Người thế chấp vs Người thế chấp | 7 điểm khác biệt hàng đầu (với đồ họa thông tin)

Sự khác biệt giữa người thế chấp và người thế chấp

Người thế chấp là người cho vay hoặc người cho vay có bảo đảm thanh toán toàn bộ số tiền vay cho người đi vay để đổi lấy bảo đảm hoặc thế chấp, người nhận tiền trả góp trong những khoảng thời gian quy định của thời hạn cho vay, trong khi Bên thế chấp là cá nhân hoặc tổ chức mua tiền vay thế chấp Tài sản cá nhân của mình và trả lãi cũng như trả góp cố định, ai là người quyết định số tiền và thời hạn của khoản vay và điều quan trọng cần lưu ý ở đây là quyền sở hữu tài sản vẫn thuộc về người thế chấp cho đến khi hoàn trả toàn bộ số tiền.

Mortgagee vs Mortgagor Infographics

 Sự khác biệt chính của Mortgagee và Mortgagor

Dưới đây là những điểm khác biệt chính giữa Người thế chấp và Người thế chấp -        

 • Người thế chấp và Người thế chấp đều có liên quan đến thuật ngữ 'Thế chấp' . Thế chấp có nghĩa là 'tài sản thế chấp' hoặc 'tài sản bất động sản' được cầm cố để nhận được 'khoản vay có bảo đảm'. Thuật ngữ 'Bên thế chấp' ám chỉ người cho vay hoặc tổ chức hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh cho vay có bảo đảm bằng tài sản của người đi vay (hoạt động như một bảo đảm) thay cho lãi suất xác định trong một thời hạn cố định. Mặt khác , 'Người thế chấp' có nghĩa là người đi vay (cả cá nhân và tổ chức) yêu cầu khoản vay có bảo đảm và cầm cố tài sản riêng của họ cho Bên thế chấp cho đến khi khoản vay được thanh toán đầy đủ cùng với lãi suất cố định trong một khung thời gian được quyết định trước
 • Người thế chấp đề cập đến 'người cho' hoặc 'người cho vay' trong một hợp đồng cho vay, trong khi người nhận được gọi là Người thế chấp.
 • Số tiền gốc được chia thành các khoản cố định bằng nhau (theo thỏa thuận của 'Bên thế chấp' và 'Bên thế chấp') cùng với tiền lãi. Bên thế chấp hoàn trả số tiền vay với số lần bằng nhau và Bên nhận thế chấp trở thành người nhận.
 • Trước khi có thỏa thuận, Bên thế chấp có quyền biết về chi phí lãi suất, phí thanh toán, thời hạn sử dụng, v.v. Mặt khác, Bên thế chấp phải tiết lộ tất cả các sự kiện cho Bên thế chấp và anh ta phải chịu trách nhiệm về tất cả các câu hỏi.
 • Bên Thế chấp phải xuất trình giấy tờ hợp lệ về quyền sở hữu Tài sản trước khi 'thỏa thuận'. Quyền sở hữu tài sản thế chấp thay đổi từ Người thế chấp sang Người thế chấp cho đến khi số tiền Khoản vay cùng với lãi suất được thanh toán đầy đủ.
 • Bên Thế chấp thanh toán toàn bộ số tiền vay cho Bên thế chấp. Mặt khác, Bên thế chấp cầm cố tài sản thế chấp của mình cho Bên thế chấp cho đến khi khoản vay được thanh toán đầy đủ bao gồm cả số tiền lãi.
 • Bên Thế chấp có quyền bán tài sản thế chấp trong trường hợp Bên thế chấp không trả góp được trong khi Bên thế chấp phải tuân theo các nguyên tắc do Bên thế chấp quy định.
 • Số tiền thế chấp thường cao hơn số tiền cho vay, do đó Bên thế chấp nắm giữ một lượng tài sản cao hơn tính theo đơn vị tiền tệ trong khi Bên thế chấp nắm giữ số tiền cho vay chính thấp hơn so với tài sản thế chấp.

Người thế chấp và Người thế chấp - Sự khác biệt đối đầu

Dưới đây là những điểm khác biệt chính giữa Người thế chấp và Người thế chấp -

Cơ sở để so sánh giữa Bên thế chấp và Bên thế chấp Người thế chấp Người thế chấp
 • Ý nghĩa
'Người thế chấp' biểu thị cho một cá nhân hoặc một tổ chức có liên quan đến hoạt động kinh doanh cấp các khoản vay đối với một tài sản đảm bảo hoặc tài sản thế chấp 'Bên thế chấp' là tổ chức hoặc người yêu cầu một khoản vay, cầm cố tài sản của mình và trả lãi cùng với các khoản trả góp cố định trong một thời hạn đã thỏa thuận.
 • Tính toán
Nhận số tiền trả góp bằng nhau chủ yếu hàng tháng hoặc hàng quý. Thanh toán số tiền bằng nhau hàng tháng hoặc hàng quý
 • Hợp đồng
Điều kiện thanh toán, tỷ lệ lãi suất do Bên thế chấp quyết định. Mức cho vay và quyền hưởng dụng do Bên thế chấp quyết định.
 • Quyền sở hữu
Quyền sở hữu tài sản vẫn thuộc về Bên thế chấp cho đến khi hoàn trả toàn bộ số tiền. Số tiền đã vay vẫn ở Bên Thế chấp.
 • Tài liệu
Các giấy tờ liên quan đến quyền sở hữu tài sản thế chấp phải được Bên thế chấp nộp cho Bên nhận thế chấp. Số tiền cho vay nhận được từ Bên thế chấp phải được lập thành văn bản dưới hình thức Bên nhận thế chấp
 • Điều khoản thanh toán
Các điều khoản hàng tháng hoặc hàng quý thường được Bên thế chấp chấp nhận.

Bên thế chấp trả dần theo các điều khoản đã thoả thuận (Hàng tháng hoặc Hàng quý.)

 • Mặc định
 Bên nhận thế chấp có quyền đấu giá / bán tài sản của mình nếu không nhận đủ số tiền từ Bên thế chấp. Trong trường hợp vỡ nợ, Bên Thế chấp phải chấp nhận các quyết định của Bên Thế chấp.

Người thế chấp và Người thế chấp - Kết luận

Người thế chấp và Người thế chấp là một phần không thể tách rời của Kinh doanh cho vay, bao gồm việc chuyển tiền cho người / tổ chức được yêu cầu, cầm cố tài sản (giá tài sản cầm cố lớn hơn số tiền cho vay) cho người cho vay, các chi phí như chi phí thanh toán, chi phí lãi suất, v.v ... Thỏa thuận được ấn định trong một khoảng thời gian nhất định được cân nhắc bởi cả bên nhận thế chấp và bên thế chấp. Toàn bộ số tiền vay được trả trong một số đợt cố định cùng với một khoản lãi suất nhất định do Bên thế chấp tính. Tiền lãi được tính có thể có hai loại. lãi suất cố định và lãi suất thay đổi.

Nếu Bên Thế chấp không hoàn trả khoản vay trong khung thời gian đã quyết định trước, Bên Thế chấp có thể tính phí phạt hoặc anh ta có thể bán tài sản của mình để thu hồi số tiền đến hạn. Bây giờ câu hỏi có thể nảy sinh liệu việc đấu thầu tài sản có hợp lý hay không? Một trường phái tư tưởng tin rằng khi Bên thế chấp cho vay trước toàn bộ số tiền và chấp nhận rủi ro của Bên thế chấp, do đó, việc thu hồi số tiền đến hạn trong trường hợp vỡ nợ là có ý nghĩa. Vì Bên Thế chấp đang tham gia vào một hoạt động kinh doanh và luật kinh doanh quy định, Doanh nghiệp không thể chịu lỗ bằng cách cung cấp một số lợi thế không đáng có cho Bên thế chấp.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found