Tài sản hữu hình ròng | Tính toán tài sản hữu hình ròng trên mỗi cổ phiếu - WallStreetMojo

Tài sản hữu hình ròng là giá trị kết quả thu được khi tổng tài sản của công ty trừ đi tất cả các tài sản vô hình như bằng sáng chế, lợi thế thương mại và nhãn hiệu trừ đi tất cả các khoản nợ phải trả và cổ phiếu hay nói cách khác tài sản vô hình ròng là tổng tất cả các tài sản vật chất như nhà máy, máy móc, đất đai, tòa nhà, hàng tồn kho, công cụ hoàn toàn bằng tiền, v.v.

Tài sản hữu hình ròng (NTA) là gì?

Tài sản hữu hình ròng là một thuật ngữ kế toán, còn được gọi là giá trị tài sản ròng hoặc giá trị sổ sách. Nó có thể được tính bằng cách lấy tổng tài sản của một doanh nghiệp và trừ đi bất kỳ tài sản vô hình nào như lợi thế thương mại, bằng sáng chế hoặc nhãn hiệu, mệnh giá của cổ phiếu ưu đãi và cũng loại bỏ tất cả các khoản nợ để có được con số.

Công thức tài sản hữu hình ròng

Công thức tài sản hữu hình ròng = Tổng tài sản - Tài sản vô hình - Tổng nợ

Ở đâu,

 • Tổng tài sản = Tổng tài sản là tổng số bên có tài sản của bảng cân đối kế toán. Nó bao gồm tất cả tài sản lưu động, tài sản hữu hình dài hạn, cũng như tài sản vô hình và lợi thế thương mại.
 • Tài sản vô hình = Những tài sản này là những tài sản mà chúng ta không thể chạm vào hoặc cảm nhận được, chẳng hạn như thiện chí, nhãn hiệu, bản quyền hoặc bằng sáng chế. Xin lưu ý rằng hầu hết bảng cân đối kế toán đều báo cáo lợi thế thương mại tách biệt với tài sản vô hình. Trong công thức Tài sản hữu hình ròng của chúng tôi, đừng quên lấy tổng của cả hai.
 • Tổng Nợ phải trả = Chúng bao gồm các khoản nợ ngắn hạn, nợ dài hạn và các khoản nợ dài hạn khác.

Ví dụ về tài sản hữu hình ròng

Giả sử Công ty A có tổng tài sản trị giá 1,5 triệu đô la trên sổ sách của mình, có tổng nợ phải trả trị giá 200 triệu đô la và tài sản vô hình trị giá 500 triệu đô la, thì sau khi trừ cả hai thứ đó ra khỏi tổng tài sản, tài sản ròng sẽ là 800 triệu đô la.

Tính toán tài sản hữu hình ròng của Starbucks

Bây giờ chúng ta tính toán NTA của Starbucks.

nguồn: Starbucks SEC Filings

Starbucks (2017)

 • Tổng tài sản (2017) = $ 14.365,6
 • Tổng tài sản vô hình (2017) = $ 516,3 + $ 1539,2 = $ 1980,6
 • Tổng Nợ phải trả (2017) = 8.908,6 USD
 • Công thức NTA (2017) = Tổng tài sản (2017) - Tổng tài sản vô hình (2017) - Tổng nợ phải trả (2017)
 •  = 14.365,6 đô la - 1980,6 đô la - 8.908,6 đô la = 3.476,4 đô la

Starbucks (2016)

 • Tổng tài sản (2016) = $ 14.312,5
 • Tổng tài sản vô hình (2016) = $ 441,4 + $ 1,719,6 = $ 2161,0
 • Tổng nợ phải trả (2016) = $ 8,421,8
 • Công thức NTA (2016) = Tổng tài sản (2016) - Tổng tài sản vô hình (2016) - Tổng nợ phải trả (2016)
 •  = 14.365,6 đô la - 1980,6 đô la - 8.908,6 đô la = 3.729,7 đô la

Ý nghĩa và việc sử dụng NTA

Biện pháp này được coi là rất hữu ích trong việc phân tích tài sản của một công ty vì mức độ phù hợp của chúng có thể khác nhau đối với bất kỳ ngành nào mà một công ty có thể đang xử lý. Mức độ phù hợp của NTA phần lớn phụ thuộc vào mức độ quan trọng của tài sản vô hình đối với một ngành cụ thể vì chúng được lấy đi trong khi tính toán thước đo này.

 • Trong trường hợp của các công ty Dầu khí hoặc các nhà sản xuất ô tô, NTA rất cao. Họ có thể đảm bảo việc vay nợ một cách tương đối dễ dàng bằng cách cầm cố tài sản hữu hình của mình.
 • Tuy nhiên, trong các công ty công nghệ, tài sản vô hình là khá lớn. Điều này dẫn đến số lượng NTA thấp hơn.

Tài sản hữu hình ròng trên mỗi cổ phiếu

Thước đo này được sử dụng thay cho NTA để so sánh hữu ích giữa các công ty hoạt động trong một ngành cụ thể. Điều này là do các ngành khác nhau có xu hướng có tỷ lệ tài sản hữu hình và tài sản vô hình rất khác nhau, và do đó mức độ phù hợp của thước đo này cũng khác nhau.

Tài sản hữu hình ròng trên mỗi cổ phiếu được tính bằng cách lấy số liệu NTA chia cho tổng số cổ phiếu đang lưu hành của một công ty.

 • Công thức Tài sản hữu hình ròng trên mỗi cổ phiếu = NTA / Tổng số cổ phiếu

Ví dụ về tài sản hữu hình ròng trên mỗi cổ phiếu

Trong ví dụ, chúng ta đã thảo luận trước đó, nếu Công ty A có NTA trị giá 800 triệu đô la và có 200 triệu cổ phiếu đang lưu hành, thì NTA trên mỗi cổ phiếu sẽ tính ra 4,00 đô la trên mỗi cổ phiếu.

Tài sản hữu hình ròng trên mỗi cổ phiếu của Starbucks

Starbucks (2017)

 • NTA (2017) = 14.365,6 USD - 1980,6 USD - 8.908,6 USD = 3.476,4 USD
 • Tổng số cổ phiếu (2017) = 1449,5
 • Tài sản hữu hình ròng trên mỗi cổ phiếu (2017) = 3.476,2 / 1449,5 = 2,4 đô la

Starbucks (2016)

 • NTA (2016) = 14.365,6 USD - 1980,6 USD - 8.908,6 USD = 3.729,7 USD
 • Tổng số cổ phiếu (2016) = 1471,6
 • NTA trên mỗi cổ phiếu (2016) = 3.729,7 USD / 1471,6 = 2,5 USD

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found