Khấu hao và khấu hao | Top 7 điểm khác biệt tốt nhất (đồ họa thông tin)

Sự khác biệt giữa khấu hao và khấu hao

Khấu hao là sự giảm giá trị của tài sản cố định do hao mòn bình thường, do sử dụng bình thường hoặc do thay đổi công nghệ, v.v. và được áp dụng đối với tài sản hữu hình, trong khi khấu hao là quá trình mà nguyên giá của các tài sản vô hình khác nhau. của công ty, v.v. được tiêu tốn trong một khoảng thời gian cụ thể và do đó chỉ áp dụng cho các tài sản vô hình của công ty.

Tài sản là xương sống của bất kỳ doanh nghiệp nào. Không một doanh nghiệp nào có thể hoạt động mà không sở hữu một tài sản vì tài sản đó tạo ra lợi nhuận kinh tế và doanh thu cho doanh nghiệp trong suốt thời gian tồn tại của tài sản đó. Nhưng mỗi tài sản đi kèm với cuộc sống. Nó phải được khấu hao hoặc phân bổ trên sổ sách kế toán để ghi nhận giá trị thực của tài sản. Các công ty sử dụng các phương pháp như khấu hao hoặc khấu hao để khấu hao tài sản trong suốt thời gian sử dụng hữu ích của nó.

Khấu hao là chi phí của một tài sản cố định và hữu hình. Tài sản là những tài sản vật chất bị giảm giá trị hàng năm do hao mòn. Số tiền này được tính vào báo cáo thu nhập.

Mặt khác, khấu hao cũng là chi phí của tài sản trong suốt thời gian sử dụng hữu ích của nó. Tuy nhiên, khấu hao áp dụng cho các tài sản vô hình trong suốt thời gian sử dụng của tài sản đó. Khoản tiền này cũng được tính vào báo cáo thu nhập của công ty.

Đồ họa thông tin về khấu hao so với khấu hao

Hãy xem sự khác biệt hàng đầu giữa khấu hao và khấu hao.

Sự khác biệt chính

  • Sự khác biệt quan trọng là tài sản chịu chi phí khấu hao là tài sản hữu hình và tài sản được sử dụng để khấu hao là tài sản vô hình
  • Trong khấu hao thường không có giá trị tận dụng trong khi khấu hao có giá trị tận dụng trong hầu hết các trường hợp
  • Có nhiều phương pháp khác nhau được doanh nghiệp sử dụng để tính khấu hao, tuy nhiên, có một phương pháp duy nhất thường được các công ty sử dụng
  • Mục tiêu của khấu hao là để tính theo nguyên giá của tài sản trong suốt thời gian sử dụng hữu ích của tài sản, mặt khác, mục tiêu của khấu hao là để vốn hóa nguyên giá của tài sản trong suốt thời gian sử dụng hữu ích của tài sản.
  • Điểm giống nhau duy nhất trong khấu hao so với khấu hao là cả hai đều là chi phí không dùng tiền mặt

Bảng so sánh khấu hao so với khấu hao

Khấu hao Khấu hao
Một kỹ thuật để tính giá trị giảm của tài sản hữu hình được gọi là khấu hao. Một kỹ thuật để đo lường giá trị giảm của tài sản vô hình được gọi là khấu hao.
Phân bổ theo nguyên tắc chi phí Viết hoa nguyên tắc chi phí
Các phương pháp khấu hao khác nhau là đường thẳng, số dư giảm dần, Niên kim, Tổng năm, v.v. Các phương pháp khác nhau để tính khấu hao là Đường thẳng, Số dư giảm dần, Hàng năm, Số dư tăng dần, Dấu đầu dòng, v.v.
Áp dụng cho tài sản hữu hình Áp dụng cho tài sản vô hình
Chuẩn mực kế toán chính về khấu hao là AS-6. Chuẩn mực kế toán quản lý về khấu hao là AS-26

Ví dụ về tài sản khấu hao là

• Cây

• Máy móc

• Đất

• Xe cộ

• Nội thất văn phòng

Ví dụ về tài sản khấu hao là

• Bằng sáng chế

• Nhãn hiệu

• Thỏa thuận nhượng quyền

• Chi phí phát hành trái phiếu để huy động vốn

• Chi phí tổ chức

• Thiện chí

Chi phí khấu hao được thể hiện trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Chi phí khấu hao cũng được thể hiện trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.
Mặt hàng không dùng tiền mặt Mặt hàng không dùng tiền mặt

Phương pháp khấu hao & khấu hao

# 1 - Khấu hao

  1. Phương pháp đường thẳng - Theo phương pháp này, cùng một khoản chi phí khấu hao được tính vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong suốt thời gian sử dụng hữu ích của tài sản. Theo phương pháp này, lợi nhuận qua các năm sẽ như nhau nếu xét từ góc độ khấu hao
  2. Phương pháp Số dư Giảm dần - Theo phương pháp khấu hao này, số tiền khấu hao được tính trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh được tính vào số dư cuối kỳ của năm trước đó của tài sản. Tức là Giá trị tài sản - khấu hao của năm trước = Số dư cuối kỳ. Theo phương pháp khấu hao này, lợi nhuận trong năm sẽ thấp hơn trong những năm đầu và nhiều hơn vào những năm sau khi được xem xét theo giá trị khấu hao
  3. Phương pháp số dư giảm dần (DDB) - Đây là phương pháp khấu hao nhanh nhất, tính chi phí gấp đôi giá trị sổ sách của tài sản mỗi năm so với khấu hao theo đường thẳng. Công thức cho phương pháp này là 2 * phần trăm khấu hao theo đường thẳng * Giá trị sổ sách đầu kỳ

# 2 - Khấu hao

  1. Bullet- Theo phương pháp phân bổ này, số tiền khấu hao vô hình được tính vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của công ty cùng một lúc. Phương pháp này ghi nhận tất cả chi phí cùng một lúc mà các công ty thường không áp dụng phương pháp này vì nó ảnh hưởng lớn đến số lượng lợi nhuận và EBIT trong năm đó
  2. Balloon Payments - Theo phương pháp này, số tiền được khấu trừ vào đầu quá trình sẽ ít hơn và cuối kỳ chi phí đáng kể được tính vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Trong hầu hết các trường hợp, các phương pháp khấu hao được sử dụng cũng được sử dụng để phân bổ trừ khi đó là khấu hao các khoản cho vay và ứng trước. Trong trường hợp đó, các phương pháp phân bổ khấu hao các khoản vay trên được sử dụng.

Lời kết

Cả hai quy trình đều là chi phí không dùng tiền mặt nhưng cần được tạo ra giống như một khoản dự phòng vì tài sản có tuổi thọ đặc biệt và cần được thay thế kịp thời nếu doanh nghiệp không muốn mất năng suất lao động.

Đó là lý do tại sao việc sử dụng hai khái niệm kế toán này là rất quan trọng và tối quan trọng. Hai thuật ngữ này thường giống hệt nhau và thường được sử dụng thay thế cho nhau, nhưng cả hai đều chịu sự điều chỉnh của các chuẩn mực kế toán khác nhau.

Một doanh nghiệp nên nhận ra tầm quan trọng của hai khái niệm kế toán này và nên dành bao nhiêu tiền để mua một tài sản trong tương lai. Ngoài ra, tài sản của doanh nghiệp phải luôn được kiểm tra mức độ suy giảm ít nhất hàng năm, điều này giúp doanh nghiệp biết được giá trị thị trường thực của tài sản. Sự suy giảm tài sản cũng giúp doanh nghiệp dự báo nhu cầu tiền mặt và vào năm nào, dòng tiền có thể xảy ra sẽ xảy ra.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found