FRM vs PRM | 9 Điểm Khác Biệt Cơ Bản Giúp Bạn Chọn Đúng Nghề Nghiệp!

Sự khác biệt giữa FRM và PRM

FRM là viết tắt của Financial Risk Manager và nó có thể được theo đuổi bởi những cá nhân sẵn sàng làm quản lý rủi ro tài chính trong tương lai trong khi PRM là viết tắt của Professional Risk Managers và nó có thể được theo đuổi bởi những sinh viên muốn trở thành nhà quản lý rủi ro chuyên nghiệp trong tương lai.

Các chuyên gia được Chứng nhận FRM có thể phù hợp nhất với Tư vấn rủi ro tài chính, Giám đốc đánh giá rủi ro, Chuyên gia phân tích quản lý rủi ro, Trưởng bộ phận ngân quỹ, trong khi các chuyên gia được Chứng nhận PRM phù hợp nhất với Chuyên gia phân tích dự đoán, Giám đốc rủi ro, Giám đốc rủi ro đầu tư và Nhà phân tích rủi ro cao cấp

Bất kỳ tổ chức nào cũng phải ghi nhớ yếu tố rủi ro ở mọi bước và áp dụng phương pháp tiếp cận có phương pháp để quản lý rủi ro đó một cách hiệu quả. Điều này không chỉ giúp một tổ chức tồn tại mà còn đóng một vai trò quan trọng trong việc đạt được sự tăng trưởng bền vững trong một môi trường kinh doanh thay đổi liên tục. Đây là một trong những lý do tại sao quản lý rủi ro vẫn là một lĩnh vực được các tổ chức quan tâm nhiều khi họ ngày càng muốn thuê các chuyên gia có kiến ​​thức, kinh nghiệm và năng lực liên quan để quản lý các loại rủi ro khác nhau một cách hiệu quả. Khi chứng nhận quản lý rủi ro, có hai chứng chỉ quan trọng để xem xét FRM và PRM

Để có cái nhìn chi tiết về cả hai khóa học, chúng ta hãy xem xét các phần sau đây từng bước.

  Trình quản lý rủi ro tài chính (FRM) là gì?

  FRM được cung cấp bởi Hiệp hội các chuyên gia rủi ro toàn cầu (GARP) dành cho các chuyên gia quản lý rủi ro mong muốn có được kiến ​​thức chuyên môn về thực hành quản lý rủi ro trong lĩnh vực dịch vụ tài chính.

  Chứng chỉ này giúp có được kiến ​​thức chuyên sâu để thực hiện đánh giá các loại rủi ro tài chính dựa trên thị trường cũng như phi thị trường cùng với các thông lệ chung trong lĩnh vực quản lý rủi ro tài chính. Nó cung cấp một cái nhìn tổng quan về các thực hành quản lý rủi ro trong lĩnh vực dịch vụ tài chính và là một bằng chứng xác thực được công nhận trên toàn cầu.

  Trình quản lý rủi ro chuyên nghiệp (PRM) là gì?

  Hiệp hội Quốc tế của các Nhà quản lý Rủi ro Chuyên nghiệp (PRMIA) cung cấp chứng chỉ PRM, nhằm nâng cao khả năng đánh giá và giảm thiểu rủi ro của các chuyên gia. Đây là chứng chỉ được công nhận cao dành cho các chuyên gia quản lý rủi ro, được thiết kế để giúp các chuyên gia phát triển sự hiểu biết chi tiết về quản lý rủi ro tài chính.

  Chứng nhận này tập trung nhiều hơn vào việc nghiên cứu khía cạnh định lượng của mô hình rủi ro tài chính, đóng vai trò quan trọng trong phân tích tài chính dự báo, giúp hiểu biết về các khu vực rủi ro mới nổi và giúp thực hiện các biện pháp giảm thiểu phù hợp.

  Đồ họa thông tin FRM và PRM

  Vai trò của chuyên gia quản lý rủi ro

  Quản lý rủi ro về cơ bản liên quan đến việc xác định các yếu tố rủi ro có thể xảy ra và thực hiện các bước giảm thiểu phù hợp để tránh hoặc giảm thiểu rủi ro tín dụng, rủi ro tín dụng hoặc các hình thức hoặc rủi ro khác mà tổ chức có thể gặp phải. Không nghi ngờ gì nữa, các chuyên gia quản lý rủi ro cần được trang bị kiến ​​thức và kỹ năng cần thiết cho mục đích này và có một số chứng chỉ có thể giúp xác nhận kỹ năng quản lý rủi ro của họ và giúp họ bắt kịp những phát triển mới nhất trong lĩnh vực này.

  Hai trong số các chứng chỉ quản lý rủi ro chính thức là chứng chỉ Quản lý rủi ro tài chính (FRM) và Giám đốc rủi ro chuyên nghiệp (PRM). Cả hai chứng chỉ này đều được thiết kế để các chuyên gia làm quen với các nguyên tắc cơ bản của quản lý rủi ro nhưng để đưa ra lựa chọn sáng suốt, điều quan trọng là phải biết chính xác những gì họ cung cấp.

  Bảng so sánh

  Phần FRM PRM
  Chứng nhận được tổ chức bởi FRM do GARP cung cấp PRM do PRMIA cung cấp
  Số cấp độ FRM: 2 bộ giấy tờ

  FRM Phần I: 100 câu hỏi trắc nghiệm

  FRM Phần II: 80 câu hỏi trắc nghiệm

  PRM: 4 bộ giấy tờ

  PRM Phần I: 36 câu hỏi trắc nghiệm

  PRM Phần II: 24 câu hỏi trắc nghiệm

  PRM Phần III: 36 câu hỏi trắc nghiệm

  PRM Phần IV: 24 câu hỏi trắc nghiệm

  Chế độ / thời gian kiểm tra Mỗi bài kiểm tra FRM có thời lượng 4 giờ. Cả hai bài thi có thể được thực hiện trong vòng một ngày với Phần I được thực hiện vào buổi sáng và Phần II được thực hiện vào nửa sau của ngày. Khoảng thời gian cho mỗi kỳ thi PRM được đưa ra dưới đây:

  Kỳ thi I: 2 giờ

  Kỳ thi II: 2 giờ

  Kỳ thi III: 1,5 giờ

  Bài kiểm tra IV: 1 giờ

  Cửa sổ kiểm tra Năm 2017, Kỳ thi FRM sẽ được tổ chức vào ngày 20 tháng 5 năm 2017 và ngày 18 tháng 11 năm 2017. Vào năm 2017, Kỳ thi PRM sẽ được tổ chức vào:

  20 tháng 2 - 17 tháng 3 năm 2017

  22 tháng 5 - 16 tháng 6 năm 2017

  14 tháng 8 - 8 tháng 9, 2017

  20 tháng 11 - 22 tháng 12 năm 2017

  Vào năm 2018, Kỳ thi PRM sẽ được tổ chức vào:

  19 tháng 2 - 16 tháng 3 năm 2018

  28 tháng 5 - 22 tháng 6 năm 2018

  20 tháng 8 - 14 tháng 9, 2018

  19 tháng 11 - 21 tháng 12 năm 2018

  Đối tượng Chủ đề bài thi Phần I:

  1. Phân tích định lượng

  2. Thị trường tài chính và sản phẩm

  3. Cơ sở của Quản lý Rủi ro

  4. Mô hình định giá và rủi ro

  Đề thi Phần II:

  5. Đo lường và quản lý rủi ro thị trường

  6. Đo lường và quản lý rủi ro tín dụng

  7. Quản lý rủi ro hoạt động và tích hợp

  8. Quản lý rủi ro và quản lý đầu tư

  9. Các vấn đề hiện tại trên thị trường tài chính

  Kỳ thi I: Lý thuyết Tài chính, Công cụ Tài chính và Thị trường

  Kỳ thi II: Cơ sở toán học về đo lường rủi ro

  Kỳ thi III: Thực hành Quản lý Rủi ro

  Kỳ thi IV: Nghiên cứu điển hình, các tiêu chuẩn PRMIA về thực hành, ứng xử và đạo đức tốt nhất, Quy chế

  Tỷ lệ phần trăm đạt Tháng 11 năm 2016 Tỷ lệ đậu kỳ thi: FRM Phần I: 44,8% | FRM Phần II: 54,3% Để vượt qua tỷ lệ phần trăm tối thiểu bạn cần đạt được là 60%. Trong số tất cả các sinh viên đã được chỉ định PRM cho đến nay là 65%. Các kỳ thi cá nhân có tỷ lệ đậu từ 59% đến 78%.
  Phí Ứng viên mới - Kỳ thi FRM Phần I

  Phí đăng ký sớm:

  Ngày 1 tháng 12 năm 2016 - ngày 31 tháng 1 năm 2017

  $ 750

  Phí ghi danh $ 400

  Lệ phí thi $ 350

  Phí đăng ký tiêu chuẩn:

  Ngày 1 tháng 2 năm 2017 - ngày 28 tháng 2 năm 2017

  $ 875

  Phí ghi danh $ 400

  Lệ phí thi $ 475

  Phí đăng ký muộn:

  Ngày 1 tháng 3 năm 2017 - ngày 15 tháng 4 năm 2017

  $ 1050

  Phí ghi danh $ 400

  Lệ phí thi $ 650

  Nếu bạn muốn tham gia kỳ thi PRM, bạn cần phải mua một voucher. Phiếu quà tặng này là phương tiện để bạn lên lịch thi với trung tâm sát hạch Pearson VUE. Hãy xem các khoản phí bạn cần phải trả để mua phiếu thưởng.

  Giá gói phiếu khám bệnh PRM

  4 Phiếu thưởng kỳ thi PRM + Sổ tay PRM kỹ thuật số $ 1200

  4 Phiếu thưởng Bài thi PRM + Sổ tay PRM in $ 1350

  4 Phiếu thưởng kỳ thi PRM + Sổ tay PRM kỹ thuật số + in $ 1400

  Cơ hội việc làm / Chức danh công việc Các chuyên gia được chứng nhận FRM có thể phù hợp nhất cho các vai trò:

  Chuyên gia tư vấn rủi ro tài chính

  Giám đốc đánh giá rủi ro

  Chuyên viên phân tích quản lý rủi ro

  Ngân hàng đầu tư

  Trưởng phòng ngân quỹ

  Các chuyên gia được Chứng nhận PRM phù hợp nhất cho:

  Nhà phân tích dự đoán

  Giám đốc nguy cơ

  Quản lý rủi ro đầu tư

  Chuyên viên phân tích rủi ro cao cấp

  Yêu cầu bài kiểm tra FRM so với PRM

  Đối với FRM bạn cần:

  Không có yêu cầu về trình độ học vấn nhưng ứng viên phải có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc toàn thời gian liên quan đến quản lý rủi ro bao gồm quản lý danh mục đầu tư, tư vấn rủi ro, công nghệ rủi ro hoặc các lĩnh vực liên quan khác.

  Đối với PRM bạn cần:

  Yêu cầu kinh nghiệm làm việc đối với PRM dựa trên trình độ học vấn, được nêu chi tiết như sau:

  • Không có bằng cử nhân - 4 năm
  • Bằng Cử nhân - 2 năm
  • Sau khi tốt nghiệp - Không yêu cầu kinh nghiệm làm việc
  • Chứng chỉ nghề nghiệp bao gồm CFA hoặc CAIA - Không yêu cầu kinh nghiệm làm việc

  Sự khác biệt chính

  Sau đây là một số điểm khác biệt chính giữa Người quản lý rủi ro tài chính và Người quản lý rủi ro chuyên nghiệp:

  1. Chứng chỉ Quản lý Rủi ro Tài chính và Quản lý Rủi ro Chuyên nghiệp được cung cấp bởi các tổ chức khác nhau. Chứng chỉ Người quản lý Rủi ro Tài chính do Người quản lý Rủi ro Tài chính (GARP) cấp và Chứng chỉ Người Quản lý Rủi ro Chuyên nghiệp do Hiệp hội Quốc tế Người Quản lý Rủi ro Chuyên nghiệp (PRMIA) cung cấp.
  2. Số lượng cấp độ và thời gian kiểm tra khác nhau trong trường hợp của cả Nhà quản lý rủi ro tài chính (FRM) và Nhà quản lý rủi ro chuyên nghiệp (PRM). Trong trường hợp Quản lý rủi ro tài chính (FRM), bài kiểm tra được chia thành hai phần trong đó phần đầu tiên chứa 100 loại câu hỏi trắc nghiệm trong đó thời lượng là hai giờ được đưa ra và phần thứ hai gồm 80 loại câu hỏi trắc nghiệm. trong đó khoảng thời gian hai giờ cũng được đưa ra.

   Trong trường hợp Quản lý rủi ro chuyên nghiệp (PRM), bài kiểm tra được chia thành bốn phần khác nhau, phần đầu tiên có 36 loại câu hỏi trắc nghiệm trong đó thời lượng là hai giờ được đưa ra, phần thứ hai gồm 26 loại câu hỏi trắc nghiệm. các câu hỏi trong đó thời lượng cũng là hai giờ được đưa ra, phần thứ ba gồm 36 loại câu hỏi trắc nghiệm trong đó có thời lượng một tiếng rưỡi (1,5) giờ được đưa ra và cuối cùng, phần thứ tư gồm 24 loại câu hỏi trắc nghiệm. -chọn câu hỏi cho thời lượng cũng thời gian một giờ được đưa ra.

  3. Quản lý rủi ro tài chính (FRM) nghiêng nhiều hơn về quy định của Quốc gia Hoa Kỳ trong khi Trình quản lý rủi ro chuyên nghiệp (PRM) nghiêng nhiều hơn về quy định của Quốc gia Vương quốc Anh.
  4. Chứng nhận chương trình Quản lý rủi ro tài chính (FRM) của GARP giải quyết cả khía cạnh định lượng và rủi ro định tính và chủ yếu tập trung vào việc cung cấp kiến ​​thức về quản lý rủi ro theo những cách tập trung vào laser nhưng chuyên sâu trong khi chứng nhận chương trình Quản lý rủi ro chuyên nghiệp (PRM) của PRMIA chủ yếu tập trung vào khía cạnh định lượng của rủi ro và nhằm mục đích nâng cao kỹ năng của ứng viên trong việc đánh giá và giảm thiểu rủi ro trong lĩnh vực tài chính.
  5. Kết quả của kỳ thi trong trường hợp FRM được công bố chung sau khoảng thời gian sáu tuần sau kỳ thi trong khi kết quả của kỳ thi trong trường hợp PRM được công bố chung sau khoảng thời gian 15 ngày sau kỳ thi.

  Tại sao theo đuổi FRM?

  FRM là một chứng chỉ quản lý rủi ro được đánh giá cao và nó đã tồn tại từ lâu so với PRM và đã được toàn ngành công nhận trong những năm qua. Những người có nhiều kinh nghiệm chuyên môn và tiếp xúc trong lĩnh vực quản lý rủi ro sẽ phù hợp hơn với chứng chỉ này so với những người mới tham gia lĩnh vực chuyên ngành này.

  Một điểm khác cần được ghi nhớ là FRM có phạm vi rộng hơn trong cách nó tiếp cận các lĩnh vực quản lý rủi ro so với PRM, làm cho nó phù hợp hơn để chuẩn bị cho các vai trò như Giám đốc Đánh giá Rủi ro và Giám đốc Bộ phận Ngân quỹ, vốn đòi hỏi nhiều- kiến thức dựa trên lĩnh vực này.

  Tại sao theo đuổi PRM?

  PRM chắc chắn là một thông tin đáng giá khác dành cho các chuyên gia quản lý rủi ro và phù hợp nhất cho những người quan tâm đến việc phát triển chuyên môn trong khía cạnh định lượng của quản lý rủi ro tài chính. Một trong những lợi thế có được là không bắt buộc phải có kinh nghiệm làm việc trước đây trong lĩnh vực quản lý rủi ro để tham gia kỳ thi này.

  Cần lưu ý rằng cả hai chứng chỉ này đều chia sẻ tới 80-90% lĩnh vực học tập, điều này khiến bạn hơi khó quyết định nên chọn chứng chỉ nào. Tuy nhiên, PRM mang tính kỹ thuật hơn một chút và phù hợp hơn với những cá nhân có đầu óc toán học, làm cho nó phù hợp hơn để chuẩn bị cho các vai trò của Nhà phân tích dự đoán và Nhà phân tích rủi ro trong số những người khác.

  Phần kết luận

  Tóm lại, cả hai chứng chỉ này đều giúp nâng cấp và xác nhận khả năng quản lý rủi ro của một chuyên gia đồng thời nâng cao giá trị tiềm năng của họ trong mắt các nhà tuyển dụng tiềm năng. Chọn một trong những đáp ứng mục tiêu nghề nghiệp của bạn. Tất cả những gì tốt nhất!


  $config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found