Thể LoạI: Hướng dẫn Excel

Cơ sở dữ liệu trong Excel

Cơ sở dữ liệu trong Excel

Excel là sự kết hợp của các hàng và cột, và các hàng và cột này lưu trữ dữ liệu của chúng ta, theo các thuật ngữ khác được đặt tên là bản ghi, vì excel là công cụ phổ biến nhất mà chúng ta lưu trữ dữ liệu trong excel. trong excel ở một số dạng bảng theo hàng và cột và đặt tên cho bảng là cơ sở dữ liệu trong excel, chúng ta cũng có thể nhập dữ liệu từ các nguồn khác trong excel với định dạng dữ liệu phù hợp với định dạng excel. Tạo cơ sở dữ liệu Excel Có dữ liệu trong excel sẽ giúp cuộc sống của bạn dễ dàng hơn vì excel là một công cụ mạnh mẽ, nơi chúng ta c
Mẫu Payslip trong Excel

Mẫu Payslip trong Excel

Mẫu Payslip trong Excel Là một nhân viên, tất cả chúng ta đều nhận được biên lai tiền lương được gọi là “Payslip” từ người sử dụng lao động của chúng ta, đây là sự xác nhận cho tiền lương được ghi có vào tài khoản nhân viên từ người sử dụng lao động. Trong thế giới hiện đại, các công ty doanh nghiệp sử dụng phần mềm phức tạp để lập phi
Đánh số tự động trong Excel

Đánh số tự động trong Excel

Nơi chúng ta có thể thực hiện đánh số đơn giản trong excel, nơi chúng ta cung cấp thủ công một ô cho số sê-ri, chúng ta cũng có thể làm cho nó tự động, để thực hiện đánh số tự động chúng ta có hai phương pháp, đầu tiên là chúng ta có thể điền vào hai ô đầu tiên chuỗi số mà chúng ta muốn chèn và kéo nó xuống cuối bảng và phương pháp thứ hai là sử dụng công thức = ROW () sẽ cho chúng ta số và sau đó kéo công thức theo cách tương tự đến cuối của cái bàn. Đánh số tự động trong Excel Đánh số có nghĩa là cung cấp số thứ tự hoặc số cho một danh sách hoặc một dữ liệu. Trong excel không có nút
Công thức Excel cơ bản

Công thức Excel cơ bản

Danh sách 10 công thức và hàm cơ bản trong Excel Đây là danh sách 10 công thức & hàm cơ bản hàng đầu trong Excel. TỔNG ĐẾM COUNTA COUNTBLANK TRUNG BÌNH CỘNG MIN Excel MAX Excel LEN Excel TRIM Excel IF Excel Bây giờ chúng ta hãy thảo luận chi tiết về từng loại trong số chúng - Bạn có thể tải xuống Mẫu Excel Công thức Cơ bản này tại đây - Mẫu Excel Công thức Cơ bản # 1 SUM trong Excel Công thức Excel Cơ bản này được sử dụng để lấy tổng giá trị trong một hoặc nhiều ô hoặc dải ô. Thí dụ = SUM (A1 : A5 )  Kết quả = 41 (Xem Hình ảnh bên dưới) # 2 Hàm COUNT Exce
Phím tắt “Lưu dưới dạng” trong Excel

Phím tắt “Lưu dưới dạng” trong Excel

Lưu dưới dạng nằm trong tab tệp của trang tính trong excel nhưng cũng có một số phím tắt sử dụng nó, một phím tắt nằm trên thanh công cụ truy cập nhanh hoặc chúng ta có thể nhấn F12 và hiển thị tùy chọn lưu dưới dạng hoặc chúng ta nhấn phím tắt CTRL + S mở hộp thoại save as để chúng ta lưu tệp theo đường dẫn mong muốn. Phím tắt trong Excel: “Lưu dưới dạng” “Lưu” và “Lưu dưới dạng” cả hai phím tắt này đều th
Giá trị P trong Excel

Giá trị P trong Excel

P-value được sử dụng trong phân tích Co-Quan hệ và hồi quy trong excel, giúp chúng ta xác định xem kết quả thu được có khả thi hay không và tập dữ liệu nào từ kết quả đến hoạt động với giá trị của P-value nằm trong khoảng từ 0 đến 1, có không có phương pháp sẵn có trong excel để tìm ra giá trị P của một tập dữ liệu nhất định thay vào đó chúng ta sử dụng các hàm khác như hàm Chi. Excel P-Value P-Value không là gì khác ngoài giá trị xác suất được biểu thị bằng giá trị phần trăm trong kiểm đị
Excel Lớn hơn hoặc Bằng

Excel Lớn hơn hoặc Bằng

Excel Greater hơn hoặc bằng với là một toán tử là một toán tử so sánh trong excel, toán tử này được sử dụng trong hai giá trị hoặc ô khác nhau hoặc giống nhau, ký hiệu cho toán tử này như sau> = ký hiệu đầu tiên là lớn hơn và thứ hai biểu tượng cho bằng với, hàm này trả về giá trị true nếu giá trị đầu tiên lớn hơn hoặc bằng giá trị thứ hai và trả về giá trị sai nếu giá trị đầu tiên nhỏ hơn giá trị thứ hai. Lớn hơn hoặc bằng (> =) trong Excel Nếu bạn đang kiểm tra các số trong excel và bạn không biết cách diễn đạt các toán tử lo
Lối tắt để hợp nhất các ô trong Excel

Lối tắt để hợp nhất các ô trong Excel

Phím tắt để hợp nhất các ô trong Excel Nó được sử dụng rộng rãi nhất trong việc định dạng dữ liệu để có Bố cục hoặc hình thức tốt hơn. Hợp nhất các ô có thể được thực hiện thông qua các điều khiển trong hộp thoại tab Căn chỉnh bên dưới thanh công cụ tab trang chủ. Việc hợp nhất cũng có thể được thực hiện thông qua phần căn chỉnh trong các ô định dạng.
Đồ thị độ lệch chuẩn trong Excel

Đồ thị độ lệch chuẩn trong Excel

Như chúng ta biết rằng độ lệch chuẩn là phép tính các giá trị đang thay đổi như thế nào khi so sánh hoặc sự tôn trọng của giá trị trung bình hoặc giá trị trung bình, chúng tôi biểu diễn dữ liệu này trong một biểu đồ, có hai độ lệch được biểu diễn trong biểu đồ độ lệch chuẩn, một dương với giá trị trung bình được hiển thị ở bên phải của biểu đồ và một giá trị khác âm với giá trị trung bình được hiển thị ở bên trái của biểu đồ, đồ thị độ lệch chuẩn còn được gọi là đồ thị đường cong hình chuông trong excel. Biểu đồ / Biểu đồ Độ lệch Chuẩn của Excel Độ lệch chuẩn là một trong những công cụ thống k
Bảng đánh dấu trong Excel

Bảng đánh dấu trong Excel

Định dạng bảng đánh dấu trong Excel Mọi tổ chức ngày nay, cho dù đó là bất kỳ công ty đa quốc gia nào, tư nhân nhỏ, trường học hay trường cao đẳng, v.v., đều sử dụng MS Excel để duy trì dữ liệu của họ và phân tích dữ liệu để đưa ra quyết định. Trong các trường học, có hơn 1000 học sinh ở nhiều tiêu chuẩn và phân hiệu khác n
Hàm ROUND trong Excel

Hàm ROUND trong Excel

ROUND trong Excel Hàm ROUND trong Excel là một hàm có sẵn trong excel được sử dụng để tính số làm tròn của một số nhất định với số chữ số được cung cấp làm đối số, công thức này nhận hai đối số, một là số chính nó và đối số thứ hai là số chữ số mà chúng ta muốn số đó được làm tròn đến.t. Công thức ROUND trong Excel Công thức ROUND trong Excel chấp nhận các tham số và đối số sau: Số -
Hàm SUM trong Excel

Hàm SUM trong Excel

Hàm SUM trong Excel Hàm Sum trong excel là một hàm có sẵn được sử dụng để tính tổng các giá trị số có trong một phạm vi ô, nó là một công thức toán học trong excel có thể được sử dụng bằng cách gõ = SUM (từ khóa trong ô mà chúng ta muốn tính tổng và sau đó chúng tôi chọn phạm vi ô sẽ được thêm vào. Công thức Công thức SUM chấp nhận các tham số và đối số sau: Number- Một giá trị số
Chèn / Vẽ dòng trong Excel

Chèn / Vẽ dòng trong Excel

Các đường trong excel được sử dụng để hiển thị các kết nối giữa hai hoặc nhiều điểm dữ liệu và chúng ta cũng có thể vẽ các đường mà không cần hiển thị bất kỳ loại kết nối nào trong excel, để vẽ một đường trong excel, chúng ta cần đi đến tab chèn và sau đó nhấp vào hình dạng và sau đó chúng ta có thể chọn loại đường chúng ta muốn vẽ trong excel. Excel Draw Line (Mục lục) Vẽ và Chèn một Dòng trong Excel Trước đó vài ngày, nếu chúng ta cần vẽ một hình dạng n
Công thức Excel nâng cao

Công thức Excel nâng cao

Danh sách 10 công thức & hàm nâng cao trong Excel Bạn có thể tải xuống Mẫu Công thức Excel Nâng cao này tại đây - Mẫu Công thức Excel Nâng cao # 1 - Công thức VLOOKUP trong Excel Hàm excel nâng cao này là một trong những công thức được sử dụng nhiều nhất trong excel. Nó chủ yếu là do tính đơn giản của công thức này và ứng d
Biểu đồ phân phối bình thường trong Excel

Biểu đồ phân phối bình thường trong Excel

Đồ thị phân phối chuẩn trong excel được sử dụng để biểu diễn hiện tượng phân phối chuẩn của một dữ liệu nhất định, đồ thị này được tạo sau khi tính giá trị trung bình và độ lệch chuẩn cho dữ liệu và sau đó tính độ lệch chuẩn trên nó, từ các phiên bản excel 2013 đã dễ dàng vẽ đồ thị phân phối chuẩn vì nó có sẵn chức năng để tính toán phân phối chuẩn và độ lệch chuẩn, đồ thị rất giống với đường cong hình chuông. Biểu đồ phân phối chuẩn trong Excel (Đường cong hình chuông) Đồ thị phân phối chuẩn là một hàm xác suất liên tục. Chúng ta đều biết xác suất là gì, nó là
Định dạng số kế toán trong Excel

Định dạng số kế toán trong Excel

Định dạng số kế toán còn được gọi là định dạng tiền tệ trong excel, nhưng có sự khác biệt giữa hai định dạng tiền tệ đó là định dạng đơn vị tiền tệ chung duy nhất nhưng định dạng kế toán là định dạng tiền tệ phù hợp với các tùy chọn để có giá trị thập phân là hai bằng mặc định. Định dạng số kế toán Excel là gì? Định dạng Kế toán trong excel giống như định dạng Đơn vị tiền tệ và có t
Công thức CAGR trong Excel

Công thức CAGR trong Excel

CAGR hay tốc độ tăng trưởng kép hàng năm là phương pháp để tính tốc độ tăng trưởng của một số tiền cụ thể hàng năm, theo mặc định, chúng tôi không có bất kỳ công thức có sẵn nào trong excel để tính CAGR cho chúng tôi, thay vào đó chúng tôi tạo danh mục trong bảng và trong bảng chúng tôi áp dụng công thức sau để tính CAGR như sau, (Số dư cuối kỳ / Số dư đầu kỳ) ˄ (1 / Số năm) - 1. Công thức CAGR trong Excel (Tổng tỷ lệ tăng trưởng hàng năm) Công thức CAGR trong Excel là hàm chịu trách nhiệm
Lô 3D trong Excel

Lô 3D trong Excel

Biểu đồ 3D còn được gọi là biểu đồ bề mặt trong excel được sử dụng để biểu diễn dữ liệu ba chiều, để tạo biểu đồ ba chiều trong excel, chúng ta cần có phạm vi dữ liệu ba chiều nghĩa là chúng ta có ba trục x, y và z, đồ thị 3D hoặc đồ thị bề mặt có thể được sử dụng từ tab chèn trong excel. Biểu đồ lô 3D trong Excel Trước khi bắt đầu tạo cốt truyện 3D trong excel, trước tiên chúng ta phải b
Tham chiếu Excel đến một trang tính khác

Tham chiếu Excel đến một trang tính khác

Tham chiếu đến một trang tính khác trong Excel Tham chiếu Excel đến một trang tính khác là bắt buộc khi chúng ta cần lấy dữ liệu từ một trang tính khác hoặc thậm chí từ một sổ làm việc khác. Thông thường trong excel, chúng tôi liên kết các ô để làm cho công thức động và theo thời gian thực. Làm thế nào để Tham chiếu Trang tính hoặc Sổ làm việc khác trong Excel? (với
Hàm POWER trong Excel

Hàm POWER trong Excel

Trong toán học, chúng ta có số mũ là lũy thừa của một số cơ bản nhất định, trong excel, chúng ta có một hàm có sẵn tương tự được gọi là hàm POWER được sử dụng để tính lũy thừa của một số hoặc cơ số nhất định, để sử dụng hàm này, chúng ta có thể sử dụng từ khóa = POWER (trong một ô và cung cấp hai đối số, một là số và một là lũy thừa. Power trong Excel Power trong Excel là một hàm Toán học / Lượng giác tính toán và trả về kết quả của một số được nâng
Công thức trừ trong Excel

Công thức trừ trong Excel

Công thức trừ trong Excel Trong excel, chúng ta không có bất kỳ công thức có sẵn nào cho phép trừ hoặc phép trừ, chúng ta sử dụng toán tử trừ (-) để thực hiện phép trừ số học trong excel, để trừ hai giá trị cho nhau, chúng ta cũng cần sử dụng toán tử bằng với để tạo trừ một công thức , ví dụ, = value 1- value 2 là công thức trừ trong đó chúng ta trừ giá trị 1 khỏi giá trị 2, lưu ý rằng các giá trị phải ở cùng một định dạng để tránh lỗi trong công thức. Làm thế nào để sử dụng công thức trừ trong Excel? Trong Excel để cộng hai số, chúng ta có hàm SUM trong excel, tuy nhiên, chúng ta khô
Đồ thị so với Biểu đồ

Đồ thị so với Biểu đồ

Sự khác biệt giữa đồ thị và biểu đồ Thông thường, đồ thị và biểu đồ trong excel rất giống nhau, nhưng chúng khác nhau, Đồ thị chủ yếu là một biểu diễn số của dữ liệu vì nó cho thấy mối quan hệ của sự thay đổi về số lượng mà một số đang ảnh hưởng hoặc thay đổi một số khác, tuy nhiên, biểu đồ là sự thể hiện trực quan trong đó các danh mục có thể có hoặc không có liên quan với nhau cũng như cách thông tin được hiển thị trong cả đồ thị và biểu đồ cũng khác nhau. “Tất cả các Biểu đồ là một loại Biểu đồ nhưng không phải tất cả các Biểu đồ đều là Đồ thị”. Tuyên bố tổng hợp rất tốt hai và phân tích rõ
Công thức Excel cho Lớp

Công thức Excel cho Lớp

Công thức Excel cho Lớp là gì? Công thức hệ thống Điểm thực sự là IF lồng nhau trong excel để kiểm tra các điều kiện nhất định và trả về Điểm cụ thể nếu điều kiện được đáp ứng. Công thức mà chúng tôi sẽ sử dụng để tính điểm phải được phát triển theo cách sao cho tất cả các điều kiện mà chúng tôi có để kiểm tra bảng lớp được kiểm tra và cuối cùng thì điểm đó được trả về thuộc điều kiện đó. Công thức excel để tính điểm là một cách tuyệt vời mà chúng ta có thể thực sự phân loại dữ liệu theo bản chất hoặc đặc điểm của dữ liệu đó. Giả sử n
Hàm MID Excel

Hàm MID Excel

MID trong Excel Hàm Mid trong excel là một loại hàm văn bản được sử dụng để tìm ra các chuỗi và trả về chúng từ bất kỳ phần giữa nào của excel, các đối số mà công thức này nhận là văn bản hoặc chính chuỗi và số bắt đầu hoặc vị trí của chuỗi và vị trí cuối của chuỗi để trích xuất kết quả. Nói một cách dễ hiểu, Hàm MID trong Excel được sử dụng để trích xuất một phần nhỏ của chuỗi từ chuỗi
Đếm các ô màu trong Excel

Đếm các ô màu trong Excel

3 phương pháp hàng đầu để đếm ô màu trong Excel Không có chức năng tích hợp để đếm các ô màu trong excel, nhưng dưới đây được đề cập là 3 phương pháp khác nhau để thực hiện công việc này. Đếm các ô có màu bằng cách sử dụng tùy chọn bộ lọc tự động Đếm các ô có màu bằng cách sử dụng mã VBA Đếm các ô màu bằng cách sử dụng phương pháp FIND Bây giờ, chúng ta hãy thảo luận chi tiết về từng người trong số chúng - # 1 - Đếm ô tô màu trong Excel bằng cách sử dụng tùy chọn bộ lọc tự động Đối với ví dụ này, hãy xem dữ liệu dưới đây. Như chúng ta có thể thấy, mỗi thành phố được đánh dấu bằng c
Đầu trang và Chân trang trong Excel

Đầu trang và Chân trang trong Excel

Header và Footer tương ứng là phần trên cùng và dưới cùng của tài liệu, tương tự excel cũng có các tùy chọn cho đầu trang và chân trang, chúng có sẵn trong tab chèn trong phần văn bản, sử dụng tính năng này cung cấp cho chúng ta hai khoảng trắng khác nhau trong trang tính. trên cùng và một ở dưới cùng. Đầu trang và Chân trang trong
Excel so với Access

Excel so với Access

Excel và Access là hai công cụ mạnh nhất của Microsoft được sử dụng để phân tích dữ liệu và tạo báo cáo, tuy nhiên có một số điểm khác biệt chính giữa chúng, excel là sản phẩm cũ của Microsoft trong khi access là sản phẩm phức tạp và tiên tiến mới nhất của Microsoft , excel rất dễ tạo bảng điều khiển và công thức trong khi truy cập rất dễ dàng đối với cơ sở dữ liệu và kết nối. Sự khác biệt giữa Microsoft Excel và Access Nếu bạn đã sử dụng Microsoft Excel, bạn sẽ biết rằng excel hỗ trợ tr
Hàm LEFT trong Excel

Hàm LEFT trong Excel

Hàm Left trong excel là một loại hàm văn bản trong excel được sử dụng để cung cấp số ký tự bắt đầu từ chuỗi từ trái sang phải, ví dụ nếu chúng ta sử dụng hàm này là = LEFT (“ANAND”, 2 ) điều này sẽ cho chúng ta kết quả là AN, từ ví dụ, chúng ta có thể thấy rằng hàm này nhận hai đối số. Hàm LEFT trong Excel Hàm LEFT của Microsoft Excel là một hàm cho phép bạn trích xuất một c
Excel so với Google Trang tính

Excel so với Google Trang tính

Google sheet và excel rất giống nhau về công thức và tính toán và nhiều tính năng của chúng giống nhau, cả hai đều có dữ liệu ở dạng bảng hay nói cách khác là hàng và cột, sự khác biệt chính giữa excel và google sheet là google trang tính cung cấp cho chúng tôi liên kết có thể được chia sẻ với những người dùng khác để cấp cho họ quyền đọc hoặc chỉnh sửa trang tính cùng một lúc trong khi trong excel chỉ một người có thể chỉnh sửa tệp tại một thời điểm. Sự khác biệt giữa Microsoft Excel và Google Trang tính Google trang tính đã đi được một chặng đường dài. Nhưng Microsoft Excel l
Công thức trừ trong Excel

Công thức trừ trong Excel

Công thức trừ trong Excel là gì? Trong Excel, công thức bắt đầu bằng toán tử '=' (bằng) . Nếu bạn muốn trừ hai hoặc nhiều số thì bạn cần áp dụng toán tử dấu '-' giữa các số này với dấu '='. Nếu bạn muốn trừ 2 và 5 cho 15, thì bạn cần áp dụng công thức dưới đây như sau: = 15-2-5 Kết quả là: 8 Làm thế nào để sử dụng toán tử trừ hoặc trừ trong Excel? (với các ví dụ) Công thức trừ trong excel rất dễ dàng. Đối với công thức này, bạn cần sử dụng toán tử Trừ ho
VLookup với câu lệnh IF

VLookup với câu lệnh IF

Vlookup là một hàm tham chiếu trong khi if là một câu lệnh điều kiện trong excel, cả hai hàm này được kết hợp với nhau để tìm ra giá trị nhất định đáp ứng tiêu chí và cũng khớp với giá trị tham chiếu, dựa trên kết quả của hàm Vlookup Nếu câu lệnh hiển thị kết quả, trong nói cách khác, chúng ta lồng Vlookup trong hàm If. VLookup với câu lệnh IF trong Excel Ở đây, chúng tôi sẽ kết hợp hai hàm kép của 'Hàm IF
Công thức Xếp hạng Phần trăm

Công thức Xếp hạng Phần trăm

Công thức thứ hạng phần trăm được sử dụng để cung cấp phần trăm thứ hạng của một danh sách nhất định, trong tính toán thông thường chúng ta biết công thức là R = p / 100 (n + 1), trong excel chúng ta sử dụng hàm rank.eq với hàm đếm để tính thứ hạng phần trăm của một danh sách nhất định. Công thức tính Xếp hạng phần trăm Xếp hạng phần trăm là phần trăm điểm số sẽ bằng h
Bảng tra cứu trong Excel

Bảng tra cứu trong Excel

Bảng tra cứu trong excel là một bảng có tên được sử dụng với hàm vlookup để tìm bất kỳ dữ liệu nào, khi chúng ta có một lượng lớn dữ liệu và không biết tìm ở đâu chúng ta có thể chọn bảng và đặt tên cho nó và trong khi sử dụng vlookup thay vì đưa ra tham chiếu, chúng ta có thể nhập tên của bảng làm tham chiếu để tra cứu giá trị, bảng như vậy được gọi là bảng tra cứu trong excel. Cách tạo Bảng tra cứu trong Excel? Các hàm tra cứu là cứu cánh trong excel. Dựa trên giá trị có sẵn hoặc giá trị tra
Bộ lọc lối tắt trong Excel

Bộ lọc lối tắt trong Excel

Phím tắt Bàn phím Bộ lọc Excel Trong Excel việc sắp xếp và lọc dữ liệu là một công việc rất quan trọng và phổ biến. Với việc sử dụng điều này, chúng ta có thể thấy danh mục dữ liệu khôn ngoan. Ví dụ: nếu bạn muốn xem dữ liệu / bản ghi của một môn học khôn ngoan hoặc dữ liệu bán hàng từ hàng chục cửa hàng mà bạn cần theo dõi, bạn sẽ có thể nhanh chóng tìm thấy dữ liệu mà bạn cần. Với tính năng lọc dữ liệu nhanh chóng, bạn có thể dễ dàng điều hướng qua các menu hoặc nhấp qua chuột trong thời gian ngắn hơ
Hợp nhất và Căn giữa trong Excel

Hợp nhất và Căn giữa trong Excel

Excel có một nút duy nhất là hợp nhất và trung tâm được sử dụng để hợp nhất hai hoặc nhiều ô khác nhau, khi dữ liệu được chèn vào bất kỳ ô nào đã hợp nhất, nó sẽ ở vị trí trung tâm, do đó có tên là hợp nhất và căn giữa, nhấp lại vào nút hủy hợp nhất các ô nhưng giá trị trong ô được hợp nhất nằm ở ô đầu tiên ban đầu trong trang tính. Hợp nhất và giữa các ô trong Excel Hợp nhất và Căn giữa trong Excel - Hợp nhất ô là một chức năng trong lập trình c
Hàm lũy thừa trong Excel (EXP)

Hàm lũy thừa trong Excel (EXP)

Hàm Exponential Excel trong excel còn được gọi là hàm EXP trong excel được sử dụng để tính số mũ được nâng lên thành lũy thừa của bất kỳ số nào mà chúng tôi cung cấp, trong hàm này, số mũ là hằng số và còn được gọi là cơ sở của thuật toán tự nhiên, đây là một hàm có sẵn trong excel. Hàm mũ trong Excel Excel có một hàm excel theo cấp số nhân được gọi là hàm EXP, được
Chèn trang tính mới trong Excel

Chèn trang tính mới trong Excel

Chèn trang tính mới trong Excel Trang tính là một trang tính trong sổ làm việc. Sổ làm việc là tên của một tệp excel & sổ làm việc đó chứa một hoặc nhiều trang tính. Trang tính là một trang duy nhất bên trong tệp, được thiết kế bằng chương trình bảng tính điện tử như Microsoft Excel. Trang tính được sử dụng để tích lũy dữ liệu hoặc để làm việc với dữ liệu.
NPV trong Excel

NPV trong Excel

Hàm NPV trong Excel NPV trong excel còn được gọi là công thức giá trị hiện tại ròng trong excel được sử dụng để tính toán sự khác biệt của dòng tiền hiện tại và dòng tiền ra cho một khoản đầu tư, nó là một hàm có sẵn trong excel và nó là một công thức tài chính lấy giá trị tỷ lệ cho dòng vào và dòng ra như một đầu vào. Hàm NPV (Giá trị hiện tại ròng) trên excel tính Giá trị hiện tại ròng cho các dòng tiền định kỳ
Đánh số trong Excel

Đánh số trong Excel

Đánh số trong excel có nghĩa là cung cấp một ô có các số giống như số sê-ri cho một số bảng, rõ ràng là nó cũng có thể được thực hiện thủ công bằng cách điền vào hai ô đầu tiên bằng số và kéo xuống cuối bảng. sử dụng công thức = ROW () để chèn một số hàng làm số sê-ri trong dữ liệu hoặc bảng. Đánh số trong Excel Trong quá trình làm việc với Excel, có một số công việc nhỏ cần phải thực hi
Không bằng trong Excel

Không bằng trong Excel

“Không bằng” trong Công thức Excel Sử dụng đối số “Không bằng với” trong excel là lĩnh vực quan trọng nhất phải được khám phá đúng cách vì điều này hầu hết mọi người đều không biết rằng làm thế nào chúng ta có thể chèn biểu thức “Không bằng với” trong các hàm logic. Nếu biểu thức “Không bằng với” được sử dụng trong trường hợp các hàm logic thì chúng ta chỉ
Sử dụng MS Excel

Sử dụng MS Excel

Danh sách 12 công dụng quan trọng hàng đầu của Microsoft Excel Có rất nhiều cách sử dụng excel và danh sách vẫn tiếp tục nhưng ở đây chúng tôi đã liệt kê một số cách sử dụng quan trọng của Microsoft excel để bắt đầu những thứ cho người mới bắt đầu. Nhận tổng nhanh Phân tích và diễn giải dữ liệu Nhiều công thức để làm v
Hàm LEN Excel (Độ dài)

Hàm LEN Excel (Độ dài)

Hàm Len trong excel hay còn gọi là hàm length excel dùng để xác định độ dài của một chuỗi nhất định, hàm này tính toán số lượng ký tự trong một chuỗi nhất định được cung cấp làm đầu vào, đây là hàm văn bản trong excel và nó cũng một hàm có sẵn có thể được truy cập bằng cách gõ = LEN (và cung cấp chuỗi làm đầu vào. LEN trong Excel Hàm LEN là một hàm văn bản trong excel trả về độ dài của một chuỗi / văn bản. Hà
Chuỗi con trong Excel

Chuỗi con trong Excel

Hàm SUBSTRING trong Excel Hàm chuỗi con là một hàm được tích hợp sẵn trong excel được phân loại theo hàm TEXT. Chuỗi con có nghĩa là trích xuất một chuỗi từ một tổ hợp chuỗi, ví dụ: chúng ta có một chuỗi là "Tôi là một cậu bé tốt" và chúng tôi muốn trích xuất Tốt từ chuỗi đã cho trong các trường hợp như vậy, chúng tôi sử dụng trích xuất chuỗi con, không có chức năng có sẵn để trích xuất một chuỗi con trong excel nhưng chúng ta sử dụng các hàm khác như hàm Mid hoặc hàm trái và phải. 3 loại chức năng chuỗi con Hàm chuỗi con TRÁI Hàm chuỗi con RIGHT Hàm chuỗi con MID Hãy để chúng tôi th
Danh sách kiểm tra trong Excel

Danh sách kiểm tra trong Excel

Danh sách kiểm tra là hộp kiểm trong excel được sử dụng để thể hiện một nhiệm vụ nhất định có được hoàn thành hay không, thông thường giá trị được danh sách kiểm tra trả về là đúng hoặc sai nhưng chúng ta có thể ứng biến với kết quả, khi danh sách kiểm tra được đánh dấu thì kết quả là đúng và Khi nó để trống, kết quả là false, danh sách kiểm tra có thể được chèn từ tùy chọn chèn trong tab của nhà phát triển. Danh sách kiểm tra trong Excel là gì? Trong excel, chúng tôi có thể tạo một mẫu danh sách kiểm tra và cập nhật cho chúng tôi tất cả
Hàm LOG Excel

Hàm LOG Excel

Hàm LOG trong excel được sử dụng để tính toán lôgarit của một số nhất định nhưng điều bắt buộc là cơ số của số đó phải được cung cấp bởi chính người dùng, nó là một hàm có sẵn có thể được truy cập từ tab công thức trong excel và nó nhận hai đối số, một đối số là số và đối số khác là cơ sở. ĐĂNG NHẬP trong Excel Hàm LOG trong Excel tính logarit của một số với cơ số mà chúng tôi chỉ định. LOG trong
Chèn (Nhúng) một đối tượng trong Excel

Chèn (Nhúng) một đối tượng trong Excel

Chèn và nhúng một đối tượng trong Excel Trong Microsoft Excel, tùy chọn Chèn Đối tượng cho phép người dùng chèn một đối tượng bên ngoài vào trang tính. Nhúng thường có nghĩa là chèn một Đối tượng từ một phần mềm khác (Word, PDF, v.v.) vào một trang tính Excel. Tùy chọn này rất hữu ích để truy cập trực tiếp các tệp liên quan đế
Huyền thoại trong Biểu đồ Excel

Huyền thoại trong Biểu đồ Excel

Huyền thoại trong biểu đồ excel về cơ bản là đại diện của chính dữ liệu, nó được sử dụng để tránh bất kỳ loại nhầm lẫn nào khi dữ liệu có cùng một loại giá trị trong tất cả các danh mục, nó được sử dụng để phân biệt các danh mục giúp người dùng hoặc người xem hiểu dữ liệu đúng hơn, nó nằm ở phía bên phải của biểu đồ excel đã cho. Thêm Huyền thoại vào Biểu đồ Excel Huyền thoại là một đại diện trực quan nhỏ của chuỗi dữ liệu của biểu đồ để hiểu từng chu
Biểu đồ thanh cụm trong Excel

Biểu đồ thanh cụm trong Excel

Biểu đồ thanh cụm là một biểu đồ thanh trong excel biểu diễn dữ liệu hầu như trong các thanh ngang theo chuỗi, tương tự như biểu đồ cột được phân nhóm, các biểu đồ này dễ tạo hơn nhưng phức tạp về mặt trực quan và nếu có một danh mục duy nhất với nhiều dữ liệu thì rất dễ so sánh biểu đồ này nhưng khi các danh mục tăng lên, việc so sánh trở nên phức tạp hơn. Biểu đồ thanh cụm trong Excel là gì? Biểu đồ thanh được phân nhóm là biểu đồ khi các thanh của các biểu đồ khác nh
Loại bỏ siêu liên kết trong Excel

Loại bỏ siêu liên kết trong Excel

Nếu trong dữ liệu của chúng tôi, bất kỳ ô nào có giá trị bắt đầu bằng // hoặc www. nó được coi là một siêu liên kết, khi chúng ta nhấp vào các ô chúng ta được chuyển hướng đến trình duyệt của mình bất kể trang đó có tồn tại hay không, phương pháp để loại bỏ siêu liên kết trong excel là chọn ô hoặc cột chứa siêu liên kết và nhấp chuột phải vào và chọn tùy chọn loại bỏ siêu liên kết. Làm thế nào để loại bỏ siêu liên kết trong Excel? Chúng ta hãy hiểu cách loại bỏ siêu liên kết trong excel với các ví dụ. Bạn
Xóa dấu cách trong Excel

Xóa dấu cách trong Excel

5 phương pháp hàng đầu để lọc dữ liệu bằng dấu cách trong Excel Sử dụng hàm Trim Sử dụng phân cách trong văn bản thành cột Sử dụng chiều rộng cố định trong văn bản thành cột Sử dụng Tùy chọn Tìm & Thay thế Sử dụng chức năng thay thế Hãy để chúng tôi thảo luận chi tiết từng phương pháp cùng với một ví dụ. Bạn có thể tải xuống Mẫu Excel trong Xóa Spaces này tại đây - Xóa Mẫu Excel trong Spaces # 1 - Làm
Kiểm tra Chi Square trong Excel

Kiểm tra Chi Square trong Excel

Kiểm tra Chi-Square với Excel Kiểm tra Chi-Square trong excel là kiểm tra phi tham số được sử dụng phổ biến nhất được sử dụng để so sánh hai hoặc nhiều biến cho dữ liệu được chọn ngẫu nhiên. Đây là một loại kiểm tra được sử dụng để tìm ra mối quan hệ giữa hai hoặc nhiều biến, điều này được sử dụng trong thống kê, còn được gọi là Chi-Square P-value, trong excel chúng ta không có hàm sẵn có nhưng chúng ta có thể sử dụng công thức để thực hiện kiểm tra chi-bình phương trong excel bằng cách sử dụng công thức toán học cho Kiểm tra chi-bình phương. Các loại Kiểm tra Chi-Square về độ vừa vặn Ki
Chèn lối tắt hàng trong Excel

Chèn lối tắt hàng trong Excel

3 phương pháp phím tắt hàng đầu để chèn hàng trong Excel Dưới đây là một số phương pháp phím tắt để chèn hàng trong excel với các ví dụ. Chèn hàng bằng phím tắt Shift + Space Chèn hàng bằng phím tắt Ctrl + và hộp thoại Chèn hàng bằng phím tắt ALT + I + R Bây giờ chúng ta hãy khám phá hoạt động của từng phương pháp này với một ví dụ. # 1 Chèn Hàng trong Excel Sử dụng Phím tắt Shift + Dấu cách Bước 1: Đặt con trỏ vào ô A6
Xóa lối tắt hàng trong Excel

Xóa lối tắt hàng trong Excel

Phím tắt để xóa hàng trong Excel Như bạn đã biết Excel là phần mềm rất thân thiện với người dùng để thao tác dữ liệu mục đích kinh doanh hàng ngày. Trong quản lý dữ liệu hàng ngày, chúng tôi duy trì dữ liệu trong trang tính excel tuy nhiên đôi khi chúng tôi cần xóa hàng và n số hàng khỏi dữ liệu, trong excel bạn có thể xóa hàng đã chọn chỉ bằng CTRL - (dấu trừ) . Để xóa nhanh nhiều hàng, hãy sử dụng cùng một phím tắt. Ngoài ra, hãy xem danh sách Các phím tắt
Chuyển đổi cột thành hàng trong Excel

Chuyển đổi cột thành hàng trong Excel

Làm thế nào để chuyển đổi cột thành hàng trong Excel? Có hai phương pháp để thực hiện việc này: Phương pháp ruy-băng Excel Phương pháp chuột Hãy lấy ví dụ dưới đây để hiểu quá trình này Bạn có thể tải xuống Mẫu Excel Convert Columns to Rows tại đây - Convert Columns to Rows Template Excel # 1 Sử dụng Ribbon Excel - Chuyển đổi Cột thành Hàng bằng cách sao chép và dán Chúng tôi có vị trí dữ liệu bán hàng khôn ngoan. Dữ liệu này rất hữu ích cho chúng tôi nhưng tôi muốn xem dữ liệu này theo thứ tự dọc để dễ dàng so sá
Đường cong S trong Excel

Đường cong S trong Excel

Đường cong S trong excel được sử dụng để hình dung mối quan hệ của hai biến khác nhau, cách một biến này tác động đến biến khác và giá trị của cả hai biến thay đổi như thế nào do tác động này, nó được gọi là đường cong S vì đường cong có dạng chữ S. được sử dụng trong hai loại biểu đồ, một là biểu đồ đường và một là biểu đồ phân tán
VLOOKUP với SUM

VLOOKUP với SUM

Vlookup là một hàm rất linh hoạt có thể được kết hợp với các hàm khác để có được một số kết quả mong muốn, một trong những tình huống như vậy là tính tổng dữ liệu (bằng số) dựa trên các giá trị phù hợp, trong những trường hợp như vậy chúng ta có thể kết hợp hàm sum với vlookup hàm, phương thức như sau = SUM (Vlookup (giá trị tham chiếu, mảng bảng, số chỉ mục, trận đấu). Vlookup với hàm SUM VLOOKUP là một trong những tính năng nâng cao của Excel. Nó được sử dụng làm hàm cơ sở dữ liệu để
Hàm CORREL Excel (Tương quan)

Hàm CORREL Excel (Tương quan)

CORREL trong Excel Hàm CORREL được phân loại là hàm thống kê trong Excel. Công thức CORREL trong Excel được sử dụng để tìm ra hệ số tương quan giữa hai biến. Nó trả về hệ số tương quan của mảng 1 và mảng 2. Bạn có thể sử dụng hệ số tương quan để xác định mối quan hệ giữa hai thuộc tính. Ví dụ - Mối tương quan giữa một cổ phiếu cụ thể và chỉ số thị trường. Công thức CORR
Loại bỏ các khoảng trắng hàng đầu trong Excel

Loại bỏ các khoảng trắng hàng đầu trong Excel

Làm thế nào để loại bỏ các khoảng trắng hàng đầu trong ô Excel? Thông thường, các ký tự khoảng trắng không mong muốn trong excel sẽ mất một lượng thời gian đáng kể để làm sạch và làm cho dữ liệu trở nên hoàn hảo. Một trong những vấn đề lớn nhất với những khoảng trắng hàng đầu không mong muốn này trong ô excel là chúng ta không thể đơn giản nhận ra có một khoảng trắng trong đó, điều này càng làm tăng thêm sự khốn khổ. # 1 - Loại bỏ Khoảng trắng Hàng đầu Không mong muốn trong Ô Excel bằng Hàm TRIM Có, bạn có thể tranh luận rằng tại sao chúng ta kh
Kiểm tra logic trong Excel

Kiểm tra logic trong Excel

Kiểm tra logic có nghĩa là có đầu ra logic đúng hoặc sai, trong excel chúng ta có thể thực hiện kiểm tra logic cho bất kỳ tình huống nào, kiểm tra logic thường được sử dụng nhất là sử dụng toán tử bằng với là “=” là chúng ta sử dụng = A1 = B1 trong ô A2 thì nó sẽ trả về true nếu các giá trị bằng nhau và false nếu các giá trị không bằng nhau. Kiểm tra logic trong Excel là gì? Trong excel ở giai đoạn bắt đầu học, việc hiểu khái niệm về
Chuyển đổi ngày thành văn bản trong Excel

Chuyển đổi ngày thành văn bản trong Excel

Làm thế nào để chuyển đổi ngày thành văn bản trong Excel? Khi chúng ta làm việc trong excel thường chúng ta xử lý các con số, văn bản, định dạng ngày tháng. Excel hoàn toàn hoạt động dựa trên các con số và nó sẽ phản ánh các giá trị dựa trên định dạng mà bạn đưa ra. Ngày & Giờ trong excel được lưu trữ dưới dạng số và được chuyển đổi thành
VLOOKUP từ Trang tính / Sổ làm việc khác

VLOOKUP từ Trang tính / Sổ làm việc khác

Vlookup là một hàm có thể được sử dụng để tham chiếu các cột từ cùng một trang tính hoặc chúng ta có thể sử dụng nó để tham chiếu nó từ một trang tính khác hoặc từ một sổ làm việc khác, trang tính tham chiếu giống như ô tham chiếu nhưng mảng bảng và số chỉ mục được chọn từ một sổ làm việc khác hoặc trang tính khác. Làm thế nào để Vlookup từ Trang tính / Sổ làm việc khác? Chúng ta đều biết những điều cơ bản về hàm VL
Hàm FLOOR trong Excel

Hàm FLOOR trong Excel

Hàm tầng trong excel rất giống với hàm làm tròn vì nó làm tròn số đến mức có nghĩa của nó, ví dụ nếu chúng ta có số là 10 và ý nghĩa là 3 thì kết quả đầu ra sẽ là 9, hàm này nhận hai đối số làm đầu vào, một là a số trong khi khác là giá trị ý nghĩa. Hàm FLOOR trong Excel FLOOR trong Excel là một hàm Math / Trig làm tròn một
Chèn lịch trong Excel

Chèn lịch trong Excel

Tạo và Chèn Lịch trong Excel Chèn Lịch là một tính năng hữu ích được cung cấp bởi Excel. Nó sẽ trở nên hữu ích hơn khi bạn đang làm việc trên một trang tính được chia sẻ nơi bạn sẽ phải nhập ngày tháng rất thường xuyên. Điều này sẽ giúp bạn giảm thời gian thực hiện các mục nhập thủ công, ghi nhớ về định dạng, v.v. Chèn lịch trong excel sẽ giúp bạn giải quyết những vấn đề này. Bạn chỉ cần chèn một lịch thả xuống
Làm thế nào để Nhân trong Công thức Excel?

Làm thế nào để Nhân trong Công thức Excel?

Nhân trong Công thức Excel (với Ví dụ) Cụ thể, trong excel không có hàm nhân trong excel nhưng bạn có thể thực hiện phép nhân bằng cách sử dụng biểu tượng dấu hoa thị (*), hàm PRODUCT và hàm SUMPRODUCT để lấy phép nhân. Bằng cách sử dụng công thức này, bạn có thể thực hiện một tập hợp các phép tính cụ thể trong một ô, cột hoặc hàng. Bạn có thể tải xuống Mẫu Excel Multiply Function này tại đây - Mẫu Excel Multiply Function Ví
Tính lợi tức đầu tư trong Excel

Tính lợi tức đầu tư trong Excel

Excel tính toán lợi tức đầu tư Mọi doanh nghiệp đều cần đầu tư để kiếm được thứ gì đó từ hoạt động kinh doanh và bất cứ thứ gì kiếm được nhiều hơn khoản đầu tư được coi là “ ROI ”. Mọi doanh nghiệp hoặc mọi động cơ đầu tư là để hoàn vốn đầu tư, và tìm hiểu tỷ lệ hoàn vốn đầu tư là bao nhiêu, yếu tố quan trọng trong việc đầu tư là biết liệu lợi tức đầu tư có tốt hay không để tính toán rủi ro cho các khoản đầu tư trong tương lai. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách thực hiện tính toán lợi tức đầu tư trong mô hình excel. Lợi tức đầu tư (ROI) là gì? ROI là khái niệm phổ biến
Cách tạo Bảng tính Excel?

Cách tạo Bảng tính Excel?

Tổng quan về Cách tạo Bảng tính Excel Nếu bạn là người mới thì điều quan trọng là phải biết cách bạn có thể tạo và bắt đầu bảng tính với Excel. Trong những năm qua, bảng tính đang đóng một vai trò quan trọng trong việc duy trì cơ sở dữ liệu lớn bằng excel. Phân tích dữ liệu và xử lý số là những mục đích chính mà chúng tôi đang sử dụ
Cố định các cột trong Excel

Cố định các cột trong Excel

Làm thế nào để Cố định các Cột trong Excel? (Từng bước một) Cố định cột trong excel là một phương pháp mà chúng tôi cố định một cột để nó không di chuyển trong khi các cột còn lại có thể di chuyển. Để cố định một cột trong excel, hãy làm theo 2 bước đơn giản và dễ dàng: Bước 1: Chọn một cột cần được cố định Bước 2: Sau đó vào tab xem nơi chúng ta có thể tìm thấy các ngăn đóng băng trong phần cửa sổ và nhấp vào các ngăn đóng băng. Trong bài viết này, tôi sẽ chỉ cho bạn các cách cố định Cột Trên cùng, Nhiều Cột và Cả Hàng & Cột. # 1 Cố định hoặc Khóa Cột trên cùng
Lọc tự động trong Excel

Lọc tự động trong Excel

Bộ lọc tự động trong excel được sử dụng để lọc ra các loại dữ liệu mong muốn khác nhau trong một dải hoặc cột dữ liệu, đây là nút có sẵn trong tab Trang chủ trong phần chỉnh sửa hoặc chúng ta cũng có thể sử dụng phím tắt CTRL + SHIT + L , sử dụng tính năng này giúp công việc dễ dàng hơn cho bất kỳ người dùng nào vì người dùng chỉ có thể lọc ra dữ liệu được yêu cầu. Tự động lọc trong Excel Excel Autofilter là một cách dễ dàng để biến các giá trị trong các cột excel thành các bộ lọc
Độ lệch chuẩn trong Excel

Độ lệch chuẩn trong Excel

Độ lệch chuẩn trong Excel là gì? Độ lệch chuẩn trong excel là một hàm có sẵn trong excel cho các phiên bản 2007 và cũ hơn, được sử dụng để lấy độ lệch chuẩn dựa trên một mẫu được cung cấp dưới dạng đối số, nhưng trong các phiên bản excel 2010 trở lên, chúng ta có các công thức khác để tính độ lệch chuẩn là STDEV. P và STDEV.S. Ví dụ: Giả sử bạn có các điểm dữ liệu 5, 3, 6, 8 và 10. Tổng điểm dữ liệu: 5 Tổn
Hình mờ trong Excel

Hình mờ trong Excel

Watermark là hình ảnh trên nền dữ liệu, nói chung mặc định không có chức năng hoặc nút có sẵn trong excel để chèn watermark vào trang tính excel, chúng ta phải làm thủ công từ phần header và footer trong tab insert và sau đó chúng tôi sẽ tìm thấy một tùy chọn cho hình ảnh hoặc hình ảnh từ đó chúng tôi có thể chèn hình ảnh cho hình mờ và định dạng nó. Làm thế nào để thêm hình mờ trong Excel? (13 bước đơn giản) Làm theo các bước để thêm hìn
Hàm SLOPE trong Excel

Hàm SLOPE trong Excel

Hàm SLOPE trong Excel Hàm SLOPE trong Excel được phân loại là các hàm thống kê trong Excel. Theo thuật ngữ toán học, SLOPE trả về độ dốc của một đường giữa các điểm dữ liệu đã cho theo giá trị của y đã biết và giá trị của x đã biết. Độ dốc của đường hồi quy tuyến tính là khoảng cách dọc / khoảng cách
Ký hiệu $ trong Excel

Ký hiệu $ trong Excel

$ Symbol trong excel được sử dụng để khóa một ô cụ thể hoặc các hàng hoặc cột trong trang tính, phím tắt để khóa một tham chiếu trong excel là nhấn ALT + F4, tính năng này được sử dụng trong khi làm việc trong công thức khi chúng ta không muốn tham chiếu được thay đổi khi chúng tôi sao chép hoặc kéo công thức xuống các tham chiếu ô khác, tính năng này sẽ giữ nguyên tham chiếu cho tất cả các phép tính tiếp theo. Ký hiệu $ trong Công thức Excel Một trong những câu hỏi phổ biến của tất cả những người mới bắt đầu học
Tính phần trăm trong công thức Excel

Tính phần trăm trong công thức Excel

Làm thế nào để tính toán phần trăm trong Excel bằng cách sử dụng công thức? Tỷ lệ phần trăm luôn được tính trên một trăm cơ số. Điều đó có nghĩa là trên một trăm tỷ lệ là bao nhiêu. Chúng ta cần hai loại số một là tử số và một loại khác là mẫu số. Chúng tôi luôn cho tử số với mẫu số và nhân kết quả với 100 để lấy giá trị phần trăm
Trung bình động trong Excel

Trung bình động trong Excel

Đường trung bình động có nghĩa là chúng ta tính giá trị trung bình của các giá trị trung bình của tập dữ liệu chúng ta có, trong excel, chúng ta có một tính năng có sẵn để tính toán đường trung bình động có sẵn trong tab phân tích dữ liệu trong phần phân tích, nó có một phạm vi đầu vào và đầu ra phạm vi với khoảng thời gian làm đầu ra, việc tính toán dựa trên các công thức đơn thuần trong excel để tính toán trung bình động là điều khó nhưng chúng tôi có một hàm có sẵn trong excel để làm điều đó. Trung bình động trong Excel là gì Đường trung bình động là một kỹ thuật được sử dụng rộng rãi trong
Chuyển đổi số thành văn bản trong Excel

Chuyển đổi số thành văn bản trong Excel

Làm thế nào để chuyển đổi số thành văn bản trong Excel? Để chuyển đổi số thành văn bản trong Excel, có hai phương pháp khác nhau: Phương pháp # 1 - Sử dụng hàm "TEXT" trong Excel Phương pháp # 2 - Sử dụng tùy chọn Định dạng Ô Bây giờ chúng ta hãy thảo luận về từng phương pháp với một ví dụ Bạn có thể tải xuống Mẫu Convert Numbers to Text in Excel tại đây - Convert Numbers to Text in Excel Template # 1 Chuyển đổi số thành văn bản bằng hàm Excel TEXT Hàm TEXT trong Excel được sử dụng để chuyển đổi các số được định dạng là Số thành văn bản ở định dạng được chỉ định. Công thức TEXT trong
Hàng so với cột trong Excel

Hàng so với cột trong Excel

Sự khác biệt giữa hàng và cột trong Excel Hàng và Cột là hai thuộc tính khác nhau trong excel tạo nên một ô hoặc một dải ô hoặc một bảng cùng nhau, nói chung, phần dọc của trang tính excel được gọi là cột và chúng có thể là 256 trong số đó trong một trang tính và phần nằm ngang của trang tính được gọi là các hàng và chúng có thể là 1048576 trong số đó. Excel là mạng lưới của các hàng và cột. Mỗi hàng và cột liền kề được gọi là ô và tất cả trang t
Các tính năng của MS Excel

Các tính năng của MS Excel

Các tính năng của Microsoft Excel Hầu như tất cả các chuyên gia đều sử dụng công cụ bảng tính này và MS Excel là ngôn ngữ phổ biến được sử dụng trong hầu hết các văn phòng. Là người mới bắt đầu hoặc người dùng trình độ trung cấp, bạn cần biết một số tính năng quan trọng của MS Excel. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu cho bạn “Các tính năng của MS Excel”. 9 tín
Hàm MAX Excel

Hàm MAX Excel

MAX trong Excel Hàm MAX trong Excel được phân loại theo các hàm thống kê trong Microsoft Excel. Công thức Excel MAX được sử dụng để tìm ra giá trị lớn nhất từ ​​một tập hợp dữ liệu / mảng nhất định. Hàm MAX trong Excel trả về giá trị cao nhất từ ​​một tập hợp các giá trị số nhất định. Công thức Excel MAX sẽ đếm số nhưng bỏ qua các ô trống, văn bản, các giá trị logic TRUE v
Đối lập với Concatenate trong Excel

Đối lập với Concatenate trong Excel

Đối lập với Concatenate trong Excel là gì? Trong bài viết trước đây của chúng tôi “Nối các chuỗi trong Excel”, chúng ta đã thấy cách kết hợp các giá trị của nhiều ô thành một ô với nhiều ví dụ thực tế khác nhau. Bạn đã bao giờ nghĩ về điều gì sẽ hoàn toàn trái ngược với nối trong excel chưa? Có, chúng ta có thể làm ngược lại với nối trong excel. Chúng tôi có một số phương pháp để
Hàm GROWTH Excel

Hàm GROWTH Excel

Hàm tăng trưởng trong Excel Hàm Tăng trưởng theo cấp số nhân trong Excel là một Hàm thống kê trả về tăng trưởng theo cấp số nhân dự đoán cho một tập dữ liệu nhất định. Đối với một giá trị mới nhất định của x, nó trả về giá trị dự đoán của y. Công thức tăng trưởng trong Excel giúp phân tích tài chính và thống kê, giúp dự đoán
Xóa hình mờ trong Excel

Xóa hình mờ trong Excel

Làm thế nào để Loại bỏ Hình mờ trong Trang tính Excel? Khi bạn đã biết cách thêm hình mờ vào tệp, chúng tôi có những cách sau có thể được sử dụng để xóa hình mờ khỏi mọi trang tính excel của sổ làm việc trong Excel: Xóa hình mờ bằng cách xóa nền trong Excel Loại bỏ Watermark với chức năng 'Header & Footer' trong Excel Loại bỏ Watermark với chức năng 'Chuyển đến Đặc biệt' trong Excel Trong các ví dụ dưới đây, chúng tôi sẽ chỉ ra cách xóa các loại Hình mờ khác nhau trong MS Excel: Bạn có thể tải xuống Mẫu Xóa Watermark Excel này tại đây - Xóa Mẫu Excel Watermark # 1 - Xóa hình mờ bằ
Chèn nút trong Excel

Chèn nút trong Excel

Cách chèn nút trong Excel Các nút trong excel là các lệnh nhấp một lần được chèn để thực hiện một số tác vụ nhất định cho chúng ta, các nút được sử dụng trong macro và nó có thể được chèn bằng cách bật tab của nhà phát triển, trong điều khiển biểu mẫu chèn trong excel, chúng ta có thể tìm thấy tab nút để chèn một nút và sau đó chúng ta vẽ nút trên trang tính, thông thường nút ở chế độ thiết kế nhưng sau khi mã hóa chúng ta có thể gỡ bỏ nó và sử dụng nó. Trong khi sử dụng tùy chọn chèn, trước tiên, bạn cần chèn tùy chọn nhà phát triển vào ruy-băng excel của mình. Các bước để Chèn Tùy chọn
Gạch ngang trong Excel

Gạch ngang trong Excel

Gạch ngang trong Excel là gì? Gạch ngang là một tính năng trong excel đặt một dòng giữa các ô, nếu các ô có một số giá trị thì giá trị đó có một dấu dòng trên đó, đó là một loại định dạng trong excel có thể được truy cập từ tab định dạng ô trong khi nhấp chuột phải vào nó hoặc từ phím tắt CTRL + 1 của excel từ tab số của bàn phím, để loại bỏ gạch ngang, quá trình này cũng giống như vậy. 5 phương pháp hàng đầu để sử dụng gạch ngang trong Excel Dưới đây là các phương pháp khác nhau để sử dụng phím tắt gạ
Hàm FIND trong Excel

Hàm FIND trong Excel

Hàm FIND trong Excel Hàm Find trong excel dùng để tìm vị trí của một ký tự hoặc một chuỗi con trong chuỗi văn bản. Nói cách khác, nó được sử dụng để tìm sự xuất hiện của một văn bản trong một văn bản khác, vì nó cung cấp cho chúng ta vị trí của văn bản đích nên kết quả trả về bởi hàm này là một số nguyên và hàm này là một hàm văn bản trong excel. hàm sử dụng ba đối số trong đó. Cú pháp Tranh luận find_text: Văn bản cần tìm. inside_text: Chuỗi
Sắp xếp theo số trong Excel

Sắp xếp theo số trong Excel

Khi một cột hoặc một phạm vi dữ liệu trong excel có số trong đó thì chúng ta có tùy chọn sắp xếp dữ liệu theo số trong excel sau khi sử dụng bộ lọc trên phạm vi dữ liệu hoặc cột, bộ lọc số có nhiều tùy chọn khác nhau, đầu tiên là lớn nhất đến nhỏ nhất hoặc ngược lại và khác là các tùy chọn của định dạng có điều kiện, chẳng hạn như bằng hoặc lớn hơn một giá trị và các tùy chọn khác. Làm thế nào để sắp xếp theo số trong Excel? Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn phương pháp sắp xếp số trong excel. Tin
Thay đổi kiểu biểu đồ trong Excel

Thay đổi kiểu biểu đồ trong Excel

Làm thế nào để thay đổi kiểu biểu đồ trong Excel? (Từng bước một) Giả sử bạn có một tập dữ liệu như dưới đây. Bạn có thể tải xuống Mẫu Excel Thay đổi Kiểu Biểu đồ này tại đây - Thay đổi Mẫu Excel Kiểu Biểu đồ Bước 1 - Chọn dữ liệu và chèn biểu đồ CỘT trong excel. Đây là biểu đồ mặc định mà chúng tôi nhận được khi chèn biểu đồ cột cho phạm vi dữ liệu đã chọn.
ISERROR Hàm Excel

ISERROR Hàm Excel

ISERROR là một hàm logic được sử dụng để xác định xem các ô được tham chiếu có lỗi hay không, hàm này xác định tất cả các lỗi và nếu bất kỳ loại lỗi nào được phát hiện trong ô, nó sẽ trả về kết quả là TRUE và nếu ô có không có lỗi nó trả về kết quả là FALSE, hàm này nhận tham chiếu ô làm đối số. Hàm ISERROR trong Excel Hàm ISERROR trong Excel kiểm tra xem có bất kỳ biểu thức nào đã cho trả về lỗi tr
Chỉ số siêu trong Excel

Chỉ số siêu trong Excel

Superscript trong Excel là gì? Chỉ số siêu tương tự như các chỉ số dưới là văn bản và số nhỏ hơn phần còn lại của văn bản nhưng chúng xuất hiện phía trên phần còn lại của văn bản trong excel và để sử dụng loại tùy chọn định dạng này trong dữ liệu của chúng tôi, chúng tôi cần nhấp chuột phải vào ô từ tab ô định dạng trong phần phông chữ, hãy kiểm tra tùy chọn chỉ số trên. Làm thế nào để Superscript trong Excel? (Sử dụng 5 phương pháp hàng đầu) Dưới đây là 5 phương pháp hàng đầu để ghi trê
Chỉnh sửa danh sách thả xuống trong Excel

Chỉnh sửa danh sách thả xuống trong Excel

Chỉnh sửa danh sách thả xuống trong Excel Trước khi chỉnh sửa danh sách thả xuống trong excel, chúng ta phải biết những điều cơ bản về danh sách trong excel. Theo thuật ngữ đơn giản, danh sách trong, xuất sắc là các cột trong excel. Nhưng trong các cột, chúng tôi không có bất kỳ phần nào giảm xuống. Chúng tôi chỉ cần nhập các giá trị theo cách thủ công vào đó hoặc dán dữ
Biểu đồ Radar trong Excel (Biểu đồ Nhện)

Biểu đồ Radar trong Excel (Biểu đồ Nhện)

Biểu đồ radar trong excel còn được gọi là biểu đồ con nhện trong excel hoặc Web hoặc biểu đồ cực trong excel, nó được sử dụng để chứng minh dữ liệu theo hai chiều cho hai hoặc nhiều hơn hai chuỗi dữ liệu, các trục bắt đầu trên cùng một điểm trong biểu đồ radar, biểu đồ này được sử dụng để so sánh giữa nhiều hơn một hoặc hai biến, có ba loại biểu đồ radar khác nhau có sẵn để sử dụng trong excel. Biểu đồ Radar trong Excel (Biểu đồ con nhện) là gì Biểu đồ radar trong excel hiển thị trực quan hiệu suất và hiển thị nồng độ đ
Trích xuất số từ chuỗi Excel

Trích xuất số từ chuỗi Excel

Trích xuất số từ chuỗi trong Excel Tách giá trị ô đơn thành nhiều ô, đối chiếu nhiều giá trị ô thành một là một phần của thao tác dữ liệu. Với sự trợ giúp của hàm văn bản trong excel “Left, MID và Right”, chúng tôi có thể trích xuất một phần của giá trị văn bản hoặc giá trị chuỗi đã chọn. Để làm cho công thức động, chúng ta có thể sử dụng các chức năng hỗ trợ khác như “Tìm và LEN”.
Làm thế nào để xóa Pivot Table?

Làm thế nào để xóa Pivot Table?

Xóa bảng tổng hợp trong Excel Như bạn đã biết, bảng tổng hợp được sử dụng để tóm tắt dữ liệu thô vào bảng thông tin. Và bạn có thể dễ dàng xóa bảng tổng hợp bằng cách làm theo các bước đơn giản dưới đây thường Bảng tổng hợp hiển thị thông báo lỗi - “chúng tôi không thể thực hiện thay đổi này cho các ô đã chọn vì nó sẽ ảnh hưởng đến bảng tổng hợp” để bảo vệ việc vô tình xóa dữ liệu. Làm thế nào để xóa Pivot Table khỏi Excel? Hãy để chúng tôi hiểu điều này với một số ví dụ thực tế. Ví dụ # 1 - Xóa bảng Pivot Bước 1: Nếu bạn n
Biểu đồ bong bóng trong Excel

Biểu đồ bong bóng trong Excel

Biểu đồ bong bóng trong excel thực chất là một loại biểu đồ phân tán, trong biểu đồ phân tán, chúng ta có các điểm dữ liệu trên biểu đồ để hiển thị các giá trị và so sánh trong khi trong biểu đồ bong bóng, chúng ta có các bong bóng thay thế các điểm đó để hiển thị so sánh và tương tự như biểu đồ bong bóng biểu đồ phân tán có so sánh dữ liệu trên cả trục ngang và trục dọc. Biểu đồ bong bóng trong Excel Biểu đồ bong bóng trong excel được sử dụng khi chúng ta muốn biểu diễn 3 bộ dữ liệu dư
Thêm bộ lọc trong Excel

Thêm bộ lọc trong Excel

Lọc dữ liệu là một nhiệm vụ hữu ích để chúng ta có thể sắp xếp dữ liệu của mình, để sử dụng bộ lọc trong excel, có hai phương pháp khác nhau, thứ nhất là phím tắt CTRL + SHIFT + L khi chúng ta chọn phạm vi dữ liệu hoặc các cột và thứ hai là bằng cách sử dụng công cụ lọc được cung cấp trong tab chèn trong phần bộ lọc sau khi chọn phạm vi dữ liệu. Làm thế nào để Thêm và Sử dụng Bộ lọc trong Excel? Nếu bạn đang làm việc với dữ liệu thông tin mở rộng tro
Ví dụ về bảng tổng hợp

Ví dụ về bảng tổng hợp

Ví dụ về Pivot Table trong Excel Bảng tổng hợp là một bảng thống kê tóm tắt dữ liệu dưới dạng tổng, trung bình và nhiều thước đo thống kê khác. Giả sử rằng chúng tôi có dữ liệu của bất kỳ dự án bất động sản nào với các trường khác nhau như loại căn hộ, tên khối, diện tích của các căn hộ riêng lẻ và chi phí khác nhau của chúng theo các dịch vụ khác nhau, v.v. Dưới đây là dữ liệu thô cho các bài tập thực hành Pivot table Tạo Bảng tổng hợp bằng cách sử dụng Bảng trên.
Hiệp phương sai so với Tương quan

Hiệp phương sai so với Tương quan

Sự khác biệt giữa Phương sai và Tương quan Hiệp phương sai và Tương quan là hai thuật ngữ hoàn toàn trái ngược với nhau, cả hai đều được sử dụng trong thống kê và phân tích hồi quy, hiệp phương sai cho chúng ta thấy hai biến khác nhau như thế nào trong khi tương quan cho chúng ta thấy mối quan hệ giữa hai biến và chúng liên quan với nhau như thế nào. . Tương quan và hiệp phương sai là hai khái niệm thống kê được sử dụng để xác định mối
NPER trong Excel

NPER trong Excel

NPER còn được gọi là số kỳ thanh toán cho một khoản vay được thực hiện, nó là một thuật ngữ tài chính và trong excel, chúng ta có một hàm tài chính có sẵn để tính giá trị NPER cho bất kỳ khoản vay nào, công thức này tính lãi suất, khoản thanh toán đã thực hiện, giá trị hiện tại và giá trị tương lai là đầu vào từ người dùng, công thức này có thể được truy cập từ tab công thức hoặc chúng ta có thể nhập = NPER (). Hàm NPER trong Excel Công thức NPER có sẵn trong tab Công thức và trong phần Chức năng tài chính  . NPER trong excel
Bảng động trong Excel

Bảng động trong Excel

Bảng động trong excel là bảng mà khi một giá trị mới được chèn vào nó, bảng sẽ tự điều chỉnh kích thước của nó, để tạo bảng động trong excel chúng ta có hai phương pháp khác nhau cùng một lúc là tạo bảng dữ liệu từ phần bảng trong khi phần khác là bằng cách sử dụng hàm bù đắp, trong bảng động, báo cáo và bảng tổng hợp cũng thay đổi khi dữ liệu trong bảng động thay đổi. Bảng động trong Excel Động tự bản thân nó có nghĩa là một hệ thống xử lý được đặc trưng cho sự thay đổi liên tục hoặc t
Chèn nhiều hàng trong Excel

Chèn nhiều hàng trong Excel

Làm thế nào để Chèn Nhiều Hàng trong Excel? Để chèn nhiều hàng trong excel, trước tiên chúng ta cần chọn số lượng hàng dựa vào đó chúng ta có thể chèn các hàng đó. Khi các hàng đã được chèn, chúng ta có thể sử dụng phím F4 để lặp lại hành động cuối cùng và chèn bao nhiêu hàng tùy thích. 4 phương pháp hữu ích hàng đầu để chèn hàng trong Excel (Thảo luận với một ví dụ)
Hàm OR trong Excel

Hàm OR trong Excel

Hàm OR trong Excel Hàm OR trong excel được sử dụng để kiểm tra các điều kiện khác nhau trong thời gian chờ đợi. Hàm logic này giúp bạn so sánh hai giá trị hoặc câu lệnh trong excel. Nó sẽ trả về TRUE, nếu ít nhất bất kỳ một trong các đối số hoặc điều kiện nào đánh giá là TRUE. Tương tự, nó cũng sẽ trả về FASLE, nếu tất cả các đối số hoặc điều kiện là FAL