Giao ước Nợ | Ví dụ về Giao ước Trái phiếu | Tích cực & Tiêu cực

Giao ước Nợ là gì?

Các giao ước nợ là các thỏa thuận hoặc lời hứa chính thức được thực hiện giữa các bên khác nhau như chủ nợ, nhà cung cấp, nhà cung cấp, cổ đông, nhà đầu tư, v.v. và một công ty nêu các giới hạn về tỷ lệ tài chính như tỷ lệ đòn bẩy, tỷ lệ vốn lưu động, tỷ lệ chi trả cổ tức, v.v. con nợ phải kiềm chế để không vi phạm.

Lý tưởng nhất là khi người cho vay cho người vay tiền thì họ đã ký vào một thỏa thuận. Và theo thỏa thuận này, người đi vay phải duy trì một số hạn chế nhất định để quyền lợi của người cho vay được bảo vệ.

Nguồn: akelius.com

Các giao ước nợ (Bond Covenant) có thể được gọi bằng nhiều tên. Hai trong số những cái tên phổ biến là giao ước ngân hàng và giao ước tài chính. Trên thực tế, tất cả chúng đều có nghĩa giống nhau.

Tại sao các giao ước về nợ lại cần thiết?

Nói cách khác, tại sao những người cho vay giao ước trái phiếu lại hạn chế người đi vay làm điều gì đó? Những người cho vay theo giao ước trái phiếu không muốn gây áp lực cho những người đi vay bằng các quy tắc và hạn chế. Tuy nhiên, nếu họ không ràng buộc người vay bằng một số điều khoản & điều kiện, họ có thể không lấy lại được tiền của mình.

Điều quan trọng cần lưu ý là các giao ước nợ cũng giúp ích cho người vay (có, ngay cả sau khi bị hạn chế). Khi thỏa thuận giữa người vay và người cho vay được ký kết, các điều khoản và điều kiện sẽ được thảo luận. Và nếu người vay tuân thủ các điều khoản, họ có thể phải trả lãi suất thấp hơn (chi phí vay) cho người cho vay.

Ví dụ về giao ước nợ

Giả sử rằng Icebreaker Co. đã nhận nợ từ một ngân hàng. Ngân hàng đã cung cấp cho công ty một khoản vay 1 triệu đô la nói rằng cho đến khi công ty trả hết nợ gốc cộng với lãi suất 10% cho ngân hàng, công ty sẽ không thể vay thêm bất kỳ khoản vay nào từ thị trường.

Sự hạn chế do ngân hàng áp dụng đối với Icebreaker Co. sẽ được gọi là giao ước trái phiếu. Nhưng tại sao ngân hàng lại làm điều đó? Hãy phân tích nó.

 • Trước hết, ngân hàng sẽ tự thẩm định trước khi cho Icebreaker Co. vay số tiền này.
 • Nếu ngân hàng nhận thấy rằng Icebreaker Co. không có hồ sơ rủi ro tốt, thì việc cho vay một số tiền lớn cũng sẽ rủi ro cho ngân hàng. Trong trường hợp này, nếu công ty đi ra ngoài và cũng vay một triệu ở đây, triệu ở đó và đi lên; ngân hàng sẽ không lấy lại được tiền của mình.
 • Suy nghĩ về rủi ro trong tương lai, ngân hàng có thể hạn chế công ty vay thêm bất kỳ khoản vay nào cho đến khi khoản vay của ngân hàng được trả hết.

Các chỉ số về giao ước trái phiếu

Làm thế nào để người cho vay biết họ cần phải áp đặt những giao ước trái phiếu nào đối với người đi vay? Dưới đây là một số chỉ số mà người cho vay / người đi vay cần xem xét trước khi áp đặt các giao ước trái phiếu.

 • Tổng tài sản: Một công ty có đủ AUM (Tài sản được Quản lý) tốt, sẽ có tình hình tài chính tốt (ít nhất là trên bề mặt). Để biết liệu một công ty có thể trả hết các khoản nợ của mình hay không, những người cho vay cần xem xét tỷ lệ tiếp theo.
 • Nợ / Tài sản: Đây là một tỷ lệ đơn giản mà mọi người cho vay cần phải xem xét trước khi cho người vay bất kỳ khoản tiền nào. Tỷ lệ này giúp nhà đầu tư hiểu được liệu công ty có đủ tài sản để trả các khoản nợ hay không. Ví dụ, nếu họ có tổng tài sản thấp hơn các khoản nợ, công ty đang gặp vấn đề lớn. Hoặc nếu công ty có một khoản nợ thấp hơn khá nhiều (tức là 10% tổng tài sản), công ty có thể đang chơi quá an toàn.
 • Nợ / Vốn chủ sở hữu: Ngay cả khi các cổ đông sở hữu sẽ được thanh toán sau khi các chủ sở hữu nợ nhận được tiền của họ, thì điều quan trọng là các nhà đầu tư phải biết tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu của công ty. Bằng cách nhìn vào tỷ lệ này, họ có thể biết công ty đã sử dụng bao nhiêu nợ và bao nhiêu vốn chủ sở hữu và rủi ro mất đi của những người nắm giữ nợ là bao nhiêu.
 • Nợ / EBITDA: Đây là một trong những số liệu quan trọng nhất mà người cho vay nên xem xét. Vì EBITDA là thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu hao nên EBITDA thực sự có thể cho thấy liệu một công ty có đủ ổn định tài chính để trả nợ (gốc cộng lãi) đúng hạn hay không.
 • Tỷ lệ Bảo hiểm Lãi suất: Đây là một thước đo khác rất quan trọng. Tỷ lệ bao phủ lãi vay so sánh EBIT / EBITDA với lãi vay. Tỷ lệ cao hơn sẽ tốt hơn cho người cho vay. Nếu tỷ lệ này thấp hơn, người cho vay có thể cần phải suy nghĩ về việc cung cấp một khoản vay cho công ty.
 • Tỷ lệ chi trả cổ tức: Tại sao tỷ lệ này lại quan trọng? Đó là bởi vì tỷ lệ chi trả cổ tức quyết định mức cổ tức mà công ty sẽ tuyên bố vào cuối năm. Nếu chi trả cổ tức quá cao, nó có thể làm tăng rủi ro cho người cho vay. Đó là lý do tại sao một trong những giao ước nợ phổ biến nhất là hạn chế người đi vay trả một khoản cổ tức khổng lồ.

Giao ước Nợ Tích cực

Các giao ước xác thực về nợ là những việc mà người đi vay phải làm để đảm bảo rằng họ nhận được khoản vay. Dưới đây là một ví dụ về Giao ước trái phiếu tích cực.

nguồn: seaharvest.com

Ví dụ về các giao ước nợ tích cực khác

 • Nhắm đến một phạm vi cụ thể của tỷ lệ tài chính nhất định:  các giao ước nợ tích cực là điều quan trọng để người cho vay biết rằng họ được bảo vệ. Để đảm bảo rằng người cho vay có thể yêu cầu người vay đạt được một phạm vi cụ thể đối với các tỷ lệ tài chính nhất định để có được khoản vay.
 • Đảm bảo các thông lệ kế toán tuân theo GAAP: Đây là một câu hỏi cơ bản, nhưng là một câu hỏi quan trọng. Người cho vay phải đảm bảo rằng người đi vay tuân thủ các Nguyên tắc Kế toán được Chấp nhận Chung (GAAP).
 • Trình bày báo cáo tài chính đã được kiểm toán hàng năm:  những người cho vay có thỏa thuận nợ tích cực phải đảm bảo liệu báo cáo tài chính có chính xác và thể hiện đúng bức tranh về các vấn đề tài chính của công ty hay không. Đó là lý do tại sao một cuộc kiểm toán hàng năm chắc chắn sẽ hữu ích.

Giao ước Nợ Âm

Giao ước nợ âm là điều người vay không được làm. Dưới đây là một ví dụ về giao ước trái phiếu âm.

nguồn: seaharvest.com

Các ví dụ về giao ước nợ âm khác

 • Không trả cổ tức bằng tiền mặt ở một mức độ nhất định: Nếu một công ty chia phần lớn thu nhập của mình dưới dạng cổ tức bằng tiền mặt, thì công ty đó sẽ trả số tiền mà họ nợ cho người cho vay như thế nào? Đó là lý do tại sao những người cho vay áp đặt một hạn chế đối với những người đi vay rằng họ không thể trả cổ tức bằng tiền mặt ở một mức độ nhất định.
 • Không vay thêm:  các giao ước nợ tiêu cực là người đi vay không nên vay thêm trước khi họ trả hết các khoản nợ đến hạn của người cho vay. Nó giúp bảo vệ quyền lợi của người cho vay.
 • Không bán tài sản cụ thể: Người  cho vay có giao ước nợ âm cũng có thể hạn chế người đi vay bán một số tài sản nhất định cho đến khi khoản nợ được trả hết. Làm như vậy sẽ buộc những người đi vay phải tạo ra nhiều thu nhập hơn để trả nợ. Các hợp đồng nợ âm sẽ bảo vệ cả người cho vay và người đi vay về lâu dài.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found