Công thức thu nhập ròng | Làm thế nào để tính toán thu nhập ròng? | Các ví dụ

Công thức tính thu nhập ròng

Công thức Thu nhập ròng được sử dụng để tính thu nhập ròng của Công ty. Đây là con số quan trọng nhất đối với Công ty, các nhà phân tích, nhà đầu tư và cổ đông của Công ty vì nó đo lường lợi nhuận mà Công ty thu được trong một khoảng thời gian.

Thu nhập ròng = Tổng doanh thu - Tổng chi phí.

 • Thu nhập ròng hoặc Lợi nhuận ròng được tính toán để các nhà đầu tư có thể đo lường số tiền mà tổng doanh thu vượt quá tổng chi phí của Công ty.
 • Tổng doanh thu bao gồm Thu nhập từ việc bán hàng hoá và dịch vụ, Thu nhập từ tiền lãi và Thu nhập từ việc bán doanh nghiệp hoặc Thu nhập khác.
 • Tổng chi phí bao gồm giá vốn hàng hóa và dịch vụ đã bán, chi phí hoạt động như tiền lương và tiền công, bảo trì văn phòng, tiện ích và khấu hao, và khấu hao, thu nhập lãi và thuế.

Các ví dụ

Bạn có thể tải xuống Mẫu Excel Công thức Thu nhập ròng này tại đây - Mẫu Excel Công thức Thu nhập ròng

Ví dụ 1

Công ty ABC Inc. đã có doanh thu từ việc bán hàng là 100.000 đô la trong năm 2017. Công ty đã trả 20.000 đô la tiền lương cho nhân viên, 50.000 đô la cho nguyên vật liệu và hàng hóa, 5.000 đô la cho các chi phí bảo trì văn phòng và nhà máy khác. Công ty có thu nhập từ tiền lãi là $ 3000 và đã trả $ 2500 tiền thuế. Thu nhập ròng của Công ty ABC Inc. là bao nhiêu?

Tổng doanh thu của Công ty = Doanh thu bán hàng + Thu nhập lãi

 • Tổng doanh thu = 100000 + 3000 = 103,000

Tổng chi phí = Lương nhân viên + nguyên vật liệu + bảo trì văn phòng và nhà máy + thu nhập lãi + thuế

 • Tổng chi phí = 20000 + 50000 + 5000 + 3000 + 2500 = $ 80, 500

Thu nhập ròng = Tổng doanh thu - tổng chi phí.

 • Thu nhập ròng = 103000 - 80500
 • Thu nhập ròng = 22.500 đô la

Ví dụ số 2

Hãy để chúng tôi xem báo cáo Lãi và lỗ của Apple và thu nhập ròng do Công ty báo cáo.

Ảnh chụp nhanh từ hồ sơ 10-K hàng năm của Công ty lên SEC như dưới đây. Tính toán Thu nhập ròng được thực hiện như dòng cuối cùng của báo cáo lãi và lỗ hoặc báo cáo hoạt động. Thu nhập ròng của Công ty được đánh dấu bằng màu vàng

nguồn: Hồ sơ SEC của Apple

Máy tính thu nhập ròng

Bạn có thể sử dụng Máy tính Thu nhập ròng sau đây.

Tổng doanh thu
Tổng chi phí
Công thức thu nhập ròng
 

Công thức thu nhập ròng = Tổng doanh thu - Tổng chi phí
0 - 0 = 0

Mức độ liên quan và sử dụng

 • Thu nhập ròng là con số được quan tâm nhiều nhất trong báo cáo tài chính của một Công ty.
 • Rất nhiều tỷ số tài chính bị ảnh hưởng bởi số thu nhập ròng. Các cổ đông quan tâm theo dõi chỉ số này vì số cổ tức được trả cho các cổ đông phụ thuộc vào thu nhập ròng mà Công ty thu được.
 • Mặc dù thu nhập ròng là một thước đo quan trọng về lợi nhuận mà Công ty thu được không phải là tiền mặt thực tế mà Công ty thu được. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hay báo cáo lãi lỗ của Công ty bao gồm rất nhiều khoản mục không phải tiền mặt như khấu hao và phân bổ. Do đó, bất kỳ thay đổi nào trong thu nhập ròng hoặc các tỷ số tài chính, như vậy, cần được phân tích một cách thích hợp.
 • Thu nhập ròng thấp hơn có thể do nhiều yếu tố, bao gồm bán hàng kém, quản lý kém, chi phí cao, v.v.
 • Thu nhập ròng thay đổi từ Công ty này sang Công ty khác và ngành này sang ngành khác. Nó có thể thay đổi tùy theo quy mô của Công ty và ngành mà Công ty hoạt động. Một số Công ty có mô hình kinh doanh tài sản nặng; do đó, chi phí khấu hao sẽ cao trong khi các công ty khác có thể có mô hình tài sản nhẹ. Hơn nữa, các yếu tố tăng trưởng trong ngành, mức nợ, thuế chính phủ ảnh hưởng đến số thu nhập ròng của Công ty.

Công thức Thu nhập ròng trong Excel (với mẫu excel)

Chúng ta hãy xem một ví dụ khác về Thu nhập ròng và cố gắng giải quyết nó trong excel.

Một Công ty XYZ có tổng doanh thu là 500.000 đô la, và Giá vốn hàng bán của Công ty là 120.000 đô la. Công ty đã trả lương và tiền công cho nhân viên của mình với mức 30.000 đô la. Nó đã chi 20.000 đô la cho tiền thuê nhà và các tiện ích khác. Công ty ghi 15.000 đô la là chi phí khấu hao. Công ty cũng trả lãi cho khoản nợ dài hạn là $ 10.000 và trả thuế là $ 20.000.

Việc tính Thu nhập ròng có thể được thực hiện đơn giản bằng cách trừ tất cả các chi phí khỏi doanh thu. Cách tính thu nhập ròng được hiển thị trong mẫu bên dưới.

Trong mẫu excel cho sẵn dưới đây, chúng tôi đã sử dụng công thức Thu nhập ròng để tính Thu nhập ròng.

Thu nhập ròng của Công ty sẽ là -


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found