Tỷ suất sinh lợi phi rủi ro (Định nghĩa, Ví dụ) | Rf là gì?

Tỷ lệ hoàn vốn phi rủi ro là gì?

Lãi suất phi rủi ro là tỷ suất sinh lợi tối thiểu mà nhà đầu tư mong đợi khi đầu tư không có rủi ro, mà nói chung là trái phiếu chính phủ của các nước phát triển; là trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ hoặc trái phiếu chính phủ Đức. Đó là tỷ suất sinh lợi giả định, trong thực tế, nó không tồn tại bởi vì mọi khoản đầu tư đều có một lượng rủi ro nhất định.

Tỷ lệ hoàn vốn phi rủi ro phản ánh 3 yếu tố cấu thành

 1. Lạm phát: - Tỷ lệ lạm phát dự kiến ​​trong thời hạn của khoản đầu tư phi rủi ro;
 2. Tỷ lệ cho thuê: - Là lợi nhuận thực tế trong thời gian đầu tư để cho vay vốn.
 3. Rủi ro đáo hạn hay Rủi ro đầu tư: Là rủi ro liên quan đến giá trị thị trường cơ bản của khoản đầu tư, tức là nó có thể là sự tăng hoặc giảm trong thời gian đến hạn như một hàm số của những thay đổi trong mức lãi suất chung.

Hối phiếu Kho bạc Hoa Kỳ

Tín phiếu T là nghĩa vụ ngắn hạn do Chính phủ Hoa Kỳ phát hành. Chúng được phát hành trong một năm hoặc ít hơn một năm. Đây là khoản đầu tư an toàn nhất vì chúng được hỗ trợ bởi chính phủ Hoa Kỳ. Tín phiếu T không có rủi ro vỡ nợ vì chúng được bảo lãnh hoàn toàn và được cấp tín dụng bởi chính phủ Hoa Kỳ và Bộ Ngân khố.

Nguồn vốn tạo ra từ việc bán tín phiếu Kho bạc, chính phủ sử dụng những khoản tiền đó cho các dự án công cộng khác nhau như đường cao tốc & trường học. Có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến giá tín phiếu kho bạc như chính sách tiền tệ, điều kiện kinh tế vĩ mô và cung cầu về kho bạc. Tín phiếu kho bạc dài hơn có xu hướng có lợi nhuận cao hơn, nhưng thông thường kỳ hạn thanh toán của tín phiếu nằm trong khoảng từ vài ngày đến 12 tháng.

Tính lãi suất phi rủi ro

 1. Hầu hết thời gian, việc tính toán tỷ suất sinh lợi phi rủi ro phụ thuộc vào khoảng thời gian được đánh giá. Giả sử khoảng thời gian là một năm hoặc ít hơn một năm sẽ được đảm bảo an ninh chính phủ có thể so sánh được, tức là Hóa đơn Kho bạc . Ví dụ, nếu báo giá tín phiếu kho bạc là 0,389, thì lãi suất phi rủi ro là 0,39%.
 2. Nếu khoảng thời gian trong khoảng từ một năm đến 10 năm, thì người ta nên tìm Phiếu Kho bạc. Ví dụ: Nếu báo giá trái phiếu kho bạc là 0,704, thì việc tính toán lãi suất phi rủi ro sẽ là 0,7%
 3. Giả sử khoảng thời gian là hơn một năm so với thời hạn một năm đối với Trái phiếu Kho bạc. Ví dụ: nếu báo giá hiện tại là 7,09, thì việc tính toán tỷ suất sinh lợi phi rủi ro sẽ là 7,09%.

Lãi suất phi rủi ro trong CAPM

Trong khi tính toán chi phí vốn chủ sở hữu bằng cách sử dụng CAPM, lãi suất phi rủi ro được sử dụng, điều này ảnh hưởng đến chi phí vốn bình quân gia quyền của doanh nghiệp. Việc tính toán chi phí vốn được thực hiện bằng cách sử dụng Mô hình Định giá Tài sản Vốn (CAPM).

CAPM mô tả mối quan hệ giữa rủi ro hệ thống và lợi nhuận kỳ vọng. Nó xác định mức giá công bằng nhất cho khoản đầu tư dựa trên rủi ro, lợi nhuận tiềm năng và các yếu tố khác.

Công thức CAPM & Lợi tức không có rủi ro

r a  = r rf  + B a  (r m -r rf )

 • r rf  = tỷ suất sinh lợi của một chứng khoán phi rủi ro
 • r m  = tỷ suất sinh lợi kỳ vọng của thị trường rộng

Ví dụ về công thức CAPM

Nếu lãi suất phi rủi ro là 7%, lợi nhuận thị trường là 12% và hệ số beta của cổ phiếu là 2, thì lợi nhuận kỳ vọng của cổ phiếu sẽ là:

Re = 7% + 2 (12% - 7%) = 17%

Trong ví dụ CAPM ở trên, lãi suất phi rủi ro là 7% và lợi nhuận thị trường là 12%, do đó phần bù rủi ro là 5% (12% -7%) và lợi nhuận kỳ vọng là 17%. Mô hình định giá tài sản vốn giúp tính toán tỷ suất sinh lời yêu cầu trên vốn chủ sở hữu dựa trên mức độ rủi ro của khoản đầu tư đó khi so sánh với khoản đầu tư hoàn toàn không có rủi ro.

Tóm lược

 • Lãi suất phi rủi ro là tỷ suất sinh lợi của khoản đầu tư không có rủi ro.
 • Đó là tỷ suất sinh lợi giả định; trong thực tế, nó không tồn tại bởi vì mọi khoản đầu tư đều có một lượng rủi ro nhất định.
 • Tín phiếu kho bạc Hoa Kỳ được coi là tài sản hoặc khoản đầu tư không có rủi ro vì chúng được chính phủ Hoa Kỳ hậu thuẫn hoàn toàn.
 • Trong chi phí vốn chủ sở hữu, lãi suất phi rủi ro được sử dụng để tính toán CAPM.
 • Việc tính toán chi phí vốn được thực hiện bằng cách sử dụng Mô hình Định giá Tài sản Vốn (CAPM).
 • CAPM mô tả mối quan hệ giữa rủi ro hệ thống và lợi nhuận kỳ vọng

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found