Đánh dấu vào thị trường (MTM) - Ý nghĩa, các bước và ví dụ

Đánh dấu vào thị trường Ý nghĩa

Đánh dấu vào thị trường (MTM) có nghĩa là định giá chứng khoán theo giá giao dịch hiện tại và do đó dẫn đến việc các nhà giao dịch giải quyết lãi và lỗ hàng ngày do những thay đổi trong giá trị thị trường của nó.

  • Nếu vào một ngày giao dịch cụ thể, giá trị của chứng khoán tăng lên, nhà giao dịch giữ vị thế mua (người mua) sẽ thu về số tiền bằng với giá trị thay đổi của chứng khoán từ nhà giao dịch nắm giữ vị thế bán (người bán).
  • Ngược lại, nếu giá trị của chứng khoán giảm, người bán sẽ thu tiền từ người mua. Số tiền tương đương với sự thay đổi giá trị của chứng khoán. Cần lưu ý rằng giá trị khi đáo hạn không thay đổi nhiều. Tuy nhiên, các bên tham gia hợp đồng thanh toán lãi và lỗ cho nhau vào cuối mỗi ngày giao dịch.

Các bước để tính Mark vào thị trường trong tương lai

Đánh dấu vào thị trường trong hợp đồng tương lai bao gồm 2 bước dưới đây:

Bước 1 - Xác định giá thanh toán

  • Nhiều tài sản khác nhau sẽ có những cách khác nhau để xác định giá thanh toán, nhưng nhìn chung, nó sẽ liên quan đến việc tính trung bình một vài giá giao dịch trong ngày. Trong phạm vi này, một số giao dịch cuối cùng trong ngày được xem xét vì nó chiếm các hoạt động đáng kể trong ngày.
  • Giá đóng cửa không được coi là giá đóng cửa vì nó có thể bị thao túng bởi các nhà giao dịch vô đạo đức để làm giá đóng cửa trôi theo một hướng cụ thể. Giá trung bình giúp giảm xác suất của các thao tác như vậy.

Bước 2 - Thực hiện lãi / lỗ

  • Việc thực hiện lãi lỗ phụ thuộc vào giá bình quân lấy làm giá quyết toán và giá hợp đồng thỏa thuận trước

Ví dụ về Đánh dấu vào Tính toán Thị trường trong Hợp đồng Tương lai

Ví dụ 1

Giả sử hai bên đang ký một hợp đồng tương lai bao gồm 30 kiện bông với giá 150 đô la một kiện với thời gian đáo hạn 6 tháng. Giá trị của bảo mật là $ 4,500 [30 * 150]. Vào cuối ngày giao dịch tiếp theo, giá mỗi kiện tăng lên $ 155. Nhà giao dịch ở vị thế mua sẽ thu 150 đô la từ nhà giao dịch ở vị thế bán [155 đô la - 150 đô la] * 30 kiện cho ngày cụ thể này.

Mặt khác, nếu mốc so với giá thị trường cho mỗi kiện hàng giảm xuống còn 145 đô la, thì khoản chênh lệch 150 đô la này sẽ được nhà giao dịch thu ở vị thế bán từ nhà giao dịch ở vị trí dài trong ngày cụ thể đó.

Từ góc độ duy trì sổ sách kế toán, tất cả các khoản thu nhập sẽ được coi là 'Thu nhập toàn diện khác' trong phần Vốn chủ sở hữu của Bảng cân đối kế toán. Về phía tài sản của Bảng cân đối kế toán, tài khoản chứng khoán thị trường cũng sẽ tăng tương ứng.

Khoản lỗ sẽ được ghi nhận là "Lỗ chưa thực hiện" trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Tài khoản chứng khoán thị trường cũng sẽ giảm theo số tiền đó.

Ví dụ số 2

Chúng ta hãy xem xét một ví dụ trong đó một người nông dân trồng táo với dự đoán giá hàng hóa sẽ tăng. Người nông dân cân nhắc mua một vị trí dài trong 20 hợp đồng táo vào ngày 21 tháng 7. Giả sử thêm, mỗi hợp đồng đại diện cho 100 giạ, người nông dân đang chống lại sự tăng giá 2.000 giạ táo [20 * 1.000].

Giả sử, nếu mốc so với giá thị trường của một hợp đồng là 6 đô la vào ngày 21 tháng 7, tài khoản của người nông dân sẽ được ghi có 6 đô la * 2.000 giạ = 12.000 đô la. Bây giờ, tùy thuộc vào sự thay đổi của giá cả hàng ngày, người nông dân sẽ lãi hoặc lỗ với số tiền ban đầu là 12.000 đô la. Bảng dưới đây sẽ hữu ích.

(bằng $)

Theo đó:

Thay đổi giá trị = Giá tương lai của Ngày hiện tại - Giá của Ngày trước

Lãi / lỗ = Thay đổi giá trị * Tổng số lượng liên quan [2.000 giạ trong trường hợp này]

Tích lũy được / mất = Lãi / lỗ của ngày hiện tại - Được / mất của ngày trước

Số dư tài khoản = Số dư hiện có +/- Lãi / lỗ tích lũy.

Vì người nông dân đang nắm giữ một vị thế lâu dài trong hợp đồng tương lai táo, bất kỳ sự gia tăng nào về giá trị của hợp đồng sẽ là một khoản tín dụng trong tài khoản của họ.

Tương tự, việc giảm giá trị sẽ dẫn đến ghi nợ. Có thể quan sát thấy rằng vào Ngày thứ 3, giá táo tương lai giảm 0,03 đô la [6,12 đô la - 6,15 đô la], dẫn đến khoản lỗ 0,03 đô la * 2.000 = 60 đô la. Trong khi số tiền này được ghi nợ từ tài khoản của người nông dân và số tiền chính xác sẽ được ghi có vào tài khoản của người giao dịch ở đầu bên kia. Người này sẽ nắm giữ một vị thế bán lúa mì tương lai. Lý thuyết này trở thành lợi ích cho một bên và mất mát cho bên khác.

Lợi ích của việc gia nhập thị trường trong hợp đồng tương lai

  • Tiếp thị hàng ngày ra thị trường làm giảm rủi ro đối tác cho các nhà đầu tư trong Hợp đồng tương lai. Việc giải quyết này diễn ra cho đến khi hết hạn hợp đồng.
  • Giảm chi phí hành chính cho sàn giao dịch;
  • Nó đảm bảo rằng vào cuối bất kỳ ngày giao dịch nào, khi các khoản thanh toán hàng ngày đã được thực hiện, sẽ không có bất kỳ nghĩa vụ nào chưa thanh toán, điều này gián tiếp làm giảm rủi ro tín dụng.

Mặt hạn chế của Mark đối với thị trường hàng hóa tương lai

  • Nó đòi hỏi phải sử dụng liên tục các hệ thống giám sát, điều này rất tốn kém và chỉ các tổ chức lớn mới có thể mua được.
  • Nó có thể là một nguyên nhân gây lo ngại trong thời gian không chắc chắn vì giá trị của tài sản có thể dao động đáng kể do sự ra vào không thể đoán trước của người mua và người bán.

Phần kết luận

Mục đích của việc đánh dấu theo giá thị trường là để đảm bảo rằng tất cả các tài khoản ký quỹ đều được cấp vốn. Nếu giá thị trường thấp hơn giá mua, tức là người nắm giữ tương lai đang thua lỗ, thì tài khoản phải được nạp vào với mức tối thiểu / tương xứng. Số tiền này được gọi là Biên độ thay đổi. Nó cũng đảm bảo rằng chỉ những nhà đầu tư chân chính mới tham gia vào các hoạt động tổng thể.

Nếu một chủ sở hữu kiếm được lợi nhuận, tín dụng phải được thực hiện trong tài khoản ký quỹ. Mục đích cuối cùng là đảm bảo sàn giao dịch chịu rủi ro đảm bảo các giao dịch được bảo vệ vững chắc.

Cũng cần lưu ý rằng nếu người nắm giữ hợp đồng tương lai thua lỗ và không thể nạp tiền vào tài khoản ký quỹ, sàn giao dịch sẽ “đóng cửa thành viên” bằng cách thực hiện một hợp đồng bù trừ. Số lượng tổn thất được khấu trừ từ số dư tài khoản ký quỹ của khách hàng và thanh toán số dư được thực hiện.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found