Công thức cổ tức (Ví dụ) | Làm thế nào để tính toán tỷ lệ cổ tức?

Công thức Cổ tức là gì?

Khi một tổ chức hoặc một công ty kiếm được lợi nhuận vào cuối năm kế toán, họ có thể đưa ra quyết định trong cuộc họp hội đồng quản trị hoặc thông qua sự chấp thuận của cổ đông trong một số trường hợp nhất định để chia sẻ một phần lợi nhuận kiếm được với các cổ đông của họ, được gọi là cổ tức. Bằng cách sử dụng công thức dưới đây, chúng ta có thể tìm ra tỷ lệ phần trăm cổ tức được trả cho các cổ đông trong tổng lợi nhuận ròng thu được trong năm kế toán đó.

Công thức Tỷ lệ Cổ tức = Tổng Cổ tức / Thu nhập ròng

Giải thích Công thức Cổ tức

Đối với một tổ chức hoặc công ty, việc chia sẻ lợi nhuận kiếm được là điều cần suy nghĩ sau. Đầu tiên, ban giám đốc sẽ quyết định số tiền họ có thể tái đầu tư vào công ty để hoạt động kinh doanh của công ty có thể phát triển vượt bậc và doanh nghiệp có thể nhân số tiền khó kiếm được của các cổ đông thay vì chỉ chia sẻ với họ. Đó là lý do tại sao cổ tức là rất quan trọng.

Hơn nữa, nó cho người ta biết về số tiền mà công ty hoặc tổ chức đang thưởng hay nói cách khác là trả cổ tức cho các cổ đông của họ. Và xa hơn nữa, số tiền mà công ty hoặc tổ chức đang tái đầu tư vào chính nó, có thể được gọi là lợi nhuận giữ lại.

Đôi khi, công ty hoặc tổ chức không muốn trả bất kỳ khoản nào cho người sở hữu cổ phần của họ vì ban lãnh đạo sẽ cảm thấy cần phải tái đầu tư lợi nhuận mà công ty kiếm được vì điều đó có thể giúp công ty phát triển lớn hơn và nhanh hơn.

Ví dụ tính toán

Hãy cùng xem một số ví dụ từ đơn giản đến nâng cao để hiểu rõ hơn.

Bạn có thể tải xuống Mẫu Excel Công thức Cổ tức này tại đây - Mẫu Excel Công thức Cổ tức

Ví dụ 1

Patel đã giới hạn khoản cổ tức được trả lần cuối là 150.000 khi nó tạo ra lợi nhuận ròng là 450.000. Năm nay, công ty cũng đang tìm cách chia cổ tức vì họ đã kinh doanh ngoạn mục và các cổ đông hài lòng về điều đó. Công ty đã quyết định tăng 2% cổ tức so với năm ngoái. Tính tỷ lệ chi trả cổ tức cho năm nay.

Giải pháp:

Chúng tôi được chia cổ tức và lợi nhuận ròng năm ngoái lần lượt là 150.000 và 450.000. Chúng ta có thể sử dụng công thức dưới đây để tính cổ tức và đưa ra mức chi trả cổ tức.

Do đó, việc tính toán Tỷ lệ chi trả cổ tức như sau,

Công thức cổ tức = Tổng cổ tức / Thu nhập ròng

= 150.000 / 450.000 * 100

Chi trả Cổ tức sẽ là -

  • Chi trả cổ tức = 33,33%

Bây giờ công ty đề xuất chia cổ tức thêm 2% so với năm ngoái, và do đó năm nay, cổ tức sẽ là 33,33% + 2,00%, tức là 35,33%.

Chi trả cổ tức hiện tại = 35,33%

Ví dụ số 2

Ông Lesnar là một nhà đầu tư giàu có và hiện đang cân nhắc đầu tư vào thị trường chứng khoán Ấn Độ. Tuy nhiên, ông có chút hoài nghi và muốn tránh rủi ro khi mới tham gia thị trường. Anh ấy đã nghe tên về BSE vì đó cũng là một sàn giao dịch được công nhận trên thị trường. Anh ta sẽ chỉ đầu tư nếu công ty có tỷ lệ chi trả cổ tức trên 30% trong hai năm qua. Anh ấy đã trích xuất báo cáo thu nhập của BSE Ltd. và sau đây là các chi tiết. Bạn cần phải xác định xem liệu ông Lesnar có đầu tư vào công ty này không?

Giải pháp:

Chúng tôi nhận được cổ tức và lợi nhuận ròng của hai năm vừa qua lần lượt là 150,64 triệu, 191,70 triệu và 220,57 triệu, 711,28 triệu.

Do đó, cách tính Tỷ lệ chi trả cổ tức cho năm 2017 sẽ như sau:

Tỷ lệ cổ tức 2017 = Tổng cổ tức / Thu nhập ròng

= 150,64 /220,57 x 100

Chi trả Cổ tức cho năm 2017 sẽ là - 

  • Tỷ lệ cổ tức năm 2017 = 68,30%

Do đó, cách tính Tỷ lệ cổ tức cho năm 2018 sẽ như sau:

Công thức cổ tức 2018 = Tổng cổ tức / Thu nhập ròng

= 191.70 / 711,28 x 100

Mức chi trả cổ tức cho năm 2018 sẽ là - 

  • Chi trả cổ tức 2018 = 26,95%

Do tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2018 thấp hơn 30% nên ông Lesnar có thể không lựa chọn đầu tư vào BSE Ltd.

Ví dụ # 3

Swastik Limited, một công ty nhỏ ở quận Valsad, tự đăng ký là công ty trách nhiệm hữu hạn tư nhân. Các giám đốc đang trong giai đoạn hoàn thiện báo cáo tài chính và muốn chia cổ tức là 353.000, nhưng họ không rõ họ được chia cổ tức là bao nhiêu phần trăm. Bạn được yêu cầu xác định tỷ lệ chi trả cổ tức dựa trên các trích dẫn dưới đây từ báo cáo tài chính.

 

Giải pháp

Trước tiên, chúng tôi cần xác định lợi nhuận ròng của công ty cho ngày báo cáo tháng 3 năm 2017.

Do đó, cách tính Chi trả cổ tức cho năm 2017 sẽ như sau:

Chi trả cổ tức năm 2017 = Tổng cổ tức / Thu nhập ròng

= 353.000 / 460.000 x 100

Tỷ lệ chi trả cổ tức cho năm 2017 sẽ là - 

Chi trả cổ tức năm 2017 = 76,74%

Máy tính cổ tức

Bạn có thể sử dụng máy tính này

Tổng cổ tức
Thu nhập ròng
Tỷ lệ chi trả cổ tức
 

Tỷ lệ chi trả cổ tức =
Tổng cổ tức
=
Thu nhập ròng
0
= 0
0

Mức độ liên quan và sử dụng

Hiểu được phép toán giữa chi trả cổ tức và lợi nhuận giữ lại sẽ giúp nhà đầu tư hoặc cổ đông hiểu được mục tiêu ngắn hạn cũng như dài hạn và mục tiêu của công ty hoặc của công ty. Cổ tức này cũng có thể được sử dụng để tìm ra tỷ lệ duy trì của công ty. Khi bạn trừ tỷ lệ chi trả cổ tức cho 1, bạn sẽ nhận được tỷ lệ giữ lại, mô tả mức độ tự tin của công ty đối với tương lai của mình và số tiền họ muốn đầu tư.

Loại tỷ lệ này chủ yếu được sử dụng bởi các nhà phân tích chứng khoán, các nhà đầu tư để xác định niềm tin của công ty. Ngoài ra còn có các tỷ lệ cổ tức khác nên được xem xét ở mức độ hợp nhất và không đánh giá trên một tỷ lệ duy nhất như cổ tức trên mỗi cổ phiếu, tỷ suất cổ tức, v.v.