Mở cổ phiếu (Ý nghĩa, Ví dụ) | 3 loại cổ phiếu mở cửa hàng đầu

Mở cổ phiếu là gì?

Số lượng tồn kho đầu kỳ có thể được mô tả là số lượng ban đầu của bất kỳ sản phẩm / hàng hóa nào do một tổ chức nắm giữ trong thời gian bắt đầu của bất kỳ năm tài chính hoặc kỳ kế toán nào và bằng với số lượng tồn kho cuối kỳ của kỳ kế toán trước được định giá trên cơ sở các chuẩn mực kế toán phù hợp tùy thuộc vào bản chất của việc kinh doanh.

Các loại cổ phiếu mở cửa

Tùy thuộc vào tính chất kinh doanh của một tổ chức, các loại hàng tồn kho cũng sẽ khác nhau. Ví dụ hàng tồn kho của một thương nhân sẽ khác với hàng tồn kho của một tổ chức sản xuất hoặc từ một tổ chức cung cấp dịch vụ. Tuy nhiên, ở dạng hợp nhất, chúng có thể được chia thành các loại sau:

 • Nguyên liệu - Nguyên liệu là hình thức cơ bản nhất để mở hàng tồn kho, tức là nguyên liệu chưa trải qua bất kỳ sự biến đổi nào. Nó chỉ được mua và lưu trữ để sử dụng trong tương lai.
 • Sản phẩm đang tiến hành - Đối với các ngành sản xuất, sản phẩm dở dang là một loại hàng tồn kho đã trải qua quá trình sửa đổi, chuyển đổi, chuyển đổi tùy từng trường hợp nhưng không được xử lý hoàn toàn. Tuy nhiên, với mục đích bán được với giá thị trường đầy đủ, cần phải thực hiện một số công đoạn xử lý.
 • Thành phẩm - Sản phẩm cuối cùng của một tổ chức mà tổ chức đó tham gia. Nó đã hoàn chỉnh về mọi mặt, tức là đã sẵn sàng để bán.

Công thức tính toán cổ phiếu mở cửa

Tùy thuộc vào nhiều loại dữ liệu có sẵn, nó có thể được tính toán trên cơ sở khác nhau. một số công thức được trình bày dưới đây:

# 1 - Khi các loại cổ phiếu mở cửa khác nhau được đề cập.

Công thức tồn kho mở đầu = Chi phí nguyên vật liệu + Giá trị sản phẩm đang tiến hành + Giá thành thành phẩm

# 2 - Khi số liệu dự trữ cuối năm hiện tại được cung cấp cùng với doanh thu và giá vốn hàng bán và lợi nhuận gộp:

Công thức Cổ phiếu Mở đầu = Doanh số - Lợi nhuận gộp - Giá vốn hàng bán + Cổ phiếu cuối kỳ

Ví dụ về việc mở kho

Bây giờ chúng ta hãy hiểu các ví dụ sau.

Bạn có thể tải về Mẫu Excel gốc Mở này tại đây - Mở Mẫu Excel Chứng khoán

Ví dụ 1

Ông Mark, nhà sản xuất áo sơ mi, cung cấp thông tin chi tiết về lượng hàng dự trữ vào ngày 01/01/2019. Dựa trên dữ liệu có sẵn, bạn được yêu cầu tính toán giá trị cổ phiếu mở cửa với phân loại là RM, WIP, FG:

Lưu ý: Những chiếc áo sơ mi đã hoàn thiện được đưa ra có giá trị bán hàng với tỷ suất lợi nhuận gộp là 20% trên giá vốn.

Giải pháp

Dựa trên dữ liệu có sẵn, lượng hàng mở kho sẽ được tính như sau: -

Khoảng không quảng cáo mở = 10000 + 35000 + 40000 = 85000

Lưu ý: Vì áo sơ mi đã hoàn thành (FG) đã được công bố ở mức giá bán $ 48,000. Giá này có biên độ chi phí là 20%, do đó, giảm định giá bằng cách giảm từ 120% xuống giá vốn chắc chắn.

Ví dụ số 2

Mark Inc., một công ty chuyên sản xuất vải, đưa ra những thông tin chi tiết sau đây. Bạn phải tính giá trị cổ phiếu mở cửa vào ngày 01/01/2018:

Giải pháp

Cổ phiếu mở cửa sẽ được tính như sau:

Công thức cổ phiếu mở đầu = Doanh số ròng - Mua hàng - Biên lợi nhuận gộp + Cổ phiếu cuối kỳ

Khoảng không quảng cáo mở đầu = 1250000 - 800000 - 250000 - + 100000 = 100000

Ưu điểm

Một số ưu điểm như sau:

 • Việc nắm giữ cổ phiếu mở cửa có thể giúp một tổ chức đáp ứng nhu cầu thị trường biến động và có thể đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
 • Nó giúp tổ chức đảm bảo cung cấp / dịch vụ tốt hơn cho khách hàng và do đó làm tăng sự hài lòng của khách hàng.
 • Việc cung cấp nguyên liệu thô hiệu quả đảm bảo hoạt động trơn tru mà không cản trở sản xuất.

Hạn chế của việc mở kho

Việc nắm giữ cổ phiếu mở bán có những ưu điểm nhưng đồng thời cũng có nhiều nhược điểm như sau: -

 • Chi phí Giữ hàng tồn kho: Là số lượng hàng hoá / nguyên liệu tồn đọng trong năm tài chính trước đó. Giữ hàng tồn kho dẫn đến tăng các chi phí như tiền thuê khu vực lưu trữ, lãi trên giá trị tiền của hàng tồn kho, v.v.
 • Rủi ro lỗi thời : Việc nắm giữ hàng tồn kho luôn có rủi ro lỗi thời (hàng tồn kho trở nên lỗi thời, tức là không còn sử dụng) do điều kiện thị trường thay đổi.
 • Rủi ro mất mát: Một tổ chức có hàng tồn kho mở cũng sẽ có nguy cơ mất mát do hư hỏng, trộm cắp, v.v.
 • Doanh thu thấp: Một lượng lớn hàng tồn kho mở đầu cho thấy tổ chức không có khả năng bán sản phẩm của mình và do đó, có thể phản ánh báo cáo tài chính kém.

Điểm quan trọng

 • Theo các sửa đổi khác nhau trong hướng dẫn, giả định kế toán, Chuẩn mực kế toán, có những thay đổi khác nhau diễn ra trong việc mở các yêu cầu về tính toán và công bố thông tin cổ phiếu.
 • Không chỉ một đại lý hoặc nhà sản xuất, mà bây giờ nhà cung cấp dịch vụ cũng được yêu cầu để đảm bảo hạch toán đúng nguồn hàng mở. Ví dụ: Một Kế toán viên Công chứng / Kế toán Công chứng được yêu cầu duy trì hồ sơ về hàng tồn kho được lưu giữ dưới dạng văn phòng phẩm như bút, giấy, v.v.
 • Định giá hàng tồn kho mở là rất quan trọng vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận của tổ chức.
 • Không chỉ sản phẩm mà tổ chức kinh doanh mà các tài sản khác như phụ tùng thay thế và hàng tồn kho tài sản vốn hóa cũng được công bố là hàng tồn kho;

Phần kết luận

Dự trữ mở đầu có thể được định nghĩa là một số lượng hàng hóa do một tổ chức nắm giữ tại thời điểm bắt đầu bất kỳ kỳ kế toán nào. Chúng có thể được phân loại thành nguyên liệu thô, sản phẩm dở dang và thành phẩm, v.v ... Dựa trên sự sẵn có của dữ liệu, việc mở kho có thể được tính toán với sự trợ giúp của các công thức khác nhau. Việc nắm giữ hàng tồn kho giúp một tổ chức đáp ứng nhu cầu biến động của khách hàng nhưng cũng có chi phí cho việc nắm giữ. Ngày nay, có nhiều sửa đổi khác nhau diễn ra trong việc tính toán, kế toán và công bố thông tin về cổ phiếu mở cửa.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found