Top 10 cuốn sách hay nhất về quỹ tương hỗ

Top 10 cuốn sách hay nhất về quỹ tương hỗ

Sách về quỹ tương hỗ hay nhất  1 - Ý thức chung về quỹ tương hỗ 2 - Quỹ tương hỗ cho hình nộm 3 - Bogle về quỹ tương hỗ 4 - Sách về quỹ tương hỗ 5 - Sổ tay Công nghiệp Quỹ Tương hỗ 6 - Sách về quỹ tương hỗ cho người mới bắt đầu (Loạt bài đầu tư 3) 7 - Đầu tư cho người mới bắt đầu 8 - Cuốn sách nhỏ về đầu tư theo nhận thức thông thường 9 - Hướng dẫn Millennial để thành công trong đầu tư quỹ tương hỗ 10 - Hướng dẫn cho người mới bắt đầu về quỹ tương hỗ Bất kỳ cá nhân hoặc công ty nào sẵn sàng đầu tư vào quỹ tương hỗ phải có kiến ​​thức sâu sắc về quỹ tương hỗ và thị trường tài chín
Chi phí có thể kiểm kê

Chi phí có thể kiểm kê

Chi phí tồn kho là gì? Chi phí Hàng tồn kho là tổng chi phí trực tiếp phát sinh của một công ty sản xuất bao gồm a) chi phí liên quan đến việc mua hàng tồn kho (nguyên liệu thô, WIP, Thành phẩm) và b) chi phí phát sinh để sản xuất hàng hoá cho đến thời điểm bán hàng. Công thức Chi phí tồn kho = Tổng nguyên liệu trực tiếp + Tổng l
SUMPRODUCT với nhiều tiêu chí

SUMPRODUCT với nhiều tiêu chí

SUMPRODUCT với nhiều tiêu chí trong Excel SUMPRODUCT với Nhiều tiêu chí trong excel giúp so sánh các mảng khác nhau với nhiều tiêu chí. Định dạng cho SUMPRODUCT với Nhiều tiêu chí trong excel sẽ vẫn giống như của công thức sản phẩm Tổng, sự khác biệt duy nhất là nó sẽ có nhiều tiêu chí cho nhiều hơn hai phạm vi và sau đó cộng các sản phẩm đó lại. Ngoài ra, trong khi tính SUMPRODUCT với nhiều tiêu chí trong excel, chúng ta phải sử d
Ngân hàng đầu tư và Quản lý đầu tư

Ngân hàng đầu tư và Quản lý đầu tư

Sự khác biệt giữa Ngân hàng Đầu tư và Quản lý Trong trường hợp của Ngân hàng đầu tư, các chủ ngân hàng đầu tư giúp khách hàng của họ huy động vốn từ thị trường trong khi trong trường hợp quản lý đầu tư , các nhà quản lý đầu tư giúp khách hàng của họ quản lý tiền của họ một cách hiệu quả nhất bằng cách thực hiện phân tích tài chính, nghiên cứu vốn chủ sở hữu, v.v. Ngân hàng đầu tư và quản lý là hai trong số những nghề nghiệp được tìm kiếm nhiều nhất đối với sinh viên tốt nghiệp ngành
VBA bị lỗi

VBA bị lỗi

Excel VBA về tuyên bố lỗi Câu lệnh VBA On Error là một loại cơ chế xử lý lỗi được sử dụng để hướng dẫn mã làm gì nếu nó gặp bất kỳ loại lỗi nào, nói chung khi mã gặp lỗi, việc thực thi sẽ dừng lại nhưng với câu lệnh này trong mã, việc thực thi mã tiếp tục vì nó có tập hợp các hướng dẫn phải làm khi gặp lỗi. Dự đoán lỗi trong mã giúp bạn trở thành chuyên gia về mã hóa VBA. Bạn không thể làm cho mã hiệu quả 100%, n
Tự động điền trong Excel

Tự động điền trong Excel

Tự động điền trong Excel là gì? Tự động điền là một chức năng trong excel, trong đó excel xác định chuỗi và tự động điền dữ liệu cho chúng tôi khi chúng tôi kéo dữ liệu xuống, chẳng hạn như nếu một ô có giá trị 1 và một ô khác bên dưới có giá trị 2 khi chúng tôi chọn cả hai ô và kéo các ô xuống biểu diễn trực quan giống như một chữ thập đặc và chuỗi được tự động điền, đây là tính năng tự động điền của excel. 5 cách tự động điền hàng đầu trong Excel Tùy chọn Tự động điền Excel Đơn giản Tự động điền bằng cách sử dụng nhiều hơn một giá trị bắt đầu
Ma trận nghịch đảo trong Excel

Ma trận nghịch đảo trong Excel

Ma trận nghịch đảo của Excel Ma trận nghịch đảo được định nghĩa là nghịch đảo của ma trận vuông là ma trận không kỳ dị hoặc ma trận khả nghịch (định thức không bằng 0). Thật khó để xác định nghịch đảo của một ma trận số ít. Ma trận nghịch đảo trong excel có số hàng và số cột bằng với ma trận ban đầu. Một
Hàm VBA DIR

Hàm VBA DIR

Hàm VBA DIR trong Excel Hàm VBA DIR còn được gọi là hàm thư mục, đây là một hàm có sẵn trong VBA dùng để cung cấp cho chúng ta tên tập tin của một tập tin hoặc một thư mục nhất định nhưng chúng ta cần cung cấp đường dẫn cho tập tin, kết quả trả về bởi cái này. hàm là chuỗi vì nó trả về tên của tệp, có hai đối số cho hàm này là tên đườn
Biểu đồ bề mặt trong Excel

Biểu đồ bề mặt trong Excel

Biểu đồ bề mặt Excel (Lô đất) Biểu đồ bề mặt là một biểu đồ excel ba chiều vẽ các điểm dữ liệu theo ba chiều. Bạn có thể thấy loại bề mặt lưới giúp chúng tôi tìm ra sự kết hợp tối ưu giữa hai loại điểm dữ liệu. Biểu đồ bề mặt điển hình bao gồm ba điểm dữ liệu biến đổi, chúng ta hãy gọi chúng là “X, Y và Z”. Từ ba biến có sẵn này, chúng ta có thể phân loại chúng thành hai tập hợp tức là các biến độc lập và phụ thuộc. Hai biến s
Nguồn gốc giao dịch (Tìm nguồn cung ứng)

Nguồn gốc giao dịch (Tìm nguồn cung ứng)

Nguồn gốc giao dịch còn được gọi là nguồn cung ứng giao dịch đề cập đến quá trình được các công ty sử dụng để tạo ra triển vọng đầu tư bằng cách thu thập kiến ​​thức hiện có trên thị trường hoặc bằng cách tạo ra giao dịch cho chính họ bằng cách sử dụng kết nối với các bên liên quan. Khởi tạo giao dịch là gì? Nói một cách dễ hiểu, Khởi tạo giao dịch là việc tìm kiếm các cơ hội đầu t
Các ngân hàng ở Puerto Rico

Các ngân hàng ở Puerto Rico

Tổng quan về các ngân hàng ở Puerto Rico Theo báo cáo của Moody's Investors Services, chúng ta có thể thấy rõ rằng cách tiếp cận của hệ thống ngân hàng Puerto Rico đã ổn định từ mức tiêu cực trước đó. Điều này xảy ra bởi vì một số ngân hàng đã cải thiện dự trữ, vốn hóa và nguồn vốn cốt lõi của họ. Và những người khác đã cải thiện vùng đệm tài chính của họ trong bối cảnh suy thoái kinh tế m
Mục đích của Báo cáo Thu nhập

Mục đích của Báo cáo Thu nhập

Mục đích của Báo cáo Thu nhập là gì? Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là một trong những báo cáo tài chính quan trọng của công ty được lập với mục đích cung cấp bản tóm tắt tất cả các khoản doanh thu và chi phí trong một khoảng thời gian nhằm xác định lãi hay lỗ của công ty và đo lường hoạt động kinh doanh của công ty. khoảng thời gian tùy thuộc vào yêu cầu khác nhau của người sử dụng báo cáo thu nhập. Báo cáo t
Thuốc độc lật ngược

Thuốc độc lật ngược

Flip-Over Poison Pill đề cập đến chiến lược phòng thủ được các công ty sử dụng để ngăn chặn họ khỏi sự tiếp quản thù địch và theo điều này, các cổ đông của công ty theo mục tiêu được phép mua cổ phiếu của công ty mua lại với động cơ chính là chống lại những nỗ lực không mong muốn của việc tiếp quản. Thuốc độc lật ngược là gì? Flip-Over Poison Pill là một chiến lược phòng thủ cho phép các cổ đông mua
Hàm QUARTILE Excel

Hàm QUARTILE Excel

Hàm QUARTILE trong Excel Nó là một trong những chức năng thống kê của Excel. Các hàm được sử dụng để tìm các phần tư khác nhau của một tập dữ liệu. Một phần tư chỉ là một lượng tử. Có 3 phần tư, phần tư đầu tiên (Q1) là số ở giữa giữa giá trị nhỏ nhất và giá trị trung bình của tập dữ liệu. Phần tư thứ hai (Q2) là giá trị trung bình của dữ liệu. Phần tư thứ ba (Q3) là giá trị giữa giữa g
Khế ước trái phiếu

Khế ước trái phiếu

Định nghĩa thụt lề trái phiếu Bond Indenture, còn được gọi là giải quyết trái phiếu, là một văn bản pháp lý cốt lõi hoạt động như một hợp đồng giữa công ty phát hành trái phiếu và trái chủ và bao gồm tất cả các chi tiết liên quan đến trái phiếu, như chi tiết về đợt phát hành, mục đích phát hành, nghĩa vụ của tổ chức phát hành. của trái phiếu & quyền của trái chủ. Theo Đạo luật ủy thác ủy thác năm 1939 , bất kỳ trái phiếu nào
Trình điều khiển chi phí

Trình điều khiển chi phí

Trình điều khiển chi phí là gì? Người điều khiển chi phí là một đơn vị xác định chi phí và đặt cơ sở để phân bổ chi phí cụ thể giữa các bộ phận khác nhau và trên cơ sở hoạt động của người điều khiển đó đã hoàn thành trong thời kỳ cụ thể đó, chi phí được phân bổ. Đây là những yếu tố quyết định cấu trúc của các hoạt động mà chi phí đang được phát sinh và xác địn
Quỹ phòng hộ hoạt động như thế nào?

Quỹ phòng hộ hoạt động như thế nào?

Chức năng của Quỹ phòng hộ như thế nào? Hedge Fund Work là quy trình theo sau của quỹ phòng hộ nhằm bảo vệ mình trước sự biến động của cổ phiếu hoặc chứng khoán trên thị trường và tạo ra lợi nhuận trên một khoản vốn lưu động rất nhỏ mà không phải chịu rủi ro cho toàn bộ ngân sách. Nhà quản lý quỹ đầu cơ gom tiền từ nhiều nhà đầu tư và nhà đầu tư tổ chức khác nhau và đầu
Sự khác biệt giữa Liên doanh và Đối tác

Sự khác biệt giữa Liên doanh và Đối tác

Sự khác biệt giữa liên doanh và quan hệ đối tác Khi hai hoặc nhiều đơn vị cùng đi đến một sự hiểu biết về một hành động hoặc mục đích cụ thể thì nó được gọi là liên doanh và khi mục đích đó được hoàn thành, liên doanh nói trên sẽ kết thúc vì nó chỉ là tạm thời trong khi quan hệ đối tác là một sự thấu hiểu giữa các đối tác của nó vì một mục tiêu chung và có một trạng thái riêng biệt, có tính chất lâu dài hơn. Liên doanh là gì? Liên doanh được định nghĩa là một loại hình công ty kinh doanh trong đó hai hoặc nhiều công ty đến với nhau vì một mục đí
Sách kinh doanh hay nhất

Sách kinh doanh hay nhất

Danh sách 10 cuốn sách kinh doanh hàng đầu Trong nỗ lực để hiểu rõ hơn về toàn bộ vấn đề, chúng tôi đã biên soạn một danh sách các cuốn sách liên quan đến phát triển kinh doanh, chiến lược, lập kế hoạch và ý tưởng kinh doanh sáng tạo cùng với các khía cạnh quan trọng khác. Dưới đây là danh sách những cuốn sách như vậy về kinh doanh - Hiểu về Kinh