Lợi nhuận bình thường (Định nghĩa, Ví dụ) | Lợi nhuận bình thường là gì?

Lợi nhuận bình thường là gì?

Lợi nhuận thông thường là một thuật ngữ kinh tế mà khi lợi nhuận bằng 0 sau khi xem xét cả chi phí ngầm định và chi phí rõ ràng cũng như chi phí cơ hội tổng thể. Nó xảy ra khi tất cả các nguồn lực được sử dụng hiệu quả và không thể được sử dụng cho mục đích tốt hơn. Nếu độ lợi thặng dư khác 0 thì nó được gọi là lợi nhuận siêu thường.

Lợi nhuận kinh tế so với bình thường

Lợi nhuận kinh tế

Điều này được cho là xảy ra khi công ty kiếm được từ doanh thu sau khi hạch toán chi phí rõ ràng và chi phí ngầm định.

Lợi nhuận kinh tế = Tổng doanh thu - Chi phí ngầm định - Chi phí rõ ràng

Lợi nhuận bình thường

Tuy nhiên, nó được cho là đã xảy ra khi lợi nhuận kinh tế bằng 0 hay nói cách khác, doanh thu bằng chi phí ngầm định và chi phí rõ ràng.

Tổng doanh thu - (Chi phí ngầm định + Chi phí rõ ràng) = 0

Hoặc Tổng doanh thu = Chi phí ngầm định + Chi phí rõ ràng

  • Chi phí tiềm ẩn còn được gọi là chi phí cơ hội của một doanh nghiệp cụ thể. Nó không dễ định lượng được.
  • Chi phí rõ ràng có thể dễ dàng định lượng được vì nó biểu thị các chi phí thực tế mà doanh nghiệp thực hiện đối với nguyên vật liệu, tiền công lao động, tiền thuê, thù lao của chủ sở hữu và các chi phí khác để vận hành doanh nghiệp.

Ví dụ về lợi nhuận thông thường

Hãy xem xét Elvis điều hành một công ty với doanh thu 100.000 đô la. Anh ta phải trả tiền thuê văn phòng là 25.000 đô la và tiền công của nhân viên và các chi phí văn phòng khác bằng 40.000 đô la. Ông đã gặp một chuyên gia giả định rằng thời gian và vốn mà Elvis bỏ ra phải bằng 35.000 đô la mỗi năm.

Tính toán tổng chi phí

Ở đây, tổng chi phí (bao gồm cả chi phí cơ hội) = 25000 + 40000 + 35000 = 100.000

Như vậy, tổng chi phí = tổng doanh thu

Do đó, công ty có thể được cho là đang hoạt động ở mức lợi nhuận bình thường.

Lợi nhuận bình thường trong kinh tế vĩ mô

Khi một ngành được cho là đang thu được lợi nhuận bình thường thì được coi là ngành đó đang ở trong trạng thái cạnh tranh hoàn hảo và tất cả các nguồn lực được sử dụng một cách hiệu quả hơn nữa sẽ không có lợi nhuận kinh tế trong ngành.

Đây có thể coi là một tình huống lý tưởng cho cả người sản xuất và người tiêu dùng vì người tiêu dùng nhận được hàng hóa với giá cả cạnh tranh và tất cả hàng hóa do người sản xuất sản xuất ra đều được tiêu thụ.

Tuy nhiên, bất cứ khi nào một ngành có lợi nhuận kinh tế, nhiều doanh nhân và doanh nghiệp sẽ cố gắng tham gia vào ngành, do đó làm tăng cạnh tranh và gây áp lực về giá. Điều này làm cho ngành này có tính cạnh tranh cao và sẽ đạt đến giai đoạn có lãi bình thường.

Khái niệm trên có thể được đảo ngược trong trường hợp ngành có thiệt hại về kinh tế. Các công ty sẽ có xu hướng đóng cửa và rời khỏi ngành vì không có lợi nhuận. Ngành này sẽ vẫn còn ít công ty đạt được trạng thái lợi nhuận bình thường.

Ưu điểm 

  • Nó có thể được các công ty sử dụng để so sánh hiệu quả kinh doanh và lợi nhuận của họ với các doanh nghiệp trong các lĩnh vực khác và tìm hiểu về chi phí cơ hội.
  • Nó có thể được sử dụng trong kinh tế vĩ mô để hiểu các lĩnh vực khác nhau nếu chúng đang giảm hoặc cải thiện.
  • Nó có thể được sử dụng để xác định xem một ngành đang hướng tới độc quyền hay độc quyền và do đó giúp quản lý và luật pháp tốt hơn để cải thiện sự cạnh tranh trong ngành.

Nhược điểm và Hạn chế

Nó bao gồm chi phí cơ hội của công ty. Chi phí cơ hội này rất khó đo lường vì nó là một thước đo chủ quan. Nếu chi phí cơ hội không được đo lường chính xác hoặc bằng các giả định thích hợp thì việc tính toán lợi nhuận thông thường có thể dẫn đến các quyết định sai lầm và khác biệt. Do hạn chế này, đây cũng là một nhược điểm của việc sử dụng biện pháp này vì nó có thể dẫn đến việc ra quyết định sai.

Điểm quan trọng

Nó được liên kết với lợi nhuận kinh tế của công ty hoặc ngành. Nếu nó bằng 0 thì nó được coi là tình huống lý tưởng của cạnh tranh hoàn hảo trong ngành. Tuy nhiên, nếu lợi nhuận này thay đổi từ dương sang âm thì:

  • Nếu khả quan, sẽ có nhiều công ty mở ra cùng ngành để kiếm tiền. Điều này sẽ dẫn đến cạnh tranh nhiều hơn trong ngành và do đó làm giảm lợi nhuận.
  • Nếu nó là tiêu cực, có nghĩa là có quá nhiều công ty cạnh tranh trong ngành và một số trong số đó sẽ đóng cửa do thua lỗ không thể chịu nổi. Điều này sẽ làm cho lợi nhuận bằng không.

Phần kết luận

Lợi nhuận thông thường được cho là xảy ra khi công ty kiếm được doanh thu bằng với chi phí tiềm ẩn và rõ ràng của công ty. Nó bao gồm các chi phí cơ hội của công ty. Tình hình kinh tế vĩ mô xảy ra khi ngành trải qua sự cạnh tranh hoàn hảo. Trong trường hợp như vậy, lợi nhuận kinh tế của công ty bằng không.