Sách quản lý hay nhất

Sách quản lý hay nhất

Danh sách 10 cuốn sách quản lý hàng đầu Quản lý có lẽ là một trong những ngành học hiện đại được nhắc đến nhiều nhất nhưng khi nói đến việc vạch ra các kỹ thuật quản lý thành công, có rất nhiều quan điểm không biết về độ tin cậy thực sự của chúng. Dưới đây là danh mục sách về quản lý - Một Điều Bạn Cần Biết  (Nhận cuốn sách
Tỷ lệ cày lại

Tỷ lệ cày lại

Plowback Ratio là gì? Tỷ lệ hoàn vốn còn được gọi là tỷ lệ giữ lại, là tỷ lệ giữa số tiền còn lại sau khi cổ tức được trả hết và thu nhập ròng của công ty. Một công ty trả 20 triệu USD cổ tức trong số 100 triệu USD thu nhập ròng, có tỷ lệ hoàn vốn là 0,8 Tỷ lệ này là một chỉ số về lượng lợi nhuận được giữ lại trong một doanh nghiệp thay vì được trả cho các nhà đầu tư. Nó thường đại diện cho phần thu nhập giữ lại, có thể đã được phân phối dưới dạng cổ tức. Ví dụ, một công ty có mức Plowback nói là
Những tài khoản cuối

Những tài khoản cuối

Tài khoản cuối cùng là gì? Tài khoản cuối cùng là giai đoạn cuối cùng của quy trình kế toán, trong đó các sổ cái khác nhau được duy trì trong Số dư thử nghiệm (Sổ tài khoản) của tổ chức kinh doanh được trình bày theo cách cụ thể để cung cấp lợi nhuận và tình hình tài chính của đơn vị trong một thời kỳ cụ thể cho các bên liên quan. và các bên quan tâm khác, ví dụ: Tài khoản giao dịch, Báo cáo lãi lỗ, Bảng cân đối kế toán. Giải tr
Đầu tư vào các công ty liên kết

Đầu tư vào các công ty liên kết

Định nghĩa đầu tư vào công ty liên kết Đầu tư vào Công ty liên kết là khoản đầu tư vào một tổ chức mà nhà đầu tư có ảnh hưởng đáng kể nhưng không có toàn quyền kiểm soát như quan hệ công ty mẹ và công ty con. Thông thường, nhà đầu tư có ảnh hưởng đáng kể khi có từ 20% đến 50% cổ phần của một tổ chức khác. Kế toán đầu tư vào công ty liên kết Kế toán khoản đầu tư vào công ty liên kết được thực hiện theo phương
Con đường sự nghiệp Tài chính Doanh nghiệp | 9 công việc hàng đầu bạn phải khám phá!

Con đường sự nghiệp Tài chính Doanh nghiệp | 9 công việc hàng đầu bạn phải khám phá!

Con đường Sự nghiệp Tài chính Doanh nghiệp Con đường sự nghiệp tài chính doanh nghiệp là các con đường tức là các cấp dẫn đến người đứng đầu các cấp, tức là giám đốc tài chính, người chỉ đạo và kiểm soát tất cả các con đường và các con đường khác nhau là lập kế hoạch & phân tích tài chính, còn được gọi là kế toán quản trị, phân tích các số liệu và báo cáo , quyền kiểm soát báo cáo trong sổ sách tài khoản và đảm bảo tính chính xác của các báo cáo và ngân quỹ phụ trách tất cả các dòng tiền vào và ra. Tổng quat Các công ty cần tiền để phát triển kinh doanh, xem xét mọi khía cạnh của quỹ mà m
Tỷ lệ trong Công thức Excel

Tỷ lệ trong Công thức Excel

Tính toán tỷ lệ trong công thức Excel Tỷ lệ thường so sánh các giá trị. Nó giúp chúng ta biết một giá trị nhỏ hay lớn hơn giá trị kia bao nhiêu. Trong toán học, tỷ lệ là một loại quan hệ giữa hai giá trị cho thấy giá trị đầu tiên chứa giá trị kia bao nhiêu lần. Nó giúp xác định sự so sánh giữa hai giá trị hoặc sự vật khác nhau. Trong
Giá trị còn lại

Giá trị còn lại

Giá trị Thặng dư là gì? Giá trị còn lại được định nghĩa là giá trị phế liệu ước tính của tài sản khi kết thúc hợp đồng thuê hoặc thời gian sử dụng kinh tế hoặc hữu ích của nó và còn được gọi là giá trị còn lại của tài sản. Nó đại diện cho lượng giá trị mà chủ sở hữu của tài sản cụ thể đó sẽ có được hoặc mon
Tỷ giá Ngân hàng so với Tỷ lệ Repo

Tỷ giá Ngân hàng so với Tỷ lệ Repo

Sự khác biệt giữa Lãi suất Ngân hàng và Tỷ lệ Repo Lãi suất Ngân hàng là gì? Lãi suất Ngân hàng là lãi suất ngân hàng trung ương tính trên các khoản cho vay và ứng trước cho một ngân hàng thương mại mà không cần bán hoặc mua bất kỳ chứng khoán nào. Bất cứ khi nào ngân hàng thiếu tiền, họ thường có thể vay từ ngân hàng
Công thức lãi gộp trong Excel

Công thức lãi gộp trong Excel

Lãi kép trong Công thức Excel Lãi kép là việc cộng lãi vào số tiền gốc của một khoản vay hoặc tiền gửi, hay chúng ta có thể nói, lãi trên lãi. Đó là kết quả của việc tái đầu tư tiền lãi, thay vì trả hết, để tiền lãi trong kỳ tiếp theo được tính trên số tiền gốc cộng với tiền lãi tích lũy trước đó. Mặc dù lãi suất đơn giản chỉ được tính trên tiền gốc và (không giống như lãi suất kép), không tính
Ngân hàng đầu tư ở Malaysia

Ngân hàng đầu tư ở Malaysia

Tổng quan về Ngân hàng đầu tư tại Malaysia Ngân hàng Negara Malaysia, là Ngân hàng Trung ương Malaysia được trao quyền hoạt động như cơ quan quản lý cho tất cả các tổ chức ngân hàng bao gồm cả các Ngân hàng Đầu tư ở Malaysia và nó giám sát và kiểm soát tất cả các tổ chức ngân hàng được hợp nhất theo Đạo luật Dịch vụ Tài chính 2013, Đạo luật Dịch vụ Tài chính Hồi giáo 2013 và Đạo luật Ngân hàng Trung ương Malaysia năm 2009. Đây là một cơ quan theo luật định bắt đầu hoạt động vào ngày 26 tháng 1 năm 1959 và có trách nhiệm thúc đẩy sự ổn định tà
Cân đối thử nghiệm so với Bảng cân đối kế toán

Cân đối thử nghiệm so với Bảng cân đối kế toán

Điểm khác biệt cơ bản giữa Bảng cân đối kế toán so với Bảng cân đối kế toán là Bảng cân đối kế toán là báo cáo kế toán trong đó các số dư cuối kỳ của các Sổ cái khác nhau của công ty được trình bày vào cột Nợ hoặc cột Có, trong khi Bảng Cân đối kế toán là một trong các báo cáo tài chính của công ty trình bày vốn chủ sở hữu, nợ phải trả của cổ đông và tài sản của công ty tại một thời điểm cụ thể. Sự khác biệt giữa Bảng cân đối thử và Bảng cân đối kế toán Số dư thử nghiệm so với Bảng cân đối kế toán - Về cơ bản, số dư thử nghiệm là một t
Ví dụ về NPV

Ví dụ về NPV

Ví dụ về NPV (Giá trị hiện tại ròng) Giá trị hiện tại ròng (NPV) đề cập đến giá trị đô la thu được bằng cách trừ đi giá trị hiện tại của tất cả các dòng tiền của công ty từ giá trị hiện tại của tổng dòng tiền vào và ví dụ trong đó bao gồm trường hợp của công ty A ltd. trong đó giá trị hiện tại của tất cả các dòng tiền là 100.000 đô la và giá trị hiện tại của tổng
Giá trị ghi sổ của Nợ

Giá trị ghi sổ của Nợ

Giá trị sổ sách của Định nghĩa Nợ Giá trị sổ sách của khoản nợ là tổng số tiền công ty nợ được ghi trên sổ sách của công ty. Về cơ bản, nó được sử dụng trong Tỷ lệ thanh khoản, nơi nó sẽ được so sánh với tổng tài sản của công ty để kiểm tra xem tổ chức có đủ hỗ trợ để vượt qua nợ hay không. Giá trị ghi sổ này có thể được tìm thấy trong Bảng cân đối kế toán dưới mục Nợ dài hạn và Nợ ngắn hạn. Giá trị
Tỷ suất lợi nhuận trung bình hình học

Tỷ suất lợi nhuận trung bình hình học

Tỷ suất lợi nhuận trung bình hình học là gì? Lợi tức trung bình hình học tính toán lợi tức trung bình cho các khoản đầu tư được gộp trên cơ sở tần suất của nó tùy thuộc vào khoảng thời gian và nó được sử dụng để phân tích hiệu suất đầu tư vì nó cho biết lợi tức từ một khoản đầu tư. Công thức trả về trung bình hình học r = tỷ suất lợi nhuận n = số kỳ Nó là tập hợp sản phẩm
Các mục nhập của Tạp chí Doanh thu Tích lũy

Các mục nhập của Tạp chí Doanh thu Tích lũy

Mục nhập Nhật ký cho Doanh thu Tích lũy Doanh thu dự thu là thu nhập được người bán ghi nhận nhưng không được lập hóa đơn cho khách hàng. Nó được coi như một tài sản trong bảng cân đối kế toán, và đó là điều bình thường trong mọi doanh nghiệp. Doanh thu phải trả thường được sử dụng cho mục đích kế toán để xác định
Quản lý quỹ

Quản lý quỹ

Quản lý Quỹ là gì? Quản lý quỹ là quá trình trong đó một công ty lấy tài sản tài chính của một người, một công ty hoặc một công ty quản lý quỹ khác (nói chung đây sẽ là những cá nhân có giá trị ròng cao) và sử dụng tiền để đầu tư vào các công ty sử dụng những tài sản đó như một khoản đầu tư hoạt động, đầu tư tài chính hoặc bất kỳ khoản đầu tư nào khác để phát triển quỹ; sau đó, lợi nhuận sẽ được trả lại cho nhà đầu tư thực tế và một lượng nhỏ lợi nhuận được giữ lại làm lợi nhuận cho quỹ. Giải trình Quản lý quỹ gắn liền với việc quản lý các dòng tiền của một tổ chức tài chính. Trách nhiệm của
Công thức đòn bẩy tài chính

Công thức đòn bẩy tài chính

Công thức tính đòn bẩy tài chính Đòn bẩy tài chính cho chúng ta biết mức độ phụ thuộc của công ty vào việc đi vay và cách công ty tạo ra doanh thu từ nợ hoặc vay và công thức để tính toán điều này là một tỷ lệ đơn giản giữa Tổng Nợ trên Vốn chủ sở hữu. Đây, Tổng nợ = Nợ ngắn hạn + Nợ dài hạn. Nợ có thể là vay vốn từ các ngân hàn
Công thức lợi nhuận EBIT

Công thức lợi nhuận EBIT

Công thức biên EBIT là tỷ suất sinh lời được sử dụng để đo lường mức độ doanh nghiệp có thể quản lý hoạt động của mình một cách hiệu quả và hiệu quả và được tính bằng cách chia thu nhập trước lãi vay và thuế của công ty cho doanh thu thuần. Công thức ký quỹ EBIT là gì? Thuật ngữ công thức tỷ suất lợi nhuận EBIT đề cập
Kiểu dấu phẩy trong Excel

Kiểu dấu phẩy trong Excel

Định dạng kiểu dấu phẩy trong Excel Kiểu dấu phẩy là kiểu định dạng được sử dụng để hiển thị các số có dấu phẩy khi giá trị trên 1000, chẳng hạn như nếu chúng ta sử dụng kiểu này trên dữ liệu có giá trị 100000 thì kết quả hiển thị sẽ là (100.000), kiểu định dạng này có thể được truy cập từ tab trang chủ trong phần số và nhấp vào