Thanh toán tiền thuê (Công thức, Ví dụ) | Tính toán khoản thanh toán tiền thuê hàng tháng

Thanh toán tiền thuê là khoản thanh toán mà bên thuê theo hợp đồng thuê phải trả tiền thuê cố định hàng tháng để sử dụng tài sản cho bên cho thuê là chủ sở hữu của tài sản đó và tài sản đó thường được chủ sở hữu nhận lại sau khi kết thúc thời hạn thuê.

Thanh toán tiền thuê là gì?

Thuật ngữ “Thanh toán tiền thuê” tương tự như khoản thanh toán tiền thuê. Nó đề cập đến khoản thanh toán được thực hiện, theo hợp đồng đã thỏa thuận, giữa bên cho thuê và bên thuê để cấp quyền sử dụng tài sản. Nó có thể bao gồm bất động sản, thiết bị hoặc các tài sản cố định khác, trong một khoảng thời gian cụ thể.

Các thành phần của thanh toán tiền thuê

Việc tính toán khoản thanh toán tiền thuê phụ thuộc vào ba thành phần, đó là phí khấu hao, phí tài chính và thuế bán hàng. Bây giờ, chúng ta hãy xem xét từng thành phần riêng biệt:

# 1 - Phí khấu hao

Phí khấu hao tương tự như khoản thanh toán gốc của một khoản vay. Đó là số tiền mà bên thuê trả cho bên cho thuê đối với tổn thất về giá trị của tài sản, được tính trong suốt thời gian thuê hoặc thời gian mà bên thuê sẽ sử dụng tài sản đó. Phí khấu hao được biểu thị bằng khoản thanh toán định kỳ bằng nhau được tính bằng cách chia tổng số tiền khấu hao cho thời hạn của hợp đồng thuê như hình dưới đây,

Phí khấu hao = (Chi phí vốn hóa ròng - Giá trị còn lại) / Thời hạn thuê
 • Chi phí vốn hóa ròng là việc cộng thêm giá bán, bất kỳ khoản phí đại lý bổ sung nào, thuế không trả trước và số dư nợ vay (nếu có) trừ đi bất kỳ khoản trả trước và giảm giá nào.
 • Giá trị còn lại là giá trị bán lại của tài sản khi kết thúc hợp đồng thuê.
 • Thời hạn thuê là thời hạn của hợp đồng thuê (thường tính bằng tháng).

# 2 - Phí tài chính

Phí tài chính tương tự như việc trả lãi cho các khoản vay, và nó là khoản mà bên thuê trả cho bên cho thuê khi sử dụng tiền của họ. Cần lưu ý rằng chi phí tài chính được thanh toán trên tổng số khấu hao và giá trị còn lại. Phí tài chính được trình bày về mặt toán học như dưới đây,

Phí tài chính = (Chi phí vốn hóa ròng + Giá trị còn lại) * Hệ số tiền

Hệ số tiền có thể được tính toán dựa trên lãi suất được đề cập trong hợp đồng cho thuê, được thể hiện bằng toán học như hình dưới đây,

Hệ số tiền = Lãi suất (%) / 24

# 3 - Thuế bán hàng

Đây là thuế tiểu bang hoặc địa phương tính trên giá bán. Khoản tiền này thường được thanh toán tại thời điểm ký hợp đồng thuê như một phần của số tiền “đến hạn khi ký hợp đồng thuê”. Nó được biểu thị bằng toán học như dưới đây,

Thuế bán hàng = (Phí khấu hao + Phí tài chính) * Thuế suất thuế bán hàng

Công thức thanh toán tiền thuê

Công thức cho Thanh toán tiền thuê được suy ra bằng cách cộng phí khấu hao, phí tài chính và thuế bán hàng được biểu thị bằng toán học là,

Thanh toán tiền thuê = Phí khấu hao + Phí tài chính + Thuế bán hàng

Tính toán thanh toán tiền thuê với các ví dụ

Chúng ta hãy xem một số ví dụ đơn giản về thanh toán thuê để hiểu rõ hơn.

Bạn có thể tải xuống Mẫu Excel Thanh toán Cho thuê này tại đây - Mẫu Excel Thanh toán Cho thuê

Chúng ta hãy lấy ví dụ về John, người đang có kế hoạch mua một chiếc xe hơi theo hợp đồng thuê. Hợp đồng thuê sẽ có thời hạn 36 tháng và được tính lãi suất hàng năm là 6%. John đã thương lượng được giá bán là 26.000 đô la với khoản trả trước là 4.000 đô la và số dư nợ còn lại là 5.000 đô la. Chiếc xe dự kiến ​​sẽ có giá trị còn lại là 16.500 USD vào cuối 36 tháng kể từ bây giờ. Thuế suất thuế bán hàng áp dụng là 5%. Xác định khoản thanh toán thuê hàng tháng cho John.

Chi phí vốn hóa ròng

Chi phí vốn hóa ròng có thể được tính bằng công thức dưới đây,

Chi phí vốn hóa ròng = Giá bán thương lượng - Trả trước + Dư nợ

= $ 26.000 - $ 4.000 + $ 5.000

Chi phí vốn hóa ròng = $ 27,000

Phí khấu hao

Phí khấu hao = (Chi phí vốn hóa thuần - Giá trị còn lại) / Thời hạn thuê

= ($ 27,000 - $ 16,500) / 36

Phí khấu hao = $ 291,67

Yếu tố tiền bạc

Hệ số tiền = Lãi suất / 24

= 6% / 24

Hệ số tiền = 0,0025

Phí tài trợ

Phí tài trợ = (Chi phí vốn hóa ròng + Giá trị còn lại) * Yếu tố tiền

= ($ 27,000 + $ 16,500) * 0,0025

Phí tài trợ = $ 108,75

Thuế doanh thu

Thuế bán hàng = (Phí khấu hao + Phí tài chính) * Thuế suất thuế bán hàng

= ($ 291,67 + $ 108,75) * 5%

Thuế bán hàng = $ 20,02

Thanh toán tiền thuê hàng tháng

Do đó, việc tính toán thanh toán tiền thuê hàng tháng có thể được thực hiện theo công thức dưới đây như:

Thanh toán tiền thuê hàng tháng Tính toán = Phí khấu hao + Phí tài chính + Thuế bán hàng

= $ 291,67 + $ 108,75 + $ 20,02

Thanh toán tiền thuê hàng tháng = $ 420,44

Do đó, John phải trả khoản tiền thuê hàng tháng là 420,44 đô la.

Ưu điểm

Bây giờ, chúng ta hãy xem xét một số lợi thế của Thanh toán tiền thuê:

 • Dòng tiền mặt hoặc các khoản thanh toán cho thuê được dàn trải trong thời hạn của hợp đồng thuê, giúp loại bỏ gánh nặng thanh toán tiền mặt đáng kể một lần. Nó giúp ích rất nhiều cho vị thế thanh khoản của một doanh nghiệp và giảm bớt áp lực lên hồ sơ dòng tiền.
 • Bằng cách chọn cho thuê đầu tư quá mức vào một tài sản, một công ty giải phóng vốn, vốn có thể được sử dụng để tài trợ cho các nhu cầu kinh doanh khác.
 • Trong hợp đồng thuê hoạt động, hợp đồng thuê được xử lý khác với nợ vì nó được phân loại là nợ phải trả ngoại bảng và do đó, không xuất hiện trong bảng cân đối kế toán. Tuy nhiên, hợp đồng thuê tài chính không mang lại lợi thế này.
 • Cho thuê có thể là một lựa chọn khả thi cho các doanh nghiệp hoạt động trong các ngành dễ bị tổn thương bởi nguy cơ lỗi thời của công nghệ. Bằng cách cho thuê, một công ty tự bảo vệ mình khỏi rủi ro khi đầu tư vào một công nghệ có khả năng trở nên lỗi thời.

Nhược điểm

Bây giờ, chúng ta hãy xem xét một số nhược điểm của Thanh toán thuê:

 • Trong trường hợp hợp đồng cho thuê các tài sản như đất, doanh nghiệp sẽ bị tước bỏ bất kỳ lợi ích đánh giá cao nào về giá trị của tài sản đó.
 • Chi phí thuê làm giảm thu nhập ròng của một công ty mà không có bất kỳ sự đánh giá nào về giá trị, điều này cuối cùng dẫn đến lợi nhuận hạn chế cho các cổ đông vốn chủ sở hữu.
 • Trong trường hợp thuê hoạt động, hợp đồng thuê này không được ghi nhận như một phần của bảng cân đối kế toán của một công ty. Tuy nhiên, hầu hết các nhà đầu tư cho rằng đó là một khoản nợ dài hạn và do đó, họ điều chỉnh định giá doanh nghiệp cho phù hợp.
 • Trong trường hợp thuê hoạt động, mặc dù người thuê không có quyền sở hữu tài sản vào cuối thời gian thuê. Tuy nhiên, trong trường hợp thuê tài chính, bên thuê được lựa chọn mua tài sản phải trả giá trị còn lại.

Phần kết luận

Vì vậy, có thể kết luận rằng tài trợ thuê là phù hợp cho các doanh nghiệp không có ý định tài trợ cho việc mua tài sản của họ thông qua nợ hoặc vay có kỳ hạn để giảm bớt gánh nặng của CAPEX. Hơn nữa, các khoản thanh toán thuê có hiệu quả nhất đối với các công ty trong các ngành dễ bị lỗi thời về công nghệ. Mặt khác, nó cũng có lợi cho các nhà đầu tư muốn đầu tư tiền của họ một cách hiệu quả mà không cần tham gia kinh doanh và kiếm lãi.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found