Yếu tố chiết khấu (Ý nghĩa, Công thức) | Làm thế nào để tính toán?

Yếu tố chiết khấu là gì?

Hệ số chiết khấu là một hệ số cân nặng được sử dụng phổ biến nhất để tìm giá trị hiện tại của các dòng tiền trong tương lai và được tính bằng cách cộng lãi suất chiết khấu vào một hệ số sau đó được nâng lên thành lũy thừa của một số thời kỳ.

Công thức hệ số chiết khấu

Về mặt toán học, nó được biểu diễn như dưới đây,

DF = (1 + (i / n) ) -n * t

Ở đâu,

 • i = Tỷ lệ chiết khấu
 • t = Số năm
 • n = Số kỳ tính lãi kép của lãi suất chiết khấu mỗi năm

Trong trường hợp công thức ghép liên tục, phương trình được sửa đổi như sau,

DF = ei * t

Tính toán (Từng bước)

Nó có thể được tính bằng cách sử dụng các bước sau:

 • Bước 1: Đầu tiên, tính toán tỷ lệ chiết khấu cho một loại hình đầu tư tương tự dựa trên thông tin thị trường. Lãi suất chiết khấu là lãi suất được tính hàng năm và nó được ký hiệu là 'i'.
 • Bước 2: Bây giờ, xác định xem số tiền sẽ tiếp tục được đầu tư trong bao lâu, tức là thời hạn sử dụng của khoản đầu tư tính theo số năm. Số năm được ký hiệu là 't'.
 • Bước 3: Bây giờ, hãy tính toán số kỳ tính lãi kép của lãi suất chiết khấu mỗi năm. Lãi kép có thể là hàng quý, nửa năm, hàng năm, v.v. Số thời gian ghép lãi suất chiết khấu mỗi năm được ký hiệu là ' n'. (Bước này không bắt buộc để tính lãi kép liên tục)
 • Bước 4: Cuối cùng, trong trường hợp tính lãi kép rời rạc, nó có thể được tính bằng công thức sau:

DF = (1 + (i / n) ) -n * t 

Mặt khác, trong trường hợp tính lãi kép liên tục, nó có thể được tính theo công thức sau:

DF = ei * t

Ví dụ (với Mẫu Excel)

Bạn có thể tải xuống Mẫu Excel Công thức Hệ số Giảm giá này tại đây - Mẫu Excel Công thức Hệ số Giảm giá

Ví dụ 1

Chúng ta hãy lấy một ví dụ trong đó hệ số chiết khấu được tính trong hai năm với tỷ lệ chiết khấu là 12%. Tính lãi kép được thực hiện:

 1. Tiếp diễn
 2. hằng ngày
 3. Hàng tháng
 4. hàng quý
 5. Nửa năm
 6. Hàng năm

Cho trước, i = 12%, t = 2 năm

# 1 - Kết hợp liên tục

Công thức = e-12% * 2

 • DF = 0,7866

# 2 - Tổng hợp hàng ngày

Vì cộng gộp hàng ngày nên n = 365

= (1 + (12% / 365)) - 365 * 2

= 0,7867

# 3 - Tổng hợp hàng tháng

Vì lãi kép hàng tháng, do đó n = 12

Việc tính toán DF được thực hiện theo công thức trên,

= (1 + (12% / 12)) - 12 * 2

= 0,7876

# 4 - Tổng hợp hàng quý

Vì lãi kép hàng quý, do đó n = 4

Việc tính toán DF được thực hiện theo công thức trên,

= (1 + (12% / 4)) - 4 * 2

= 0,7894

# 5 - Tổng hợp nửa năm

Vì lãi kép hàng năm, do đó n = 2

= (1 + (12% / 2)) - 2 * 2

= 0,792

# 6 - Tổng hợp hàng năm

Vì lãi kép hàng năm, do đó n = 1,

Việc tính toán DF được thực hiện theo công thức trên,

= (1 + (12% / 1)) - 1 * 2

= 0,7972

Do đó, Hệ số chiết khấu cho các kỳ tính lãi kép khác nhau sẽ là -

Biểu diễn đồ họa của bảng trên sẽ như sau:

Ví dụ trên cho thấy rằng công thức không chỉ phụ thuộc vào tỷ lệ chiết khấu và thời hạn của khoản đầu tư mà còn phụ thuộc vào tỷ lệ gộp lãi suất xảy ra bao nhiêu lần trong một năm.

Ví dụ số 2

Chúng ta hãy lấy một ví dụ trong đó hệ số chiết khấu được tính từ năm 1 đến năm 5 với tỷ lệ chiết khấu là 10%.

Do đó, cách tính DF từ năm 1 đến năm 5 sẽ như sau:

 • DF cho Năm 1 = (1 + 10%) -1  = 0,9091
 • DF cho Năm 2 = (1 + 10%) -2  = 0,8264
 • DF cho Năm 3 = (1 + 10%) -3  = 0,7513
 • DF cho Năm 4 = (1 + 10%) -4   = 0,6830
 • DF cho Năm 5 = (1 + 10%) -5   = 0,6209

Do đó, DF của Lớp 1 đến Lớp 5 được thể hiện trong hình bên dưới:

Ví dụ trên cho thấy sự phụ thuộc của DF vào thời hạn của khoản đầu tư.

Máy tính hệ số chiết khấu

Tỷ lệ chiết khấu
Số chu kỳ kết hợp
Số năm
Công thức Hệ số chiết khấu =
 

Công thức Hệ số chiết khấu = 1 + (Tỷ lệ chiết khấu / Số chu kỳ cộng gộp) −Số thời kỳ cộng gộp * Số năm
1 + (0/0) - 0 * 0 = 0

Sử dụng và mức độ liên quan

Sự hiểu biết về hệ số chiết khấu này là rất quan trọng vì nó nắm bắt được các tác động của lãi kép trong mỗi khoảng thời gian, điều này cuối cùng giúp ích cho việc tính toán dòng tiền chiết khấu. Khái niệm là nó giảm dần theo thời gian khi ảnh hưởng của lãi suất chiết khấu kép tăng dần theo thời gian. Như vậy, nó là một thành phần rất quan trọng của giá trị thời gian của tiền.

Nó là đại diện thập phân được sử dụng trong giá trị thời gian của tiền đối với dòng tiền. Để xác định hệ số chiết khấu cho dòng tiền, người ta phải đánh giá mức lãi suất cao nhất mà người ta có thể nhận được khi đầu tư có tính chất tương tự. Do đó, các nhà đầu tư có thể sử dụng yếu tố này để chuyển giá trị của lợi tức đầu tư trong tương lai thành giá trị hiện tại tính bằng đô la.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found