Ô hoạt động VBA

Ô hoạt động VBA

Ô Hoạt động trong Excel VBA Ô hiện hoạt là ô hiện được chọn trong một trang tính, ô hiện hoạt trong VBA có thể được sử dụng như một tham chiếu để di chuyển đến một ô khác hoặc thay đổi thuộc tính của cùng một ô hoạt động hoặc tham chiếu ô được cung cấp từ ô hiện hoạt, ô hiện hoạt trong VBA có thể được truy cập bằng cách sử dụng phương thức application.property với ô hoạt động từ khóa. Để làm việc hiệu quả với mã hóa VBA, điều quan trọng là phải hiểu khái niệm về đối t
Công cụ kiểm toán trong Excel

Công cụ kiểm toán trong Excel

Công cụ kiểm tra công thức trong Excel Như chúng ta đã biết MS Excel chủ yếu được sử dụng và phổ biến cho hàm, công thức và macro. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta gặp một số vấn đề trong khi viết công thức hoặc chúng ta không thể nhận được kết quả mong muốn trong một ô vì chúng ta đã không tạo công thức hàm một cách chính xác. Đó là lý do tại sao MS Excel cung cấp rất nhiều công cụ tích hợp để kiểm tra công thức và khắc phục
VBA Concatenate

VBA Concatenate

Nối có nghĩa là nối hai giá trị hoặc hai chuỗi lại với nhau, tương tự như excel chúng ta sử dụng & hoặc còn được gọi là toán tử dấu và để nối, hai nối hai chuỗi chúng ta sử dụng & toán tử như Chuỗi 1 & Chuỗi 2, bây giờ có một điều quan trọng cần nhớ và đó là trong khi sử dụng toán tử &, chúng tôi cần cung cấp khoảng trắng hoặc VBA sẽ xem xét nó miễn là. Chuỗi kết hợp VBA VBA Concatenate là một trong những thứ mà chúng tôi đã sử dụng để kết hợp hai hoặc nhiều g
Sách Excel hay nhất

Sách Excel hay nhất

Danh sách 10 sách Excel hay nhất Excel là thứ mà mọi người học bằng cách tìm kiếm trên Google. Nhưng nếu bạn muốn làm cho việc học của mình trở nên toàn diện, internet sẽ không thể giúp bạn luôn được. Sẽ có điều gì đó hoặc điều khác bị thiếu trong các khóa học mở / miễn phí của bạn mà bạn chỉ tìm thấy trong sách. Dưới đây là danh sách các sách như vậy trên excel - Microsoft Excel 2016 Kinh thánh: Tài nguy
VBA Với

VBA Với

Với câu lệnh trong Excel VBA Câu lệnh With được sử dụng trong VBA để truy cập vào tất cả các thuộc tính và phương thức của một đối tượng được đề cập. Chúng ta cần cung cấp đối tượng VBA nào mà chúng ta đang đề cập đến trước rồi đóng câu lệnh With bằng End With , sau đó bên trong câu lệnh này, chúng ta có thể thực hiện tất cả các thay đổi thuộc tính và phương thức của đối tượng được đề cập. Dưới đây là cú pháp của With Statement trong VBA. Với [OBJECT] [Mã… Cần phải làm gì?] Kết thúc với Đối tượng không là gì ngoài một p
Chiến lược đầu tư

Chiến lược đầu tư

Chiến lược đầu tư là gì? Chiến lược đầu tư là các chiến lược giúp nhà đầu tư chọn địa điểm và cách thức đầu tư theo lợi tức mong đợi, khẩu vị rủi ro, số tiền tài chính, nắm giữ ngắn hạn dài hạn, tuổi nghỉ hưu, lựa chọn ngành nghề, v.v. Nhà đầu tư có thể lập kế hoạch đầu tư của mình theo mục tiêu và mục tiêu mà họ muốn đạt
Sách kinh tế lượng hay nhất

Sách kinh tế lượng hay nhất

Danh sách 10 cuốn sách kinh tế lượng hay nhất Kinh tế học là một môn học độc lập. Nhưng cho đến khi bạn học các phần toán học & thống kê đã ăn sâu vào chủ đề này, bạn sẽ không thể sử dụng tốt các khái niệm. Và tầm quan trọng của kinh tế lượng nằm ở đó. Dưới đây là danh sách các Sách Kinh tế lượng hàng đầu - Kinh tế lượng chủ yếu là vô h
Giá trị kinh tế gia tăng (EVA)

Giá trị kinh tế gia tăng (EVA)

Giá trị gia tăng kinh tế là gì? Giá trị gia tăng kinh tế (EVA) là thước đo giá trị thặng dư được tạo ra trên một khoản đầu tư nhất định. Khi một người đầu tư tiền của mình, anh ta làm điều này chỉ vì anh ta mong kiếm được lợi nhuận từ khoản đầu tư. Hãy để chúng tôi nói rằng, vàng dường như là một công cụ tốt để đầu tư với tỷ suất l
Rủi ro có thể xác định được

Rủi ro có thể xác định được

Định nghĩa rủi ro có thể đa dạng hóa Rủi ro đa dạng, còn được gọi là rủi ro phi hệ thống, được định nghĩa là rủi ro cụ thể của công ty và do đó tác động đến giá của từng cổ phiếu đó hơn là ảnh hưởng đến toàn bộ ngành hoặc lĩnh vực mà công ty kinh doanh. Một ví dụ đơn giản về rủi ro có thể đa dạng hóa sẽ là một cuộc đình công lao động hoặc một
CPA so với CFA

CPA so với CFA

Sự khác biệt giữa CPA và CFA Hình thức đầy đủ của CPA là Kế toán công chứng và nó được lựa chọn bởi những sinh viên sẵn sàng đạt được kiến ​​thức chuyên môn về thuế, kiểm toán và kế toán trong khi CFA là hình thức ngắn gọn dành cho Chuyên viên phân tích tài chính Chartered và khóa học này được học bởi những sinh viên muốn để có được kiến ​​thức chuyên môn về các kỹ năng liên quan đến tài chính và quản lý rủi ro. Sự khác biệt cơ bản giữa hai loại này là các trang bìa cốt lõi và các cơ hội nghề nghiệp mà nó mang lại. CPA được coi là “đai đen về kế toá
Quản lý thu nhập

Quản lý thu nhập

Quản lý thu nhập là gì? Quản lý thu nhập đề cập đến việc Ban Giám đốc cố ý can thiệp vào quá trình báo cáo để đánh lừa các bên liên quan về tình hình kinh tế và tài chính của công ty hoặc với mục đích cá nhân nhằm đạt được thu nhập từ các hợp đồng với các báo cáo tài chính bị thao túng này. Người quản lý tài chính hoặc ban quản lý của một công ty chọn chỉ trình bày những điều trong báo
Sự nghiệp và phạm vi sau B.Com

Sự nghiệp và phạm vi sau B.Com

Nghề nghiệp sau khi hoàn thành B.Com B.com là Cử nhân thương mại với kiến ​​thức về tài khoản và tài chính, sau b.com người ta có thể theo đuổi sự nghiệp của mình trong các khóa học như Thạc sĩ thương mại, sau đó là Tiến sĩ. trong chủ đề cụ thể hoặc thạc sĩ quản trị kinh doanh, Kế toán công chứng, Khoa học tính toán, Khóa học tài khoản được chứng nhận, Lĩnh vực ngân hàng, Nhà phân tích tài chính có chứng chỉ hoặc Quản lý rủi ro tài chính. Tốt nghiệp là một bước quan trọng trong sự nghiệp của bạn. Nhưng nếu bạn có một chút ý tưởng về những gì đang diễn ra trên thị trư
VBA Đóng UserForm

VBA Đóng UserForm

Khi chúng tôi tạo biểu mẫu người dùng, nó sẽ lấy dữ liệu làm đầu vào từ người dùng, nhưng dữ liệu được cung cấp cho biểu mẫu không tự đóng, vì vậy nó có thể đánh lừa người dùng nhập lại dữ liệu, chúng tôi sử dụng hai lệnh khác nhau để đóng biểu mẫu người dùng khi đầu vào có được đưa ra và chúng là phương thức Unload me để đóng userform hoặc chúng ta có thể sử dụng phương thức userform.hide. Excel VBA Đóng biểu mẫu người dùng Biểu mẫu người dùng rất quan trọng trong khi nhận đầu vào từ người dùng như một phần của dự
Ví dụ về vốn lưu động

Ví dụ về vốn lưu động

Vốn lưu động đề cập đến số tiền mà công ty yêu cầu với mục đích tài trợ cho hoạt động hàng ngày và ví dụ trong đó bao gồm vốn lưu động là 100.000 đô la với một nhà sản xuất được tính bằng cách trừ đi khoản nợ hiện tại 200.000 đô la từ tài sản hiện tại là 300.000 đô la. Các ví dụ hàng đầu về vốn lưu động
Dòng phân bổ vốn

Dòng phân bổ vốn

Dòng phân bổ vốn là gì? Đường phân bổ vốn cũng đề cập đến đường thị trường vốn là biểu đồ được sử dụng để đo lường rủi ro liên quan đến chứng khoán và xác định mối quan hệ (sự kết hợp) giữa tài sản rủi ro và tài sản phi rủi ro và nó được biểu thị bằng đường trên biểu đồ và nó còn được gọi là phần thưởng trên tỷ lệ biến thiên. Nó giúp nhà đầu tư lựa chọn sự kết hợp phù hợp giữa tài sản rủi ro và không có rủi ro, xem xét khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư và xác định l
Chi phí hấp thụ

Chi phí hấp thụ

Chi phí hấp thụ là gì? Chi phí hấp thụ là một trong những cách tiếp cận được sử dụng cho mục đích xác định giá trị hàng tồn kho hoặc tính giá thành sản phẩm trong công ty, trong đó tất cả các chi phí phát sinh của công ty được xem xét, tức là nó bao gồm tất cả các chi phí trực tiếp và gián tiếp. phát sinh của công ty trong thời kỳ cụ thể. Nói một cách dễ hiểu, “chi phí hấp thụ” đề cậ
Giá trị vốn chủ sở hữu so với Giá trị doanh nghiệp

Giá trị vốn chủ sở hữu so với Giá trị doanh nghiệp

Sự khác biệt giữa Vốn chủ sở hữu và Giá trị Doanh nghiệp Giá trị vốn chủ sở hữu của công ty có hai loại: giá trị vốn cổ phần thị trường là tổng số cổ phiếu nhân với thị giá và vốn chủ sở hữu ghi sổ là giá trị tài sản trừ đi nợ phải trả; trong khi đó, giá trị doanh nghiệp là tổng giá trị vốn chủ sở hữu cộng với nợ trừ đi tổng lượng tiền mặt mà công ty có - điều này đại khái cho ta ý tưởng về tổng nghĩa vụ mà một công ty có. Đây là một trong những chủ đề định giá phổ biến nhất gây nhầm lẫn trong Nghiên cứu Vốn chủ sở hữu và Ngân hàng Đầu tư. Trong hầu hết các thuật ngữ cơ bản, Giá
Hàm AND trong Excel

Hàm AND trong Excel

Hàm AND trong Excel Hàm AND trong Excel được phân loại là một hàm logic; nó chỉ trả về hai giá trị là TRUE và FALSE. AND này trong excel kiểm tra điều kiện được chỉ định và trả về TRUE, nếu điều kiện được đáp ứng là TRUE, nếu không, nó sẽ trả về FALSE. Hàm này thường được sử dụng với các hàm Excel khác, AND trong Excel có t
Thư bảo lãnh

Thư bảo lãnh

Thư bảo lãnh là gì? Thư bảo lãnh là một văn bản đồng ý được phát hành bởi ngân hàng nêu rõ rằng nếu khách hàng có liên quan không thanh toán cho hàng hóa đã mua từ nhà cung cấp, thì ngân hàng sẽ thanh toán thay cho khách hàng. Nó giúp nhà cung cấp có niềm tin khi giao dịch và cung cấp sản phẩm. Ngân hàng / bên sẽ chịu trách nhiệm thanh toán được gọi là người bảo lãnh.