Hạn chế của phân tích tỷ lệ | 10 giới hạn tỷ lệ tài chính hàng đầu

10 hạn chế hàng đầu của phân tích tỷ lệ

Phân tích tỷ số có những hạn chế nhất định vì nó chỉ xem xét khía cạnh định lượng và hoàn toàn bỏ qua khía cạnh định tính, nó không xem xét nguyên nhân biến động của các khoản do đó kết quả có thể không phù hợp và nó chỉ thể hiện sự so sánh hoặc xu hướng, hành động. sau đó phải được ban giám đốc thực hiện trên cơ sở phân tích các tỷ lệ.

Phân tích tỷ lệ là một trong những công cụ được sử dụng phổ biến nhất để phân tích Báo cáo tài chính và nó giúp mô tả nhanh các thông số tài chính quan trọng nhất của doanh nghiệp. Tuy nhiên, mặc dù là một kỹ thuật phổ biến và hữu ích để giải thích Báo cáo tài chính, nhưng Phân tích tỷ lệ vẫn có những hạn chế riêng.

Dưới đây là 10 hạn chế hàng đầu của phân tích tỷ lệ

# 1 - Không xem xét quy mô của Doanh nghiệp

 • Phân tích tỷ lệ chuyển hướng sự chú ý của người dùng dự định khỏi các số liệu và báo cáo tài chính của doanh nghiệp vì chúng không xem xét đến quy mô của doanh nghiệp cũng như khả năng thương lượng kết quả và tính kinh tế theo quy mô mà một doanh nghiệp lớn được hưởng so với một doanh nghiệp nhỏ . Nó không tính đến các yếu tố có ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty.

# 2 - Không tính đến Trách nhiệm pháp lý

 • Một hạn chế khác của Phân tích tỷ lệ là nó không tính đến bất kỳ khoản nợ tiềm tàng nào. Trách nhiệm pháp lý tiềm ẩn là trách nhiệm pháp lý phụ thuộc vào một số yếu tố bên ngoài có thể xảy ra hoặc không thể xảy ra, chẳng hạn như các vấn đề về kiện tụng, v.v.
 • Những sự kiện như vậy, nếu dẫn đến kết quả bất lợi cho công việc kinh doanh, sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tài chính của công ty, nhưng Phân tích tỷ lệ không tính đến điều này, mặc dù Nợ phải trả dự phòng có thể có tác động trọng yếu đến Tình hình tài chính của công ty.

# 3 - Không kết hợp các Chính sách Kế toán Thống nhất

 • Phân tích tỷ lệ không kết hợp tác động của các chính sách Kế toán được doanh nghiệp áp dụng trong việc ghi nhận Thu nhập và Chi phí, và do đó, kết quả so sánh giữa các công ty dựa trên Phân tích tỷ lệ sẽ bị sai lệch và không thể hiện sự so sánh thực sự giữa các công ty.
 • Ví dụ: các Công ty báo cáo khấu hao dựa trên Phương pháp Đường thẳng sẽ báo cáo Lợi nhuận ròng khác nhau và các Công ty báo cáo khấu hao dựa trên Phương pháp Số dư Giảm dần sẽ báo cáo Lợi nhuận ròng khác. Tương tự, các Công ty tiếp xúc với biến động tiền tệ sẽ bị tác động khác nhau, nhưng Phân tích tỷ lệ sẽ không thể nắm bắt được điều tương tự trong Báo cáo tài chính.

# 4 - Dễ bị Kế toán Sáng tạo

 • Các Chính sách Kế toán được các công ty áp dụng có ảnh hưởng trọng yếu đến Phân tích Tỷ số. Các báo cáo tài chính có thể bị bóp méo bởi các công ty sử dụng Kế toán Sáng tạo. Một công ty có thể chọn Thu nhập đặc biệt (Thu nhập không định kỳ) như một phần của Doanh thu của mình và có thể phân loại Chi tiêu kinh doanh thành Chi tiêu không định kỳ, điều này có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến Báo cáo tài chính và Kết quả phân tích tỷ lệ. Bằng cách lựa chọn các chính sách kế toán như vậy, các doanh nghiệp cố tình lạm dụng tính chủ quan vốn có trong Kế toán, có xu hướng làm sai lệch các số liệu theo hướng mà Ban Giám đốc đã lựa chọn.
 • Phân tích tỷ lệ trở nên không thể so sánh được nếu có sự thay đổi đáng kể trong các thủ tục và chính sách kế toán được doanh nghiệp áp dụng. Ví dụ: một công ty chuyển từ phương pháp Định giá hàng tồn kho LIFO sang phương pháp Định giá hàng tồn kho FIFO sẽ quan sát thấy sự thay đổi đáng kể về tỷ suất sinh lời và khả năng thanh toán trong thời kỳ lạm phát và ngược lại, điều này sẽ làm cho việc phân tích xu hướng trở nên vô ích.

# 5 - Không thể sử dụng để so sánh các ngành khác nhau

 • Một hạn chế khác là nó không được chuẩn hóa cho tất cả các ngành. Việc kinh doanh khác nhau hoạt động trong các ngành khác nhau rất khó để giải thích dựa trên Phân tích tỷ lệ tiêu chuẩn. Ví dụ, các công ty hoạt động trong lĩnh vực Bất động sản sẽ có Tỷ suất sinh lời trên vốn sử dụng lao động (ROCE) rất thấp do tài sản do các công ty đó nắm giữ được cập nhật thường xuyên, dẫn đến tăng lượng vốn sử dụng; tuy nhiên, có một số ngành nhất định mà tài sản không bắt buộc phải đánh giá lại với tần suất như vậy nên rất khó so sánh dựa trên Phân tích tỷ lệ.
 • Các tiêu chuẩn Phân tích Tỷ lệ không giống nhau giữa các Ngành, và rất khó để so sánh các công ty chỉ dựa trên Tỷ lệ Tài chính Chuẩn của họ. Ví dụ: một công ty trong ngành kinh doanh Thương mại có thể có Tỷ lệ hiện tại là 3: 1 có thể xuất sắc so với một công ty trong lĩnh vực Bất động sản có Tỷ lệ hiện tại có thể là 1: 1 vì tỷ lệ Phân tích không xem xét cụ thể động lực của doanh nghiệp và Ngành mà các công ty có liên quan.

# 6 - Chỉ dựa trên Lịch sử

 • Một hạn chế khác là nó dựa trên các số liệu lịch sử được báo cáo bởi doanh nghiệp và như vậy, dự đoán rằng lịch sử sẽ lặp lại chính nó, có thể có hoặc không. Ngoài ra, những số liệu như vậy không phù hợp khi một doanh nghiệp đã thay đổi mô hình kinh doanh hoặc hoàn toàn chuyển sang một ngành kinh doanh khác.

# 7 - Không xem xét tác động của Lạm phát

 • Phân tích Tỷ lệ không kết hợp tác động của Tăng giá, tức là, Lạm phát. Nếu doanh số tăng hoàn toàn là do Lạm phát; Doanh thu của doanh nghiệp có vẻ sẽ tăng so với năm trước trong khi trên thực tế, Doanh thu sẽ không đổi theo giá thực tế.

# 8 - Không xem xét tác động của các điều kiện thị trường

 • Phân tích tỷ lệ không kết hợp tác động của các điều kiện thị trường đến hiệu quả kinh doanh. Ví dụ, sự gia tăng Khoản phải thu Dư nợ của Công ty trong một chu kỳ bùng nổ kinh tế khi doanh thu tăng sẽ bị coi là xấu so với thời kỳ suy thoái.

# 9 - Thất bại trong việc nắm bắt tác động của Tính thời vụ

 • Một hạn chế khác là không nắm bắt được tính thời vụ. Nhiều doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi các yếu tố Thời vụ, và Phân tích Tỷ lệ không phân tích được các yếu tố giống nhau, dẫn đến việc giải thích sai kết quả của Phân tích Tỷ lệ như vậy.
 • Ví dụ, một công ty hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh hàng may mặc từ Len sẽ quan sát thấy mức hàng tồn kho đột ngột trước Mùa Đông vì việc sản xuất lớn được thực hiện trước để đáp ứng nguồn cung hàng may mặc Len vào mùa cao điểm. Nếu so sánh với các tháng khác, mức Khoảng không quảng cáo như vậy sẽ cho thấy mức độ tăng đột biến khó có thể xảy ra nếu các yếu tố mùa vụ không được xem xét, mà Phân tích tỷ lệ không tự thực hiện được.

# 10 - Xem xét vị trí của doanh nghiệp vào một ngày cụ thể

 • Phân tích tỷ lệ sử dụng các giá trị của Bảng cân đối kế toán, là vị trí của doanh nghiệp vào một ngày cụ thể và hầu hết các giá trị được thể hiện trên Báo cáo nguyên giá và thu nhập, cho biết kết quả hoạt động trong cả năm theo giá hiện tại.
 • Việc phân tích các tỷ lệ như vậy có thể tạo ra nhiều sự chênh lệch giữa những người dùng dự định.

Phần kết luận

Phân tích Tỷ lệ dựa trên Báo cáo tài chính do công ty lập, và họ chỉ xem xét khía cạnh định lượng của doanh nghiệp và hoàn toàn bỏ qua các yếu tố định tính của doanh nghiệp cũng quan trọng như nhau. Hơn nữa, chất lượng của Báo cáo tài chính xác định tính chính xác của Phân tích tỷ lệ và nếu báo cáo tài chính bị doanh nghiệp thao túng hoặc trình bày để thể hiện vị thế tốt hơn thực tế (còn được gọi là 'Thay đổi tỷ lệ'), thì bất kỳ tỷ lệ nào được tính trên Tài chính Kinh doanh như vậy cũng sẽ dẫn đến một phân tích không chính xác về doanh nghiệp.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found