Hoán đổi lãi suất | Các ví dụ | Công dụng | Hoán đổi đường cong | WSM

Hoán đổi lãi suất là gì?

Tóm lại, hoán đổi lãi suất có thể nói là một hợp đồng thỏa thuận giữa hai bên để trao đổi trả lãi. Hình thức hoán đổi lãi suất phổ biến nhất là bên A đồng ý thanh toán cho bên B dựa trên lãi suất cố định và bên B đồng ý thanh toán cho bên A dựa trên lãi suất thả nổi. Trong hầu hết các trường hợp, tỷ giá thả nổi được gắn với một số loại tỷ giá tham chiếu.

Chúng tôi xem xét Hoán đổi Lãi suất một cách chi tiết trong bài viết này, cùng với các ví dụ:

  Tìm hiểu thêm về Hoán đổi, định giá, v.v. trong Hoán đổi chi tiết trong Tài chính này

  Ví dụ về Hoán đổi Lãi suất


  Hãy xem cách hoạt động của hoán đổi lãi suất với ví dụ cơ bản này.

  Giả sử anh X sở hữu khoản đầu tư 1.000.000 đô la, trả cho anh ta LIBOR + 1% mỗi tháng. LIBOR là viết tắt của tỷ giá liên ngân hàng London và là một trong những tỷ giá tham chiếu được sử dụng nhiều nhất trong trường hợp chứng khoán thả nổi. Khoản thanh toán cho ông X liên tục thay đổi khi LIBOR liên tục thay đổi trên thị trường. Bây giờ, giả sử có một người khác, ông Y, người sở hữu khoản đầu tư 1.000.000 đô la trả cho anh ta 1,5% mỗi tháng. Khoản thanh toán mà anh ta nhận được không bao giờ thay đổi vì lãi suất được giả định trong giao dịch nếu bản chất là cố định.

  Bây giờ ông X quyết định rằng ông không thích sự biến động này và muốn trả lãi cố định, trong khi ông Y quyết định khám phá lãi suất thả nổi để có cơ hội thanh toán cao hơn. Đây là lúc cả hai giao kết hợp đồng hoán đổi lãi suất. Các điều khoản của hợp đồng nêu rõ rằng ông X đồng ý trả cho ông Y LIBOR + 1% mỗi tháng cho số tiền gốc danh nghĩa là 1.000.000 đô la. Thay cho khoản thanh toán này, ông Y đồng ý trả cho ông X lãi suất 1,5% theo nguyên tắc như trên. Bây giờ chúng ta hãy xem các giao dịch diễn ra như thế nào trong các tình huống khác nhau.

  Kịch bản 1: LIBOR đứng ở mức 0,25%

  Ông X nhận được 12.500 đô la từ khoản đầu tư của mình ở mức 1,25% (LIBOR là 0,25% và cộng thêm 1%). Anh Y nhận được khoản thanh toán cố định hàng tháng là 15.000 đô la với lãi suất cố định 1,5%. Bây giờ, theo thỏa thuận hoán đổi, ông X nợ ông Y 12.500 đô la và ông Y nợ 15.000 đô la cho ông X. Hai giao dịch bù trừ nhau một phần, giao dịch ròng sẽ dẫn đến việc ông Y phải trả 2500 đô la cho Mr. X.

  Tình huống 1: LIBOR đứng ở mức 1,00%

  Ông X nhận được 20.000 đô la từ khoản đầu tư của mình ở mức 2,00% (LIBOR là 1,00% và cộng thêm 1%). Anh Y nhận được khoản thanh toán cố định hàng tháng là 15.000 đô la với lãi suất cố định 1,5%. Bây giờ, theo thỏa thuận hoán đổi, ông X nợ ông Y 20.000 đô la và ông Y nợ 15.000 đô la cho ông X. Hai giao dịch bù trừ nhau một phần, giao dịch ròng sẽ dẫn đến việc ông X phải trả 5000 đô la cho Mr. Y.

  Vậy, việc hoán đổi lãi suất đã làm gì đối với ông X và ông Y? Giao dịch hoán đổi đã cho phép ông X một khoản thanh toán đảm bảo là 15.000 đô la mỗi tháng. Nếu LIBOR thấp, ông Y sẽ nợ anh ta theo giao dịch hoán đổi, tuy nhiên, nếu LIBOR cao, anh ta sẽ nợ ông Y. Dù bằng cách nào, anh ta sẽ có lợi tức cố định hàng tháng là 1,5% trong thời hạn của hợp đồng. Điều rất quan trọng cần hiểu là theo thỏa thuận hoán đổi lãi suất, các bên tham gia hợp đồng không bao giờ trao đổi số tiền gốc. Số tiền gốc chỉ là không đáng kể ở đây. Có rất nhiều cách sử dụng mà hoán đổi lãi suất được sử dụng và chúng ta sẽ thảo luận về từng cách trong số chúng ở phần sau của bài viết.

  Quan điểm giao dịch của Hoán đổi lãi suất


  Giao dịch hoán đổi lãi suất được giao dịch qua quầy và nhìn chung, hai bên cần thống nhất hai vấn đề khi đi vào thỏa thuận hoán đổi lãi suất. Hai vấn đề được xem xét trước khi giao dịch là thời gian hoán đổi và các điều khoản của hoán đổi. Thời gian của một giao dịch hoán đổi sẽ quyết định ngày bắt đầu và ngày kết thúc của hợp đồng trong khi các điều khoản của giao dịch hoán đổi sẽ quyết định tỷ giá cố định mà giao dịch hoán đổi sẽ hoạt động.

  Sử dụng hoán đổi lãi suất


  • Một trong những cách sử dụng mà các giao dịch hoán đổi lãi suất áp dụng là bảo hiểm rủi ro . Trong trường hợp một tổ chức cho rằng lãi suất sẽ tăng trong thời gian tới và có một khoản vay mà họ đang phải trả lãi. Giả sử rằng khoản vay này được liên kết với lãi suất LIBOR trong 3 tháng. Trong trường hợp tổ chức cho rằng lãi suất LIBOR sẽ tăng trong thời gian tới, tổ chức có thể phòng ngừa dòng tiền bằng cách chọn lãi suất cố định bằng cách sử dụng hoán đổi lãi suất. Điều này sẽ cung cấp một số loại chắc chắn cho dòng tiền của tổ chức.
  • Các ngân hàng sử dụng hoán đổi lãi suất để quản lý rủi ro lãi suất . Họ có xu hướng phân tán rủi ro lãi suất bằng cách tạo ra các khoản hoán đổi nhỏ hơn và phân phối chúng trên thị trường thông qua một nhà môi giới liên đại lý. Chúng ta sẽ thảo luận chi tiết về thuộc tính và giao dịch này khi chúng ta xem xét ai là nhà tạo lập thị trường trong doanh nghiệp.
  • Một công cụ rất lớn cho các nhà đầu tư có thu nhập cố định . Họ sử dụng nó để đầu cơ và tạo ra thị trường. Ban đầu, nó chỉ dành cho các doanh nghiệp, nhưng khi thị trường phát triển, mọi người bắt đầu nhìn nhận thị trường như một cách để đo lường quan điểm lãi suất của những người tham gia thị trường. Đây là lúc nhiều người chơi có thu nhập cố định bắt đầu tích cực tham gia thị trường.
  • Hoán đổi lãi suất hoạt động như một công cụ quản lý danh mục đầu tư tuyệt vời . Nó giúp điều chỉnh rủi ro liên quan đến biến động lãi suất. Trong trường hợp các nhà quản lý quỹ muốn thực hiện chiến lược dài hạn, các giao dịch hoán đổi lãi suất dài hạn giúp tăng thời hạn tổng thể của danh mục đầu tư.

  Tỷ giá hoán đổi là gì?


  Bây giờ khi bạn đã hiểu giao dịch hoán đổi là gì, điều rất quan trọng là phải hiểu cái được gọi là 'tỷ giá hoán đổi'. Tỷ giá hoán đổi là tỷ giá cố định của giao dịch hoán đổi được xác định trên thị trường tự do. Vì vậy, tỷ giá được các ngân hàng khác nhau niêm yết cho công cụ này được gọi là tỷ giá hoán đổi. Điều này cung cấp một dấu hiệu cho thấy thế nào là quan điểm của thị trường và nếu công ty tin rằng nó có thể ổn định dòng tiền khi mua một giao dịch hoán đổi hoặc có thể tạo ra lợi nhuận tiền tệ khi làm như vậy, họ sẽ sử dụng nó. Vì vậy, tỷ giá hoán đổi là lãi suất cố định mà người nhận yêu cầu để đổi lấy sự không chắc chắn tồn tại do thời hạn thả nổi của giao dịch.

  Đường cong hoán đổi là gì?


  Biểu đồ của tỷ giá hoán đổi trên tất cả các kỳ hạn có sẵn được gọi là đường cong hoán đổi. Nó rất giống với đường cong lợi suất của bất kỳ quốc gia nào mà ở đó lãi suất phổ biến trong thời hạn được vẽ trên biểu đồ. Vì tỷ giá hoán đổi là một thước đo tốt về cảm nhận lãi suất, tính thanh khoản của thị trường, chuyển động tín dụng ngân hàng, đường cong hoán đổi riêng lẻ trở nên rất quan trọng đối với chuẩn lãi suất.

  nguồn: Bloomberg.com

  Nói chung, đường cong lợi suất chủ quyền và đường cong hoán đổi có hình dạng tương tự. Tuy nhiên, đôi khi có sự khác biệt giữa hai điều này. Sự khác biệt giữa cả hai được gọi là 'chênh lệch hoán đổi'. Về mặt lịch sử, sự khác biệt này có xu hướng tích cực, điều này phản ánh rủi ro tín dụng của các ngân hàng cao hơn so với các ngân hàng có chủ quyền. Tuy nhiên, nếu xét đến các yếu tố khác cho thấy cung - cầu, thanh khoản, thì mức chênh lệch của Mỹ hiện đang ở mức âm đối với các kỳ hạn dài hơn. Hãy tham khảo đồ thị dưới đây để hiểu rõ hơn.

  Hãy tham khảo đồ thị dưới đây để hiểu rõ hơn.

  nguồn: Bloomberg.com

  Đường cong hoán đổi là một chỉ báo tốt về các điều kiện trong thị trường thu nhập cố định. Nó phản ánh cả tình hình tín dụng ngân hàng cùng với quan điểm lãi suất của các bên tham gia thị trường nói chung. Trong các thị trường trưởng thành, đường cong hoán đổi đã thay thế đường cong kho bạc làm chuẩn chính để định giá và giao dịch trái phiếu doanh nghiệp và các khoản vay. Nó hoạt động như một tiêu chuẩn chính trong một số tình huống nhất định vì nó hướng đến thị trường nhiều hơn và coi những người tham gia thị trường lớn hơn.

  Các nhà tạo lập thị trường trong Hoán đổi là ai?


  Các công ty đầu tư lớn cùng với các ngân hàng thương mại có lịch sử xếp hạng tín nhiệm cao là những nhà tạo lập thị trường hoán đổi lớn nhất. Họ cung cấp cả tùy chọn lãi suất cố định và thả nổi cho các nhà đầu tư muốn thực hiện giao dịch hoán đổi. Các đối tác trong một giao dịch hoán đổi điển hình thường là công ty, ngân hàng hoặc một bên là nhà đầu tư và bên kia là ngân hàng thương mại lớn và các công ty đầu tư. Trong một kịch bản chung, thời điểm một ngân hàng thực hiện một giao dịch hoán đổi, nó thường bù đắp nó thông qua một nhà môi giới liên đại lý. Trong toàn bộ giao dịch, ngân hàng giữ các khoản phí bắt đầu hoán đổi. Trong trường hợp giao dịch hoán đổi rất lớn, người môi giới-đại lý giữa các bên có thể sắp xếp một số đối tác khác, từ đó phân tán rủi ro của giao dịch. Điều này dẫn đến sự phân tán rủi ro rộng hơn. Đây là cách các ngân hàng nắm giữ rủi ro lãi suất,cố gắng phân tán rủi ro cho đối tượng lớn hơn. Vai trò của các nhà tạo lập thị trường là cung cấp nhiều người chơi và tính thanh khoản trong hệ thống.

  Những rủi ro liên quan đến Hoán đổi là gì?


  Giống như trong trường hợp của thị trường thu nhập cố định phi chính phủ, hoán đổi lãi suất có hai rủi ro chính. Hai rủi ro này là rủi ro lãi suất và rủi ro tín dụng. Rủi ro tín dụng trên thị trường còn được gọi là rủi ro đối tác. Rủi ro lãi suất phát sinh do kỳ vọng của chế độ xem lãi suất có thể không khớp với lãi suất thực tế. Hoán đổi cũng có rủi ro đối tác, dẫn đến việc một trong hai bên có thể tuân thủ các điều khoản hợp đồng. Hệ số rủi ro đối với hoán đổi lãi suất lên đến mức cao nhất mọi thời đại vào năm 2008 khi các bên từ chối thực hiện cam kết về hoán đổi lãi suất. Đây là lúc việc thành lập một cơ quan thanh toán bù trừ để giảm rủi ro đối tác trở nên quan trọng.

  Điều gì có trong nó đối với một nhà đầu tư trong Hoán đổi?


  Trong năm qua, thị trường tài chính đã không ngừng đổi mới và đưa ra các sản phẩm tài chính tuyệt vời. Mỗi người trong số họ bắt đầu tham gia thị trường với mục tiêu giải quyết một số loại vấn đề liên quan đến công ty và sau đó trở thành một thị trường khổng lồ. Đây chính xác là những gì đã xảy ra với hoán đổi lãi suất hoặc danh mục hoán đổi nói chung. Mục tiêu của nhà đầu tư là hiểu về sản phẩm và xem nó có thể giúp họ ở đâu. Sự hiểu biết về hoán đổi lãi suất có thể giúp nhà đầu tư đánh giá nhận thức về lãi suất trên thị trường. Nó cũng có thể giúp một cá nhân quyết định khi nào nên vay và khi nào nên trì hoãn một thời gian. Nó cũng có thể hữu ích để hiểu loại danh mục đầu tư mà người quản lý quỹ của bạn đang nắm giữ và cách họ cố gắng quản lý rủi ro lãi suất trên thị trường trong những năm qua.Hoán đổi là một công cụ tuyệt vời để quản lý nợ của bạn một cách hiệu quả. Nó cho phép nhà đầu tư chơi với lãi suất và không giới hạn anh ta với một quyền chọn cố định hoặc thả nổi.