NOPAT (Định nghĩa, Công thức) | Làm thế nào để tính NOPAT?

NOPAT là gì?

NOPAT hoặc Lợi nhuận hoạt động ròng sau thuế là một thước đo khả năng sinh lời trong đó lợi nhuận của công ty được tính loại trừ ảnh hưởng của đòn bẩy bằng cách giả định rằng công ty không có bất kỳ khoản nợ nào trong vốn của mình và do đó, bỏ qua các khoản thanh toán lãi vay và lợi thế thuế mà công ty nhận được bằng cách phát hành nợ bằng vốn của họ.

Về cơ bản, nó tính đến EBIT (Thu nhập trước lãi vay và thuế) và sau đó khấu trừ số thuế có thể điều chỉnh. Ví dụ: giả sử EBIT là $ 40.000 và thuế có thể điều chỉnh là $ 8.000. Khi đó, Lợi nhuận hoạt động ròng sau thuế sẽ là = $ (40.000 - 8.000) = $ 32.000.

Công thức NOPAT

Công thức lợi nhuận sau thuế từ hoạt động kinh doanh thuần đo lường hiệu quả hoạt động của công ty từ các hoạt động cốt lõi sau khi xem xét các loại thuế áp dụng và được tính bằng cách nhân một tỷ lệ trừ thuế với thu nhập hoạt động của công ty.

Về mặt toán học, công thức tính lợi nhuận sau thuế hoạt động kinh doanh thuần được trình bày như bên dưới,

Công thức NOPAT = EBIT * (1 - Thuế suất)

Lợi nhuận hoạt động ròng sau thuế Công thức còn được gọi là Lợi nhuận hoạt động ròng trừ thuế điều chỉnh (NOPLAT). Cần lưu ý rằng công thức cho NOPAT không bao gồm các khoản lỗ hoặc phí một lần. Như vậy, nó là một đại diện tốt cho lợi nhuận hoạt động của một công ty.

Các bước để tính NOPAT

Bước 1: Thứ nhất, EBIT của công ty được xác định trên cơ sở thông tin có sẵn trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. EBIT được tính bằng cách trừ đi giá vốn hàng bán và chi phí hoạt động trong tổng doanh thu của công ty.

EBIT = Tổng doanh thu - Giá vốn hàng bán - Chi phí hoạt động

Bước 2:  Bây giờ, thuế suất của công ty được ghi nhận từ báo cáo thường niên của công ty. Tiếp theo, giá trị đã điều chỉnh thuế được tính bằng cách trừ đi một thuế suất, tức là (1 - Thuế suất).

Bước 3:  Cuối cùng, công thức tính lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh sau thuế được tính bằng cách nhân EBIT với giá trị được tính ở bước 2, như trình bày ở trên.

Ví dụ về NOPAT

Hãy cùng xem một số ví dụ từ đơn giản đến nâng cao để hiểu rõ hơn.

Bạn có thể tải xuống Mẫu Excel Công thức NOPAT này tại đây - Mẫu Excel Công thức NOPAT

Ví dụ 1

Chúng ta hãy xem xét một ví dụ cho việc tính toán NOPAT cho một công ty tên là PQR Ltd, công ty kinh doanh sản xuất giày trượt patin tùy chỉnh cho cả vận động viên trượt băng chuyên nghiệp và nghiệp dư. Vào cuối năm tài chính, công ty đã tạo ra 150.000 đô la tổng doanh thu cùng với các khoản chi phí sau.

Bây giờ, thu nhập hoạt động hoặc EBIT của công ty có thể được tính như,

 • EBIT = $ 150.000 - $ 70.000 - $ 25.000
 • = $ 55,000

Do đó, nó có thể được tính là,

 • NOPAT = $ 55,000 * (1 - 20%)

Do đó, NOPAT của PQR Ltd là $ 44,000 cho năm tài chính nhất định.

Ví dụ số 2

Chúng ta hãy lấy ví dụ thực tế về báo cáo hàng năm của Apple Inc. vào năm 2016, 2017 và 2018. Tính NOPAT cho Apple Inc. dựa trên thông tin có sẵn sau:

EBIT

Bây giờ, EBIT của Apple Inc. có thể được tính là,

EBIT (tính bằng Triệu) = Doanh thu thuần-Chi phí bán hàng - Chi phí nghiên cứu và phát triển - Chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp

EBIT cho ngày 24 tháng 9 năm 2016

 • = $ 2,15,639 - $ 1,31,376 - $ 10,045 - $ 14,194
 • = $ 60.024

EBIT cho ngày 30 tháng 9 năm 2017

 • = $ 2,29,234 - $ 1,41,048 - $ 11,581 - $ 15,261
 • = $ 61.344

EBIT cho ngày 29 tháng 9 năm 2018

 • = $ 265.595 - $ 163.756 - $ 14.236 - $ 16.705
 • = $ 70,898

Bây giờ, việc tính toán NOPAT của Apple Inc. cho ngày 24 tháng 9 năm 2016 như sau,

Tính toán NOPAT cho ngày 24 tháng 9 năm 2016

 • Công thức NOPAT = $ 45,687 * (1 - 35,00%)
 • = $ 39.016

Tính toán cho ngày 30 tháng 9 năm 2017

 • NOPAT = $ 61.344 * (1 - 35,00%)
 • = $ 39,874

Tính toán NOPAT cho ngày 29 tháng 9 năm 2018

 • NOPAT = $ 70,898 * (1 - 24,50%)
 • = $ 53.527,99 ~ $ 53.528

Do đó, NOPAT của Apple Inc. đứng ở mức $ 53,528 triệu cho năm tài chính kết thúc vào ngày 29 tháng 9 năm 2018.

Tính toán NOPAT của Nestle

Hãy xem báo cáo thu nhập của Nestle

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014 & 2015

nguồn: Báo cáo thường niên của Nestle

Bây giờ chúng ta có Thu nhập ròng (Lợi nhuận trong năm) và cả EBIT (Lợi nhuận hoạt động). Nhưng để có được mức thuế điều chỉnh, chúng ta cần tính toán tỷ lệ.

Vì thuế suất không được đề cập, chúng tôi sẽ tính tỷ lệ -

Lợi nhuận trước thuế, công ty liên kết, liên doanh (A) 11784 10268
Thuế (B) 3305 3367
Thuế suất (B / A) 0,28 0,33

Bằng cách sử dụng thuế suất này, chúng tôi sẽ tính Lợi nhuận hoạt động ròng sau thuế cho cả hai năm.

Lợi nhuận hoạt động (X) 12408 14019
Thuế suất (Y) 0,28 0,33
Lợi nhuận hoạt động ròng sau thuế [X * (1 - Y)] 8934 9393

Đây là cách bạn nên xem xét thông tin của báo cáo thu nhập và sau đó tính NOPAT từ EBIT và thuế suất đã điều chỉnh.

Tính toán lợi nhuận hoạt động ròng sau thuế cho Colgate

Bây giờ, hãy để chúng tôi tính toán Lợi nhuận hoạt động ròng sau thuế cho Colgate. Dưới đây là Báo cáo Thu nhập của Colgate.

nguồn: Colgate SEC Filings

 • Chúng tôi lưu ý rằng EBIT của Colgate trong năm 2016 là 3,837 triệu đô la

EBIT ở trên không bao gồm các khoản mục như Khấu hao và phân bổ, chi phí tái cấu trúc, v.v. Tuy nhiên, các khoản mục không định kỳ như chi phí tái cấu trúc cần được điều chỉnh để tính NOPAT.

Dưới đây là ảnh chụp nhanh về chi phí tái cơ cấu của Colgate từ 10 nghìn hồ sơ của mình.

 • Chi phí tái cấu trúc Colgate trong năm 2016 = 228 triệu đô la

EBIT được điều chỉnh = EBIT + Chi phí điều chỉnh lại

 • EBIT đã điều chỉnh (2016) = 3,837 triệu USD + 228 triệu USD = 4,065 triệu USD

Bây giờ chúng ta hãy tính thuế suất cần thiết để tính NOPAT.

Chúng tôi có thể tính trực tiếp thuế suất hiệu dụng từ báo cáo thu nhập.

nguồn: Colgate SEC Filings

Thuế suất Hiệu lực = Dự phòng Thuế thu nhập / Thu nhập Trước thuế thu nhập

 • Thuế suất hiệu dụng (2016) = $ 1,152 / $ 3,738 = 30,82%

Công thức NOPAT = EBIT đã điều chỉnh x (1 thuế suất)

 • NOPAT (2016) = 4,065 triệu USD x (1-0,3082) = 2,812 triệu USD

Máy tính

Bạn có thể sử dụng máy tính sau.

EBIT
Thuế suất
Công thức NOPAT =
 

Công thức NOPAT = EBIT * (1 - Thuế suất)
0 * (1 - 0) = 0

Mức độ liên quan và sử dụng

Công thức tính lợi nhuận hoạt động thuần sau thuế về cơ bản là một thước đo khả năng sinh lời giúp đánh giá mức độ hoạt động hiệu quả của một công ty, được tính toán bằng cách đo lường lợi nhuận được điều chỉnh theo chi phí và lợi ích về thuế của việc vay nợ. NOPAT cung cấp một cái nhìn như vậy mà không bị ảnh hưởng bởi đòn bẩy của công ty hoặc khoản vay ngân hàng khổng lồ trên sổ sách của nó. Việc điều chỉnh như vậy là cần thiết vì các khoản thanh toán lãi vay này làm giảm thu nhập ròng, điều này cuối cùng làm giảm chi phí thuế của công ty. Do đó, công thức cho NOPAT giúp một nhà phân tích xem các hoạt động cốt lõi của một công ty đang hoạt động tốt như thế nào (trừ thuế). Đây là một phép tính lợi nhuận được đo bằng đô la chứ không phải theo phần trăm như hầu hết các điều khoản tài chính khác.

Tuy nhiên, vẫn còn một hạn chế của NOPAT là nó đặc biệt hữu ích khi so sánh các công ty tương tự trong cùng một ngành. Vì nó chỉ đo lường lợi nhuận theo số lượng đô la, các nhà đầu tư và những người sử dụng tài chính khác thường khó sử dụng số liệu này để so sánh các công ty có quy mô khác nhau (doanh nghiệp vừa và nhỏ, công ty vừa và công ty lớn) trong một ngành.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found