Sách Karl Marx | Danh sách 10 cuốn sách hay nhất của Karl Marx Books

Danh sách 10 cuốn sách hay nhất của Karl Marx

Karl Marx, nhà triết học, nhà kinh tế và nhà văn người Đức là người ủng hộ lớn nhất chủ nghĩa cộng sản và do đó được gọi là Cha đẻ của chủ nghĩa cộng sản. Tìm hiểu về các lý thuyết của Marx về chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa duy vật lịch sử, người làm công ăn lương, sự tha hóa, và nhiều hơn nữa từ danh sách 10 cuốn sách hàng đầu sau đây.

 1. Tuyên ngôn Cộng sản (Lấy cuốn sách này)
 2. Capital (tiếng Đức: Das Kapital)  (Nhận cuốn sách này)
 3. Bản thảo Kinh tế & Triết học năm 1844 (Lấy cuốn sách này)
 4. Grundrisse  (Nhận cuốn sách này)
 5. Các bài viết được chọn lọc  (Nhận cuốn sách này)
 6. Hệ tư tưởng Đức  (Lấy cuốn sách này)>
 7. Lao động tiền lương và vốn  (Lấy cuốn sách này)
 8. Đóng góp vào Phê bình Kinh tế Chính trị  (Lấy cuốn sách này)
 9. Brumaire thứ mười tám của Louis Bonaparte  (Lấy cuốn sách này)
 10. Sự nghèo nàn của triết học  (Nhận cuốn sách này)

Hãy để chúng tôi thảo luận chi tiết về từng cuốn sách này cùng với những điểm rút ra và đánh giá chính của nó.

# 1 - Tuyên ngôn Cộng sản

Đánh giá sách:

Cuốn sách như tiêu đề gợi ý là bản tuyên ngôn của đảng cộng sản do Karl Marx và Friedrich Engels biên soạn. Marx chỉ trích chủ nghĩa cộng sản và thách thức đảng cộng sản thể hiện ý thức hệ của họ, ông nói: “Đã đến lúc những người cộng sản nên công khai, đối mặt với toàn thế giới, công bố quan điểm, mục tiêu, khuynh hướng của họ và đáp ứng câu chuyện ươm mầm này Bóng ma của Chủ nghĩa Cộng sản với Tuyên ngôn của chính đảng. "

Bài học rút ra chính

 1. Khi mối quan hệ giữa chính phủ và công dân không còn phù hợp, một cuộc cách mạng sẽ xảy ra và một giai cấp thống trị mới lên nắm quyền.
 2. Những người hưởng lợi chính của sự di chuyển từ chế độ phong kiến ​​sang chế độ tư bản là tầng lớp trung lưu thành thị và nông dân giàu có.
 3. Những người lao động là những người phải chịu đựng nhiều nhất
 4. Tìm hiểu về sự tiến bộ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội và từ chủ nghĩa xã hội lên chủ nghĩa cộng sản.
<>

# 2 - Thủ đô (tiếng Đức: Das Kapital)

Đánh giá sách:

Cuốn sách là một tác phẩm được hoan nghênh của Marx, trong đó ông phân tích chặt chẽ phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa ở Anh. Nước Anh là xã hội công nghiệp tiên tiến nhất trong thời đại của ông và những lần này ông đều chỉ trích mạnh mẽ các phương pháp tư bản chủ nghĩa.

Bài học rút ra chính

 1. Marx nói rõ hơn về mối quan hệ giữa giá trị hàng hóa và khía cạnh xã hội của nó.
 2. Marx tiết lộ các mô hình kinh tế làm nền tảng cho mô hình sản xuất tư bản.
 3. Hệ thống lao động tiền lương trong mô hình tư bản chủ nghĩa
<>

# 3 - Bản thảo Kinh tế & Triết học năm 1844

Đánh giá sách:

Cuốn sách là một loạt các ghi chú và tiểu luận được viết bởi Karl Marx trong khoảng thời gian năm 1844. Những ghi chép này về cơ bản là sự thể hiện phân tích của Marx về kinh tế học. Cuốn sách bao gồm một loạt các chủ đề như chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa tư bản, sở hữu tư nhân, sự tha hóa và nhiều chủ đề khác như Marx thấy nhưng nó không thể được xuất bản trong suốt cuộc đời của ông.

Bài học rút ra chính

 1. Marx cho rằng các xã hội công nghiệp hiện đại đã cô lập những người làm công ăn lương.
 2. Quan sát phân tích của Marx về kinh tế học.
 3. Marx nói rằng công nhân dựa vào công việc lao động để kiếm tiền để có thể sống, nhưng thực ra, họ không sống mà chỉ để tồn tại.
<>

# 4 - Grundrisse

Cơ sở của Phê bình Kinh tế Chính trị

Đánh giá sách:

Cuốn sách là một bản thảo chủ quan có phạm vi rộng bao gồm tất cả sáu phần kinh tế học của Marx. Đó là một bộ sưu tập tài liệu dài và chưa hoàn thành, cũng được mô tả như một bản thảo thô của Das Kapital (tiếng Anh: Capital)

Bài học rút ra chính

 1. Chủ đề của cuốn sách bao gồm các khái niệm như sản xuất, phân phối, v.v.
 2. Hãy quan sát những phương pháp luận này theo quan điểm của Marx.
 3. Tìm hiểu lý do đằng sau những lời chỉ trích của anh ấy đối với mô hình tư bản.
<>

# 5 - Các bài viết được chọn

Đánh giá sách:

Cuốn sách là sự phản ánh cuộc đời của Marx theo trình tự thời gian. Nó gần như bao gồm tất cả các tác phẩm của Marx và chứa đựng các trích đoạn được tập hợp một cách chiến lược từ một loạt các tư tưởng chính trị, triết học và kinh tế của Marx. Tuy nhiên, cuốn sách không phải do chính Marx viết mà Giáo sư David McClellan đã tập hợp những tác phẩm vĩ đại nhất của Marx thành một cuốn sách duy nhất.

Bài học rút ra chính

 1. Trích một số tác phẩm nổi tiếng của Marx.
 2. Người đọc có được cảm giác về một cái nhìn tổng thể vô song về tư tưởng của Marx.
 3. Bao gồm các tác phẩm được chọn từ 'Tuyên ngôn Cộng sản' và 'Tư bản'.
<>

# 6- Hệ tư tưởng Đức

Đánh giá sách:

Cuốn sách là một tập hợp các bản thảo được viết bởi Karl Marx và Freindrich Engels. Tuy nhiên, tác phẩm của họ thuộc về thời kỳ năm 1846 nhưng vì họ không tìm được nhà xuất bản nào nên tác phẩm này của họ được xuất bản lần đầu tiên vào năm 1932.

Bài học rút ra chính

 1. Marx và Engels rõ ràng lập trường của họ về chủ nghĩa duy vật, lao động, sản xuất, tha hóa, v.v.
 2. Họ hình dung quá trình của chủ nghĩa xã hội thực sự dựa trên phương ngữ của Hangel.
 3. Marx chỉ trích quan điểm của nhiều nhà tư tưởng kinh tế khác nhau trong thời kỳ của ông như Bruno Bauer, Max Stirner.
<>

# 7 - Lao động tiền lương và vốn

Đánh giá sách:

 Cuốn sách là một tiểu luận xuất sắc dựa trên những khái niệm kinh tế cơ bản nhưng mang tư tưởng sâu sắc của Marx. Cuốn sách được coi là tiền thân cho kiệt tác mang tên Das Kapital (tiếng Anh: Tư bản) của ông.

Bài học rút ra chính

 1. Marx gạt những quan niệm duy vật về lịch sử sang một bên và bắt đầu chỉ ra cơ sở lý luận khoa học về những ý tưởng của ông về lao động bị xa lánh.
 2. Chủ nghĩa tư bản cuối cùng sẽ dẫn đến cuộc cách mạng vô sản.
 3. Người vô sản là thành viên của giai cấp làm công ăn lương trong xã hội tư bản. Sở hữu vật chất duy nhất của họ chỉ là sức lao động của họ
<>

# 8 - Đóng góp vào Phê bình Kinh tế Chính trị

Đánh giá sách:

Cuốn sách phân tích mô hình kinh tế của chủ nghĩa tư bản và lý thuyết lượng tiền. Thông qua cuốn sách này, Marx phê phán các bài viết của những người khai sinh lý thuyết hàng đầu về chủ nghĩa tư bản.

Bài học rút ra chính

 1. Marx đã vạch trần những mâu thuẫn cố hữu của chủ nghĩa tư bản.
 2. Anh ta cố gắng tấn công chủ nghĩa tư bản thị trường tự do.
 3. Marx đã không làm việc theo truyền thống của các nhà kinh tế học cổ điển vĩ đại.
<>

# 9 - Brumaire thứ mười tám của Louis Bonaparte

Đánh giá sách:

Cuốn sách là một tiểu luận thảo luận về cuộc đảo chính Pháp o f1851, trong đó Louis Napoléon Bonaparte nắm quyền độc tài. Cuốn sách cho thấy Marx là một nhà sử học xã hội và chính trị.

Bài học rút ra chính

 1. Marx đã xử lý các sự kiện lịch sử thực tế theo quan điểm duy vật của ông về lịch sử.
 2. Trải nghiệm chế độ độc tài của Napoléon.
 3. Cuộc đấu tranh của nhân dân Pháp trong các thời kỳ cách mạng.
<>

# 10 - Sự nghèo nàn về triết học

Đánh giá sách

Marx giải đáp các lập luận kinh tế và triết học của nhà vô chính phủ Pháp Pierre Joseph Proudhon đưa ra trong cuốn sách 'Hệ thống các mâu thuẫn kinh tế' và 'Triết lý về sự nghèo đói'.

Bài học rút ra chính

 1. Marx bác bỏ những ý tưởng của Proudhon về tiêu dùng, thuế má và từ chối các hành động đình công.
 2. Ông cũng chỉ trích những luận điểm triết học của Proudhon.
 3. Cuốn sách đề cập đến các khái niệm về Kinh tế học.
<>

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found