COUNTIF không trống | Sử dụng COUNTIF để đếm ô không trống trong Excel

Làm thế nào để sử dụng hàm Countif Excel để đếm các ô không trống?

 • Bước 1 - Chọn dữ liệu có một số ô trống và một số ô chứa các giá trị:

 • Bước 2 - Nhập công thức vào ô như được hiển thị bên dưới để tính toán các ô đang có một số giá trị:

= COUNTIF (phạm vi, ”” & ”)

 • Counif: Có nghĩa là chúng ta đang sử dụng hàm Countif không trống trong excel.
 • : Biểu tượng này có ý nghĩa và được sử dụng trong hàm này để đếm số ô bằng không hoặc bằng không.

 • Bước 3 - Nhập cùng một công thức vào ô để tìm các số bằng cách sử dụng công thức Countif không trống trong excel.:

 • Bước 4 - Nhấn enter, bạn sẽ tìm thấy số ô không trống trong một phạm vi cụ thể.

Kết quả là 26, có nghĩa là cụ thể mà bạn đã chọn có 26 hàng không trống và chứa một số giá trị có thể là số, văn bản hoặc bất kỳ giá trị nào.

Làm thế nào để sử dụng Hàm COUNTIF trong Excel để Kiểm tra xem Ô không trống và Giá trị có ở dạng Văn bản hay không?

 • Nếu chúng ta muốn đếm phạm vi trong ô không trống, sẽ sử dụng công thức được đề cập trong ví dụ trước đó:

 • Chọn phạm vi mà bạn muốn kiểm tra dữ liệu không trống:

 • Bấm enter, bạn sẽ nhận được kết quả là một ô không trống:

 • Bạn sẽ nhận được câu trả lời với công thức này khi bạn nhận được từ công thức Countif không trống nếu bạn đang sử dụng công thức với dữ liệu văn bản.

Làm thế nào để sử dụng Hàm Excel để Kiểm tra xem Ô không trống và Giá trị có ở Dạng ngày tháng không?

 • Nếu chúng ta muốn đếm phạm vi trong ô không trống, sẽ sử dụng công thức excel được đề cập trong ví dụ trước:
 • Chọn phạm vi mà bạn muốn kiểm tra dữ liệu không trống:

 • Bấm enter, bạn sẽ nhận được kết quả của ô không trống:

 • Bạn sẽ nhận được câu trả lời với công thức này khi bạn nhận được từ công thức Countif không trống nếu bạn đang sử dụng công thức có dữ liệu với ngày tháng.

Ưu điểm

 1. Công thức không phân biệt chữ hoa và chữ thường.
 2. Người dùng có thể dễ dàng tìm thấy số ô chứa bất kỳ loại giá trị nào.
 3. Với sự trợ giúp của hàm COUNTIF, không phải hàm trống, một số giá trị nhất định có thể được tính toán nhanh chóng.
 4. Hàm Countif không trống là một hàm có sẵn trong excel.
 5. Có rất nhiều hàm đếm trong excel.
 6. Chúng ta có thể sử dụng cùng một công thức để tìm ra các tiêu chí giống nhau, và chỉ những người có kinh nghiệm mới có thể hiểu được sự khác biệt.
 7. Chúng ta cần chọn định dạng dữ liệu luôn ở dạng văn bản.
 8. Đôi khi excel gặp phải vấn đề với các chuỗi dài khi sử dụng Countif, không phải công thức trống.
 9. Giá trị số không thể được thay thế thay cho văn bản trong khi đếm số lượng của bất kỳ loại văn bản nào.

Những điều cần ghi nhớ

 1. Luôn sử dụng dấu phẩy ngược trong khi chọn tiêu chí trong công thức để tránh bất kỳ loại lỗi nào trong công thức.
 2. Công thức hoạt động hoàn hảo với tất cả các loại giá trị cho dù đó là văn bản, số, ngày tháng, v.v.
 3. Chúng ta có thể sử dụng một công thức khác để tìm ô không trống, công thức là COUNTA (dải ô).
 4. Đối với hàm COUNTIF, không phải hàm trống, ở cấp độ cơ bản, hàm này không có bất kỳ tác dụng nào như gây ra lỗi khi sử dụng công thức. Có thể như vậy, để tránh xa các vấn đề trong các trường hợp khác nhau, bạn cũng nên sắp xếp các ô dưới dạng văn bản.
 5. Bạn cũng có thể tùy chỉnh công thức hàm COUNTIF không trống với các dấu lớn hơn hoặc nhỏ hơn để tìm số lượng hoặc giá trị đếm.
 6. Đối số giá trị có thể chỉ là giá trị, phạm vi giá trị hoặc tham chiếu đến phạm vi ô trong trang tính excel.
 7. Chúng tôi có thể nhập tối đa 255 đối số giá trị trong một công thức nếu chúng tôi đang sử dụng phiên bản MS Excel 2007 hoặc phiên bản mới hơn.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found