Công thức tầm trung | Làm thế nào để tính toán tầm trung? (với các ví dụ)

Công thức tính khoảng giữa của một số

Công thức khoảng giữa được sử dụng để tính giá trị giữa của hai số đã cho và theo công thức, hai số đã cho được cộng và kết quả được chia cho 2 để nhận giá trị trung điểm của hai số đó.

Khoảng giữa có thể được định nghĩa là điểm giữa của một dải số. Khoảng giữa của một dãy số sẽ là giá trị trung bình của số cao nhất và số thấp nhất của dãy số đó. Nếu một dãy số có 10 quan sát và điểm cao nhất của quan sát đó là 250 và điểm thấp nhất là 50. Thì phạm vi cho quan sát đó sẽ là từ 50 đến 250.

Midrange = (Giá trị cao nhất + Giá trị thấp nhất) / 2

Các ví dụ

Bạn có thể tải xuống Mẫu Excel công thức tầm trung này tại đây - Mẫu Excel công thức tầm trung

Ví dụ 1

Chúng ta hãy thử tìm hiểu làm thế nào để tính toán tầm trung với sự trợ giúp của một ví dụ. Chúng ta hãy thử phân tích chiều cao của một lớp có 8 học sinh theo đơn vị xăng-ti-mét. Giả sử chiều cao của mỗi học sinh trong lớp là 124, 130, 115, 118, 110, 135, 145 và 117. Để tính tổng số này, chúng ta cần tìm giá trị cao nhất và giá trị thấp nhất của các giá trị quan sát được.

Giải pháp:

Sử dụng dữ liệu sau để tính toán

Giá trị cao nhất của các độ cao quan sát được sẽ là-

Giá trị cao nhất = 145

Giá trị thấp nhất của các độ cao quan sát được sẽ là-

Giá trị thấp nhất = 110

Vì vậy, việc tính toán tầm trung có thể được thực hiện như sau:

= (145 + 110) / 2

Ví dụ cho thấy khoảng giữa cho giá trị quan sát được là 127,5 cm.

Ví dụ số 2

Chúng ta hãy thử tìm hiểu cách tính khoảng âm trung với sự trợ giúp của một ví dụ khác. Chúng ta hãy thử phân tích trọng lượng của một lớp học có 8 học sinh theo đơn vị kilôgam. Giả sử trọng lượng của mỗi học sinh trong lớp là 45, 49, 54, 60, 42, 65, 56 và 59. Để tính tổng số này, chúng ta cần tìm giá trị cao nhất và giá trị thấp nhất của các giá trị quan sát được.

Giải pháp:

Sử dụng dữ liệu sau đây để tính toán khoảng giữa.

Giá trị cao nhất của các trọng số được quan sát sẽ là-

Giá trị cao nhất = 65

Giá trị thấp nhất của các trọng số được quan sát sẽ là-

Giá trị thấp nhất = 42

Vì vậy, việc tính toán tầm trung có thể được thực hiện như sau:

= (65 + 42) / 2

Ví dụ cho thấy tầm trung cho giá trị quan sát là 53,5 kilôgam.

Ví dụ # 3

Chúng ta hãy thử tìm hiểu cách tính khoảng âm trung với sự trợ giúp của một ví dụ khác. Chúng ta hãy thử phân tích giá của một loạt điện thoại Samsung được bán trong một cửa hàng. Giả sử giá của một loạt điện thoại Samsung là $ 160, $ 168, $ 185, $ 195, $ 115, $ 186, $ 125 và $ 150. Để tính toán điều này cho toàn bộ tổng thể, chúng ta cần tìm ra giá trị cao nhất và giá trị thấp nhất trong các giá trị quan sát được.

Giải pháp:

Sử dụng dữ liệu sau đây để tính toán khoảng giữa.

Giá trị cao nhất của giá quan sát được sẽ-

Giá trị cao nhất = 195

Giá trị thấp nhất của các mức giá quan sát được sẽ là-

Giá trị thấp nhất = 115

Vì vậy, tính toán có thể được thực hiện như sau:

= (195 + 115) / 2

Mức độ liên quan và việc sử dụng công thức tầm trung

Công thức tầm trung có liên quan trong cuộc sống thực tiễn. Giống như ví dụ về điện thoại di động, chúng ta đã thảo luận ở trên, một công ty có nhiều loại điện thoại với các mức giá khác nhau tại bất kỳ thời điểm nào. Vì vậy, với sự trợ giúp của việc tìm hiểu tầm trung của loạt điện thoại, người ta có thể biết được liệu mẫu điện thoại cụ thể mà mình đang tìm kiếm là trên mức giá trung bình hay dưới mức giá trung bình. Nếu chúng ta tìm ra khoảng giữa các trọng lượng của một lớp học sinh, thì bằng cách đó, chúng ta có thể đoán xem một học sinh cụ thể đang thừa cân hay thiếu cân trong lớp đó.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found