Điểm cơ bản (BPS) | Định nghĩa & Tính toán BPS trong Tài chính

Định nghĩa điểm cơ bản

Điểm cơ bản (bps) trong tài chính là đơn vị nhỏ nhất để đo lường lợi tức trên trái phiếu, trái phiếu, chứng khoán có thu nhập cố định khác và báo giá lãi suất. Điểm cơ sở cũng được sử dụng để hiển thị một tỷ lệ phần trăm thay đổi nhỏ trong lãi suất, lợi tức của trái phiếu, v.v.

Theo quan điểm của các nhà đầu tư, nhà giao dịch và nhà phân tích, 1 BPS bằng với mức biến thiên 0,01% và 100 BPS bằng với mức thay đổi của 1 phần trăm.

1 BP = (1/100) * 1% = 0,01%

Trong thị trường tài chính, việc sử dụng BPS được ưu tiên hơn phần trăm để tránh bất kỳ sự nhầm lẫn nào. Ví dụ: nếu một nhà phân tích tuyên bố rằng một công cụ đang mang lại 15% lãi suất và tỷ lệ này sẽ tăng lên 10%. Là một nhà đầu tư, sẽ có sự nhầm lẫn liệu tỷ lệ tăng 10% này là tuyệt đối, nghĩa là 15% + 10% = 25% hay tương đối 15% (1 + 10%) = 16,5%.

Việc sử dụng BPS tránh sự mơ hồ như vậy, nếu một công cụ mang lại 15% lãi suất và có mức tăng 50 BPS, điều này rõ ràng có nghĩa là lãi suất mới là 15% + 0,5% = 15,5%.

Hiểu biết về BPS

Sau đây là một số điểm để hiểu rõ hơn các điểm cơ bản (BPS) trong tài chính.

# 1 - Đối với Lãi suất Cho vay Liên Ngân hàng

Trên báo, chúng ta thường đọc những tin tức như Ủy ban Thị trường Mở Liên bang đã hạ 25 điểm cơ bản cho lãi suất quỹ chuẩn. Điều này có nghĩa là ngân hàng này sẽ cắt giảm 0,25% phí cho vay qua đêm đối với các ngân hàng khác.

# 2 - Đối với các quỹ tương hỗ

Là một nhà đầu tư khi chúng tôi tìm kiếm quỹ tương hỗ và quỹ trao đổi, chúng tôi xem xét một tham số rất quan trọng được gọi là Tỷ lệ chi phí - là một loại phí hàng năm được nhà quản lý quỹ khấu trừ từ tài sản. Nói chung, tỷ lệ chi phí được đo bằng BPS như nếu tỷ lệ chi phí là 175 BPS thì người quản lý quỹ sẽ trích 1,75% tổng tài sản làm chi phí quỹ mỗi năm.

# 3 - Đối với các khoản vay

Khi chúng tôi nghe tin như một ngân hàng đã giảm lãi suất cho vay mua nhà 10 điểm cơ bản thì điều này cho thấy rằng hiện nay Khoản vay mua nhà đã trở nên rẻ hơn 0,1%.

BPS cũng được sử dụng để đo lường liệu các ngân hàng có chuyển lợi ích của việc cắt giảm lãi suất của ngân hàng trung ương cho người tiêu dùng hay không. Giống như nếu Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) cắt giảm lãi suất thì ngân hàng cũng nên giảm lãi suất cho vay cơ bản và lãi suất cho vay nên giảm xuống. Nếu lãi suất không giảm thì các ngân hàng sẽ không chuyển lợi ích của việc cắt giảm lãi suất cho người tiêu dùng, Vì vậy, người tiêu dùng có thể chuyển khoản vay của mình sang các ngân hàng khác có lãi suất thấp hơn.

# 4 - Thay đổi lợi tức trên trái phiếu

Giả sử Adams đã đầu tư 10.000 đô la vào một trái phiếu thường mang lại lãi suất 4%. Một năm sau, lãi suất đã giảm 100 điểm cơ bản (giảm 1%), có nghĩa là bây giờ cùng một trái phiếu sau một năm lãi suất 3%. Vì vậy, giá trị của việc mua trái phiếu một năm trở lại sẽ mang lại lợi nhuận cao hơn là 400 đô la so với cùng một trái phiếu được mua sau một năm có lợi tức là 300 đô la.

# 5 - Để Tính Lãi suất Thả nổi

Lợi tức của một số trái phiếu được liên kết với một số lãi suất ưu đãi khác và không cố định. Ví dụ: lãi suất của một số trái phiếu được liên kết với Lãi suất ưu đãi liên ngân hàng Luân Đôn (LIBOR) như “30 điểm cơ bản trên LIBOR”, vì vậy nếu LIBOR là 2,5% thì lãi suất trái phiếu sẽ là 2,5% + 0,3% = 2,8%

Tính điểm cơ bản trong tài chính

Dưới đây là các ví dụ để giải thích cách tính bps.

Ví dụ 1

Một Ngân hàng đã giảm lãi suất cho vay Mua nhà xuống 25 điểm cơ bản từ 8,75%, do đó, trong trường hợp này, lãi suất cho vay mới sẽ như sau:

Được:

Vì vậy, Tỷ lệ Cắt giảm theo tỷ lệ phần trăm sẽ là -

 • Tỷ lệ cắt = 0,01% * 25
 • Cắt giảm lãi suất = 0,25%

Lãi suất cho vay mới sẽ là -

 • Lãi suất cho vay mới = 8,75% - 0,25%
 • Lãi suất cho vay mới = 8,50% .

Ví dụ số 2

Adams đã mua một quỹ ngắn hạn mang lại lợi nhuận 10% trong một năm, trên đó tỷ lệ chi phí được tính là 25 điểm cơ bản. Vì vậy, trong trường hợp này, lợi tức đầu tư ròng sẽ là:

 • Thu nhập từ Quỹ = 10%
 • Tỷ lệ chi phí = 25 BPS = 25 * 0,01% = 0,25%
 • Lợi nhuận ròng từ quỹ = 10% -0,25% = 9,75%

Tính toán giá trị điểm cơ bản

Giá trị điểm cơ bản còn được gọi là DV01 đại diện cho sự thay đổi giá trị của tài sản khi lợi tức trên tài sản thay đổi 1 BPS. Thay vì sử dụng thay đổi điểm cơ bản, giá trị của 1 điểm cơ bản được sử dụng để thể hiện các thay đổi.

Giá trị điểm cơ bản (BPV) = Mệnh giá x (ngày ÷ 360) x 1 BP

Ví dụ: có một hợp đồng tương lai Eurodollar với mệnh giá là $ 100000 theo dõi LIBOR 3 tháng. Vì vậy, BPV của nó sẽ là:

Vì thế,

 • BPV = $ 100000 x (90 ÷ 360) x 0,0001
 • BPV = $ 25

(1 BP = 0,01% = 0,0001)

Ưu điểm của Điểm cơ sở

Một số ưu điểm của BPS như sau:

 • Sự rõ ràng - Tầm quan trọng chính của Điểm cơ bản là nó mang lại sự rõ ràng trong khi thảo luận về những thay đổi trong lãi suất hoặc các thông số tài chính khác. Không giống như tỷ lệ phần trăm trong đó thay đổi được biểu thị bằng tỷ lệ phần trăm luôn gây nhầm lẫn cho các bên liên quan xem thay đổi là tuyệt đối hay tương đối.
 • Trong Giải thích về Chênh lệch - Một điểm cơ bản được sử dụng phổ biến nhất trong thế giới tài chính để giải thích về 'Chênh lệch'. Spread thường đề cập đến sự thay đổi giá của tài sản sau một khoảng thời gian hoặc thay đổi tỷ lệ phần trăm lợi nhuận. Vì vậy, nếu Spread được thể hiện dưới dạng Điểm cơ bản thì nó sẽ đại diện cho một bức tranh rõ ràng về sự thay đổi.

Phần kết luận

Điểm cơ bản (BPS) là đơn vị đo lường lợi tức nhỏ nhất trên trái phiếu, trái phiếu và các Chứng khoán có thu nhập cố định khác. Một điểm cơ bản bằng 1/100 của một điểm phần trăm hoặc 0,01. BPS thường được sử dụng bởi các bên liên quan trong thị trường tài chính vì nó mang lại sự rõ ràng cho cuộc thảo luận.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found