Thay đổi vốn lưu động ròng | Tính toán từng bước

Những thay đổi trong vốn lưu động ròng là gì?

Thay đổi vốn lưu động ròng là sự thay đổi vốn lưu động ròng của công ty từ kỳ kế toán này so với kỳ kế toán khác được tính toán nhằm đảm bảo công ty duy trì đủ vốn lưu động trong mọi kỳ kế toán. không được để xảy ra tình trạng thiếu tiền hoặc quỹ không được nhàn rỗi trong tương lai.

Công thức

Thay đổi trong vốn lưu động ròng = Vốn lưu động (Năm hiện tại) - Vốn lưu động (Năm trước)

Hoặc là

Thay đổi vốn lưu động ròng = Thay đổi tài sản lưu động - Thay đổi nợ ngắn hạn.

Làm thế nào để tính toán những thay đổi trong vốn lưu động ròng? (Từng bước một)

 • Bước 1 - Tìm Tài sản Hiện tại cho năm hiện tại và năm trước.

Từ quan điểm của tài sản hiện tại, chúng tôi xem xét những điều dưới đây:

   • Hàng tồn kho
   • Những tài khoản có thể nhận được
   • Chi phí trả trước
 • Bước 2 - Tìm trách nhiệm pháp lý hiện tại cho năm hiện tại và năm trước

Từ các khoản nợ ngắn hạn, chúng tôi xem xét các yếu tố sau:

   • Tài khoản phải trả & chi phí phải trả
   • Lãi suất phải trả
   • Doanh thu hoãn lại
 • Bước 3 - Tìm vốn lưu động cho năm hiện tại và năm trước
   • Vốn lưu động (năm hiện tại) = Tài sản lưu động (năm hiện tại) - Nợ ngắn hạn (năm hiện tại)
   • Vốn lưu động (năm hiện tại) = Tài sản lưu động (năm hiện tại) - Nợ ngắn hạn (năm hiện tại)
 • Bước 4 - Tính toán các thay đổi trong vốn lưu động ròng bằng công thức bên dưới -
   • Thay đổi trong Công thức Vốn lưu động ròng = Vốn lưu động (Năm hiện tại) - Vốn lưu động (Năm trước);

Thay đổi trong tính toán vốn lưu động ròng (Colgate)

Dưới đây là Ảnh chụp bảng cân đối kế toán năm 2016 và 2015 của Colgate.

Hãy để chúng tôi tính toán Vốn lưu động cho Colgate.

Vốn lưu động (2016)

 • Tài sản ngắn hạn (2016) = 4,338
 • Nợ ngắn hạn (2016) = 3.305
 • Vốn lưu động (2016) = 4,338 - 3,305 = 1,033 triệu USD

Vốn lưu động (2015)

 • Tài sản lưu động (2015) = 4,384
 • Nợ ngắn hạn (2015) = 3.534
 • Vốn lưu động (2015) = 4.384 - 3.534 = 850 triệu USD

Thay đổi ròng trong Vốn lưu động = 1033 - 850 = 183 triệu đô la (dòng tiền ra)

Phân tích những thay đổi trong vốn lưu động ròng

Thay đổi Vốn lưu động có nghĩa là thay đổi thực tế về giá trị giữa các năm, tức là; nó có nghĩa là sự thay đổi của tài sản lưu động trừ đi sự thay đổi của nợ ngắn hạn. Với sự thay đổi của giá trị, chúng ta sẽ có thể hiểu được tại sao vốn lưu động lại tăng hoặc giảm.

Dưới đây là một số hành động sẽ gây ra sự thay đổi trong Vốn lưu động ròng:

 1. Nếu công ty không cho phép dư nợ, các khoản phải thu sẽ giảm xuống. Nhưng doanh số bán hàng có thể có tác động giảm sút.
 2. Lập kế hoạch hàng tồn kho cũng tác động đến sự thay đổi vốn lưu động. Lượng hàng tồn kho tăng lên làm tăng việc sử dụng tiền mặt.
 3. Việc giãn các khoản phải trả sẽ ảnh hưởng đến sự thay đổi vốn lưu động.
 4. Nếu tốc độ tăng trưởng của công ty cao, công ty sử dụng tiền mặt nhiều hơn để mua hàng tồn kho và tăng các khoản phải thu. Khi đó, tiền mặt sẽ được sử dụng nhiều.

Nó là một chỉ số về dòng tiền hoạt động và nó được ghi nhận trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Và dòng tiền là một trong những yếu tố quan trọng cần được xem xét khi chúng ta định giá một công ty. Nó cho biết tài sản ngắn hạn đang tăng hay giảm so với nợ ngắn hạn từ năm này sang năm khác.

Phần kết luận

Nếu Vốn lưu động ròng ngày càng tăng, chúng ta có thể kết luận rằng khả năng thanh khoản của công ty đang tăng lên. Nó có thể chỉ ra rằng công ty có thể sử dụng các nguồn lực hiện có của mình một cách tốt hơn. Một số công ty có vốn lưu động âm và một số công ty dương, như chúng ta đã thấy trong hai ví dụ ở trên về Microsoft và Walmart. Nói chung, các công ty như Walmart, vốn phải duy trì một lượng lớn hàng tồn kho, có vốn lưu động âm.

Các công ty phần mềm thường có xu hướng có vốn lưu động dương vì họ không phải duy trì hàng tồn kho trước khi có thể bán sản phẩm. Nó có nghĩa là nó có thể tạo ra doanh thu mà không làm tăng nợ ngắn hạn. Dòng tiền không thể tăng hoặc giảm với một sự thay đổi duy nhất của vốn lưu động. Nhưng nếu không đáp ứng đủ thì hiệu quả của công ty bị giảm sút rất nhiều.

 • Nếu tài sản ngắn hạn và nợ ngắn hạn tăng lên cùng một lượng thì vốn lưu động ròng sẽ không thay đổi.
 • Nếu sự thay đổi là tích cực, thì sự thay đổi của nợ ngắn hạn đã làm tăng nhiều hơn tài sản lưu động.
 • Nếu sự thay đổi là tiêu cực, điều đó có nghĩa là sự thay đổi của tài sản lưu động đã làm tăng nhiều hơn nợ ngắn hạn.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found