Tỷ lệ duy trì (Định nghĩa, Công thức) | Làm thế nào để tính toán?

Tỷ lệ giữ chân là gì?

Công thức tỷ lệ giữ lại cho biết tỷ lệ phần trăm thu nhập của một công ty, không được trả dưới dạng cổ tức nhưng được ghi có trở lại dưới dạng thu nhập giữ lại. Tỷ lệ này nêu bật bao nhiêu phần lợi nhuận được giữ lại dưới dạng lợi nhuận cho sự phát triển của công ty và phần bao nhiêu được chia làm cổ tức cho các cổ đông.

Công thức Tỷ lệ Giữ chân

Hoặc là

Quy mô của tỷ lệ cày ngược sẽ thu hút nhiều loại khách hàng / nhà đầu tư khác nhau.

  • Các nhà đầu tư theo định hướng thu nhập sẽ mong đợi tỷ lệ hoàn vốn thấp hơn, vì điều này cho thấy khả năng cổ tức cao cho các cổ đông.
  • Các nhà đầu tư theo định hướng tăng trưởng sẽ thích tỷ lệ hoàn vốn cao, ngụ ý rằng doanh nghiệp / công ty đã sử dụng nội bộ có lãi từ thu nhập của mình. Điều này sẽ đẩy giá cổ phiếu lên.

Nếu tỷ lệ hoàn vốn gần bằng 0%, có nhiều khả năng công ty không thể duy trì mức cổ tức hiện có được phân phối vì công ty đang phân phối tất cả lợi nhuận trở lại cho các nhà đầu tư. Do đó, không có đủ tiền mặt để hỗ trợ các yêu cầu về vốn của doanh nghiệp.

Chúng tôi thấy rằng Amazon và Google có tỷ lệ giữ lại 100% (họ giữ lại 100% lợi nhuận để tái đầu tư), trong khi tỷ lệ của Colgate là 38,22% vào năm 2016.

Ví dụ về Tỷ lệ Giữ chân

Chúng ta hãy xem xét một số ví dụ để dễ hiểu hơn:

Giả sử Công ty 'Z' báo cáo thu nhập trên mỗi cổ phiếu là 100 đô la và quyết định trả 5 đô la cổ tức. Với công thức trên, tỷ lệ chi trả Cổ tức là: $ 5 / $ 100 = 20%

Điều này có nghĩa là Công ty 'Z' phân phối 20% thu nhập của mình dưới dạng cổ tức và tái đầu tư phần còn lại vào công ty, tức là 80% số tiền đã được quay trở lại công ty. Vì vậy,

Tỷ lệ giữ chân = 1 - (2 đô la / 10 đô la) = 1- 0,20 = 0,80 = 80%

Dưới đây là một ví dụ khác về việc so sánh 2 công ty để nâng cao hiểu biết:

Công ty 'X' Công ty 'Y'
EPS cho năm trước 8,5 đô la 10,5 đô la
Cổ tức được trả trong năm trước trên mỗi cổ phiếu $ 4,0 $ 3,0
Ngành công nghiệp Tiện ích Công nghệ
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư Tích cực Tiêu cực

Tỷ lệ giữ chân công ty 'X' = [Cổ tức / EPS] = $ 4,0 / $ 8,5 = 47,05%

Tỷ lệ giữ chân hoặc công ty 'Y' = $ 3,0 / $ 10,5 = 28,57%

Tỷ lệ hoàn vốn của Công ty 'X' cho thấy rằng họ đã phải vật lộn để tìm kiếm bất kỳ cơ hội sinh lời nào. Có lẽ, công ty không có nhiều cơ hội vào lúc này và do đó sẽ phân phối một phần hợp lý thu nhập của mình dưới dạng cổ tức. Đây cũng có thể là một chiến thuật tạm thời để giữ hài lòng nhiều cổ đông hiện tại và nâng giá cổ phiếu trong tương lai gần.

Đối với Công ty 'Y', tỷ lệ giữ chân thấp hơn và dòng tiền âm cho thấy thực tế là họ đã đầu tư rất nhiều vào các dự án tương lai và có thể đã giữ lại đủ thu nhập cho các cơ hội trong tương lai.

Sử dụng Tỷ lệ Giữ chân

Một số công dụng của Tỷ lệ Giữ chân

  • Nó rất dễ tính toán và phù hợp để so sánh giữa các công ty / lĩnh vực.
  • Tỷ lệ này có thể hoạt động song song với tỷ lệ chi trả cổ tức để hoạch định các ý tưởng tương lai của công ty.

Máy tính

Bạn có thể sử dụng Công cụ tính tỷ lệ giữ chân sau này

Thu nhập giữ lại
Thu nhập ròng
Công thức Tỷ lệ Giữ chân
 

Công thức Tỷ lệ Giữ chân =
Thu nhập giữ lại
=
Thu nhập ròng
0
= 0
0

Tính tỷ lệ duy trì trong Excel

Bây giờ chúng ta hãy làm cùng một ví dụ ở trên trong Excel. Điều này rất đơn giản. Bạn cần cung cấp hai đầu vào là Cổ tức và EPS. Bạn có thể dễ dàng thực hiện tính toán Tỷ lệ lưu giữ trong mẫu được cung cấp.

Dưới đây là một ví dụ khác về việc so sánh 2 công ty để nâng cao hiểu biết:

Bạn có thể tải xuống mẫu Tỷ lệ duy trì này tại đây - Mẫu Excel Tỷ lệ Duy trì.

Phần kết luận

Cần phải hiểu các kỳ vọng của nhà đầu tư và các yêu cầu về vốn thay đổi từ ngành này sang ngành khác. Do đó, việc so sánh tỷ lệ hoàn vốn sẽ có ý nghĩa khi cùng một ngành và / hoặc các công ty đang được thực hiện. Không có khung cụ thể trong đó tỷ lệ giữ chân phải rơi vào, và nhiều yếu tố khác phải được xem xét trước khi đi đến kết luận liên quan đến các cơ hội trong tương lai của một công ty. Nó chỉ nên được coi là một chỉ báo về những ý định có thể thực hiện của công ty.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found