Lợi tức bán hàng (Ý nghĩa, Ví dụ) | Làm thế nào để tính toán?

Tỷ lệ lợi nhuận trên doanh số bán hàng là gì?

Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu là một tỷ số tài chính cho thấy một công ty có thể tạo ra lợi nhuận hoạt động từ doanh thu của mình một cách hiệu quả như thế nào. Nó được sử dụng để đo lường hiệu quả hoạt động của công ty bằng cách phân tích tỷ lệ phần trăm doanh thu cuối cùng mang lại lợi nhuận cho công ty thay vì được chi để trả chi phí hoạt động của công ty.

 • Nó cũng có thể được sử dụng để cung cấp thông tin chi tiết về việc tạo ra bao nhiêu lợi nhuận trên mỗi đô la doanh thu. Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu (ROS) còn được gọi là tỷ suất lợi nhuận hoạt động vì nó cho ta ý tưởng về hiệu quả hoạt động của công ty.
 • Nó ngụ ý liệu hoạt động của công ty có đang hoạt động ở mức tiềm năng tối ưu hay không.
 • Do đó, tỷ lệ này là một phần quan trọng của quá trình đánh giá một công ty không chỉ được sử dụng cho mục đích nội bộ mà chủ yếu cho các chủ nợ và các nhà đầu tư tìm kiếm tỷ suất lợi nhuận tốt hơn.

Làm thế nào để tính toán lợi tức bán hàng?

Việc tính toán tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu được thực hiện bằng cách chia lợi nhuận hoạt động cho doanh thu thuần trong kỳ và nó được trình bày theo toán học là,

Lợi tức bán hàng = Lợi nhuận hoạt động / Doanh thu thuần * 100%

Phải đảm bảo rằng lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh không bao gồm bất kỳ khoản thu nhập hoặc chi phí nào từ hoạt động kinh doanh như thuế thu nhập, chi phí lãi vay, v.v.

Năm bước đơn giản sau đây có thể được sử dụng để tính toán lợi tức trên doanh thu của một công ty:

Bước 1: Đầu tiên, tập hợp các chi phí hoạt động như tiền thuê, thiết bị, chi phí hàng tồn kho, tiếp thị, v.v. từ báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

Bước # 2: Tiếp theo, thu thập doanh thu thuần cũng từ báo cáo thu nhập.

Bước # 3: Bây giờ, trừ chi phí hoạt động khỏi doanh thu thuần để tìm ra lợi nhuận hoạt động của công ty.

Lợi nhuận hoạt động = Doanh thu thuần - Chi phí hoạt động.

Bước # 4: Bây giờ, chia lợi nhuận hoạt động cho doanh thu ròng để tìm phần của mỗi đô la mà công ty giữ lại dưới dạng lợi nhuận.

Bước # 5: Cuối cùng, nhân kết quả trên với 100% để tính tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu theo tỷ lệ phần trăm.

Lợi tức bán hàng = Lợi nhuận hoạt động / Doanh thu thuần * 100%

Ví dụ về Tỷ lệ lợi nhuận trên doanh số bán hàng

Chúng ta hãy xem xét một ví dụ về việc tính toán tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu cho một công ty có tên là PQR Limited. PQR Limited hoạt động trong lĩnh vực sản xuất giày trượt patin theo yêu cầu cho cả người trượt chuyên nghiệp và nghiệp dư. Vào cuối năm tài chính 20XX, QPR Limited đã kiếm được 150.000 đô la tổng doanh thu thuần cùng với các khoản chi phí tương ứng.

 • Doanh thu thuần: (+) 150.000 đô la
 • Mức lương: (-) 50.000 USD
 • Giá thuê: (-) $ 20.000
 • Chi phí lãi vay: (-) $ 10.000
 • Chi phí khấu hao: (-) $ 25,000
 • Thuế: (-) $ 4.000
 • Thu nhập ròng: $ 41,000

Dựa trên các thông tin đã cho, lợi nhuận hoạt động của PQR Limited vào cuối năm tài chính 20XX có thể được tính là,

Lợi nhuận hoạt động = Doanh thu thuần - Tiền lương - Tiền thuê - Chi phí khấu hao

[Chi phí lãi vay và Thuế không được bao gồm vì đây là những chi phí phi hoạt động]

Việc tính toán Công thức Lợi tức Bán hàng có thể được thực hiện như,

Lợi nhuận trên doanh thu = Lợi nhuận hoạt động / Doanh thu thuần * 100%

Do đó, Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu của công ty trong năm 20XX là 36,67

Mức độ liên quan và sử dụng

 • Mỗi chủ doanh nghiệp đều có một số mục tiêu nhất định, và một trong những mục tiêu chính là tạo ra lợi nhuận. Một doanh nghiệp cần tiền để hoạt động, và do đó doanh nghiệp cần phải tạo ra lợi nhuận tương xứng để có thể đầu tư nhiều tiền hơn vào hoạt động kinh doanh đó là một quá trình liên tục. Như vậy, ROS được sử dụng để hiểu liệu doanh thu có được chuyển đổi thành lợi nhuận thực tế hay không, và nếu nó đang tạo ra lợi nhuận, thì sau khi trừ đi tất cả các chi phí thì bao nhiêu phần trăm trên doanh thu là lợi nhuận thực tế.
 • Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu là một tỷ lệ tài chính rất quan trọng vì các bên liên quan khác nhau của công ty như nhà đầu tư, chủ nợ và các chủ nợ khác tin tưởng tỷ lệ hiệu quả này vì nó truyền tải chính xác tỷ lệ lợi nhuận hoạt động mà một công ty tạo ra trên tổng thu nhập bán hàng của nó. Do đó, nó cung cấp cái nhìn sâu sắc về thu nhập tiềm năng, tiềm năng tái đầu tư và khả năng trả nợ của công ty. Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu của một công ty cao hơn có nghĩa là công ty đó đang hoạt động tốt hơn vì nó giữ lại nhiều tiền hơn dưới dạng lợi nhuận. Hơn nữa, ROS ngày càng tăng cho thấy công ty đang tăng trưởng hiệu quả, trong khi xu hướng giảm tỷ lệ này có thể là dấu hiệu cho thấy những khó khăn tài chính đang đến gần.
 • ROS được sử dụng để so sánh hiệu suất của kỳ hiện tại với hiệu suất của các kỳ trước. Cuối cùng, nó cho phép một công ty thực hiện các phân tích xu hướng giúp so sánh hiệu suất hiệu quả nội bộ theo thời gian. Nó cũng hữu ích khi so sánh tỷ lệ phần trăm lợi nhuận trên doanh thu của một công ty với công ty cạnh tranh khác, bất kể quy mô hoạt động. Bằng cách này, một nhà phân tích có thể thấy khả thi khi so sánh và đánh giá hoạt động của một công ty nhỏ so với một công ty lớn, chẳng hạn như một công ty nằm trong danh sách Fortune 500.
 • Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu chỉ nên được sử dụng khi so sánh giữa các công ty trong cùng ngành vì tỷ lệ này khác nhau đáng kể giữa các ngành. Ví dụ: một chuỗi cửa hàng bán lẻ tạp hóa có tỷ suất lợi nhuận thấp hơn nhiều so với một công ty công nghệ và xu hướng tương tự có thể thấy đối với ROS cho các ngành này và do đó, chúng không thể so sánh được.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found