Công thức đặc biệt rủi ro thị trường | Làm thế nào để tính toán Rp? (Từng bước một)

Công thức Đặc biệt Rủi ro Thị trường là gì?

Thuật ngữ “phần bù rủi ro thị trường” đề cập đến lợi nhuận bổ sung mà nhà đầu tư mong đợi khi nắm giữ danh mục đầu tư rủi ro trên thị trường thay vì tài sản phi rủi ro. Trong mô hình định giá tài sản vốn (CAPM), phần bù rủi ro thị trường thể hiện độ dốc của đường thị trường chứng khoán (SML). Công thức tính phần bù rủi ro thị trường được suy ra bằng cách trừ đi tỷ suất sinh lợi phi rủi ro từ tỷ suất sinh lợi kỳ vọng hoặc tỷ suất sinh lợi thị trường.

Về mặt toán học, nó được biểu diễn dưới dạng,

Phần bù rủi ro thị trường = Tỷ suất sinh lợi kỳ vọng - Tỷ suất sinh lợi phi rủi ro

hoặc là

Phần bù rủi ro thị trường = Tỷ suất sinh lợi thị trường - Tỷ suất sinh lợi phi rủi ro

Giải thích về Công thức Đặc biệt Rủi ro Thị trường

Công thức trong phương pháp đầu tiên có thể được rút ra bằng cách sử dụng bốn bước đơn giản sau:

Bước 1: Đầu tiên, xác định tỷ suất sinh lợi kỳ vọng của nhà đầu tư dựa trên khẩu vị rủi ro của họ. Mức độ ưa thích rủi ro càng cao thì tỷ suất sinh lợi kỳ vọng càng cao để bù đắp cho rủi ro bổ sung.

Bước 2: Tiếp theo, xác định tỷ suất sinh lợi phi rủi ro, là tỷ suất sinh lợi kỳ vọng nếu nhà đầu tư không chịu bất kỳ rủi ro nào. Lợi tức từ trái phiếu chính phủ hoặc tín phiếu kho bạc là những phương tiện tốt cho tỷ suất sinh lợi phi rủi ro.

Bước 3: Cuối cùng, công thức bù rủi ro thị trường được tính bằng cách trừ đi tỷ suất sinh lợi phi rủi ro từ tỷ suất sinh lợi kỳ vọng, như được trình bày ở trên.

Công thức tính phần bù rủi ro thị trường cho phương pháp thứ hai có thể được rút ra bằng cách sử dụng bốn bước đơn giản sau:

Bước 1: Đầu tiên, xác định tỷ suất sinh lợi thị trường, là tỷ suất sinh lợi hàng năm của một chỉ số chuẩn phù hợp. Tỷ suất sinh lợi của chỉ số S&P 500 là một đại diện tốt cho tỷ suất sinh lợi thị trường.

Bước 2: Tiếp theo, xác định tỷ suất sinh lợi phi rủi ro cho nhà đầu tư.

Bước 3: Cuối cùng, công thức bù rủi ro thị trường được tính bằng cách trừ đi tỷ suất sinh lợi phi rủi ro từ tỷ suất sinh lợi thị trường, như được trình bày ở trên.

Ví dụ về Công thức Đặc biệt Rủi ro Thị trường (với Mẫu Excel)

Hãy xem một số ví dụ từ đơn giản đến nâng cao về Công thức đặc biệt rủi ro thị trường.

Bạn có thể tải xuống Mẫu Excel Công thức Đặc biệt Rủi ro Thị trường này tại đây - Mẫu Excel Công thức Đặc biệt Rủi ro Thị trường

Ví dụ 1

Chúng ta hãy lấy một ví dụ về một nhà đầu tư đã đầu tư vào một danh mục đầu tư và kỳ vọng tỷ suất sinh lợi từ nó là 12%. Trong năm ngoái, trái phiếu chính phủ đã có mức sinh lời 4%. Dựa trên thông tin đã cho, xác định phần bù rủi ro thị trường cho nhà đầu tư.

Do đó, việc tính toán phần bù rủi ro thị trường có thể được thực hiện như sau,

  • Phần bù rủi ro thị trường = 12% - 4%

Phần bù rủi ro thị trường sẽ là-

Dựa trên thông tin đã cho, phần bù rủi ro thị trường cho nhà đầu tư là 8%.

Ví dụ số 2

Chúng ta hãy lấy một ví dụ khác trong đó một nhà phân tích muốn tính toán phần bù rủi ro thị trường được cung cấp bởi chỉ số chuẩn X&Y 200. Chỉ số này đã tăng từ 780 điểm lên 860 điểm trong một năm qua, trong đó trái phiếu chính phủ đã mang lại lợi nhuận trung bình 5%. . Dựa trên thông tin đã cho, xác định phần bù rủi ro thị trường.

Để tính toán Phần bù rủi ro thị trường, trước tiên chúng tôi sẽ tính Tỷ lệ hoàn vốn thị trường dựa trên thông tin đã cho ở trên.

  • Tỷ suất sinh lợi thị trường = (860/780 - 1) * 100%
  • = 10,26%

Do đó, việc tính toán phần bù rủi ro thị trường có thể được thực hiện như sau,

  • Phần bù rủi ro thị trường = 10,26% - 5%

  • Phần bù rủi ro thị trường = 5,26%

Máy tính trả phí rủi ro thị trường

Bạn có thể sử dụng Máy tính Đặc biệt Rủi ro Thị trường sau đây.

Tỷ lệ lợi nhuận kỳ vọng
Tỷ lệ hoàn vốn phi rủi ro
Công thức đặc biệt rủi ro thị trường
 

Công thức Đặc biệt Rủi ro Thị trường = Tỷ suất sinh lợi mong đợi - Tỷ suất lợi nhuận phi rủi ro
0 - 0 = 0

Mức độ liên quan và sử dụng

Điều quan trọng đối với một nhà phân tích hoặc một nhà đầu tư có ý định phải hiểu khái niệm phần bù rủi ro thị trường vì nó xoay quanh mối quan hệ giữa rủi ro và phần thưởng. Nó thể hiện lợi nhuận của danh mục đầu tư trên thị trường cổ phiếu khác với lợi tức của trái phiếu kho bạc có rủi ro thấp hơn do nhà đầu tư phải chịu thêm rủi ro. Về cơ bản, phần bù rủi ro bao gồm lợi nhuận kỳ vọng và lợi nhuận lịch sử. Phần bù thị trường kỳ vọng thường khác nhau giữa các nhà đầu tư này với các nhà đầu tư khác dựa trên khẩu vị rủi ro và phong cách đầu tư của họ.

Mặt khác, phần bù rủi ro thị trường trong quá khứ (dựa trên tỷ suất sinh lợi thị trường) là như nhau đối với tất cả các nhà đầu tư vì giá trị dựa trên kết quả trong quá khứ. Hơn nữa, nó tạo thành một bánh răng không tách rời của CAPM, đã được đề cập ở trên. Trong CAPM, tỷ suất sinh lợi yêu cầu của một tài sản được tính bằng tích phần bù rủi ro thị trường và beta của tài sản đó cộng với tỷ suất sinh lợi phi rủi ro.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found