Trái phiếu quỹ chìm là gì? (Định nghĩa, Ví dụ, 3 Loại Hàng đầu)

Định nghĩa trái phiếu quỹ chìm

Trái phiếu quỹ chìm được định nghĩa là trái phiếu trong đó công ty phát hành trái phiếu đặc biệt giữ một số tiền xác định để hoàn trả cho người nắm giữ trái phiếu vào ngày đáo hạn hoặc các ngày xác định trước. Về cơ bản, nó là một trái phiếu do tổ chức phát hành thực hiện để làm tài sản thế chấp nếu trong trường hợp tổ chức phát hành không trả được các khoản thanh toán cho người nắm giữ trái phiếu vào một ngày xác định trong tương lai. Một công ty chuẩn bị một kho tiền mặt ban đầu, sau đó chuyển giao cho người được ủy thác độc lập.

Người được ủy thác độc lập sau đó sẽ sử dụng số tiền nhận được từ công ty để đầu tư thêm vào các tài sản có thời gian đáo hạn dài hạn. Khoản đầu tư như vậy có thể bị phá vỡ chỉ để gỡ bỏ các vấn đề hiện có của trái phiếu.

Các loại trái phiếu quỹ chìm

 # 1 - Trái phiếu quỹ chìm cho Trái phiếu có thể gọi được

Bất cứ khi nào lãi suất giảm, công ty sẽ gọi lại trái phiếu đó bằng cách mua lại từ những người nắm giữ với giá ưu đãi. Trái phiếu quỹ chìm có thể sử dụng để giúp công ty mua trái phiếu đã phát hành bằng cách cung cấp nguồn tiền mặt cần thiết cho công ty.

# 2 - Trái phiếu quỹ chìm vì mục đích và mục tiêu phù hợp

Doanh nghiệp có thể đã kết hợp các mục tiêu và mục đích nhất định mà doanh nghiệp có thể cần tiền mặt để phục vụ chúng trong tương lai. Doanh nghiệp có thể kết hợp một mối ràng buộc như vậy để phục vụ các mục tiêu như vậy trong tương lai sắp tới.

# 3 - Trái phiếu quỹ chìm để mua lại trái phiếu

Doanh nghiệp có thể tìm cách gỡ nợ sớm. Để phục vụ cho mục tiêu này, nó có thể kết hợp một quỹ như vậy để phục vụ cho việc mua lại trái phiếu đã phát hành hiện có từ người nắm giữ trái phiếu.

Công thức trái phiếu quỹ chìm

Nó có thể được xác định bằng cách sử dụng giá trị thời gian của mối quan hệ tiền tệ như được mô tả dưới đây:

Đây,

 • Số tiền đóng góp thường xuyên được đại diện bởi A.
 • Tỷ lệ lãi suất được biểu thị bằng r.
 • Khoảng thời gian được biểu thị bằng n.

Ví dụ về Quỹ trái phiếu chìm

Ví dụ số 1 - Ví dụ số

Công ty đang nắm giữ khoản nợ 1 triệu đô la với lãi suất 6% và thời hạn trả là 5 năm. Công ty có kế hoạch kết hợp một quỹ chìm trị giá 60.000 đô la vào cuối 5 năm với lãi suất là 4%. Công ty phải xác định các khoản thanh toán hàng năm định kỳ để hình thành quỹ chìm.

Số tiền định kỳ sẽ được xác định như sau: -

 • 60.000 USD = A * (1 + 0,04) ^ 5 -1 /0,04
 • 60.000 USD = A * (1 + 0,4) ^ 5 -1 /0,04
 • $ 60.000 = A * (1.2167 -1) /0.04
 • 60.000 USD = A * (0,2167) /0,04
 • $ 60.000 = A * 5.4163
 • A = 60.000 đô la / 5.4163 = 11.077,6 đô la

Do đó, công ty phải tiết kiệm hàng năm 11.077,6 đô la vào tài khoản chìm, sau đó có thể được sử dụng để thanh toán sớm hoặc dễ dàng trái phiếu.

Ví dụ số 2

Giả sử công ty đã phát hành trái phiếu có thể gọi được trị giá 20 triệu đô la với lãi suất 8% trong khoảng thời gian 10 năm. Lãi suất đã giảm 2% và lãi suất cập nhật là 6%. Công ty cũng duy trì một trái phiếu quỹ chìm trị giá 5 triệu đô la.

Công ty có thể gọi lại trái phiếu chỉ để phát hành lại với lãi suất thấp hơn. Công ty có thể sử dụng trái phiếu quỹ chìm để hoàn trả khoản phí bảo hiểm liên quan đến trái phiếu có thể gọi được.

Ví dụ # 3 - Ứng dụng thực tế

Giả sử doanh nghiệp có một khoản nợ trị giá 10 triệu đô la phải trả hết với lãi suất 6% sau 10 năm. Công ty cũng phải đối mặt với rủi ro vỡ nợ cũng như rủi ro lãi suất. Để giải quyết tình huống như vậy và để xử lý tình trạng của họ, công ty có kế hoạch kết hợp trái phiếu quỹ chìm, trong đó dự kiến ​​đóng góp 2 triệu đô la mỗi năm trong ba năm.

Sau khi kết thúc ba năm, doanh nghiệp sẽ có 6 triệu đô la để trả khoản nợ còn lại phải trả sau khi kết thúc ba năm.

Ưu điểm

 • Trái phiếu quỹ chìm nếu được sử dụng một cách chiến lược, có thể được sử dụng để thanh toán sớm các khoản nợ và công nợ.
 • Nó cũng tạo điều kiện cho việc thanh toán các nghĩa vụ nợ đúng hạn vào ngày đáo hạn.
 • Nếu lãi suất giảm, thì những trái phiếu này có thể được sử dụng để gọi lại các vấn đề nợ hiện có. Nó có thể được sử dụng để mua lại các khoản phát hành trái phiếu hiện có từ những người nắm giữ trái phiếu.
 • Do có các khoản nợ phải trả sớm nên tăng cường thiện chí của doanh nghiệp phát hành.

Nhược điểm

 • Đối với quan điểm của các nhà đầu tư, người nắm giữ trái phiếu sẽ mất khoản thanh toán lãi suất vì trái phiếu của họ đã được thanh toán sớm bằng cách sử dụng quỹ trái phiếu chìm.
 • Doanh nghiệp có thể không giữ được niềm tin của nhà đầu tư hiện tại vì các vấn đề hiện tại đã được gọi lại bằng cách sử dụng các quỹ trái phiếu chìm.

Điểm quan trọng

 • Các quỹ trái phiếu chìm được sử dụng bởi doanh nghiệp có xếp hạng tín dụng rất thấp và hồ sơ tín dụng xấu.
 • Rất rủi ro cho nhà đầu tư khi đầu tư vào trái phiếu như vậy vì trái phiếu đó có rủi ro vỡ nợ cao.
 • Nó có thể được sử dụng để mua lại bất kỳ trái phiếu nào đã tồn tại từ trước trên thị trường mở.
 • Chúng thường được phân loại là tài sản hạn chế đối với doanh nghiệp phát hành.
 • Trong bảng cân đối kế toán, các quỹ trái phiếu chìm được ghi nhận trong phần tài sản dài hạn với nhãn tài khoản là Đầu tư.
 • Mặc dù những trái phiếu này chỉ bao gồm tiền mặt, nó không bao giờ là một phần của tài sản lưu động vì nó chủ yếu được chuẩn bị để trả nợ dài hạn chứ không phải nợ ngắn hạn.

Phần kết luận

Trái phiếu Quỹ chìm được thực hiện khi công ty phát hành phải tự bảo vệ mình khỏi rủi ro lãi suất và rủi ro vỡ nợ. Trái phiếu quỹ chìm được hình thành bởi doanh nghiệp không giàu tiền mặt thay vì thiếu tiền mặt và sức khỏe tài chính căng thẳng. Chúng thường được hình dung như một tài sản thế chấp cho người nắm giữ khoản nợ sẽ được họ sử dụng khi công ty vỡ nợ.

Doanh nghiệp có thể kết hợp trái phiếu này dưới sự giám sát của người được ủy thác. Người được ủy thác là một thành viên độc lập sẽ giám sát việc quản lý các trái phiếu đó. Người được ủy thác bắt buộc phải có trong những tình huống như vậy do quy mô quỹ chìm lớn hơn và những quỹ này phải được quản lý theo hệ thống để có thể sử dụng nó để mua lại khoản nợ sớm.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found