LTM EBITDA

LTM EBITDA

LTM EBITDA (TTM) là gì? LTM EBITDA (EBITDA mười hai tháng trước) là phép tính thu nhập của công ty trước khi tính lãi, thuế và các thành phần khấu hao & khấu hao trong mười hai tháng liên tiếp qua. LTM EBITDA là một số liệu quan trọng được sử dụng trong việc định giá doanh nghiệp vì nó tập trung nhiều hơn vào kết quả hoạt động của công ty trong giai đoạn mười hai tháng trước đó. Ngoài ra, đây là một trong những công cụ đo lường tốt nhất để tính toán dòng tiền hoạt động vì
Công thức EBITDA

Công thức EBITDA

Công thức EBITDA là gì? Công thức EBITDA (Thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu hao), như tên gọi đã chỉ ra, về cơ bản là phép tính lợi nhuận của công ty có thể thu được bằng cách cộng ngược lại chi phí lãi vay, thuế, khấu hao và chi phí khấu hao vào thu nhập ròng. EBITDA không được trình bày trong báo cáo thu nhập dưới dạng một mục hàng,
Hệ thống nhập một lần trong kế toán

Hệ thống nhập một lần trong kế toán

Một Hệ thống Nhập cảnh Một lần là gì? Hệ thống bút toán đơn trong kế toán là cách tiếp cận kế toán, theo đó mỗi và mọi giao dịch kế toán chỉ được ghi nhận với một mục duy nhất trên sổ kế toán tập trung vào kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp được thể hiện trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của công ty. Nói cách đơn giản, Một hệ thống mục nhập duy nhất ghi lại một giao dịch với một mục nhập duy nhất và chỉ d
Thâm dụng vốn

Thâm dụng vốn

Định nghĩa chuyên sâu về vốn Capital Intensive đề cập đến những ngành hoặc công ty yêu cầu đầu tư vốn trả trước lớn vào máy móc, nhà máy & thiết bị để sản xuất hàng hóa hoặc dịch vụ với khối lượng lớn và duy trì mức lợi nhuận và lợi tức đầu tư cao hơn. Các công ty thâm dụng vốn có tỷ trọng tài sản cố định cao hơn so với tổng tài sản. Ví dụ v
Các loại báo cáo kiểm toán

Các loại báo cáo kiểm toán

Các loại Báo cáo Kiểm toán Ý kiến Có bốn loại ý kiến ​​khác nhau của báo cáo kiểm toán mà kiểm toán viên của công ty có thể đưa ra trên cơ sở phân tích báo cáo tài chính của công ty và bao gồm Báo cáo kiểm toán không đủ điều kiện, Báo cáo kiểm toán đủ điều kiện, Báo cáo kiểm toán bất lợi và Báo cáo kiểm toán tuyên bố từ chối trách nhiệm. Báo cáo Kiểm toán là cơ sở để xác định năng lực tài chính và chất lượng của công ty. Ngoài ra, người ta có thể
Phân tích tín dụng

Phân tích tín dụng

Định nghĩa Phân tích Tín dụng Phân tích tín dụng là một quá trình đưa ra kết luận từ dữ liệu sẵn có (cả định lượng và định tính) về mức độ tín nhiệm của một đơn vị và đưa ra các khuyến nghị liên quan đến nhu cầu nhận thức và rủi ro. Phân tích Tín dụng cũng liên quan đến việc xác định, đánh giá và giảm thiểu rủi ro li
Hình thức đầy đủ của CMA

Hình thức đầy đủ của CMA

Mẫu đầy đủ của CMA - Kế toán quản lý được chứng nhận Hình thức đầy đủ của CMA là Kế toán quản lý được chứng nhận. Chứng chỉ Kế toán Quản lý được cấp bởi Viện Kế toán Quản lý (IMA), Hoa Kỳ cho những ứng viên hoàn thành tất cả các bài kiểm tra được đề cập về khía cạnh này trong khoảng thời gian quy định và chứng chỉ này là một trong những cấp độ cao nhất của chứng chỉ trong lĩnh vực quản lý tài chính và kế toán quản trị thể hiện rằng người đó có trình độ hiểu biết tốt về lĩnh vực lập kế hoạch chi phí, lập kế hoạch tài chính, phân tích chi phí, kiểm soát chi phí, phân tích tài chính và hỗ trợ ra q
Biên đóng góp so với Biên lợi nhuận gộp

Biên đóng góp so với Biên lợi nhuận gộp

Sự khác biệt chính giữa Biên đóng góp và Biên lợi nhuận gộp là Biên đóng góp là chênh lệch giữa tổng doanh thu bán hàng của công ty và tổng chi phí biến đổi, giúp đo lường mức độ hiệu quả của công ty đang xử lý sản xuất và duy trì mức chi phí biến đổi thấp trong khi Công thức tỷ suất lợi nhuận gộp được sử dụng để biết tình hình tài chính và hiệu quả hoạt động của công ty và được tính bằng cách chia lợi nhuận gộp cho doanh thu thuần của công ty. Sự khác biệt giữa Đóng góp và Biên lợi nhuận gộp Tỷ suất lợi nhuận gộp cho biết lợi nhuận của công ty, trong khi tỷ lệ đóng góp cho biết lợi nhu
Thu nhập giữ lại

Thu nhập giữ lại

Thu nhập giữ lại trên Bảng cân đối kế toán là gì? Thu nhập giữ lại được định nghĩa là thu nhập tích lũy mà công ty kiếm được cho đến ngày sau khi điều chỉnh việc phân phối cổ tức hoặc các khoản phân phối khác cho các nhà đầu tư của công ty và nó được thể hiện như một phần vốn chủ sở hữu trong phần nợ phải trả của số dư tờ của công ty. Thu nhập giữ lại là một phần thu nhập ròng hoặc lợi nhuận ròng mà Công ty giữ lại sau khi trả cổ tức cho cổ đông. Nó còn
Cổ phần tư nhân tại Singapore | Danh sách công ty hàng đầu | Mức lương | Việc làm

Cổ phần tư nhân tại Singapore | Danh sách công ty hàng đầu | Mức lương | Việc làm

Cổ phần tư nhân ở Singapore Bạn có muốn làm việc trong lĩnh vực Cổ phần Tư nhân tại Singapore không? Thị trường như thế nào? Bạn có thể phát triển nếu quyết định làm việc trong một công ty Cổ phần Tư nhân hàng đầu ở Singapore không? Bạn có bất kỳ lựa chọn nào để thoát ra không? Trong bài viết này, chú
Doanh thu trên mỗi nhân viên

Doanh thu trên mỗi nhân viên

Doanh thu trên mỗi nhân viên? Doanh thu trên mỗi nhân viên là tỷ lệ doanh thu trung bình được tạo ra trên mỗi nhân viên của một công ty; tỷ lệ này đưa ra ý tưởng về cách công ty sẽ hoạt động trong một quý cụ thể - đặc biệt là xem xét doanh thu so với chi phí của mỗi nhân viên trong công ty. Công thức doanh thu trên mỗi nhân viên Doanh thu trên mỗi nhân viên là một
Cán cân thương mại so với cán cân thanh toán

Cán cân thương mại so với cán cân thanh toán

Sự khác biệt giữa cán cân thương mại so với cán cân thanh toán Nếu bạn muốn hiểu hoạt động kinh doanh vượt ra ngoài biên giới như thế nào, bạn cần phải hiểu xuất nhập khẩu. Cùng với đó, bạn nên tìm hiểu cách thức hoạt động của cán cân thương mại và cán cân thanh toán. Cán cân thương mại là một bộ phận của cán cân thanh toán. Cán cân thương mại chỉ đơ
Các tài sản ngắn hạn khác

Các tài sản ngắn hạn khác

Tài sản lưu động khác là gì? Tài sản lưu động khác là những tài sản không phổ biến và quan trọng của doanh nghiệp như tiền và các khoản tương đương tiền, hàng tồn kho, các khoản phải thu khách hàng, v.v. và dự kiến ​​sẽ được chuyển đổi thành tiền trong vòng 12 tháng kể từ ngày báo cáo. Nói một cách dễ hiểu, nó là một mục hàng trong bảng cân đối kế toán đại diện cho tất cả cá
Bán tín dụng

Bán tín dụng

Bán hàng tín dụng là gì? Bán hàng Tín dụng đề cập đến việc bán hàng trong đó khách hàng hoặc người mua được phép thanh toán vào một ngày sau đó thay vì thanh toán tại thời điểm mua hàng. Trong loại hình bán hàng này, khách hàng có đủ thời gian để thanh toán. Chủ yếu có ba loại giao dịch bán hàng đang diễn ra, như sau: Bán hàn
Phân tích cơ bản so với Phân tích kỹ thuật

Phân tích cơ bản so với Phân tích kỹ thuật

Sự khác biệt giữa phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật  Phân tích cơ bản đề cập đến việc phân tích các khía cạnh tài chính của doanh nghiệp như báo cáo tài chính và tỷ số tài chính và các yếu tố khác như kinh tế và các yếu tố khác ảnh hưởng đến doanh nghiệp để phân tích giá trị thị trường hợp lý của cổ phiếu / chứng khoán của nó trong khi phân tích kỹ thuật đề cập đến việc phân tích cổ phiếu / chứng khoán hợp lý giá bằng cách xem xét và phân tích các xu hướng trong quá khứ và những thay đổi của giá cổ phiếu và bằng cách nghiên cứu thông tin lịch sử của doanh nghiệp. Phân tích cơ bản là
Biểu đồ so sánh trong Excel

Biểu đồ so sánh trong Excel

Biểu đồ so sánh trong Excel là gì? Khi cần đưa ra quyết định quan trọng, bạn có thể muốn xem xét doanh số bán hàng theo khu vực, doanh số bán hàng theo thành phố hoặc bất kỳ giá trị doanh số bán hàng khôn ngoan nào khác. Đọc giá trị từ bảng tóm tắt không phải là lựa chọn nhanh chóng vì việc xem xét các con số so với các danh mục khác cần đủ thời gian, vì vậy thay vì chỉ hiển thị tóm tắt bảng, chúng ta có thể hiển thị những con số đó trong biểu đồ và biểu đồ đó được gọi là “Biểu đồ so sánh”. Làm thế nào để tạo một biểu đồ so sánh trong Excel? (với các ví dụ) Bạn có thể tải xuống Mẫu Excel Biể
Các loại biểu đồ trong Excel

Các loại biểu đồ trong Excel

Danh sách 8 loại biểu đồ hàng đầu trong MS Excel Biểu đồ cột trong Excel Biểu đồ đường trong Excel Biểu đồ hình tròn trong Excel Biểu đồ thanh trong Excel Biểu đồ vùng trong Excel Biểu đồ phân tán trong Excel Biểu đồ chứng khoán trong Excel Biểu đồ Radar trong Excel Hãy để chúng tôi thảo luận chi tiết về từng người trong số họ - Bạn có thể tải về các loại biểu đồ mẫu Excel này tại đây - Các loại biểu đồ mẫu Excel Biểu đồ # 1 - Biểu đồ Cột Trong loại biểu đồ này, dữ liệu được vẽ trên các cột đó là lý do tại sao nó được gọi là biểu đồ cột. Biểu đồ cột là một biểu đồ hình thanh có
Sự khác biệt giữa NSE và BSE

Sự khác biệt giữa NSE và BSE

BSE là sàn giao dịch chứng khoán lâu đời nhất của Ấn Độ được thành lập vào năm 1875, viết tắt của Bombay Stock Exchange có chỉ số chuẩn là SENSEX cho chỉ số chứng khoán top 30 trong khi NSE là sàn giao dịch chứng khoán lớn nhất của Ấn Độ được thành lập vào năm 1992, viết tắt của National Stock Exchange có chỉ số chuẩn là Nifty đưa ra chỉ số chứng khoán top 50. Sự khác biệt hàng đầu giữa NSE và BSE Sở giao dịch chứng khoán là một trung gian tạo điều kiện ch
Báo cáo thu nhập so sánh

Báo cáo thu nhập so sánh

Báo cáo thu nhập so sánh là báo cáo thu nhập trong đó nhiều kỳ của báo cáo thu nhập được xử lý và so sánh song song với nhau để cho phép người đọc so sánh thu nhập từ năm trước và đưa ra quyết định đầu tư về việc có đầu tư vào công ty hay không. Báo cáo thu nhập so sánh là gì? Báo cáo Thu nhập So sánh cho biết kết quả