Lợi nhuận trước thuế (Công thức, Ví dụ) | Làm thế nào để tính toán PBT?

Định nghĩa lợi nhuận trước thuế

Lợi nhuận trước thuế (PBT) là một mục hàng trong báo cáo thu nhập của một công ty đo lường lợi nhuận thu được sau khi hạch toán các chi phí hoạt động như giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng & quản lý, chi phí khấu hao và phân bổ, v.v. cũng như các chi phí phi hoạt động như chi phí lãi vay, nhưng trước khi thanh toán giảm thuế thu nhập. Đây là một biện pháp quan trọng vì nó mang lại lợi nhuận tổng thể và hiệu quả hoạt động của công ty trước khi thanh toán thuế doanh nghiệp.

PBT tiếp tục được sử dụng để tính lợi nhuận ròng bằng cách khấu trừ thuế thu nhập.

Công thức lợi nhuận trước thuế

PBT có thể được tính đơn giản theo công thức sau:

PBT = Doanh thu - (Giá vốn hàng bán - Chi phí khấu hao - Chi phí hoạt động –Chi phí lãi vay)

Báo cáo thu nhập bắt đầu với doanh thu hoặc doanh số bán hàng sẽ tính LNTT như sau:

Định dạng lợi nhuận trước thuế

Doanh thu hoặc Doanh số

Ít hơn: Giá vốn hàng bán

Lợi nhuận gộp

Ít hơn: Chi phí hoạt động

Thu nhập hoạt động

Ít hơn: Chi phí lãi vay

Ghi chú

Đây là một định dạng đơn giản để tính toán PBT và có thể khác nhau về độ phức tạp.

Ví dụ về lợi nhuận trước thuế

Dưới đây là một số ví dụ về PBT

Bạn có thể tải Mẫu Excel lợi nhuận trước thuế này tại đây - Mẫu Excel lợi nhuận trước thuế

Ví dụ 1

Công ty TNHH XYZ có Doanh thu 12 triệu đô la Mỹ và muốn đo lường LNTT của mình. Bảng dưới đây cung cấp thông tin chi tiết về các chi phí / chi phí khác nhau.

Từ dữ liệu trên, chúng tôi nhận được thông tin sau.

Trừ Chi phí doanh thu để có Lợi nhuận gộp.

Lợi nhuận gộp sẽ là -

 • = 12000000-7500000
 • Lợi nhuận gộp = 4500000

Trừ thêm chi phí khấu hao, chi phí bán hàng & quản lý và chi phí lãi vay để thu được lợi nhuận trước thuế.

Do đó, cách tính PBT theo công thức

 • = 4500000-550000-2200000-800000
 • PBT = 950000

Ví dụ số 2

AAA Limited và BBB Limited hoạt động trong các ngành nghề tương tự với quy mô và dòng sản phẩm tương tự. Một nhóm các nhà phân tích muốn thực hiện một phân tích so sánh về LNTT của hai công ty này và họ có những thông tin sau:

Từ dữ liệu trên, chúng tôi nhận được thông tin sau.

Tính toán lợi nhuận trước thuế

Do đó, cách tính LNTT của AAA giới hạn theo công thức như sau:

 • = $ 22000000- $ 14000000- $ 3000000
 • PBT = $ 5000000

Do đó, cách tính LNTT của BBB giới hạn theo công thức như sau,

 • = $ 22000000- $ 14800000- $ 2500000
 • PBT = $ 4700000

Tính toán lợi nhuận sau thuế

Do đó, cách tính LNST của AAA giới hạn theo công thức như sau:

 • = $ 5000000- $ 5000000 * 30%
 • PAT = $ 3500000

Do đó, cách tính LNST của BBB giới hạn theo công thức như sau,

 • = $ 4700000- $ 4700000 * 36%
 • PAT = $ 3008000

Điều này cho thấy mặc dù lợi nhuận trước thuế đo lường hiệu quả hoạt động, nhưng nó không phản ánh chính xác khả năng sinh lời. Mặt khác, PBT đo lường khả năng sinh lời tốt hơn nhưng lại không cung cấp thông tin chi tiết về các thông số như năng suất, hiệu quả và mức hiệu suất.

Ưu điểm của biện pháp PBT

Các công ty có hoạt động kinh doanh, đặc điểm và quy mô tương tự có thể được phân tích trên cơ sở so sánh dựa trên Lợi nhuận trước thuế của họ:

 • PBT có thể làm sai lệch kết quả hoạt động so sánh của các công ty vì tính chủ quan của nó đối với các hệ thống thuế khác nhau. Do đó, mục hàng trước, PBT, nên tính đến khả năng so sánh tốt hơn bằng cách loại bỏ tính chất khác nhau của các loại thuế.
 • LNTT, trái ngược với LNST (Lợi nhuận sau thuế), là một thước đo hiệu quả hoạt động. Trong điều kiện chính sách thuế thay đổi, PAT nghiêng về tính toán lợi nhuận hơn là đo lường hiệu quả hoạt động.
 • Lợi nhuận trước thuế cũng ghi nhận các nghĩa vụ nợ của một công ty. Các nghĩa vụ nợ và thuê dài hạn trong bảng cân đối kế toán của công ty được phản ánh trong cột chi phí lãi vay của báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

Nhược điểm của biện pháp PBT

 • Lợi nhuận không bị đánh thuế không phản ánh đúng sự thật về dòng tiền tự do (FCF) của các công ty. Điều này làm cho việc định giá một công ty bị hoài nghi nếu sử dụng phương pháp FCF.
 • Bản thân PBT không phải là một thước đo hoàn chỉnh cho mục đích so sánh nếu hoạt động của các công ty đang được xem xét không giống nhau - về bản chất và quy mô.

Giới hạn PBT như một thước đo khả năng sinh lời / hiệu suất

Mặc dù PBT cho thấy một bức tranh rõ ràng về cách các công ty đã hoạt động về doanh thu và chi phí, cả hoạt động và không hoạt động, nhưng rất khó để đánh giá lợi nhuận của các công ty hoạt động trong các bối cảnh kinh doanh khác nhau.

 • Các chính sách thuế khác nhau đáng kể trên toàn thế giới.
 • Lợi nhuận của công ty có thể đủ điều kiện để hưởng các lợi ích về thuế.

Những điều kiện này tạo ra sự khác biệt đáng kể trong lợi nhuận của các công ty và xác định lại khả năng sinh lời nếu không phải là hiệu quả hoạt động.

Ý nghĩa của PBT và những điểm cần lưu ý

Trong khi có nhiều yếu tố khác dựa vào đó để đánh giá hiệu quả hoạt động của công ty, thì Lợi nhuận trước thuế trở nên quan trọng vì nó lưu ý đến tất cả các chi phí phát sinh của công ty. Khi chúng tôi đi vào chi tiết tốt hơn, phân tích trở nên tốt hơn và cung cấp những hiểu biết sâu sắc hơn về tình hình hoạt động của doanh nghiệp.

Tuy nhiên, bất kỳ phân tích nào bỏ qua các yếu tố định tính liên quan đến hoạt động kinh doanh là không đầy đủ. Đối với vấn đề đó, ngay cả Lợi nhuận sau thuế cũng sẽ trở nên vô ích nếu các nhà phân tích bỏ qua việc phân tích định tính của công ty. Cần lưu ý rằng các công ty không được đánh giá dựa trên các giá trị số của PBT tương ứng của họ. Các giả định và lý do cơ bản cũng quan trọng không kém để đưa ra các phân tích gần như đầy đủ về các công ty.

Lợi nhuận trước thuế cũng có thể được biểu thị dưới dạng Thu nhập trước thuế:

Lợi nhuận trước thuế , LNTT = EBIT - chi phí lãi vay = LNTT

Phần kết luận

PBT là một khái niệm quan trọng trong kinh doanh. Nó đo lường hiệu quả kinh doanh cho đến nay, trừ thuế. Không giống như lợi nhuận gộp và lợi nhuận hoạt động không bao gồm tất cả các chi phí, phân tích LNTT phải luôn xem xét các nguyên tắc ghi nhận chi phí khác nhau mà các doanh nghiệp khác nhau tuân theo.

Các khoản thanh toán lãi suất của một công ty sẽ nắm bắt được đòn bẩy cao của nó và cung cấp cho các nhà phân tích bức tranh chân thực về tình trạng mắc nợ của nó. Trong khi PBT là một thước đo tốt cho chỉ số này, EBITDA và EBIT không có ý nghĩa như nhau.

Từ quan điểm của một nhà đầu tư, LNTT là một thước đo hữu ích để so sánh các doanh nghiệp nằm ở các nền kinh tế khác nhau, do đó phải chịu các loại thuế khác nhau. Mức độ mà LNTT phản ánh hiệu suất trong những trường hợp như vậy có lẽ là tốt nhất - Doanh thu, EBITDA và EBIT.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found