Quản lý danh mục đầu tư (Ý nghĩa) | Người quản lý danh mục đầu tư chính xác làm gì?

Ý nghĩa của người quản lý danh mục đầu tư

Người quản lý danh mục đầu tư là người điều hành chịu trách nhiệm ra quyết định đầu tư và quản lý danh mục đầu tư với mục tiêu chính là đáp ứng các mục tiêu tài chính và đầu tư của khách hàng và hướng tới lợi ích tối đa của khách hàng với rủi ro thấp nhất có thể xảy ra.

Dưới đây là danh sách các chức năng, vai trò và trách nhiệm của người quản lý danh mục đầu tư:

 • Quyết định kế hoạch đầu tư tốt nhất cho một cá nhân dựa trên sở thích, độ tuổi, khẩu vị rủi ro, mức thu nhập, v.v.
 • Hướng dẫn nhà đầu tư về các loại đầu tư có sẵn, lợi nhuận kỳ vọng và rủi ro liên quan.
 • Giữ liên lạc với khách hàng và cập nhật thông tin cho họ một cách thường xuyên.
 • Hãy minh bạch và trung thực với khách hàng.
 • Có thể đưa ra quyết định đúng đắn vào đúng thời điểm.
 • Luôn cập nhật những thay đổi mới nhất trong lĩnh vực tài chính.
 • Lên kế hoạch đầu tư được cá nhân hóa thay vì đề xuất một kế hoạch tương tự như kế hoạch của khách hàng trước đó vì các cá nhân khác nhau.
 • Họ phải không thiên vị đối với một khoản đầu tư cụ thể, không được tìm kiếm hoa hồng cao hơn nhưng phải làm việc vì lợi ích tốt nhất của khách hàng.
 • Họ phải kiểm tra các biến động của thị trường theo thời gian và phải có khả năng hướng dẫn nhà đầu tư phù hợp.

Ngoài ra, họ phải làm rõ với nhà đầu tư rằng dù quy hoạch có được thực hiện đến đâu thì trong quá trình đầu tư cũng có những trường hợp không thể tránh khỏi và nhà đầu tư phải sẵn sàng và có đủ vốn để giải quyết như vậy.

Người quản lý danh mục đầu tư chính xác làm gì?

Chúng ta có thể chia quá trình quản lý danh mục đầu tư thành sáu giai đoạn / bước:

Bước 1: Xác định mục tiêu của khách hàng.

Bước 2: Lựa chọn loại tài sản phù hợp nhất.

Bước 3: Tiến hành phân bổ tài sản chiến lược, tức là thiết lập trọng số cho các loại tài sản phù hợp.

Bước 4: Tiến hành Phân bổ Tài sản Chiến thuật - Điều này đề cập đến việc điều chỉnh các trọng số trong danh mục đầu tư.

Bước 5: Quản lý rủi ro.

Bước 6: Đo lường Hiệu suất bằng Mô hình Định giá Tài sản Vốn. Điều này có thể được thực hiện bằng cách tính toán Alpha (α) - lợi tức kỳ vọng, Beta (β) - rủi ro hệ thống và rủi ro còn lại.

Bây giờ chúng ta đã học được những trách nhiệm chính của người quản lý, hãy cho chúng ta biết một số phẩm chất mà người quản lý danh mục đầu tư phải có để hoạt động tốt:

 • Khả năng giao tiếp tức là kỹ năng giao tiếp mạnh mẽ
 • Dự đoán về hiệu suất thị trường
 • Kiên nhẫn
 • Tính quyết đoán
 • Khả năng tạo ra ý tưởng
 • Tự bền vững
 • Tinh thần cạnh tranh
 • Cân bằng cảm xúc
 • Khả năng phân tích

Các loại người quản lý danh mục đầu tư

Sau đây là các loại nhà quản lý danh mục đầu tư.

# 1 - Dựa trên khách hàng mà họ phục vụ

 • Khách hàng Cá nhân
 • Khách hàng tổ chức

Dù họ phục vụ loại khách hàng nào đi nữa thì mục tiêu chính không thay đổi. Nó sẽ là để đáp ứng nhu cầu và mục tiêu tài chính của nhóm khách hàng tương ứng.

# 2 - Dựa trên Phương pháp tiếp cận

 • Phương pháp tiếp cận Chủ động - Một nhà quản lý có phương pháp tiếp cận tích cực sẽ năng nổ và cố gắng đánh bại lợi nhuận của thị trường.
 • Phương pháp tiếp cận thụ động - Một nhà quản lý với cách tiếp cận thụ động thường thích mua các cổ phiếu phản ánh hoạt động thị trường, tức là chỉ số thị trường. Khi theo cách tiếp cận như vậy, các nhà đầu tư mong đợi lợi nhuận tương đương với lợi nhuận của chỉ số thị trường.

Ví dụ về Trình quản lý danh mục đầu tư

Hãy để chúng tôi hiểu chức năng của người quản lý danh mục đầu tư với sự trợ giúp của một ví dụ số:

Bạn có thể tải xuống Mẫu Excel Trình quản lý danh mục đầu tư này tại đây - Mẫu Excel Trình quản lý danh mục đầu tư

Có một nhà quản lý danh mục đầu tư cho biết K. K có kinh nghiệm trong việc quản lý danh mục đầu tư và cảm thấy rằng anh ta có thể thực hiện theo một chiến lược phù hợp và thu được kết quả hơn là chỉ chạy theo chỉ số thị trường. Anh ấy là một nhà quản lý theo cách tiếp cận tích cực, hay chúng ta có thể nói, anh ấy là một nhà quản lý danh mục đầu tư năng nổ.

Giải pháp:

Tính toán danh mục đầu tư Giá trị sẽ là -

Theo yêu cầu và khẩu vị rủi ro của khách hàng K, anh ta có thể quản lý từ công ty đầu tư này sang công ty đầu tư khác duy trì tổng giá trị của danh mục đầu tư.

Ưu điểm của Trình quản lý danh mục đầu tư

Quản lý danh mục đầu tư của người quản lý giúp:

 • Tránh tai họa trong đầu tư.
 • Giảm rủi ro bằng cách giảm sự biến động trong danh mục đầu tư.
 • Phân bổ nguồn vốn tối ưu.

Điểm quan trọng

Các phong cách đầu tư khác nhau được một nhà quản lý sử dụng như sau:

Sự khác biệt giữa Cố vấn tài chính và Người quản lý danh mục đầu tư

Các thuật ngữ 'cố vấn tài chính' và 'người quản lý danh mục đầu tư' thường được sử dụng đồng nghĩa. Nhưng có sự khác biệt giữa hai điều này. Bây giờ chúng ta hãy tìm hiểu sự khác biệt:

Điểm khác biệt Cố vấn tài chính Người quản lý danh mục đầu tư
Vai trò Họ không hỗ trợ các mục tiêu tài chính dài hạn của khách hàng. Các cố vấn tài chính gợi ý cho khách hàng dựa trên tình hình tài chính của họ. Công việc của người quản lý danh mục đầu tư là chăm sóc các mục tiêu liên quan đến tài chính và đầu tư của khách hàng.
Nhiệm vụ Các cố vấn tài chính không có bất kỳ ràng buộc pháp lý nào bởi sự ủy thác đối với khách hàng. Họ bị ràng buộc về mặt pháp lý bởi một sự ủy thác để hành động vì lợi ích tốt nhất của khách hàng.
Học phí Họ kiếm được phí và hoa hồng dựa trên các sản phẩm được họ bán cho khách hàng. Họ nhận được một khoản phí dựa trên phần trăm tài sản do họ quản lý.
Sự quản lý Đôi khi họ có thể bị buộc phải tập luyện quá sức để thúc đẩy họ. Vì họ không nhận được hoa hồng, họ không cố gắng bán quá nhiều những sản phẩm không hữu ích cho khách hàng của những sản phẩm không có lợi cho họ.

Trên thực tế, các nhà đầu tư thích các nhà quản lý danh mục đầu tư hơn các cố vấn tài chính để quản lý thu nhập, phúc lợi và tiết kiệm định kỳ của họ.

Phần kết luận

Tóm lại, thực hiện vai trò của một nhà quản lý danh mục đầu tư là một thách thức rất rủi ro nhưng đồng thời, nó mang lại những phần thưởng xứng đáng. Nó cung cấp một loạt các thách thức cũng như cơ hội để phát triển, kiếm tiền và học hỏi. Một người sẵn sàng chấp nhận rủi ro và sẵn sàng dành nhiều thời gian nghiên cứu, am hiểu thị trường tài chính và khả năng phân tích có thể theo đuổi các khóa học phù hợp để có thể trở thành nhà quản lý danh mục đầu tư.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found