Giả định Kế toán (Định nghĩa) | Danh sách 6 giả định hàng đầu

Giả định Kế toán là gì?

Các giả định kế toán có thể được định nghĩa là một tập hợp các quy tắc đảm bảo hoạt động kinh doanh của một tổ chức được tiến hành một cách hiệu quả và theo các tiêu chuẩn được xác định bởi FASB (Hội đồng Chuẩn mực Kế toán Tài chính). thông tin và nó hoàn toàn dựa trên các nguyên tắc cơ bản như tích lũy, nhất quán, độ tin cậy và khách quan, giả định về đơn vị tiền tệ, giả định về thực thể kinh doanh, khoảng thời gian, hoạt động liên tục, chi phí lịch sử, tiết lộ đầy đủ và chủ nghĩa bảo thủ.

Nó xác định cơ chế báo cáo các giao dịch tài chính trong báo cáo tài chính. Đây là một bộ quy tắc bắt buộc các công ty phải tiến hành hoạt động kinh doanh và cơ chế báo cáo theo các tiêu chuẩn do FASB đưa ra. Mục đích của việc đưa ra các giả định kế toán là cung cấp cơ sở nhất quán mà người đọc báo cáo tài chính có thể sử dụng để đánh giá tính trung thực của các báo cáo tài chính của một công ty và xác nhận tình trạng tài chính của công ty được mô tả như vậy.

Danh sách các giả định kế toán

# 1 - Giả định về độ tin cậy

Giả định này khiến các công ty bắt buộc chỉ phải ghi lại các giao dịch kế toán có thể dễ dàng chứng minh được. Nói cách khác, các giao dịch tài chính có thể được xác minh thông qua hóa đơn, báo cáo thanh toán, biên lai và báo cáo ngân hàng chỉ phải được ghi lại trong báo cáo tài chính.

# 2 - Giả định về tính nhất quán

Giả định này làm cho các công ty phải sử dụng một phương pháp kế toán nhất quán cho tất cả các kỳ kế toán. Có một phương pháp kế toán nhất quán sẽ đảm bảo việc so sánh dễ dàng giữa các báo cáo tài chính của một công ty trong các kỳ tài chính khác nhau.

# 3 - Giả định về khoảng thời gian

Giả định này chỉ ra rằng các thông lệ và phương pháp kế toán được đơn vị sử dụng phải được báo cáo và duy trì trong một thời kỳ cụ thể. Các công ty phải đảm bảo rằng các kỳ này duy trì nhất quán cho từng năm để người đọc báo cáo tài chính dễ dàng so sánh giống nhau cho các kỳ khác nhau. Giả định này còn được gọi là giả định định kỳ hoặc theo kỳ kế toán.

# 4 - Giả định về Mối quan tâm sắp tới

Đi quan tâm cũng được gọi là một giả định về tính liên tục. Theo giả định này, một công ty sẽ tiếp tục thực hiện các hoạt động kinh doanh của mình và tiếp tục tồn tại trong một tương lai không thể đoán trước được. Giả định này dựa trên thực tế là một công ty sẽ không bao giờ phá sản và nó sẽ có thể thực hiện các hoạt động kinh doanh của mình trong một thời gian dài hơn.

# 5 - Giả định về pháp nhân kinh tế

Giả định này tách chủ sở hữu của công ty ra khỏi chính công ty. Có nghĩa là giả định pháp nhân kinh tế tách biệt hồ sơ tài chính của công ty với hồ sơ tài chính cá nhân của chủ sở hữu công ty. Trong tất cả các xác suất, các giao dịch kinh doanh thương mại không được xen lẫn với các giao dịch riêng lẻ của chủ sở hữu công ty. Giả định này còn được gọi là giả định về thực thể kinh doanh.

# 6 - Giả định đo lường tiền

Khái niệm Đo lường tiền nói rằng mọi giao dịch có giá trị ghi lại phải được ghi lại và thể hiện bằng tiền tệ. Giả định đo lường tiền nâng cao hiểu biết về tình trạng tài chính của các vấn đề mà một doanh nghiệp quan tâm.

Tầm quan trọng của các giả định kế toán

  • Những giả định này là rất lớn đối với không chỉ tổ chức và ban giám đốc mà còn đối với người đọc báo cáo tài chính. Nó giúp thiết lập một khuôn khổ vững chắc cho thông tin đáng tin cậy và nhất quán.
  • Nó nâng cao độ tin cậy, khả năng xác minh và tính khách quan của các báo cáo tài chính. Mục đích của các giả định như vậy là cho phép người sử dụng báo cáo tài chính đánh giá và xác nhận tính trung thực của các hồ sơ tài chính của một tổ chức và đánh giá tình hình kinh tế. Không nghi ngờ gì rằng những giả định này giúp tạo dựng uy tín.
  • Nó đưa ra một cấu trúc có hệ thống liên quan đến cách thức các giao dịch kế toán của một tổ chức trong một thời kỳ tài chính cụ thể phải được ghi lại và báo cáo trong báo cáo tài chính. Nhà phân tích và các nhà đầu tư tiềm năng và hiện tại có thể xác minh tính chính xác, độ tin cậy, tính xác thực và khả năng so sánh của các báo cáo tài chính cho các kỳ kế toán khác nhau với sự trợ giúp của các giả định kế toán.
  • Người sử dụng báo cáo tài chính thậm chí có thể đưa ra các quyết định quan trọng liên quan đến đầu tư dựa trên tính trung thực, độ tin cậy và kết quả tài chính được mô tả trong báo cáo tài chính của một công ty. Nó cho phép Ban Giám đốc đưa ra các quyết định cần thiết dựa trên kết quả của báo cáo tài chính và giúp giảm thiểu hoặc loại bỏ sự hiện diện của các sai sót và gian lận tiềm ẩn trong cùng một báo cáo tài chính.

Những lợi ích

Lợi ích của các giả định kế toán không chỉ do các công ty và ban giám đốc của họ mà còn cả các nhà đầu tư thu được. Những lợi ích này như sau:

  • Những điều này có lợi cho tất cả các loại nhà đầu tư bất kể thực tế là tiềm năng hay hiện có. Các nhà đầu tư có thể đánh giá tính trung thực của các báo cáo tài chính của công ty và từ đó xác định quan điểm trung thực và công bằng về tình hình tài chính của công ty. Nó cho phép các nhà đầu tư đưa ra các quyết định quan trọng liên quan đến đầu tư dựa trên lý luận của họ. Nó giúp họ không bị thao túng bởi việc trình bày sai lệch các giao dịch trong báo cáo tài chính của một công ty.
  • Những điều này cũng có lợi cho việc quản lý của một tổ chức. Ban quản lý của một tổ chức phải biết được tình trạng thực tế của tổ chức đó và dựa trên những kết quả này; cái trước có thể đưa ra quyết định phù hợp và đảm bảo cái sau làm tốt hơn trong lần tiếp theo.
  • Nó giúp các công ty đạt được các mục tiêu và mục tiêu kinh doanh dài hạn và ngắn hạn của họ.

Phần kết luận

  • Đây là những điều cơ bản cho sự an lành của một tổ chức. Những giả định này đặt cơ sở cho việc một giao dịch tài chính phải được báo cáo như thế nào trong báo cáo tài chính và khiến các công ty bắt buộc phải đảm bảo rằng việc tuân thủ hoàn toàn tất cả các yêu cầu luật định.
  • Nó làm nổi bật độ tin cậy, tính xác thực và độ tin cậy của các báo cáo tài chính của một tổ chức. Những điều này có lợi không chỉ cho công ty và ban giám đốc mà còn cho người đọc báo cáo tài chính.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found