ISNUMBER trong Excel (Công thức, Ví dụ) | Làm thế nào để sử dụng chức năng này?

Hàm ISNUMBER trong Excel

ISNUMBER trong excel là một hàm logic trong excel mà chúng tôi sử dụng để tìm hiểu xem mục tiêu hoặc ô được tham chiếu có trống hay không, thì phương pháp sử dụng công thức này là = ISNUMBER (Tham chiếu Ô) ô tham chiếu đối số là ô mà chúng tôi muốn kiểm tra hoặc xác định, nếu chúng tôi có ví dụ = ISNUMBER (T1XT), kết quả đầu ra là sai vì đối số không chỉ có số trong đó.

Công thức ISNUMBER

Thông số

Như rõ ràng từ cú pháp được hiển thị ở trên, Công thức ISNUMBER excel chỉ có một tham số được giải thích bên dưới:

Giá trị: Tham số "Giá trị" khá linh hoạt, nó có thể là một hàm hoặc công thức khác, một ô hoặc một giá trị cần kiểm tra là số.

Công thức excel trả về:

Đúng: Nếu thông số "Giá trị" là một số hoặc số,

Sai: Nếu thông số "Giá trị" không phải là số hoặc số.

Điều này sẽ rõ ràng hơn nhiều từ các ví dụ hàm ISNUMBER sau được giải thích trong phần tiếp theo

Làm thế nào để sử dụng hàm ISNUMBER trong Excel?

Trong phần này, chúng ta sẽ hiểu các cách sử dụng của hàm này và sẽ giới thiệu một số ví dụ về các s với sự trợ giúp của dữ liệu thực tế.

Nó thực sự dễ sử dụng và như đã giải thích trong phần trước, hàm ISNUMBER chỉ sử dụng một tham số bắt buộc.

Bạn có thể tải xuống Mẫu Excel Hàm ISNUMBER này tại đây - Mẫu Excel Hàm ISNUMBER

Ví dụ 1

Trong ví dụ về hàm ISNUMBER này, chúng tôi sẽ kiểm tra một vài giá trị và kiểm tra hoạt động của hàm ISNUMBER.

Ví dụ số 2

Trong ví dụ này, chúng ta sẽ sử dụng một số hàm khác làm tham số cho hàm ISNUMBER.

Những điều cần ghi nhớ

  1. Nó có thể được sử dụng như một hàm trang tính.
  2. Nó trả về một giá trị Boolean (TRUE hoặc FALSE).
  3. Hàm này là một phần của nhóm các hàm của Excel, được gọi là nhóm “IS Functions”.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found