Chứng chỉ CIMA | Hướng dẫn hoàn chỉnh cho người mới bắt đầu - WallStreetMojo

Tất cả về Chứng chỉ CIMA

Bài đăng này là một hướng dẫn toàn diện sẽ giúp bạn thực hiện các kỳ thi chứng chỉ CIMA một cách tốt nhất có thể. Bạn sẽ tìm hiểu về chương trình, tiêu chí kỳ thi, hình thức thi, lệ phí, chiến lược để đối phó với chứng chỉ CIMA. Thông tin được trình bày rõ ràng theo cấu trúc sau:

  Chứng chỉ CIMA là gì?


  Chứng chỉ CIMA là chứng chỉ được công nhận trên toàn cầu do Viện Kế toán Quản lý Chartered, Vương quốc Anh trao tặng cho những ai quan tâm đến việc theo đuổi sự nghiệp trong lĩnh vực kế toán quản trị chuyên ngành. CIMA có hơn 88.000 sinh viên và 70.000 thành viên tại 161 quốc gia. Điều làm nên sự khác biệt giữa chứng chỉ tài chính này so với hầu hết các chứng chỉ khác là nó tập trung vào kế toán liên quan đến quản lý kinh doanh hơn bất kỳ thứ gì khác. Ngoài sự hiểu biết về các nguyên tắc cơ bản về tài chính và kế toán, nó cung cấp một cái nhìn toàn diện về chiến lược và quản lý rủi ro là yếu tố không thể thiếu để quản lý thành công một doanh nghiệp.

  • Vai trò

  1. Kê toan quản ly
  2. Người quản lý tài chính
  3. Chuyên gia phân tích tài chính
  4. Quản lý Kiểm toán Nội bộ
  • Thi

  1. CIMA có cấu trúc bài thi 4 bậc được chia thành các cấp độ chứng chỉ và chuyên môn.
  2. Chứng chỉ CIMA về Kế toán Doanh nghiệp là cấp độ nền tảng bao gồm 5 bài kiểm tra khách quan theo yêu cầu trên máy tính, mỗi bài kéo dài 2 giờ.
  3. Các nghiên cứu cấp độ chuyên nghiệp của CIMA được chia thành 3 trụ cột học tập bao gồm khía cạnh doanh nghiệp, hiệu suất và tài chính. Mỗi trụ cột này lại được chia thành các cấp độ hoạt động, quản lý và chiến lược. Điều này dẫn đến 3 kỳ thi ở mỗi cấp độ.
  4. Các bài kiểm tra cấp độ chuyên nghiệp của CIMA bao gồm ba bài kiểm tra khách quan theo yêu cầu trên máy tính kéo dài 90 phút ở mỗi cấp độ hoạt động, quản lý và chiến lược. Ở mỗi cấp độ này, một nghiên cứu điển hình dài 3 giờ phải được thực hiện để đủ điều kiện cho cấp độ tiếp theo.
  • Ngày thi

  1. Các kỳ thi Chứng chỉ CIMA có thể được thực hiện bất kỳ lúc nào trong năm và theo bất kỳ thứ tự nào nhưng tất cả năm kỳ thi này phải được hoàn thành để đạt được chứng chỉ.
  2. Các kỳ thi cấp độ Chuyên nghiệp CIMA có thể được thực hiện trong khoảng thời gian sau:
  3. Các bài kiểm tra khách quan ở mỗi cấp độ hoạt động, quản lý và chiến lược có thể được thực hiện bất kỳ lúc nào trong năm
  4. Đối với các kỳ thi Nghiên cứu tình huống ở mỗi cấp độ này, bốn cửa sổ đã được cung cấp vào các tháng 2, 5, 8 và 11. Trong mỗi cửa sổ, các kỳ thi sẽ có sẵn trong 5 ngày từ Thứ Ba đến Thứ Bảy.
  • Thỏa thuận:

  Cấp độ chứng chỉ CIMA kiểm tra kiến ​​thức cơ bản của sinh viên về kinh doanh và kế toán với 5 bài kiểm tra khách quan được thiết kế cho mục đích này. Tiếp theo là cấp độ chuyên nghiệp CIMA, được thiết kế để sinh viên làm quen với các khía cạnh hoạt động, quản lý và chiến lược. Mỗi cấp độ có ba bài kiểm tra khách quan kéo dài 90 phút, mỗi bài dành cho các lĩnh vực quản lý kinh doanh chuyên biệt. Học sinh cũng phải hoàn thành bài kiểm tra nghiên cứu tình huống kéo dài 3 giờ để tiến lên cấp độ tiếp theo. Để tham dự kỳ thi cấp chiến lược, sinh viên phải hoàn thành tất cả các kỳ thi của cấp quản lý và vận hành.

  • Đủ điều kiện:

  Không có tiêu chí cụ thể về tính đủ điều kiện cho Chứng chỉ CIMA trong Kế toán Doanh nghiệp. Đây là một chứng chỉ đầu vào có thể được theo đuổi bởi những người có ít kiến ​​thức về kế toán nhưng hiểu biết tốt về toán học và tiếng Anh là điều cần thiết cùng với sở thích học kế toán.

  Tiêu chí đủ điều kiện cho các cấp độ chuyên nghiệp của CIMA như sau:

  1. Cần có trình độ thông thạo cơ bản về kế toán hoặc nghiên cứu kinh doanh để theo đuổi các nghiên cứu Cấp độ hoạt động CIMA. Ứng viên phải có bất kỳ một trong các bằng cấp nào sau đây để đáp ứng yêu cầu này:
  2. Chứng chỉ CIMA về Kế toán Doanh nghiệp
  3. Thạc sĩ Kế toán hoặc MBA
  4. Tư cách thành viên của ICWAI, ICMAP hoặc ICMAB
  5. Tư cách thành viên của tổ chức IFAC
  6. Bất kỳ bằng cấp liên quan nào để được miễn Chứng chỉ CIMA về Kế toán Doanh nghiệp
  7. Để theo đuổi các nghiên cứu Cấp độ quản lý, một người phải hoàn thành tốt các nghiên cứu Cấp độ hoạt động của CIMA cũng như Nghiên cứu điển hình về hoạt động.
  8. Để theo đuổi các nghiên cứu Cấp chiến lược, một người cần phải hoàn thành thành công cả nghiên cứu cấp quản lý và vận hành cùng với các nghiên cứu điển hình tương ứng của họ.

  Tiêu chí Hoàn thành Chứng chỉ CIMA


  • Cấp chứng chỉ:

  Ứng viên không cần phải có một số bằng cấp cụ thể để đăng ký lấy Chứng chỉ Kế toán Doanh nghiệp. Yêu thích kế toán và thông thạo toán học và tiếng Anh là đủ cho mục đích này. Có 5 bài kiểm tra ở cấp độ này để giúp học sinh làm quen với các kiến ​​thức cơ bản về kế toán và các lĩnh vực liên quan. Các kỳ thi này có thể được thực hiện theo bất kỳ thứ tự nào vào bất kỳ thời điểm nào trong năm và thời gian hoàn thành trung bình cho cấp độ chứng chỉ là một năm. Điểm vượt qua tối thiểu cho mỗi bài kiểm tra là 50% và khi hoàn thành cả 5 bài kiểm tra, sinh viên sẽ nhận được chứng chỉ và nâng cao trình độ chuyên nghiệp.

  • Mức độ chuyên nghiệp:

  Mức độ chuyên nghiệp được chia thành 3 trụ cột là doanh nghiệp, quản lý và tài chính. Mỗi trụ cột này được chia thành ba lĩnh vực ở mỗi cấp độ tiến bộ bao gồm Hoạt động, quản lý và Chiến lược. Điều này dẫn đến cấu trúc của ba lĩnh vực kiến ​​thức được bao gồm ở mỗi cấp độ trong ba cấp độ này, yêu cầu học sinh phải xuất hiện trong tổng số 9 bài thi Trắc nghiệm Khách quan (OT), mỗi bài có thời lượng 90 phút. Ngoài ra, sau khi hoàn thành cả 3 bài thi ở mỗi cấp độ, các em phải hoàn thành một bài thi nghiên cứu tình huống dài 3 giờ để kiểm tra khả năng vận dụng các khái niệm được đề cập ở cấp độ đó để giải quyết các tình huống thực tế. Chỉ sau khi hoàn thành bài kiểm tra nghiên cứu điển hình cho bất kỳ cấp độ nào, học sinh mới có thể học lên cấp độ tiếp theo. Điểm đậu là 50% cho mỗi bài kiểm tra ở mỗi cấp độ này.

  Học sinh có thể xuất hiện cho các kỳ thi OT cá nhân theo bất kỳ thứ tự nào cho các cấp độ Vận hành và Quản lý nhưng chỉ có thể xuất hiện cho các bài kiểm tra cấp độ Chiến lược đang hoàn thành cả hai cấp độ này. Trung bình, sinh viên hoàn thành tất cả 12 kỳ thi kiểm tra trình độ chuyên môn (bao gồm cả kỳ thi nghiên cứu điển hình) trong 4 năm.

  • Kinh nghiệm thực tế:

  Sau khi hoàn thành cả 3 cấp độ, sinh viên phải cung cấp kinh nghiệm làm việc chuyên nghiệp liên quan 3 năm để được trở thành Thành viên của CIMA.

  Bạn kiếm được gì?


  • Sau khi hoàn thành Chứng chỉ CIMA về Kế toán Doanh nghiệp, sinh viên có thể sử dụng ký hiệu CIMA Cert BA sau tên của họ để chỉ chứng nhận.
  • Hoàn thành Cấp độ Vận hành CIMA nhận được Chứng chỉ Kế toán Quản trị CIMA
  • Hoàn thành Cấp độ quản lý CIMA nhận được Chứng chỉ nâng cao CIMA về Kế toán quản trị
  • Sau khi hoàn thành Cấp chiến lược CIMA, ứng viên cần có kinh nghiệm làm việc thực tế phù hợp tối thiểu 3 năm để được xác nhận bởi viện. Điều này sẽ giúp họ trở thành Thành viên CIMA và cũng nhận được danh hiệu uy tín của Kế toán Quản lý Toàn cầu Chartered (CGMA).

  Tại sao theo đuổi Chứng chỉ CIMA?


  CIMA dành cho sinh viên và các chuyên gia sẵn sàng khám phá các lĩnh vực học tập rộng lớn hơn nhiều liên quan đến kế toán. Thay vì chỉ tập trung vào phần tài chính và kế toán, chứng chỉ và cấp độ chuyên môn của CIMA giúp phát triển hiểu biết sâu hơn về quản lý kinh doanh và mở rộng phạm vi chức năng của họ để có thể giúp doanh nghiệp đưa ra các quyết định chiến lược tốt hơn và cải thiện hiệu suất. Một số lợi thế khi theo đuổi Chứng chỉ CIMA là:

  1. Chương trình công nhận này có thể không đảm bảo tăng trưởng công việc ngay lập tức hoặc các đặc quyền cao hơn nhưng chắc chắn sẽ giúp các chuyên gia bước vào các vai trò đòi hỏi kỹ năng quản lý cũng như khả năng kế toán tốt. Điều này mở rộng phạm vi nghề nghiệp cho các chuyên gia và tiềm năng phát triển nghề nghiệp có thể cao hơn nhiều trong thời gian dài.
  2. Cấu trúc học tập độc đáo của chương trình giúp phá vỡ khuôn mẫu của kế toán truyền thống và chuẩn bị cho sinh viên đối phó với các vấn đề liên quan đến chiến lược và quản lý rủi ro nâng cao từ góc độ kế toán.
  3. Sinh viên có cơ hội học kế toán quản trị như một lĩnh vực chuyên biệt, mang lại cho họ lợi thế hơn hầu hết các chứng chỉ tài chính khác và tạo thêm uy tín trong mắt các nhà tuyển dụng tiềm năng.

  Định dạng bài thi CIMA


  Chứng chỉ CIMA về Kế toán Doanh nghiệp là một Kỳ thi Trắc nghiệm Khách quan (OT), trong đó có 50 câu hỏi mà bạn cần trả lời trong thời gian 2 giờ. Dưới đây là các bài báo và lĩnh vực trọng tâm của chúng.

  Cấp độ Hoạt động CIMA là một Bài kiểm tra Khách quan (OT) mà bạn cần phải trả lời trong thời gian 90 phút. Bài kiểm tra nghiên cứu tình huống có thời lượng 3 giờ. Dưới đây là các bài báo và lĩnh vực trọng tâm của chúng.

  Các CIMA Quản lý Cấp là một thử nghiệm (OT) thi Mục tiêu mà bạn cần phải trả lời trong một khoảng thời gian 90 phút. Bài kiểm tra nghiên cứu tình huống có thời lượng 3 giờ. Dưới đây là các bài báo và lĩnh vực trọng tâm của chúng.

  Các CIMA chiến lược Cấp là một thử nghiệm (OT) thi Mục tiêu mà bạn cần phải trả lời trong một khoảng thời gian 90 phút. Bài kiểm tra nghiên cứu tình huống có thời lượng 3 giờ. Dưới đây là các bài báo và lĩnh vực trọng tâm của chúng.

  Trọng số / Phân tích kỳ thi CIMA


  Học sinh cần có một ý tưởng đúng đắn về khối lượng đề thi khôn ngoan để các em có thể chuẩn bị tốt cho các lĩnh vực kiến ​​thức trọng số cao. Kiến thức về phân bố trọng số có thể rất có giá trị trong việc phát triển và thực hiện một kế hoạch học tập hiệu quả cho các kỳ thi CIMA ở bất kỳ cấp độ nào.

  Toàn bộ hướng dẫn về giáo trình đã được Viện giải thích trong Hướng dẫn PDF toàn cầu của CIMA này.

  Chứng chỉ CIMA: Cơ cấu phí


  Sau đây là cấu trúc lệ phí để đăng ký cho mình Kỳ thi CIMA.

  Đối với giá khóa học hiện tại, sẽ có giá khoảng 1800 GBP nếu một sinh viên hoàn thành CIMA trong tổng thời gian 3 năm và hoàn thành mọi kỳ thi trong lần thử đầu tiên. Tuy nhiên, chi phí của bất kỳ tài liệu học tập nào được mua và bất kỳ huấn luyện nào sẽ phải được tính riêng.

  Học viên phải trả phí đăng ký một lần và phí đăng ký hàng năm cho toàn bộ thời gian khóa học. Ngoài ra, đối với mỗi kỳ thi, họ dự thi và miễn trừ (nếu có), sinh viên sẽ được tính phí riêng.

  Kết quả kỳ thi CIMA & Tỷ lệ đậu


  Dưới đây là biểu diễn đồ họa của phần trăm vượt qua.

  • Tỷ lệ vượt qua kỳ thi tổng thể: Tỷ lệ học sinh đã vượt qua kỳ thi sau một hoặc nhiều lần thử.
  • Tỉ lệ đậu lần đầu: Tỉ lệ học sinh đã thi đậu ngay lần thử đầu tiên.
  • Tỷ lệ vượt qua kỳ thi: Tổng số bài thi đã đạt / tổng số bài thi đã thực hiện.

  Tỷ lệ đậu dành cho các kỳ thi chứng chỉ, cấp độ chuyên nghiệp và nghiên cứu điển hình được tổ chức từ ngày 2 tháng 1 đến ngày 31 tháng 12 năm 2015.

  Tài liệu nghiên cứu CIMA


  • Sinh viên có thể theo học chương trình CIMA trên cơ sở toàn thời gian hoặc bán thời gian, ở chế độ trực tuyến hoặc kết hợp, tùy thuộc vào sự phù hợp của cá nhân của họ.
  • Sinh viên chọn tự học có thể mua sách giáo khoa CIMA Chính thức có thể mua tại cimapublishing.com và có thể đăng ký CIMA Aptitude để làm các bài kiểm tra thực hành và kiểm tra thử theo thời gian để giúp bạn đánh giá mức độ sẵn sàng của kỳ thi.
  • Sinh viên cũng có thể đăng ký các khóa học trực tuyến có cấu trúc cao tại CIMAstudy.com với một khoản chi phí.
  • Những người thích học toàn thời gian hoặc kết hợp có thể tìm kiếm nhà cung cấp học phí gần đó được coi là một trong những cách tốt nhất để tham gia kỳ thi CIMA.

  Chiến lược: Trước kỳ thi


  • Thực hiện theo Kế hoạch học tập:

  Dành một khoảng thời gian cụ thể để học các phần nhất định của nội dung khóa học và xác định kết quả học tập sơ bộ. Khi hoàn thành một lĩnh vực học tập cụ thể, hãy làm bài kiểm tra thực hành để xem bạn đã học được những gì và xác định những điểm yếu cần nỗ lực thêm.

  • Chọn những gì phù hợp với bạn nhất:

  Học lâu hơn và khó hơn không phải lúc nào cũng là chiến lược tốt nhất, thay vào đó, hãy tập trung vào việc học thông minh hơn. Có một số chiến lược nghiên cứu được đề xuất trên mạng nhưng hãy cố gắng xác định chiến lược nào phù hợp với bạn nhất và bám sát vào đó.

  • Thực hành chăm chỉ:

  Chọn một học phần nghiên cứu trực tuyến tại CIMAstudy.com phù hợp với yêu cầu học tập của bạn và có quyền truy cập vào tài liệu học tập trực tuyến. Điều này cũng giúp bạn truy cập vào CIMA Aptitude, nơi bạn có thể làm các bài kiểm tra thử để đánh giá mức độ sẵn sàng cho kỳ thi của mình.

  • Quản lý thời gian là chìa khóa:

  Tham gia càng nhiều kỳ thi thực hành càng tốt để được hưởng lợi từ việc tiếp xúc nhiều với các câu hỏi dạng đề thi và học cách đối phó với áp lực thời gian trong kỳ thi.

  • Thực hiện một nỗ lực quan tâm cho các bài kiểm tra nghiên cứu điển hình:

  Các kỳ thi nghiên cứu tình huống kiểm tra kiến ​​thức của cả ba lĩnh vực nghiên cứu được đề cập ở mỗi cấp độ chuyên môn. Tập trung vào các đánh giá dựa trên tình huống thực tế để chuẩn bị tốt. Các bài kiểm tra thử trực tuyến có thể là một lựa chọn tốt cho những điều tương tự.

  Chiến lược: Trong kỳ thi


  • Sử dụng thời gian đọc của bạn một cách thông minh:

  Có 20 phút đọc bài trước khi môn thi bắt đầu. Bạn không thể mở sách trả lời hoặc viết trên đó trong thời gian này nhưng bạn có thể nghiên cứu đề thi và lập kế hoạch hành động về cách giải quyết kỳ thi.

  • Hiểu trước, trả lời sau:

  Về nguyên tắc, hãy luôn đọc kỹ và cố gắng hiểu chính xác những gì được hỏi. Hãy nhớ rằng, bạn sẽ không nhận được bất kỳ khoản tín dụng nào nếu bao gồm thông tin không liên quan đến câu hỏi.

  • Đưa ra một phản hồi có cấu trúc:

  Cố gắng đưa ra câu trả lời có cấu trúc tốt và nội dung phù hợp. Hãy dành một điểm để đọc lại các câu hỏi và đảm bảo rằng bạn đã trả lời tất cả các phần của câu hỏi.

  • Quản lý thời gian của bạn:

  Phân chia thời gian có sẵn trước sao cho bạn biết mình nên dành bao nhiêu thời gian cho bất kỳ câu hỏi nào dựa trên tín chỉ của nó và không dành quá nhiều thời gian cho một câu hỏi duy nhất. Thay vào đó, hãy tiếp tục thử các câu hỏi khác và quay lại sau nếu có thể.

  Chính sách hoãn lại


  Trong trường hợp bạn không thể xuất hiện để kiểm tra theo lịch trình, bạn có thể chọn lên lịch lại:

  • Lên đến 48 giờ trước khi thi Chứng chỉ Kế toán Doanh nghiệp.
  • Tối đa 48 giờ trước khi kiểm tra khách quan.
  • Trong khi thời gian đăng ký kỳ thi được mở cho các nghiên cứu điển hình.

  Bạn không thể sắp xếp lại lịch thi muộn hơn những thời điểm này.

  Tài nguyên hữu ích cho kỳ thi CIMA


  Ưu đãi kết nối CIMA Hướng dẫn học • Tài liệu xem trước và sau kỳ thi cho các bài kiểm tra nghiên cứu điển hình • Các câu hỏi và câu trả lời trong quá khứ • Các bài báo theo chủ đề do các chuyên gia viết.


  $config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found