Beta trong Tài chính (Định nghĩa, Công thức) | Hướng dẫn về Tài chính Beta

Beta trong Tài chính là gì?

Hệ số beta trong tài chính là một thước đo tài chính đo lường mức độ nhạy cảm của giá cổ phiếu đối với sự thay đổi của giá thị trường (chỉ số). Beta được sử dụng để đo lường rủi ro hệ thống liên quan đến khoản đầu tư cụ thể. Trong thống kê, beta là độ dốc của đường, được tính bằng cách hồi quy lợi nhuận của lợi tức cổ phiếu với lợi nhuận của thị trường.

Beta chủ yếu được sử dụng để tính toán CAPM (Mô hình Định giá Tài sản Vốn). Mô hình này tính toán lợi tức kỳ vọng trên một tài sản bằng cách sử dụng lợi nhuận thị trường kỳ vọng và beta. CAPM chủ yếu được sử dụng để tính giá vốn chủ sở hữu. Các thước đo này rất quan trọng trong phương pháp định giá của DCF.

Beta trong Công thức Tài chính

Công thức CAPM sử dụng Beta theo công thức dưới đây:

Chi phí vốn chủ sở hữu = Lãi suất phi rủi ro + Beta x Phần bù rủi ro

 • Lãi suất phi rủi ro thường là trái phiếu chính phủ. Ví dụ, ở Anh và Mỹ, trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm được sử dụng làm lãi suất phi rủi ro. Lợi tức này là lợi nhuận mà một nhà đầu tư mong đợi thu được bằng cách đầu tư vào một khoản đầu tư hoàn toàn không có rủi ro.
 • Beta là mức độ mà lợi nhuận vốn chủ sở hữu của công ty thay đổi so với thị trường tổng thể.
 • Phần bù rủi ro được trao cho nhà đầu tư vì đã chấp nhận rủi ro bổ sung bằng cách đầu tư vào cổ phiếu đó. Vì rủi ro từ việc đầu tư vào trái phiếu phi rủi ro thấp hơn nhiều so với cổ phiếu, các nhà đầu tư mong đợi lợi nhuận cao hơn để chấp nhận rủi ro cao hơn.

Phiên dịch tài chính phiên bản beta

 • Nếu Beta = 1: Nếu Beta của cổ phiếu bằng một, điều này có nghĩa là cổ phiếu có cùng mức độ rủi ro với thị trường chứng khoán. Nếu thị trường tăng 1%, cổ phiếu cũng sẽ tăng 1%, và nếu thị trường giảm 1%, cổ phiếu cũng sẽ giảm 1%.
 • Nếu Beta> 1: Nếu Beta của cổ phiếu lớn hơn một, thì điều đó ngụ ý mức độ rủi ro và biến động cao hơn so với thị trường chứng khoán. Mặc dù hướng thay đổi của giá cổ phiếu sẽ giống nhau; tuy nhiên, biến động giá cổ phiếu sẽ khá cực đoan.
 • Nếu Beta> 0 và Beta <1: Nếu Beta của cổ phiếu nhỏ hơn một và lớn hơn 0, điều đó có nghĩa là giá cổ phiếu sẽ thay đổi theo thị trường tổng thể; tuy nhiên, giá cổ phiếu sẽ ít rủi ro và biến động hơn.

Tính toán Beta trong Tài chính

# 1-Phương sai-Phương sai

Beta của một chứng khoán được tính bằng hiệp phương sai giữa lợi nhuận của thị trường và lợi tức của chứng khoán chia cho phương sai của thị trường

Beta = Phương sai của Thị trường và An ninh / Phương sai của Bảo mật Hãy giả sử một người quản lý danh mục đầu tư muốn tính toán bản beta cho việc thành lập Apple và muốn đưa nó vào danh mục đầu tư của mình. Anh ấy quyết định tính toán nó với điểm chuẩn của nó, S&P 500. Dựa trên dữ liệu những năm qua, Apple và S&P có hiệp phương sai là 0,032 và phương sai của S&P là 0,015

Beta của Apple = 0,032 / 0,015 = 2,13

# 2-Phương pháp Tương quan và Độ lệch Chuẩn

Beta cũng có thể được tính bằng cách chia -

 • Độ lệch chuẩn của lợi nhuận của chứng khoán chia cho độ lệch chuẩn của lợi nhuận của điểm chuẩn.
 • Giá trị này sau đó được nhân với tương quan của thị trường và lợi nhuận của chứng khoán.

Một nhà đầu tư đang muốn đầu tư vào Amazon nhưng lo lắng về sự biến động của cổ phiếu. Do đó, ông quyết định tính Beta cho Amazon so với S&P 500. Dựa trên dữ liệu trước đây, ông phát hiện ra rằng mối tương quan giữa S&P 500 và Amazon là 0,83. Amazon có độ lệch chuẩn của lợi nhuận là 23,42% trong khi S&P 500 có độ lệch chuẩn là 32,21%

Beta = 0,83 x (23,42% chia cho 32,21%) = 0,60

Phiên bản beta cho thị trường là 1, trong khi cho Amazon là 0,60. Nó chỉ ra rằng bản beta cho Amazon thấp hơn thị trường và điều đó có nghĩa là cổ phiếu đã trải qua ít biến động hơn 40% so với thị trường.

Làm thế nào để tính toán Beta trong Excel?

Dưới đây là các bước dùng để tính Beta trong excel. Nó có thể được tính toán dễ dàng bằng cách sử dụng hàm độ dốc excel -

Bước 1: Nhận giá hàng tuần / hàng tháng / hàng quý của cổ phiếu.

Bước 2: Lấy giá hàng tuần / hàng tháng / hàng quý của chỉ số.

Bước 3: Tính toán lợi nhuận hàng tuần / hàng tháng / hàng quý của cổ phiếu.

Bước 4: Tính toán lợi nhuận hàng tuần / hàng tháng / hàng quý của thị trường.

Bước 5: Sử dụng chức năng độ dốc và chọn lợi nhuận của thị trường và cổ phiếu

Bước 6: Đầu ra của độ dốc là Beta

Trong ví dụ trên, chúng tôi đã tính toán beta bằng cách sử dụng các bước trên. Lợi nhuận được tính bằng cách chia giá cũ và giá mới, trừ đi một và nhân với một trăm.

Sau đó, những lợi nhuận về giá này được sử dụng để tính toán hàm độ dốc. Phiên bản beta của cổ phiếu, so với thị trường, là 1.207. Nó có nghĩa là cổ phiếu có nhiều biến động hơn thị trường.

Ưu điểm của Beta trong Tài chính

 • Định giá: Việc sử dụng phổ biến nhất của beta là để tính toán chi phí vốn chủ sở hữu trong khi tiến hành định giá. CAPM sử dụng hệ số beta để tính toán rủi ro có hệ thống của thị trường. Nói chung, điều này có thể được sử dụng để định giá nhiều công ty với nhiều cấu trúc vốn khác nhau.
 • Biến động: Beta là một thước đo duy nhất giúp các nhà đầu tư hiểu được sự biến động của cổ phiếu so với thị trường. Nó giúp các nhà quản lý danh mục đầu tư đánh giá các quyết định liên quan đến việc bổ sung, xóa bỏ chứng khoán khỏi danh mục đầu tư của mình.
 • Rủi ro có hệ thống: Beta là một thước đo rủi ro có hệ thống. Hầu hết các danh mục đầu tư có rủi ro phi hệ thống bị loại khỏi danh mục đầu tư. Beta chỉ xem xét rủi ro hệ thống và từ đó cung cấp bức tranh thực tế của danh mục đầu tư.

Nhược điểm của Beta trong Tài chính

 • Beta có thể giúp đánh giá rủi ro hệ thống. Tuy nhiên, nó không đảm bảo lợi nhuận trong tương lai. Beta có thể được tính toán ở nhiều tần số khác nhau, bao gồm hai tháng, sáu tháng, năm năm, v.v. Sử dụng dữ liệu trong quá khứ không thể đúng cho tương lai. Nó gây khó khăn cho người dùng để dự đoán các chuyển động trong tương lai của cổ phiếu.
 • Beta được tính toán dựa trên giá cổ phiếu so với giá thị trường. Vì vậy, đối với các công ty khởi nghiệp hoặc công ty tư nhân, rất khó để tính toán beta. Có những phương pháp như beta không có đòn bẩy và betas có đòn bẩy, nhưng điều đó cũng đòi hỏi nhiều giả định được đưa ra.
 • Một nhược điểm khác là phiên bản beta không thể phân biệt được sự khác biệt giữa hoạt động tăng và giảm. Nó không cho chúng ta biết khi nào cổ phiếu biến động mạnh hơn.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found