài chính quốc tế

Tài chính quốc tế

Tài chính quốc tế Tài chính quốc tế là một bộ phận của kinh tế học tài chính đề cập đến mối quan hệ kinh tế vĩ mô giữa hai quốc gia và các giao dịch tiền tệ của họ. Các khái niệm như lãi suất, tỷ giá hối đoái, FDI, FPI và tiền tệ phổ biến trong thương mại thuộc loại tài chính này. Giải trình Chúng ta đang sống trong một thế giới toàn cầu hóa. Mọi quốc gia đều phụ thuộc