Tỷ lệ Dòng tiền từ Hoạt động (Công thức, Ví dụ)

Tỷ lệ dòng tiền từ hoạt động kinh doanh là gì?

Tỷ lệ Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh là tỷ số giúp đo lường mức độ đầy đủ của tiền được tạo ra từ các hoạt động kinh doanh có thể trang trải các khoản nợ ngắn hạn của công ty và nó được tính bằng cách chia dòng tiền từ hoạt động của công ty với tổng nợ ngắn hạn. .

 # 1 - Nhiều Giám đốc tài chính Doanh nghiệp

Công thức EV đến CFO được biểu diễn như sau,

EV đến CFO = Giá trị doanh nghiệp / Dòng tiền từ hoạt động

Một công thức khác phổ biến và chính xác hơn:

EV / CFO = (Vốn hóa thị trường + Dư nợ - Tiền khả dụng với công ty) / Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh
 • Giá trị doanh nghiệp, nói một cách dễ hiểu, là giá trị thị trường hiện tại của công ty. Nó xác định chi phí cơ hội của doanh nghiệp tại thời điểm hiện tại. Nó là tổng của tất cả các tài sản và nợ phải trả mà công ty được hưởng. Đó là một giá trị rất năng động và có thể thay đổi rất nhiều theo thời gian.
 • Nó thường bị nhầm lẫn với giá trị vốn hóa thị trường của các công ty niêm yết, vốn chỉ phản ánh giá trị của vốn cổ phần phổ thông. Do giá trị toàn diện mà nó mang lại, giá trị doanh nghiệp thường là giá trị thay thế cho tổng giá trị doanh nghiệp.
 • Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh bao gồm tiền từ hoạt động kinh doanh chính của công ty.

Diễn dịch

 1. Bội số CFO doanh nghiệp giúp tính toán số năm mà công ty sẽ mất để mua toàn bộ hoạt động kinh doanh của mình bằng cách sử dụng dòng tiền tạo ra từ các hoạt động kinh doanh cốt lõi của công ty. Nói một cách dễ hiểu, công ty sẽ mất bao nhiêu thời gian để trả tất cả các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác bằng cách sử dụng dòng tiền hoạt động mà không có bất kỳ hạn chế nào đối với tài sản của công ty. Phân tích này rất hữu ích trong việc mua bán và sáp nhập.
 2. Số liệu này rất hữu ích cho các nhà đầu tư so sánh các công ty hoạt động trong một lĩnh vực kinh doanh tương tự. Tỷ lệ này càng thấp, công ty càng hấp dẫn để đầu tư.

Ví dụ về Công thức Ev to CFO

Hãy xem xét một công ty với các tài chính sau đây.

Sử dụng các số trên, hãy tính bội số của CFO doanh nghiệp bằng cách sử dụng các phương trình trên

((10.000.000 * 50) + 500.000 - 300.000) / 50.000.000

EV / CFO = 10.004

 # 2 - Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản bằng tiền mặt

Lợi nhuận tiền mặt trên công thức tài sản được trình bày như sau,

Lợi nhuận trên tài sản = Dòng tiền từ hoạt động / Tổng tài sản
 • Tổng tài sản bao gồm tất cả tài sản và không chỉ giới hạn ở tài sản cố định và có thể được tính toán trực tiếp từ bảng cân đối kế toán.

Diễn dịch

 • Tỷ suất lợi nhuận tiền mặt trên tài sản là một số liệu thiết yếu trong các công ty thâm dụng vốn. Nó giúp đánh giá tình trạng tài chính của công ty, trong đó các khoản đầu tư lớn vào tài sản như thiết lập nhà máy và xưởng sản xuất, mua nguyên vật liệu vì những khoản đầu tư lớn này, do giá trị lớn trên mỗi giao dịch, có thể làm thay đổi báo cáo tài chính ở mức độ lớn.
 • Đây là một thước đo quan trọng để xác định cơ hội đầu tư và so sánh các công ty hoạt động trong các lĩnh vực kinh doanh tương tự. Nhìn chung, tỷ lệ cao hơn sẽ tốt hơn khi phân tích các công ty thâm dụng vốn như nhà sản xuất ô tô hoặc công ty bất động sản.
 • Thuộc tính cuối cùng nhưng quan trọng nhất của chỉ số này là nó giúp xác định mức độ hiệu quả của công ty đang sử dụng tài sản của mình. Giá trị cao hơn có thể thuyết phục các nhà đầu tư rằng công ty có hiệu quả hoạt động tốt và có thể tiếp tục phát triển với tốc độ tốt, cuối cùng mang lại lợi nhuận tốt hơn cho các cổ đông của mình.

Ví dụ về tỷ suất lợi nhuận trên tài sản bằng tiền mặt

Hãy xem xét ví dụ về một nhà sản xuất ô tô với các khoản tài chính sau đây.

Lợi nhuận trên tài sản = dòng tiền từ hoạt động / Tổng tài sản

= 500.000 đô la / 100.000 đô la

Tỷ lệ thu nhập tiền mặt trên tài sản = 5

Điều này có nghĩa là nhà sản xuất ô tô tạo ra dòng tiền 5 đô la trên mỗi 1 đô la tài sản mà họ có. So sánh nó với các nhà sản xuất ô tô khác trong nền kinh tế, nhà đầu tư có thể xác định được triển vọng tăng trưởng của công ty như thế nào.

 # 3 - Tỷ lệ Dòng tiền trên Nợ

Công thức Hệ số Lưu chuyển Tiền mặt trên Nợ được trình bày như sau,

Tỷ lệ Dòng tiền trên Nợ = Dòng tiền từ Hoạt động / Tổng Dư nợ
 • Tổng nợ được tính từ bảng cân đối kế toán

Diễn dịch

 • Mặc dù khá viển vông và không thực tế đối với việc ban lãnh đạo một công ty sử dụng tất cả các dòng tiền hoạt động của mình để trả nợ chưa thanh toán, nhưng tỷ lệ dòng tiền trên nợ cung cấp một thước đo quan trọng trong việc phân tích tình trạng tài chính của công ty. Nó cung cấp một cái nhìn tổng thể về thời gian mà một công ty sẽ mất để trả tất cả các khoản nợ bằng cách sử dụng các hoạt động kinh doanh của mình - do đó cung cấp một công cụ quan trọng trong việc xác định lợi tức đầu tư cho cả cổ đông và các công ty khác muốn mua nó.
 • Ngoài việc xác định các cơ hội tăng trưởng, nó còn giúp các nhà đầu tư xác định xem công ty có sử dụng đòn bẩy tài chính cao hay không. Biện pháp này có thể hữu ích cho các nhà đầu tư không thích rủi ro trong việc đưa ra quyết định đầu tư.

Ví dụ về Hệ số lưu chuyển tiền mặt trên tỷ lệ nợ

Hãy tiếp tục với ví dụ trước của chúng tôi về nhà sản xuất ô tô với các khoản tài chính sau đây.

Sử dụng công thức trên, hệ số lưu chuyển tiền mặt trên nợ = 500.000 / 2.000.000

Hệ số lưu chuyển tiền mặt trên nợ = 0,25 hoặc 25%

 # 4 - Tỷ lệ chi tiêu vốn

Thường được gọi là tỷ lệ CF trên vốn đầu tư, tỷ lệ chi tiêu vốn đo lường khả năng của một công ty trong việc mua tài sản dài hạn của mình bằng cách sử dụng dòng tiền được tạo ra từ các hoạt động cốt lõi của doanh nghiệp.

Công thức Tỷ lệ Chi tiêu Vốn được trình bày như sau,

Tỷ lệ chi tiêu vốn = Dòng tiền từ Hoạt động / Chi tiêu vốn.
 • Vốn do ban quản lý chi để xây dựng tài sản dài hạn của công ty;

Diễn dịch

 • Tỷ lệ chi tiêu vốn là một số liệu cần thiết đối với các nhà phân tích cơ bản vì nó giúp tìm ra liệu công ty có bị định giá thấp hoặc định giá quá cao hay không. Thay vì được sử dụng như một tỷ lệ riêng lẻ, nó chủ yếu được sử dụng để so sánh các công ty tương tự trong một nền kinh tế.
 • Chỉ số này cũng rất quan trọng đối với ban giám đốc vì nó giúp họ xác định chính xác dòng tiền của công ty đang đi đến đâu. Biết được dữ liệu này, ban lãnh đạo có thể lập chiến lược cho tương lai và dành sự tập trung để đánh giá các dự án sử dụng nhiều vốn như thành lập văn phòng mới hoặc mở rộng cơ sở sản xuất, tung ra một bộ sản phẩm mới hoặc cơ cấu lại thiết lập hoạt động.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found