IRR so với ROI | 4 điểm khác biệt hàng đầu bạn phải biết (với đồ họa thông tin)

Sự khác biệt giữa IRR và ROI

Khi nói đến việc tính toán hiệu suất của các khoản đầu tư đã thực hiện, có rất ít số liệu được sử dụng nhiều hơn Tỷ lệ hoàn vốn nội bộ (IRR) và Tỷ lệ hoàn vốn đầu tư (ROI).

IRR là một số liệu không có bất kỳ công thức thực nào. Có nghĩa là không có công thức xác định trước nào có thể được sử dụng để tìm ra IRR. Giá trị mà IRR tìm kiếm là tỷ lệ chiết khấu làm cho NPV của tổng dòng vốn vào bằng với số tiền ròng đầu tư ban đầu. Ví dụ: nếu chúng ta sẽ nhận được 20.000 đô la vào cuối năm do hoàn thành một dự án, thì số tiền ban đầu chúng ta nên đầu tư và lưu ý rằng tỷ lệ chiết khấu là 15% là 17.391,30 đô la (20.000 đô la / 1,15).

Ví dụ trên cho thấy rõ ràng rằng IRR tính toán tỷ lệ chiết khấu lưu ý rằng NPV trong tương lai sẽ là bao nhiêu. Tỷ lệ tạo ra sự khác biệt giữa đầu tư hiện tại và NPV trong tương lai bằng không là tỷ lệ chiết khấu chính xác. Nó có thể được coi là tỷ suất sinh lợi hàng năm ..

ROI là một số liệu tính toán tỷ lệ phần trăm tăng hoặc giảm lợi tức cho một khoản đầu tư cụ thể trong một khung thời gian nhất định.

ROI còn được gọi là Tỷ lệ hoàn vốn (ROR). ROI có thể được tính bằng công thức: ROI = [(Giá trị mong đợi - Giá trị gốc) / Giá trị ban đầu] x 100

ROI có thể được tính cho bất kỳ loại hoạt động nào khi có đầu tư và có thể đo lường được kết quả từ khoản đầu tư. Nhưng ROI có thể chính xác hơn trong một khoảng thời gian ngắn hơn. Nếu ROI phải được tính toán trong vài năm tới, thì rất khó để tính toán chính xác một kết quả tương lai xa.

ROI đơn giản hơn nhiều để tính toán và do đó hầu hết được sử dụng trước IRR. Tuy nhiên, sự cải tiến trong công nghệ đã làm cho việc tính toán IRR được thực hiện bằng cách sử dụng phần mềm. Do đó IRR cũng được sử dụng thường xuyên ngày nay.

Đồ họa thông tin IRR so với ROI

Dưới đây là 4 điểm khác biệt hàng đầu giữa ROI và IRR

Sự khác biệt chính giữa IRR và ROI

Dưới đây là sự khác biệt chính giữa ROI và IRR -

  • Một trong những điểm khác biệt chính giữa ROI và IRR là khoảng thời gian mà chúng được sử dụng để tính toán hiệu suất của các khoản đầu tư. IRR được sử dụng để tính toán tốc độ tăng trưởng hàng năm của khoản đầu tư được thực hiện. Trong khi đó, ROI cung cấp bức tranh tổng thể về khoản đầu tư và lợi nhuận của nó từ đầu đến cuối.
  • IRR tính đến giá trị tương lai của tiền và do đó nó là một số liệu rất quan trọng để tính toán. Trong khi đó, ROI không tính giá trị tương lai của tiền khi thực hiện các phép tính.
  • IRR cần ước tính chính xác hơn để việc tính toán hiệu suất của khoản đầu tư có thể được thực hiện chính xác. IRR cũng là một số liệu phức tạp mà nhiều người không dễ hiểu. Mặt khác, ROI khá đơn giản và khi đã có đầy đủ thông tin cần thiết, việc tính toán ROI có thể dễ dàng thực hiện.

Vậy, sự khác biệt chính giữa IRR và ROI là gì?

IRR so với ROI Sự khác biệt đối đầu

Hãy xem xét sự khác biệt đối đầu giữa ROI và IRR

Cơ sở để so sánh giữa IRR và ROI IRR ROI
Đã sử dụng Để tính toán tỷ suất lợi nhuận trên một khoản đầu tư, đặc biệt là trong khoảng thời gian ngắn hơn. Để tính toán hiệu suất của khoản đầu tư trong một khoảng thời gian nhất định.
Phép tính

Tỷ lệ chiết khấu tạo ra sự khác biệt giữa đầu tư hiện tại và NPV trong tương lai bằng không.

ROI = [(Giá trị mong đợi - Giá trị ban đầu) / Giá trị ban đầu] x 100
Điểm mạnh

IRR có tính đến giá trị thời gian của tiền. Nó được sử dụng để tính toán tốc độ tăng trưởng hàng năm.

ROI có thể cho biết tổng tốc độ tăng trưởng từ đầu đến cuối kỳ đầu tư.
Những điểm yếu Yêu cầu nhiều công việc hơn để tính toán chính xác IRR. ROI không tính đến giá trị tương lai của tiền khi thực hiện tính toán.

IRR so với ROI - Kết luận

Hai trong số các chỉ số được sử dụng nhiều nhất để tính toán hiệu suất của các khoản đầu tư là ROI so với IRR. Vì vậy, về cơ bản, số liệu sẽ được sử dụng để tính toán lợi nhuận đầu tư phụ thuộc vào các chi phí bổ sung cần được xem xét.

ROI và IRR có điểm mạnh và điểm yếu riêng. Vì vậy, nhiều công ty sử dụng cả ROI và IRR để tính toán ngân sách của họ cho vốn cần thiết. Hai thước đo này được sử dụng quan trọng nhất trong việc ra quyết định khi chấp nhận một dự án mới hay không. Điều này cho thấy tầm quan trọng của hai thước đo này.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found