Công thức chi tiêu vốn | Hướng dẫn từng bước Capex

Công thức Chi tiêu Vốn (CAPEX) là gì?

Công thức Chi tiêu vốn (Capex) tính toán tổng giá trị mua tài sản của công ty trong năm tài chính nhất định và có thể dễ dàng tìm thấy bằng cách cộng giá trị PP&E thực tăng trong năm vào chi phí khấu hao trong cùng năm.

Nó có thể được biểu diễn như-

Công thức CAPEX = Tăng ròng PP&E + Chi phí khấu hao

Mức tăng ròng PP&E trong một năm có thể được tính bằng cách trừ giá trị PP&E vào đầu năm từ giá trị PP&E vào cuối năm như,

 Tăng ròng PP&E = PP&E vào cuối năm - PP&E vào đầu năm

Mặt khác, chi phí khấu hao trong năm có thể được tính bằng cách trừ khấu hao lũy kế đầu năm từ khấu hao lũy kế cuối năm, được thể hiện như sau:

Chi phí khấu hao = Khấu hao lũy kế cuối năm - Khấu hao lũy kế đầu năm

Vì vậy, công thức cho Chi tiêu vốn có thể được mở rộng thành,

Công thức chi tiêu vốn = (PP&E vào cuối năm - PP&E vào đầu năm) + (Tích lũy vào cuối năm - Tích lũy vào đầu năm)

Hoặc là

Công thức chi tiêu vốn = (PP&E cuối năm - PP&E đầu năm) + Chi phí khấu hao

Các bước tính toán chi tiêu vốn (CAPEX)

Việc tính toán công thức chi tiêu vốn có thể được thực hiện bằng cách sử dụng ba bước sau:

Bước 1: Đầu tiên, giá trị PP&E vào đầu năm và cuối năm được thu thập từ phía tài sản của bảng cân đối kế toán. Sau đó, giá trị PP&E tăng ròng được tính bằng cách trừ giá trị PP&E vào đầu năm cho giá trị PP&E vào cuối năm.

Tăng ròng PP&E = PP&E cuối năm - PP&E đầu năm

Bước 2: Tiếp theo, khấu hao lũy kế đầu năm và cuối năm được lấy ra từ bảng cân đối kế toán. Sau đó, chi phí khấu hao trong năm được tính bằng cách trừ khấu hao lũy kế đầu năm và khấu hao lũy kế cuối năm. Ngược lại, chi phí khấu hao phát sinh trong năm cũng có thể được thu thập trực tiếp từ báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, trong đó chi phí khấu hao được ghi nhận như một mục hàng riêng biệt.

Dep. chi phí = Tích lũy. Dep. cuối năm - Lũy kế. Dep. vào đầu năm

Bước # 3: Cuối cùng, chi tiêu vốn phát sinh trong năm có thể được tính như một trong hai,

Công thức Chi tiêu vốn (Capex) = (PP&E vào cuối năm - PP&E vào đầu năm) + (Tích lũy vào cuối năm - Tích lũy vào đầu năm)

hoặc là

Công thức Chi tiêu vốn (Capex) = (PP&E cuối năm - PP&E đầu năm) + Dep. chi phí

Ví dụ về Công thức Chi tiêu Vốn (với Mẫu Excel)

Chúng ta hãy xem một số ví dụ từ đơn giản đến nâng cao để hiểu cách tính Công thức chi tiêu vốn.

Bạn có thể tải xuống Mẫu Excel Công thức Chi tiêu Vốn này tại đây - Mẫu Excel Công thức Chi tiêu Vốn

Ví dụ 1

Chúng ta hãy lấy ví dụ về một công ty ABC Ltd và tính toán chi tiêu vốn năm 2018 dựa trên các thông tin sau:

  • Chi phí khấu hao là $ 10,500 trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
  • Giá trị PP&E vào cuối năm 2018 là $ 45,500 trong bảng cân đối kế toán
  • Giá trị PP&E vào đầu năm 2018 là $ 40.000 trong bảng cân đối kế toán

Vì thế,

Tăng ròng PP&E = Giá trị PP&E vào cuối năm 2018 - Giá trị PP&E vào đầu năm 2018

Hậu quả là,

Công thức Chi tiêu vốn (capex) = Tăng PP&E thuần + Chi phí khấu hao

Do đó, tính toán Chi tiêu vốn phát sinh trong năm 2018 là 16.000 đô la.

Ví dụ số 2

Chúng ta hãy lấy ví dụ về Apple Inc. và tính toán chi tiêu vốn trong năm 2017 và 2018 dựa trên các thông tin sau:

Mức tăng ròng của PP&E trong năm 2017 = $ 33.783 - $ 27.010

Khấu hao trong năm 2017 = $ 41,293 - $ 34,235

Hậu quả là,

Tính toán chi tiêu vốn năm 2017 = $ 6,773 + $ 7,058

Lần nữa,

Mức tăng ròng của PP&E trong năm 2018 = $ 41,304 - $ 33,783

Khấu hao trong năm 2018 = $ 49.099 - $ 41.293

Hậu quả là,

Tính toán chi tiêu vốn năm 2018 = 7,521 đô la + 7,806 đô la

Máy tính chi tiêu vốn

bạn có thể sử dụng máy tính Công thức CAPEX sau đây-

Tăng ròng PP&E
Chi phí khấu hao
Công thức chi tiêu vốn =
 

Công thức chi tiêu vốn = Tăng ròng PP&E + Chi phí khấu hao
0 + 0 = 0

Mức độ liên quan và sử dụng

Công thức Chi tiêu vốn (Capex) được sử dụng để tính toán tổng chi phí mua tài sản của công ty trong một khoảng thời gian nhất định và nó được tính toán bằng cách cộng phần tăng ròng của giá trị Nhà máy, tài sản và thiết bị và Chi phí sử dụng trong năm tài chính cụ thể . Sự hiểu biết về Capex là rất quan trọng từ quan điểm kinh doanh vì nó thường rất đắt, đặc biệt là đối với các công ty trong lĩnh vực sản xuất.

Chi tiêu vốn (CAPEX) biểu thị quỹ đang được một công ty sử dụng để mua hoặc cải thiện tài sản dài hạn với mục đích nâng cao năng lực sản xuất của công ty.

Một công thức CAPEX cung cấp tiềm năng gặt hái lợi ích trong tương lai như một phần của các mục tiêu chiến lược dài hạn. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất liên quan đến quyết định chi tiêu vốn là nó không thể được hoàn tác trong tương lai mà không bị thua lỗ do chi phí ban đầu rất lớn. Như vậy, việc đầu tư vốn sai có thể gây bất lợi cho sự phát triển của công ty. Tuy nhiên, chi phí vốn phải được phát sinh dưới hình thức thiết lập mới hoặc nâng cấp thiết lập hiện tại để đảm bảo rằng công ty đang hoạt động với công nghệ hiện đại. Cần lưu ý rằng nếu chi phí vốn phát sinh trong năm cao hơn chi phí khấu hao trong năm thì điều đó cho thấy cơ sở tài sản của công ty đang tăng lên. Nếu không, nó là một công ty dựa trên tài sản đang thu hẹp lại.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found