Doanh thu khoản phải thu (Định nghĩa) | Ví dụ tính toán

Tài khoản Vòng quay khoản phải thu, còn được gọi là vòng quay bên nợ, tính toán số lần doanh nghiệp thu các khoản phải thu bình quân mỗi năm và được sử dụng cho mục đích đánh giá hiệu quả của công ty trong việc cung cấp tín dụng cho khách hàng và thu hồi kịp thời. .

Doanh thu các khoản phải thu là gì?

Nó là một tỷ lệ hiệu quả cho biết số lần một công ty có thể thu được các khoản phải thu trung bình của mình trong một thời kỳ nhất định. Cung cấp một hạn mức tín dụng là một chuyện, nhưng thu 'khoản vay không tính lãi' này từ con nợ lại là chuyện khác.

Nó ước tính hiệu quả của một công ty mà nó thu được tín dụng từ các con nợ của mình.

Cách Tính Doanh Thu Khoản Phải Thu?

Vòng quay khoản phải thu được tính bằng cách lấy doanh thu tín dụng thuần chia cho khoản phải thu bình quân. Cần lưu ý rằng doanh số bán hàng tín dụng ròng được xem xét thay vì doanh số bán ròng, lý do là doanh số bán hàng ròng cũng bao gồm doanh số bán hàng bằng tiền mặt, nhưng doanh số bán hàng bằng tiền mặt không thuộc doanh số bán hàng tín dụng.

 • Công thức tỷ lệ vòng quay khoản phải thu = (Doanh số tín dụng ròng) / (Tài khoản trung bình phải thu)
 • Doanh số tín dụng ròng = Tổng doanh số tín dụng - Lợi nhuận (hoặc tiền hoàn lại)

Ví dụ về vòng quay khoản phải thu

Giả sử, trong năm 2010, một công ty có tổng số tiền bán tín dụng là $ 1000,000 và lợi tức trị giá $ 200,000. Vào ngày 1 tháng 1 năm 2010, các khoản phải thu là 300.000 đô la và vào ngày 31 tháng 12 năm 2010 là 500.000 đô la

Dựa trên thông tin trên:

 • Các khoản phải thu trung bình = (3,00,000 + 5,00,000) / 2 = Rs. 4,00,000
 • Doanh số tín dụng ròng = 10,00,000 - 2,00,000 = 8,00,000
 • Doanh thu phải thu = 8,00,000 / 4,00,000 = 2

Hình thành ví dụ trên, hệ số quay vòng là 2, có nghĩa là công ty có thể thu các khoản phải thu hai lần trong năm nhất định hoặc một lần trong 182 ngày (365/2).

Nói cách khác, khi bán tín dụng được thực hiện, công ty sẽ mất 182 ngày để thu tiền từ việc bán hàng.

Diễn dịch

 • Thông thường, tỷ lệ vòng quay cao hơn được ưu tiên hơn vì nó cho thấy hiệu quả của công ty trong việc thu các khoản phải thu.
 • Tỷ lệ này cao hơn có nghĩa là công ty đang thu tiền mặt thường xuyên hơn và / hoặc có chất lượng khách nợ tốt. Ngược lại, điều đó có nghĩa là công ty có vị thế tiền mặt tốt hơn, cho thấy rằng công ty có thể thanh toán các hóa đơn và các nghĩa vụ khác sớm hơn. Nhiều khi, vòng quay các khoản phải thu được coi là tài sản đảm bảo cho các khoản vay, khiến cho một tỷ lệ vòng quay tốt là điều cần thiết.
 • Đồng thời, tỷ lệ vòng quay cao cũng có thể có nghĩa là công ty giao dịch chủ yếu bằng tiền mặt hoặc có chính sách tín dụng nghiêm ngặt.
 • Tỷ lệ thấp hơn có thể có nghĩa là công ty kém hiệu quả hơn trong việc thu nợ chủ nợ, có chính sách tín dụng khoan dung hoặc có chất lượng con nợ kém.
 • Chỉ nhìn vào con số (tỷ lệ doanh thu) không cho thấy bức tranh hoàn chỉnh. Tốt hơn là nên kiểm tra xu hướng tỷ số doanh thu qua các năm để đánh giá hiệu quả thu tiền thực sự của các công ty. Nhiều nhà phân tích thận trọng phân tích xem tỷ lệ của công ty có ảnh hưởng đến thu nhập của nó hay không. Nó cũng hữu ích để so sánh tỷ lệ doanh thu của hai công ty trong cùng một ngành.

Doanh thu các khoản phải thu của Colgate

 • Bây giờ chúng ta đã xem cách tính toán tỷ số vòng quay tài sản, chúng ta hãy xem tỷ số vòng quay của Colgate như thế nào.
 • Ở đây chúng tôi đã giả định rằng tất cả Doanh thu trên báo cáo Thu nhập của Colgate là Doanh số Tín dụng.
 • Hình ảnh sau đây là cách tính vòng quay các khoản phải thu bình quân của năm 2014 và 2015

 • Vòng quay các khoản phải thu của Colgate ở mức cao khoảng 10 lần trong vòng 5-6 năm qua.
 • Doanh thu cao hơn có nghĩa là tần suất chuyển các khoản phải thu thành tiền mặt cao hơn.

Tỷ lệ vòng quay các khoản phải thu của Colgate như thế nào so với P&G và Unilever?

 • Chúng tôi lưu ý rằng tỷ lệ vòng quay các khoản phải thu của P&G vào khoảng 13,56 lần, cao hơn của Colgate (~ 10 lần)
 • Vòng quay các khoản phải thu của Unilever gần hơn với Colgate.

Các biện pháp phòng ngừa khi sử dụng tỷ lệ này

Là một nhà đầu tư, cần quan tâm đến việc công ty đã tính toán tỷ lệ doanh thu như thế nào. Nhiều công ty coi doanh số tín dụng gộp hơn là doanh số tín dụng ròng. Nó có thể gây hiểu lầm nếu không chú ý.

Ngoài ra, như đã trình bày ở trên, vòng quay các khoản phải thu bình quân được tính bằng cách chỉ tính đến tháng đầu tiên và tháng cuối cùng. Nó có thể không đưa ra bức tranh chính xác nếu vòng quay các khoản phải thu thay đổi đáng kể trong năm. Để khắc phục nhược điểm này, có thể lấy bình quân cả năm, tức là 12 tháng thay vì 2.

Video Doanh thu Tài khoản Phải Thu


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found