Top 7 Cuốn Sách Về Thu Nhập Cố Định Hay Nhất | WallstreetMojo

Danh sách 7 cuốn sách về thu nhập cố định hay nhất

Chứng khoán thu nhập cố định được coi là công cụ thu nhập khá thấp nhưng đã có sự thay đổi lớn trên thị trường thu nhập cố định, vốn ngày càng trở nên hấp dẫn đối với các nhà đầu tư hiện đại về tăng trưởng chiến lược và lợi nhuận có được. Dưới đây là danh sách các cuốn sách về thu nhập cố định -

 1. Sổ tay Chứng khoán Thu nhập Cố định  (Lấy tại đây)
 2. Toán thu nhập cố định, 4E: Kỹ thuật phân tích & thống kê  (Lấy tại đây)
 3. Chứng khoán thu nhập cố định: Công cụ cho thị trường hôm nay (Wiley Finance)  (Tải xuống tại đây)
 4. Chứng khoán Thu nhập Cố định: Định giá, Rủi ro và Quản lý Rủi ro  (Lấy tại đây)
 5. Chứng khoán có thu nhập cố định: Chiến lược định giá, quản lý rủi ro và danh mục đầu tư  (Xem tại đây)
 6. Phân tích thu nhập cố định (Chuỗi đầu tư của Viện CFA)  (Lấy tại đây)
 7. Mô hình hóa rủi ro lãi suất: Khóa học Định giá Thu nhập Cố định (Wiley Finance)  (Lấy tại đây)

Hãy để chúng tôi thảo luận chi tiết về từng sổ thu nhập cố định cùng với những điểm rút ra và đánh giá chính của nó.

# 1 - Sổ tay Chứng khoán Thu nhập Cố định

Bìa cứng Phiên bản thứ tám - Nhập khẩu, ngày 1 tháng 1 năm 2012

bởi Frank J. Fabozzi (Tác giả), Steven V. Mann (Tác giả)

Đánh giá sách

Đây là một tác phẩm có tổ chức cao về thị trường chứng khoán thu nhập cố định, giới thiệu cho người đọc các khái niệm, chiến lược và nguyên tắc cơ bản không chỉ giúp hiểu và đánh giá chứng khoán thu nhập cố định tốt hơn mà còn nâng cao lợi nhuận. Trong một ngành công nghiệp tài chính ngày càng cạnh tranh, nơi đầu tư là tất cả đều mang lại lợi nhuận, các tác giả của tác phẩm xuất sắc này đã cố gắng đưa ra một cách tiếp cận dễ thực hiện để các nhà đầu tư kiếm lợi nhuận từ chứng khoán có thu nhập cố định, thường được coi là một loại lợi nhuận thấp của nhạc cụ. Tuy nhiên, điều làm cho tác phẩm này trở nên nổi bật là cách mà người đọc nhận thức được các hoạt động phức tạp và rủi ro tiềm ẩn của thị trường chứng khoán có thu nhập cố định. Một số chủ đề chính được đề cập trong tác phẩm này bao gồm động lực kinh tế vĩ mô và thị trường trái phiếu doanh nghiệp,phân tích rủi ro và mô hình thu nhập cố định đa nhân tố, quản lý danh mục đầu tư trái phiếu lợi suất cao và chiến lược thu nhập cố định của quỹ đầu cơ cùng những thứ khác. Các nhà đầu tư cũng như các chuyên gia tài chính có thể hiểu rõ hơn về thị trường chứng khoán thu nhập cố định với công việc này và có thể sử dụng rất tốt các công cụ và phương pháp phân tích được trình bày để xác định các cơ hội sinh lời trong thị trường phức tạp này.

Bài học rút ra tốt nhất từ ​​cuốn sách thu nhập cố định tốt nhất này

 • Cuốn sách chứng khoán thu nhập cố định hàng đầu này là một hướng dẫn đầy đủ về những rủi ro và khả năng đang chờ đợi một nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán có thu nhập cố định.
 • Tác phẩm trình bày các ý tưởng phức tạp và các khái niệm kỹ thuật cao liên quan đến việc đánh giá các công cụ thu nhập cố định và chiến lược đầu tư một cách rõ ràng.
 • Các tác giả đã chú ý đưa vào các chiến lược, kỹ thuật và công cụ hoạt động trong thị trường ngày nay cùng với việc nhấn mạnh tầm quan trọng của thị trường chứng khoán có thu nhập cố định về tiềm năng tạo ra lợi nhuận lành mạnh của nó.
 • Độc giả sẽ học cách cân nhắc rủi ro cơ bản khi đầu tư vào trái phiếu và chứng khoán nợ cùng với các chiến lược hiệu quả để quản lý chúng một cách hiệu quả.
<>

# 2 - Toán thu nhập cố định, 4E

Bìa cứng Kỹ thuật Phân tích & Thống kê - Nhập khẩu, ngày 1 tháng 1 năm 2006

bởi Frank J. Fabozzi (Tác giả)  

Đánh giá sách

Cuốn sách chứng khoán thu nhập cố định này là một tác phẩm tuyệt vời về các công cụ toán học và thống kê có sẵn để nghiên cứu và đánh giá chứng khoán thu nhập cố định cho các nhà đầu tư ham mê. Tác giả cung cấp chi tiết về các phương pháp đánh giá đối với chứng khoán đảm bảo bằng thế chấp, chứng khoán đảm bảo bằng tài sản cũng như các chứng khoán có thu nhập cố định khác cho các nhà đầu tư và các chuyên gia tài chính. Đánh giá thực tế các rủi ro liên quan đến chứng khoán có thu nhập cố định và quản lý rủi ro đó một cách hiệu quả là một lĩnh vực khác mà công việc này đề cập đến. Một số khái niệm chính được đề cập trong ấn bản thứ tư được cập nhật này bao gồm mô hình lãi suất, các khái niệm và biện pháp rủi ro tín dụng đối với trái phiếu doanh nghiệp, giá trị thời gian của tiền, định giá trái phiếu, các biện pháp lợi tức thông thường và biến động giá đối với trái phiếu không có quyền chọn.Tác giả giúp người đọc làm quen với các kỹ thuật phân tích mới nhất và khuôn khổ cho mô hình rủi ro tín dụng đóng vai trò quan trọng trong việc nghiên cứu chứng khoán thu nhập cố định. Một tác phẩm rất đáng khen ngợi đề cập đến các phương pháp tiếp cận toán học để hiểu và đánh giá các công cụ thu nhập cố định cùng với sự tự tin lên chiến lược và đầu tư vào thị trường phức tạp này.

Bài học kinh nghiệm hay nhất từ ​​cuốn sách thu nhập cố định hàng đầu này

 • Cuốn sách về thu nhập cố định hàng đầu này là một hướng dẫn tham khảo chuyên nghiệp đầy đủ về các chiến lược thống kê và toán học để đầu tư vào chứng khoán có thu nhập cố định để có lợi nhuận cao hơn.
 • Thành tựu lớn nhất của tác giả là làm sáng tỏ bản chất phức tạp của rủi ro và phương pháp luận để đánh giá các công cụ thu nhập cố định và giảm thiểu rủi ro một cách dễ dàng và cách sử dụng các công cụ sẵn có trong các chiến lược đầu tư cá nhân hóa.
 • Một bài đọc rất được khuyến khích dành cho các chuyên gia tài chính và nhà đầu tư quan tâm để hiểu và đầu tư tốt hơn vào thị trường chứng khoán có thu nhập cố định.
<>

# 3 - Chứng khoán Thu nhập Cố định

Công cụ cho Thị trường Ngày nay (Wiley Finance) Bìa cứng - Nhập khẩu, ngày 16 tháng 12 năm 2011

bởi Bruce Tuckman (Tác giả), Angel Serrat (Tác giả)  

Đánh giá sách

Cuốn sách thu nhập cố định này là một cẩm nang tuyệt vời về việc áp dụng thực tế các chiến lược, nguyên tắc và phương pháp luận có sẵn để đánh giá và đánh giá chứng khoán thu nhập cố định. Bất kỳ ai quan tâm đến các kỹ thuật định lượng sẽ thấy công việc này rất giàu thông tin và có tiện ích thực tế tuyệt vời khi mô tả hầu hết các khái niệm định lượng một cách dễ hiểu cùng với các minh họa thực tế cho hầu hết chúng. Một số chủ đề chính được đề cập bao gồm định giá chênh lệch giá, lãi suất, số liệu rủi ro, repo, lãi suất, trái phiếu chuyển tiếp và tương lai, hoán đổi lãi suất và cơ sở và thị trường tín dụng.Tác phẩm này trình bày một cái nhìn tổng quan đầy đủ về các thị trường thu nhập cố định toàn cầu và có thể giúp người đọc hiểu rõ hơn về cách thức hoạt động của các thị trường này cũng như cách sử dụng các công cụ và kỹ thuật định lượng tiên tiến để định giá chính xác các chứng khoán có thu nhập cố định. Ấn bản thứ ba hiện tại cung cấp nhiều thông tin bổ sung về các lĩnh vực có liên quan chính đến thị trường ngày nay, làm cho nó trở thành một tài sản có giá trị cho các chuyên gia tài chính.

Bài học rút ra tốt nhất từ ​​cuốn sách thu nhập cố định tốt nhất này

 • Cuốn sách thu nhập cố định tốt nhất này là một cẩm nang định lượng thực tế về việc nghiên cứu và đánh giá chứng khoán thu nhập cố định, cung cấp một quan điểm độc đáo về thị trường thu nhập cố định toàn cầu.
 • Công việc này mang lại giá trị lớn hơn cho các chuyên gia bằng cách cung cấp các minh họa thực tế cho một số công cụ và kỹ thuật định lượng tiên tiến để đánh giá và định giá các công cụ thu nhập cố định.
 • Bất kỳ ai quan tâm đến ứng dụng thực tế của các kỹ thuật định lượng sẽ tìm thấy thông tin hữu ích và có liên quan tại đây.
 • Một cuốn sách cần phải đọc cho các chuyên gia tài chính cũng như những người nghiệp dư quan tâm đến việc nâng cao hiểu biết của họ về thị trường thu nhập cố định.
<>

# 4 - Chứng khoán thu nhập cố định

Định giá, Rủi ro và Quản lý Rủi ro

bởi Pietro Veronesi  

Đánh giá sách

Cuốn sách thu nhập cố định này là một hướng dẫn đầy đủ về việc đánh giá và đánh giá các công cụ thu nhập cố định khác nhau, nhấn mạnh thêm vào việc nâng cao hiểu biết khái niệm về các thực hành quản lý rủi ro trong lĩnh vực này. Tác giả tham gia vào một cuộc thảo luận chi tiết về các lực lượng hình thành thị trường và ảnh hưởng đến giá cả cùng với các cách xác định rủi ro một cách chính xác và loại thực hành quản lý rủi ro nào có thể được áp dụng để có kết quả mong muốn. Các phương pháp luận quan trọng để đánh giá các công cụ đó và các rủi ro liên quan được nêu ra đòi hỏi sự hiểu biết chi tiết về các khái niệm để có thể điều chỉnh chúng cho phù hợp với nhu cầu và sở thích cá nhân. Bản chất phức tạp của chứng khoán thu nhập cố định được phân loại cho người đọc trung bình, làm cho thị trường dễ tiếp cận hơn nhiều. Cùng với đó,một số công cụ hữu ích để nghiên cứu các công cụ thu nhập cố định cũng được thảo luận. Đưa các khía cạnh lý thuyết vào ứng dụng thực tế trong việc đánh giá chứng khoán có thu nhập cố định và đưa ra các quyết định rủi ro chiến lược trong khi đầu tư là điều làm cho công việc này trở nên độc đáo trong sự hấp dẫn của nó. Một công việc được đề xuất cao về việc định giá các công cụ và thực hành quản lý rủi ro trong thị trường thu nhập cố định.

Bài học rút ra tốt nhất từ ​​cuốn sách thu nhập cố định tốt nhất này

 • Hướng dẫn hữu ích về lý thuyết và thực hành đánh giá và quản lý rủi ro của các công cụ thu nhập cố định cho các chuyên gia cũng như giáo dân.
 • Tác giả đã nỗ lực đặc biệt trong việc mô tả các khái niệm cơ bản về quản lý rủi ro có thể áp dụng cho các công cụ thu nhập cố định.
 • Một số phương pháp luận định giá chính cũng được giải thích chi tiết cho những người muốn có được sự hiểu biết cơ bản về những ý tưởng này.
 • Một công trình đáng khen ngợi về đánh giá và quản lý rủi ro của các công cụ thu nhập cố định cho các chuyên gia cũng như nghiệp dư.
<>

# 5 - Chứng khoán có thu nhập cố định

Các chiến lược định giá, quản lý rủi ro và danh mục đầu tư

bởi Lionel Martellini, Philippe Priaulet  

Đánh giá sổ thu nhập cố định

Công trình này cung cấp tài liệu giáo trình toàn diện cho các khóa học chứng khoán thu nhập cố định bao gồm MBA và MSc Finance. Các tác giả đã đề cập sâu rộng đến các chiến lược đầu tư truyền thống cũng như các chiến lược đầu tư thay thế cho thị trường thu nhập cố định, do đó nâng cao quy mô và phạm vi của công trình này. Phương pháp tiếp cận khối xây dựng đã được áp dụng trong việc mô tả và minh họa các khái niệm để biến nó thành nguồn tài liệu học tập lý tưởng cho sinh viên trong lĩnh vực này. Nhiều ví dụ đã làm việc trong excel được bao gồm để hướng dẫn thực hành cho người đọc cùng với các slide PowerPoint để hỗ trợ thêm cho việc học. Một số lĩnh vực kiến ​​thức chính được đề cập trong tác phẩm bao gồm chiến lược quỹ phòng hộ thu nhập cố định, hình thành đường cong lợi suất bằng không và chênh lệch tín dụng cùng với các phái sinh lãi suất và tín dụng. Được ủy quyền bởi các chuyên gia nổi tiếng về thu nhập cố định,công trình này trình bày không gì khác hơn một kho tàng thông tin về các chiến lược đầu tư thu nhập cố định cho sinh viên cũng như các chuyên gia.

Bài học kinh nghiệm hay nhất từ ​​cuốn sách thu nhập cố định hàng đầu này

 • Một cuốn sách giáo khoa không chính thức dành cho sinh viên có thu nhập cố định của MBA và MSc Finance, về cơ bản bao gồm toàn bộ chiến lược đầu tư cho các công cụ thu nhập cố định và minh họa chúng bằng nhiều ví dụ thực tế.
 • Tác phẩm này nổi trội như một nguồn tài liệu học tập mà cũng không thể cung cấp tài liệu tham khảo cho bất kỳ ai quan tâm đến việc có được sự hiểu biết chi tiết về các chiến lược đầu tư truyền thống và thay thế cho chứng khoán thu nhập cố định.
 • Một nguồn tài liệu rất được khuyến khích cho sinh viên cũng như các chuyên gia tài chính.
<>

# 6 - Phân tích Thu nhập Cố định

(Loạt bài về Đầu tư của Viện CFA) [Phiên bản Kindle]

Barbara S. Petitt (Tác giả), Jerald E. Pinto (Tác giả), Wendy L. Pirie (Tác giả), Bob Kopprasch (Lời nói đầu)  

Đánh giá sách

Hướng dẫn đầu tư của Viện CFA giới thiệu một cách có phương pháp cho người đọc các khái niệm cơ bản về thu nhập cố định trước khi mô tả một khuôn khổ chung cho việc định giá chứng khoán. Công việc này nhằm mục đích mô tả cách các chuyên gia đầu tư phân tích chứng khoán và quản lý danh mục đầu tư thu nhập cố định bằng cách tổng hợp thành công một số yếu tố phức tạp. Các tác giả đã áp dụng phương pháp tham gia từng bước với độc giả về cách phát triển các kỹ năng cần thiết để phân tích rủi ro, chứng khoán được đảm bảo bằng tài sản và phân tích cấu trúc kỳ hạn, trước khi tiếp tục định giá và quản lý danh mục đầu tư trong một kịch bản dựa trên khách hàng. Đây là một số tính năng chính làm cho công việc này trở thành một nguồn tài nguyên quý giá cho sinh viên cũng như các chuyên gia tài chính. Được phát triển cơ bản cho sinh viên CFA,đây không hơn gì một bản tóm tắt kiến ​​thức lý thuyết và thực tế về thị trường thu nhập cố định.

Bài học rút ra tốt nhất từ ​​cuốn sách thu nhập cố định tốt nhất này

 • Hướng dẫn chuyên biệt về phân tích thu nhập cố định của Viện CFA, được thiết kế không chỉ cho sinh viên CFA mà còn cho các chuyên gia tài chính và các cá nhân phi tài chính.
 • Đây là một nguồn tài nguyên tuyệt vời cho bất kỳ ai sẵn sàng có được kiến ​​thức làm việc đầy đủ về các chiến lược, nguyên tắc và quản lý rủi ro đối với các khoản đầu tư có thu nhập cố định.
 • Độc giả sẽ học được nhiều điều không chỉ về cách thị trường thu nhập cố định hoạt động mà còn về cách phân tích chứng khoán thu nhập cố định và quản lý danh mục đầu tư thu nhập cố định như một chuyên gia.
<>

# 7 - Mô hình hóa rủi ro lãi suất

Khóa học Định giá Thu nhập Cố định (Wiley Finance) Bìa cứng - Nhập khẩu, ngày 3 tháng 6 năm 2005

bởi Sanjay K. Nawalkha (Tác giả), Gloria M. Soto (Tác giả), Natalia A. Beliaeva (Tác giả)  

Đánh giá sách

Công việc này là một phần của bộ ba về định giá thu nhập cố định và phân tích rủi ro nhưng tập này đặc biệt tập trung vào mô hình rủi ro lãi suất, khám phá các mô hình rủi ro lãi suất khác nhau đối với chứng khoán thu nhập cố định và các công cụ phái sinh của chúng. Đây thực chất là một công việc về rủi ro lãi suất và cách đo lường và quản lý nó một cách chiến lược, điều này không thể thực hiện được nếu không có mô hình rủi ro lãi suất. Một số thành phần chính của quản lý rủi ro lãi suất được thảo luận trong tài liệu này bao gồm thời hạn, độ lồi, M-tuyệt đối, M-bình phương, vectơ thời gian, các khoảng thời gian lãi suất chính và thời hạn lãi suất gốc trong số những yếu tố khác. Các tác giả đã minh họa việc áp dụng các mô hình cho các công cụ thu nhập cố định khác nhau bao gồm trái phiếu thông thường, trái phiếu có thể gọi được, hợp đồng tương lai tín phiếu, hợp đồng tương lai trái phiếu T, hợp đồng tương lai Eurodollar, hoán đổi lãi suất, thỏa thuận tỷ giá kỳ hạn, quyền chọn trái phiếu,các tùy chọn lợi suất khác nhau, hoán đổi và chứng khoán được bảo đảm bằng thế chấp cùng với những loại khác. Công việc này đi kèm với một đĩa CD-ROM đồng hành chứa rất nhiều thông tin hữu ích bao gồm các công thức và công cụ lập trình để thực hiện các mô hình rủi ro khác nhau và các kỹ thuật định giá cho chứng khoán có thu nhập cố định. Một chuyên luận kỹ lưỡng về mô hình rủi ro lãi suất cho sinh viên, chuyên gia tài chính và bất kỳ ai khác đủ quan tâm để tìm hiểu và áp dụng các khái niệm mà không cần nỗ lực nhiều.các chuyên gia tài chính và bất kỳ ai khác đủ quan tâm để tìm hiểu và áp dụng các khái niệm mà không cần nỗ lực nhiều.các chuyên gia tài chính và bất kỳ ai khác đủ quan tâm để tìm hiểu và áp dụng các khái niệm mà không cần nỗ lực nhiều.

Bài học rút ra tốt nhất từ ​​cuốn sách thu nhập cố định tốt nhất này

 • Công việc chuyên môn về mô hình rủi ro lãi suất giải thích khái niệm rủi ro lãi suất và nêu chi tiết các phương pháp được áp dụng để đo lường và quản lý rủi ro lãi suất.
 • Công việc này minh họa cách áp dụng các mô hình rủi ro cho toàn bộ các công cụ thu nhập cố định và đồng hành kỹ thuật số với công việc nâng cao giá trị của nó hơn nữa.
 • Hướng dẫn đi kèm này bao gồm nhiều thông tin về định giá và quản lý rủi ro của chứng khoán có thu nhập cố định cùng với các công cụ lập trình và bảng tính excel / VBA để phân tích thực hành. Nói tóm lại, đây là một công việc lý tưởng cho bất kỳ ai quan tâm đến việc tìm hiểu các khía cạnh lý thuyết và thực tiễn của mô hình rủi ro lãi suất cho chứng khoán thu nhập cố định.
<>

Tôi hy vọng bạn đã thích tập hợp của chúng tôi về những cuốn sách có thu nhập cố định đã đọc tốt.

Tiết lộ liên kết của Amazon

WallStreetMojo là người tham gia Chương trình liên kết Amazon Services LLC, một chương trình quảng cáo liên kết được thiết kế để cung cấp phương tiện cho các trang web kiếm phí quảng cáo bằng cách quảng cáo và liên kết đến amazon.com