Thu nhập trước thuế (Công thức) | Hướng dẫn Tính Thu nhập Trước thuế (EBT)

Thu nhập trước thuế là thu nhập ròng của doanh nghiệp được tính sau khi trừ đi tất cả các chi phí bao gồm chi phí tiền mặt như chi phí lương, chi phí lãi vay, v.v. cũng như các chi phí không dùng tiền mặt như khấu hao và các khoản phí khác từ tổng thu nhập được tạo ra nhưng trước khi trừ đi số thu nhập. Chi phí thuế.

Thu nhập Trước thuế (Thu nhập Trước thuế) là gì?

Thu nhập trước thuế (còn gọi là Thu nhập trước thuế) đề cập đến thu nhập mà doanh nghiệp kiếm được sau khi điều chỉnh tất cả các chi phí hoạt động, bao gồm các chi phí không dùng tiền mặt như Chi phí khấu hao và chi phí tài chính như Trả lãi nhưng trước khi khấu trừ thuế từ Thu nhập. Nó hoạt động như một thước đo hiệu suất tốt vì nó không tính đến tác động của thuế, có thể khác nhau đối với một khu vực tài phán khác nhau.

Hãy xem nó liên quan như thế nào đến Báo cáo thu nhập của doanh nghiệp:

Với Thu nhập trước thuế, người ta có thể dễ dàng đo lường hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp hoạt động ở các vị trí địa lý khác nhau, cũng như điều chỉnh đòn bẩy hợp lý nhưng không bị ảnh hưởng bởi các quy định về thuế của khu vực tài phán nói trên. Các nhà phân tích trên toàn cầu thích sử dụng EBT làm thước đo để so sánh hiệu suất của các công ty khác nhau.

Công thức thu nhập trước thuế

LNTT là khoản mục áp chót trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trước khi thực hiện điều chỉnh thuế. Chúng ta có thể tính toán nó bằng nhiều phương pháp khác nhau. Một số công thức phổ biến để tính Thu nhập trước thuế như sau:

Công thức thu nhập trước thuế = Lợi nhuận gộp- Chi phí hoạt động-Chi phí lãi vay

Trong đó Lợi nhuận gộp = Doanh thu thuần- Giá vốn hàng bán

Chi phí hoạt động = Chi phí hành chính chung + Chi phí bán hàng và phân phối + Khấu hao

  • Công thức LNTT = Thu nhập hoạt động- Chi phí lãi vay
  • Công thức thu nhập trước thuế = Lợi nhuận sau thuế (PAT) + Chi phí thuế
  • Công thức Thu nhập trước thuế = Doanh thu- Chi phí (không bao gồm thuế Thu nhập)

Ví dụ về Thu nhập trước thuế

Hãy cùng tìm hiểu khái niệm Thu nhập trước thuế với sự trợ giúp của một số ví dụ:

Ví dụ 1

Phòng thí nghiệm Sackett hoạt động trong lĩnh vực sản xuất thuốc. Công ty đã báo cáo Tổng Doanh thu là 40000 đô la trong năm kết thúc vào tháng 12 năm 2017. Công ty đã phát sinh chi phí sản xuất lên tới 28000 đô la trong năm cho việc sản xuất thuốc.

Sau đây là các khoản chi của công ty trong năm:

Dựa trên thông tin trên, chúng ta có thể tính thu nhập trước thuế bằng công thức (đã thảo luận ở trên)

Công thức Thu nhập trước thuế = Doanh thu thuần- Giá vốn hàng bán-Chi phí hoạt động.

Do đó, Phòng thí nghiệm Sackett đã kiếm được Thu nhập trước thuế là $ 6200 trong năm.

Ví dụ số 2

Hãy cùng hiểu điều này với sự trợ giúp của một ví dụ khác về một Công ty niêm yết lớn.

Từ ảnh chụp màn hình trên, chúng ta có thể dễ dàng thấy Thu nhập trước thuế của công ty đã thay đổi như thế nào trong năm 2000 đến 2004 và có thể thực hiện phân tích để đo lường Hiệu quả hoạt động.

Những điểm đáng lưu ý dựa trên phân tích trên:

Từ năm 2000 đến năm 2004 Doanh thu tăng 5,00% ($ 86145 năm 2000 lên $ 104710 năm 2004). Tuy nhiên, Thu nhập trước thuế không đổi ở mức 10% doanh thu và lợi nhuận ròng không đổi ở mức 6,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Do đó, Thu nhập Trước thuế giúp hiểu rõ hơn về Tăng trưởng Doanh thu và Tăng trưởng Lợi nhuận và cung cấp những hiểu biết sâu sắc có ý nghĩa trong việc so sánh các hoạt động kinh doanh khác nhau.

Ưu điểm

  • EBT giúp tính toán Thuế suất Hiệu quả của doanh nghiệp, đóng vai trò như một thước đo quan trọng để đo lường lợi nhuận của các doanh nghiệp tương tự hoạt động ở các khu vực pháp lý khác nhau. Bằng cách phân tích Các nhà phân tích Thuế suất Hiệu quả có thể xác định được liệu báo cáo Chi phí Thuế Thu nhập của doanh nghiệp có khác với chi phí thuế dựa trên Thuế suất Thuế thu nhập theo luật định hay không.

          Thuế suất Hiệu quả = Chi phí Thuế Thu nhập / Thu nhập Trước thuế

  • Nó giúp dễ dàng so sánh hiệu quả hoạt động của các công ty khác nhau trong cùng một ngành trong cùng một khu vực pháp lý và cũng trong một khu vực pháp lý khác nhau.
  • Thu nhập trước thuế giúp hiểu rõ hơn về doanh thu được báo cáo bởi doanh nghiệp. Bằng cách so sánh Thu nhập trước thuế với Doanh thu, người ta có thể hiểu liệu doanh số có đạt được bằng cách thỏa hiệp với lợi nhuận kinh doanh hay thông qua việc định giá và hiệu quả kinh doanh tốt hơn. Hãy cùng hiểu tương tự với một ví dụ nhỏ:

Như rõ ràng từ các số liệu trên, Doanh thu ròng đã tăng từ $ 35000 vào năm 2016 lên $ 50800 vào năm 2018 và Thu nhập trước thuế từ $ 3000 vào năm 2016 lên $ 4000 vào năm 2018. Tuy nhiên, Biên lợi nhuận hiệu quả đã giảm từ 8,57% trong năm 2016 xuống 7,87% vào năm 2018. Do đó Thu nhập trước thuế giúp tốt hơn

Một điểm quan trọng cần lưu ý về Thu nhập trước thuế và Thu nhập chịu thuế

Nếu Thu nhập chịu thuế nhỏ hơn Thu nhập trước thuế và nguyên nhân của sự chênh lệch dự kiến ​​sẽ đảo ngược trong những năm tới, thì nghĩa vụ Thuế thu nhập hoãn lại sẽ được tạo ra. Tương tự, nếu Thu nhập chịu thuế lớn hơn Thu nhập trước thuế và khoản chênh lệch dự kiến ​​sẽ đảo ngược trong những năm tới, thì Tài sản thuế thu nhập hoãn lại sẽ được tạo ra. Điều quan trọng là các Nhà phân tích và những người theo dõi hoạt động kinh doanh phải cân nhắc như nhau trong khi đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh.

Hạn chế

  • Nó bỏ qua ảnh hưởng của thuế và do đó, không phải là một biện pháp lý tưởng nếu ai đó đang có kế hoạch bắt đầu kinh doanh vì thuế là một dòng tiền quan trọng và cần được xem xét cẩn thận.
  • Một doanh nghiệp nào đó gánh nhiều Thuế hơn so với các doanh nghiệp khác như Thuế tội lỗi, Thuế suất nhập khẩu cao hơn. Trong trường hợp không có tác động của Thuế, một quyết định kinh doanh có thể bị ảnh hưởng bởi doanh nghiệp đó, doanh nghiệp có mức thuế suất cao.

Phần kết luận

Các nhà phân tích và nhà đầu tư sử dụng Thu nhập trước thuế để theo dõi hoạt động của doanh nghiệp. Đây là một công cụ theo dõi chỉ số lợi nhuận quan trọng để tránh tác động của việc đánh thuế ở các khu vực pháp lý và thuế suất khác nhau. Thu nhập Trước thuế được xác định theo các quy định được nêu trong Nguyên tắc Kế toán Thường được Chấp nhận (GAAP), các Nguyên tắc này đều thống nhất trên toàn thế giới. Ngoài ra, Thu nhập Trước thuế là một thước đo lợi nhuận nhất quán hơn Thu nhập ròng. Loại thứ hai bị ảnh hưởng bởi tín dụng thuế, tiền phạt thuế, v.v. làm cho thu nhập trở nên biến động và khó lập dự toán trong những năm tới.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found