Công thức chi phí sản xuất | Làm thế nào để tính toán tổng chi phí sản xuất?

Công thức chi phí sản xuất là gì?

Công thức chi phí sản xuất bao gồm các chi phí mà doanh nghiệp hoặc một công ty phải chịu để tạo ra thành phẩm hoặc cung cấp các dịch vụ cụ thể và thường bao gồm chi phí lao động trực tiếp, chi phí chung, chi phí nguyên vật liệu trực tiếp hoặc chi phí nguyên vật liệu.

Các chi phí sản xuất phải phù hợp trực tiếp với việc tạo ra doanh thu của doanh nghiệp. Hoạt động sản xuất kinh doanh thường có chi phí nguyên vật liệu và chi phí lao động. Ngược lại, ngành dịch vụ điển hình bao gồm lao động kỹ thuật phát triển một dịch vụ cụ thể và chi phí vật chất phát sinh để cung cấp dịch vụ đó cho khách hàng. Công thức chi phí sản xuất thường được sử dụng trong kế toán quản lý để tách riêng chi phí với chi phí trực tiếp và chi phí gián tiếp.

Công thức chi phí sản xuất có thể được biểu thị như sau: -

Công thức chi phí sản xuất = Lao động trực tiếp + Nguyên liệu trực tiếp + Chi phí sản xuất chung

Đây,

Chi phí sản xuất chung = Chi phí lao động gián tiếp + Chi phí nguyên vật liệu gián tiếp + Chi phí chung biến đổi khác.

Giải thích Công thức Tổng chi phí Sản xuất

Việc tính toán Phương trình chi phí sản xuất có thể được thực hiện bằng cách sử dụng các bước sau:

 • Bước 1: Trước hết, xác định chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. Nguyên vật liệu trực tiếp thường bao gồm các chi phí liên quan đến việc mua nguyên vật liệu và sử dụng chúng để sản xuất thành phẩm.
 • Bước 2: Tiếp theo, xác định chi phí nhân công trực tiếp. Chi phí nhân công trực tiếp thường bao gồm chi phí về nhân công và chi phí về nhân lực phù hợp với quá trình sản xuất. Các chi phí này thường bao gồm tiền lương, tiền công và các lợi ích mà doanh nghiệp đền bù cho lao động để cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ hoàn chỉnh.
 • Bước 3: Tiếp theo, Xác định chi phí sản xuất. Những chi phí này thường bao gồm những chi phí không thể do quá trình sản xuất gây ra nhưng tác động gián tiếp đến quá trình sản xuất. Các chi phí này có thể được chia thành chi phí lao động gián tiếp, chi phí nguyên vật liệu gián tiếp và chi phí biến đổi chung.
 • Bước 4: Tiếp theo, thêm giá trị kết quả ở bước 1, bước 2 và bước 3 để tính chi phí sản xuất.

Ví dụ về Công thức Tổng chi phí Sản xuất (với Mẫu Excel)

Chúng ta hãy xem một số ví dụ từ đơn giản đến nâng cao về Phương trình chi phí sản xuất để hiểu rõ hơn.

Bạn có thể tải xuống Mẫu Excel Công thức Chi phí Sản xuất này tại đây - Mẫu Excel Công thức Chi phí Sản xuất

Công thức Chi phí Sản xuất - Ví dụ # 1

Chúng ta hãy lấy ví dụ về một doanh nghiệp sản xuất sử dụng 25.000 đô la lao động gián tiếp. Nó phải chịu 30.000 đô la chi phí sản xuất chung và 50.000 đô la chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. Giúp doanh nghiệp xác định được giá thành sản xuất chung.

Sử dụng dữ liệu đã cho để tính giá thành sản xuất.

Việc tính toán chi phí sản xuất có thể được thực hiện như sau:

 • = 25.000 đô la + 50.000 đô la + 30.000 đô la

Chi phí sản xuất sẽ -

 • Chi phí sản xuất = $ 105,000

Do đó, doanh nghiệp sản xuất phải chịu chi phí sản xuất là 105.000 đô la khi sản xuất thành phẩm.

Công thức Chi phí Sản xuất - Ví dụ # 2

Chúng ta hãy lấy ví dụ về một doanh nghiệp chuyên sản xuất ghế. Chi phí nguyên liệu thô chiếm 75.000 đô la. Tiền công và tiền lương cho lao động và công nhân chiếm 40.000 đô la. Công ty đền bù các khoản phúc lợi trị giá 3.000 đô la cho người lao động vì đã cung cấp dịch vụ đặc biệt. Công ty cũng phải chịu chi phí đánh bóng ghế một lần là 30.000 USD.

Doanh nghiệp cất giữ những chiếc ghế đã hoàn thành trong một nhà kho cho thuê. Họ phải trả một khoản tiền thuê là 20.000 đô la. Họ cũng phải trả 15.000 đô la tiền công cho nhân viên bảo vệ. Giúp doanh nghiệp kinh doanh ghế thành phẩm xác định được giá thành sản xuất.

Sử dụng dữ liệu đã cho để tính giá thành sản xuất.

Cách tính Lao động trực tiếp theo công thức dưới đây có thể được thực hiện như sau,

Lao động trực tiếp = Tiền công của công nhân sản xuất + Lợi ích của công nhân sản xuất

 • = $ 40.000 + $ 3.000
 • Lao động trực tiếp = $ 43,000

Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp tương ứng với chi phí nguyên vật liệu mà doanh nghiệp mua sắm, và nó sẽ được coi là 75.000 đô la. Chi phí sản xuất sẽ chiếm tổng chi phí đánh bóng, chi phí thuê và tiền công cho nhân viên bảo vệ.

Việc tính toán chi phí sản xuất theo công thức dưới đây có thể được thực hiện như sau,

Chi phí sản xuất = Chi phí đánh bóng + Chi phí thuê + Lương cho nhân viên an ninh

 • = 30.000 đô la + 20.000 đô la + 15.000 đô la
 • Chi phí sản xuất = $ 65,000

Việc tính toán chi phí sản xuất có thể được thực hiện như sau:

 • = $ 43,000 + $ 75,000 + $ 65,000

 • Chi phí sản xuất = $ 183,000

Do đó, doanh nghiệp sản xuất phải chịu chi phí sản xuất là $ 183,000 khi sản xuất ghế.

Mức độ liên quan và sử dụng

Việc xác định công thức chi phí sản xuất là cần thiết cũng như quan trọng đối với doanh nghiệp để đảm bảo lợi nhuận của doanh nghiệp và tính bền vững. Nó cũng giúp phân tích so sánh các chi phí. Khi các mặt hàng được sản xuất đến giai đoạn hoàn thiện, doanh nghiệp ghi giá trị của mặt hàng đó như một tài sản trong bảng cân đối kế toán cho đến thời điểm sản phẩm được bán cho khách hàng.

Có nghĩa là chi phí sản xuất phải được vốn hóa ban đầu và không được chi tiêu. Ngoài ra, báo cáo giá trị của các sản phẩm cuối cùng có thể được gọi là một cách tinh vi để thông báo cho tất cả các bên liên quan cần thiết về mức năng suất đang được giao.

Công thức chi phí sản xuất thường bao gồm nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp và chi phí sản xuất chung thay đổi. Kế toán quản trị thường chuyển đổi các chi phí này trên cơ sở đơn vị. Bằng cách đó, họ dễ dàng so sánh trên mỗi đơn vị với giá bán mà ban lãnh đạo đang xem xét cho doanh nghiệp và từ đó xác định tính bền vững của doanh nghiệp.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found