Điểm Altman Z (Ý nghĩa, Công thức) | Làm thế nào nó Dự đoán Phá sản?

Điểm Altman Z là gì?

Điểm Altman Z là một loại điểm Z, được Edward I. Altman công bố vào năm 1968 như một công thức điểm Z, được sử dụng để dự đoán khả năng phá sản. Phương pháp luận này có thể được sử dụng để dự đoán khả năng một tổ chức kinh doanh lâm vào tình trạng phá sản trong một thời gian nhất định, chủ yếu là khoảng 2 năm.

Phương pháp này thành công trong việc dự đoán tình trạng khó khăn tài chính ở bất kỳ công ty nào. Điểm Altman Z có thể giúp đo lường sức khỏe tài chính của một tổ chức kinh doanh bằng cách sử dụng nhiều giá trị bảng cân đối kế toán và thu nhập doanh nghiệp.

Công thức điểm Altman Z

Công thức này về cơ bản được thiết kế cho các công ty sản xuất công khai có giá trị tài sản ròng hơn 1 triệu đô la.

5 tỷ số tài chính được sử dụng trong tính toán của công thức tính điểm Altman Z này như sau:

Tỷ lệ tài chính sử dụng Công thức tỷ số tài chính
A Vốn lưu động / tổng tài sản
B Thu nhập để lại / tổng tài sản
C Thu nhập trước khi trả lãi và trả nhiệm vụ / tổng tài sản
D Giá trị thị trường của vốn chủ sở hữu / tổng tài sản
E Tổng doanh thu / tổng tài sản

Công thức cho mô hình này để xác định xác suất một công ty phá sản là:

Công thức điểm Altman Z = (1,2 x A) + (1,4 x B) + (3,3 x C) + (0,6 x D) + (0,999 x E)

 • Trong mô hình này, nếu giá trị Z lớn hơn 2,99, thì công ty được cho là nằm trong “vùng an toàn” và có xác suất phá sản là không đáng kể.
 • Nếu giá trị Z nằm trong khoảng từ 2,99 đến 1,81, thì công ty được cho là nằm trong “vùng xám” và có xác suất phá sản vừa phải.
 • Và cuối cùng, nếu giá trị Z dưới 1,81, thì nó được cho là đang ở trong “vùng khó khăn” và có khả năng rất cao là đến giai đoạn phá sản.

Ứng dụng của Altman Z Score trong dự đoán phá sản

 • Giá trị của điểm Altman Z nói chung là khoảng - 0,25 đối với các công ty có xác suất phá sản cao nhất. Mặt khác, đối với các công ty có ít xác suất phá sản nhất, giá trị của điểm Altman Z cao nhất là + 4,48.
 • Công thức này rất hữu ích cho các nhà đầu tư để xác định xem họ nên cân nhắc mua một cổ phiếu hay bán một số cổ phiếu mà họ có. Nói chung, điểm Altman Z dưới 1,8 cho thấy rằng công ty có nguy cơ phá sản. Mặt khác, các công ty có điểm Altman Z trên 3 được coi là ít có khả năng phá sản hơn. Vì vậy, một nhà đầu tư có thể quyết định mua một cổ phiếu nếu điểm Altman Z gần hơn với giá trị 3 và tương tự, họ có thể quyết định bán một cổ phiếu nếu giá trị gần hơn 1,8.
 • Trong năm 2007, các loại chứng khoán liên quan đến tài sản cụ thể đã được xếp hạng tín nhiệm cao hơn mức bình thường. Tuy nhiên, các công ty đã được dự đoán một cách chính xác là đang gia tăng rủi ro tài chính và lẽ ra phải phá sản. Altman tính toán rằng điểm Altman Z trung bình của các công ty trong năm 2007 là 1,81. Xếp hạng tín dụng của các công ty này giống như xếp hạng của tỷ số tài chính B, được sử dụng trong công thức của Z ở trên. Nó chỉ ra rằng gần một nửa số công ty đang bị đánh giá thấp hơn, và họ vô cùng đau khổ và có khả năng cao đến giai đoạn phá sản.
 • Do đó, các tính toán Điểm Z của Altman khiến ông tin rằng một cuộc khủng hoảng sẽ xảy ra và sẽ có một cuộc suy thoái trên thị trường tín dụng. Altman tin rằng cuộc khủng hoảng sẽ xuất phát từ những vụ vỡ nợ của công ty. Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng bắt đầu với chứng khoán được đảm bảo bằng thế chấp (MBS). Tuy nhiên, các công ty đã sớm vỡ nợ vào năm 2009 với tỷ lệ cao thứ hai trong lịch sử, theo dự đoán của mô hình của Altman.

Điểm Altman Z cho các công ty tư nhân:

Công thức ban đầu được sửa đổi để phù hợp với trường hợp của các công ty tư nhân và các tỷ lệ kinh doanh được sử dụng trong trường hợp này là:

Tỷ lệ tài chính sử dụng Công thức tỷ số tài chính
A (Tài sản ngắn hạn - Nợ ngắn hạn) / Tổng tài sản
B Thu nhập giữ lại / Tổng tài sản
C Thu nhập trước lãi vay và thuế / Tổng tài sản
D Giá trị sổ sách của vốn chủ sở hữu / Tổng nợ phải trả
E Doanh số / Tổng tài sản

Công thức Điểm Altman Z thực tế cho mô hình này để xác định xác suất để một công ty đóng cửa phá sản là:

Z '= (0,717 x A) + (0,847 x B) + (3.107 x C) + (0,420 x D) + (0,998 x E)

 • Trong mô hình này, nếu giá trị Z lớn hơn 2,99, thì công ty được cho là nằm trong “vùng an toàn” và có xác suất phá sản là không đáng kể.
 • Nếu giá trị Z nằm trong khoảng từ 2,99 đến 1,23, thì công ty được cho là nằm trong “vùng xám” và có khả năng phá sản vừa phải.
 • Và cuối cùng, nếu giá trị Z dưới 1,23, thì nó được cho là đang ở trong “vùng khó khăn” và có khả năng rất cao là đến giai đoạn phá sản.

Điểm Altman Z cho các công ty phi sản xuất (Các thị trường phát triển và mới nổi)

Công thức ban đầu được sửa đổi một chút để được sử dụng trong trường hợp các công ty không sản xuất và hoạt động ở các thị trường mới nổi. Chúng tôi chỉ sử dụng bốn tỷ lệ tài chính trong mô hình này. Bốn tỷ lệ như sau:

Các tỷ lệ kinh doanh được sử dụng Công thức cho tỷ lệ kinh doanh
A (Tài sản ngắn hạn - Nợ ngắn hạn) / Tổng tài sản
B Thu nhập giữ lại / Tổng tài sản
C Thu nhập trước lãi vay và thuế / Tổng tài sản
D Giá trị sổ sách của vốn chủ sở hữu / Tổng nợ phải trả

Công thức Điểm Altman Z thực tế cho mô hình này để xác định xác suất cho một công ty phi sản xuất, hoạt động ở các thị trường phát triển, nộp đơn phá sản như sau:

Z '' = (6,56 x A) + (3,26 x B) + (6,72 x C) + (1,05 x D)

Công thức thực tế Công thức điểm Altman Z cho mô hình này để xác định xác suất để một công ty phi sản xuất hoạt động ở các thị trường mới nổi khai phá sản như sau:

Z '' = 3,25 + (6,56 x A) + (3,26 x B) + (6,72 x C) + (1,05 x D)

 • Trong mô hình này, nếu giá trị Z lớn hơn 2,6, thì công ty được cho là nằm trong “vùng an toàn” và có xác suất phá sản là không đáng kể.
 • Nếu giá trị Z nằm trong khoảng từ 2,6 đến 1,1, thì công ty được cho là nằm trong “vùng xám” và có khả năng phá sản vừa phải.
 • Nếu giá trị Z dưới 1,1, thì nó được cho là đang ở trong “vùng khó khăn” và có khả năng rất cao là đến giai đoạn phá sản.

Phần kết luận

Alman Z-Score là một số liệu được sử dụng rộng rãi với các ứng dụng rộng rãi. Đây là một trong số các mô hình đánh dấu tín dụng đã được sử dụng kết hợp các chỉ số tài chính có thể định lượng được với một loạt các biến số nhỏ, sẽ giúp chúng ta dự đoán liệu một công ty có thất bại về tài chính hoặc đi vào giai đoạn phá sản hay không.

Tuy nhiên, trong những năm kể từ khi được giới thiệu, Z-Score đã được cải thiện để trở thành một trong những công cụ dự báo phá sản đáng tin cậy và nhiều nhà phân tích ngày nay sử dụng phương pháp này hơn bất kỳ phương pháp nào khác vì các ứng dụng rộng rãi của nó. Trên thực tế, một khi Altman đã đánh giá lại các chiến lược của mình bằng cách kiểm tra tám mươi sáu công ty gặp khó khăn từ năm 1969 đến năm 1975 và sau đó là 110 công ty phá sản từ năm 1976 đến 1995 và sau đó là 120 công ty phá sản từ năm 1996 đến năm 1999. Z-Score có mức độ chính xác từ 82%. - 94%, cao hơn mức đạt được của bất kỳ phương pháp luận nào tồn tại.

Tuy nhiên, phương châm “rác vào, rác ra” cũng được áp dụng ở đây. Do đó, nếu tài chính của một công ty, hoặc dữ liệu đầu vào, bị sai lệch hoặc không chính xác, Z-Score sẽ sai và sẽ không hữu ích chút nào trong việc phân tích và dự đoán phá sản của chúng tôi.