Mẫu báo cáo lãi lỗ | P&L hàng năm & hàng tháng

Mẫu báo cáo lãi lỗ

Báo cáo lãi và lỗ hay báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là một trong những báo cáo tài chính quan trọng nhất của Công ty, nó cung cấp thông tin chi tiết về doanh thu và chi phí của Công ty trong thời kỳ cụ thể mà báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh được lập. Báo cáo thu nhập có thể là bất kỳ kỳ nào, hàng tháng, hàng quý, nửa năm hoặc hàng năm. Các mẫu excel Báo cáo Lợi nhuận và Lỗ được cung cấp ở đây thảo luận về báo cáo thu nhập hàng tháng và hàng năm.

Hai excel có thể giúp các doanh nghiệp lập báo cáo thu nhập sau khi nhập một vài con số tài chính của doanh nghiệp. Cả hai mẫu đều giống nhau về nội dung - chỉ là khoảng thời gian mà các con số được đưa vào mẫu khác nhau.

Các thành phần của báo cáo lãi và lỗ

Các thành phần chính mà người dùng sẽ điền vào Mẫu P&L trong Excel như sau:

Tổng doanh thu Đây là tổng doanh số bán hàng của Công ty trong một khoảng thời gian.
Doanh thu khác Bất kỳ khoản doanh thu nào khác mà Công ty kiếm được từ nhiều nguồn khác nhau như thu nhập từ tiền lãi, v.v.;
Giá vốn hàng bán (COGS) Chi tiết đơn hàng này bao gồm Giá vốn của tổng hàng hóa bán ra của Công ty.
Chi phí của nhân viên Chi phí cho người lao động bao gồm tiền lương, tiền công, phúc lợi và các khoản phúc lợi dài hạn khác được cung cấp cho người lao động là chi phí trực tiếp cho Công ty
Chi phí tiếp thị Chi phí tiếp thị do Công ty thực hiện để cải thiện doanh số bán hàng được đưa vào mục hàng này.
Thuê Chi tiết đơn hàng này bao gồm tiền thuê văn phòng, nhà xưởng, đơn vị sản xuất hoặc nhà kho của Công ty
Đồ dùng văn phòng và chi phí chung Mục hàng này bao gồm các chi phí được thực hiện trên đồ dùng văn phòng, các tiện ích như điện và các chi phí chung khác
Các chi phí khác Bất kỳ chi phí bổ sung nào không được đề cập trong các chi phí trên đều được nhập vào chi tiết đơn hàng này
Khấu hao và khấu hao Nó bao gồm chi phí khấu hao và khấu hao đối với các tài sản do Công ty mua hoặc mua
Chi phí lãi vay Chi tiết đơn hàng này bao gồm chi phí lãi vay mà Công ty phải trả cho các khoản vay từ ngân hàng
Thuế thu nhập Thuế thu nhập là khoản thuế phải trả đối với thu nhập mà Công ty thu được. Người dùng có thể đặt giá trị này thành (thuế suất phần trăm * Thu nhập trước thuế) tùy thuộc vào thuế suất của Quốc gia của mình

Tất cả các chi tiết đơn hàng khác được in đậm trong các mẫu sau đây đều có công thức excel, công thức này sẽ được tính sau khi người dùng nhập dữ liệu tài chính cho các chi tiết đơn hàng khác nhau. Ảnh chụp nhanh cho cả hai mẫu excel của Báo cáo lỗ lãi được đưa ra dưới đây:

Mẫu lãi lỗ hàng tháng trong Excel

Mẫu P&L hàng tháng trong Excel sẽ giống như sau:

Mẫu P&L hàng năm trong Excel

Mẫu P&L hàng năm trong Excel sẽ giống như sau:

Bạn có thể tải xuống Mẫu này từ đây - Mẫu Excel Báo cáo lãi lỗ