Tỷ giá ngân hàng so với Tỷ giá Repo | 8 điểm khác biệt tốt nhất (với đồ họa thông tin)

Sự khác biệt giữa Lãi suất Ngân hàng và Tỷ lệ Repo

Lãi suất Ngân hàng là gì?

Lãi suất Ngân hàng là lãi suất ngân hàng trung ương tính trên các khoản cho vay và ứng trước cho một ngân hàng thương mại mà không cần bán hoặc mua bất kỳ chứng khoán nào. Bất cứ khi nào ngân hàng thiếu tiền, họ thường có thể vay từ ngân hàng trung ương dựa trên chính sách tiền tệ của quốc gia.

 • Các khoản vay thường là các khoản vay ngắn hạn chỉ kéo dài trong một ngày, hoặc thậm chí chỉ qua đêm. Tỷ giá ngân hàng rất quan trọng bởi vì các ngân hàng thương mại sử dụng nó làm cơ sở cho những gì họ cuối cùng tính phí khách hàng của họ cho các khoản vay.
 • Các nhà hoạch định chính sách sử dụng tỷ giá ngân hàng để giúp họ điều tiết nền kinh tế. Trên thực tế, nó là một trong những phương tiện chính mà các nhà hoạch định chính sách sử dụng để thử và tạo ra những thay đổi kinh tế.
 • Các nhà hoạch định chính sách có thể kích thích nền kinh tế bằng cách hạ lãi suất ngân hàng. Điều này làm cho các khoản vay ít tốn kém hơn, do đó khuyến khích đi vay, làm mở rộng cung tiền và sau đó thúc đẩy tăng chi tiêu.
 • Khi các nhà hoạch định chính sách lo ngại rằng nền kinh tế có thể phát triển quá nhanh làm tăng nguy cơ lạm phát, họ có thể tăng lãi suất ngân hàng. Việc tăng lãi suất ngân hàng làm cho các khoản vay đắt hơn. Điều này làm thu hẹp cung tiền và giảm chi tiêu, do đó làm giảm nguy cơ lạm phát.
 • Một thực tế quan trọng khác về tỷ giá ngân hàng là các tỷ giá này được sử dụng như một thước đo để cấu trúc chính sách tiền tệ của nền kinh tế. Khi các ngân hàng trung ương kiểm soát và quản lý nguồn cung tiền tệ bằng cách thay đổi tỷ giá ngân hàng. Khi tỷ lệ thất nghiệp ở một quốc gia tăng lên, ngân hàng trung ương của quốc gia đó sẽ giảm lãi suất ngân hàng để các ngân hàng thương mại cung cấp các khoản vay với lãi suất rẻ hơn cho các cá nhân. Lưu ý rằng các giao dịch cho vay như vậy không liên quan đến bất kỳ tài sản thế chấp nào.

Tỷ lệ Repo là gì?

Tỷ lệ Repo là tỷ lệ mà Ngân hàng Trung ương cho các ngân hàng thương mại vay tiền trong trường hợp thiếu tiền. Về cơ bản, nó được Ngân hàng Trung ương sử dụng để kiểm soát lạm phát. Khi một ngân hàng thương mại bán chứng khoán đó cho Ngân hàng Trung ương để huy động tiền thì các ngân hàng hứa sẽ mua lại chứng khoán đó từ Ngân hàng Trung ương vào một ngày xác định trước với lãi suất theo tỷ lệ REPO. Nó thực sự là một thỏa thuận mua lại.

 • Các nhà hoạch định chính sách sử dụng điều này theo cách tương tự như tỷ giá ngân hàng để điều tiết nền kinh tế.
 • Tỷ giá hối đoái là một trong những thành phần của chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương được sử dụng để điều tiết cung tiền, mức độ lạm phát và thanh khoản trong nước.
 • Trong thời kỳ lạm phát ở mức cao, các nỗ lực được thực hiện để giảm cung tiền trong nền kinh tế. Đối với điều này, Ngân hàng Trung ương tăng tỷ lệ repo, gây tốn kém cho các doanh nghiệp và ngành công nghiệp vay tiền. Điều này đến lượt nó, làm chậm đầu tư và giảm cung tiền trong nền kinh tế. Kết quả là, tăng trưởng của nền kinh tế bị tác động tiêu cực. Tuy nhiên, điều này cũng giúp giảm lạm phát.
 • Mặt khác, khi Ngân hàng Trung ương cần bơm vốn vào hệ thống, Ngân hàng Trung ương sẽ giảm lãi suất repo, giúp các doanh nghiệp và ngành công nghiệp vay tiền cho các mục đích đầu tư khác nhau trở nên rẻ hơn. Nó cũng làm tăng cung tiền tổng thể trong nền kinh tế. Điều này cuối cùng đã thúc đẩy tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế.

Đồ họa thông tin về Tỷ giá Ngân hàng so với Tỷ lệ Repo

Ở đây, chúng tôi cung cấp cho bạn 8 điểm khác biệt hàng đầu giữa Tỷ giá Ngân hàng và Tỷ giá Repo

Tỷ giá Ngân hàng so với Tỷ lệ Repo - Điểm giống nhau

 • Tỷ giá Ngân hàng so với Tỷ giá Repo do Ngân hàng Trung ương ấn định.
 • Tỷ giá Ngân hàng so với Tỷ lệ Repo được sử dụng để theo dõi và kiểm soát dòng tiền trên thị trường.

Tỷ giá Ngân hàng so với Tỷ lệ Repo - Sự khác biệt chính

Sự khác biệt chính giữa Tỷ giá Ngân hàng và Tỷ lệ Repo như sau:

 1. Ý nghĩa:  Lãi suất Ngân hàng được mô tả như một tỷ lệ chiết khấu mà tại đó Ngân hàng Trung ương (RBI) mở rộng các khoản vay cho các ngân hàng thương mại và các tổ chức tài chính. Tỷ lệ Repo được mô tả là tỷ lệ mà Ngân hàng Trung ương cho các ngân hàng thương mại vay ngắn hạn trong trường hợp thiếu hụt.
 2. Tính trên: Lãi suất ngân hàng là lãi suất ngân hàng thương mại tính cho các khoản vay đối với khoản vay trong khi Lãi suất mua lại là lãi suất tính trên việc mua lại chứng khoán mà các ngân hàng thương mại đã bán.
 3. Loại nhu cầu được phục vụ: Tỷ giá ngân hàng được sử dụng khi cần tiền cho các mục đích dài hạn trong khi lãi suất repo được sử dụng khi cần tiền cho các nhu cầu ngắn hạn.
 4. Thỏa thuận mua lại: Trong Tỷ giá mua lại , việc bán chứng khoán cho ngân hàng trung ương là theo thỏa thuận mua lại, tức là thỏa thuận mua lại chứng khoán với tỷ giá và ngày xác định trước trong tương lai, trong khi theo tỷ giá ngân hàng, không có thỏa thuận mua lại ; chỉ có tiền được cho các ngân hàng và các trung gian tài chính vay theo một tỷ lệ cố định.
 5. Tài sản đảm bảo: Không có chứng khoán nào được yêu cầu cung cấp cho ngân hàng đỉnh cao làm tài sản thế chấp khi huy động vốn thông qua việc thực hiện lãi suất ngân hàng. Tuy nhiên, các khoản vay theo lãi suất repo chỉ được cấp cho các ngân hàng sau khi các tài sản thế chấp được cung cấp.
 6. Lãi suất: Lãi suất ngân hàng được sử dụng cho các khoản tiền dài hạn, do đó lãi suất cao hơn lãi suất repo. Tỷ lệ Repo thấp hơn tỷ giá ngân hàng.

Tỷ lệ Ngân hàng so với Tỷ lệ Repo Chênh lệch đối đầu

Bây giờ chúng ta hãy xem xét sự khác biệt đối đầu giữa Tỷ giá Ngân hàng và Tỷ lệ Repo

Cơ sở  so sánh TỶ GIÁ NGÂN HÀNG TỶ LỆ REPO
Ý tưởng Tính phí đối với các khoản cho vay của ngân hàng trung ương đối với các ngân hàng thương mại. Tính phí mua lại chứng khoán mà các ngân hàng thương mại đã bán cho ngân hàng trung ương.
Lãi suất  Luôn cao hơn tỷ lệ Repo  Thấp hơn lãi suất ngân hàng
Các bên bị ảnh hưởng trực tiếp Nó có ảnh hưởng trực tiếp đến lãi suất cho vay đối với khách hàng, hạn chế người dân tận dụng các khoản vay và làm tổn hại đến tăng trưởng kinh tế chung. Nó thường được xử lý bởi các ngân hàng và không ảnh hưởng trực tiếp đến khách hàng.
Tài sản thế chấp Không liên quan đến tài sản thế chấp Chứng khoán, trái phiếu, thỏa thuận và tài sản thế chấp có liên quan
Giao dịch với Lãi suất Ngân hàng phục vụ cho các yêu cầu tài chính dài hạn của các ngân hàng thương mại Repo Rate tập trung vào các nhu cầu tài chính ngắn hạn.
Khung thời gian Thời hạn cho vay theo Lãi suất Ngân hàng thường dài hơn 28 ngày.  Là khoản vay qua đêm, thời hạn cho vay theo hợp đồng repo là 1 ngày
Thỏa thuận mua lại  Không có việc mua lại nào được thực hiện ở đây.  Có một thỏa thuận mua lại ở đây.
Loại công cụ  Nó đóng vai trò là công cụ quyết định lãi suất cho vay dài hạn trong nước. Nó hoạt động như một công cụ tiền tệ để quyết định tốc độ thanh khoản trong hệ thống ngân hàng và kiểm soát lạm phát.

Phần kết luận

 • Ngân hàng Trung ương của đất nước là một tổ chức cấp cao được phép thay đổi và giám sát tỷ giá của Tỷ giá Ngân hàng và Tỷ giá Repo. Tỷ giá ngân hàng và Tỷ giá Repo là các yếu tố của chính sách tiền tệ do Ngân hàng Trung ương của quốc gia quy định để kiểm soát lãi suất cho vay của các ngân hàng, lạm phát và cung tiền trong nước. Thông thường, các ngân hàng không vay tiền từ ngân hàng trung ương theo "Tỷ giá Ngân hàng". Họ chỉ nhờ đến ngân hàng trung ương nếu thiếu tiền trầm trọng.
 • Lãi suất Ngân hàng là một vũ khí tiềm ẩn để kiểm soát lãi suất, từ đó kiểm soát tính thanh khoản. Tuy nhiên, Tỷ lệ Repo là lãi suất chính sách cao nhất do Ngân hàng Trung ương áp dụng, đóng vai trò là điểm neo cho lãi suất.
 • Tỷ giá ngân hàng bây giờ chỉ là một khái niệm danh nghĩa. Hầu như không có bất kỳ ngân hàng nào sử dụng đến việc vay từ Ngân hàng Trung ương với tỷ giá ngân hàng. Nó được sử dụng khi sắp có sự thiếu hụt tiền và cho biết triển vọng dài hạn về lãi suất. Ngoài ra, một thỏa thuận repo liên quan đến việc giữ chứng khoán chính phủ làm tài sản thế chấp với Ngân hàng Trung ương, có thể được mua lại sau khi khoản vay được hoàn trả. Ở Ấn Độ, tỷ giá ngân hàng thường cao hơn 100 điểm cơ bản so với tỷ giá repo.
 • Mặc dù Tỷ giá Ngân hàng và Tỷ giá Repo có sự khác biệt, cả hai đều được Ngân hàng Trung ương sử dụng để kiểm soát thanh khoản và lạm phát trên thị trường. Tóm lại, ngân hàng trung ương sử dụng hai công cụ mạnh mẽ này để giới thiệu và giám sát tỷ lệ thanh khoản, tỷ lệ lạm phát và cung tiền trên thị trường.

Video Tỷ lệ Ngân hàng so với Tỷ lệ Repo


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found