Phương pháp khấu hao số dư giảm dần (Ví dụ)

Phương pháp Số dư Giảm dần là gì?

Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần còn được gọi là phương pháp số dư giảm dần khi tài sản được khấu hao với tốc độ cao hơn trong những năm đầu tiên so với những năm tiếp theo. Theo phương pháp này, tỷ lệ khấu hao không đổi được áp dụng cho giá trị sổ sách (giảm dần) của một tài sản mỗi năm. Phương pháp này dẫn đến khấu hao nhanh hơn và dẫn đến giá trị khấu hao cao hơn trong những năm đầu của vòng đời tài sản.

Công thức phương pháp số dư giảm dần

Theo Công thức Phương pháp Số dư Giảm dần, khấu hao được tính như sau:

Ví dụ về phương pháp số dư giảm dần

Chúng ta hãy hiểu điều tương tự với sự trợ giúp của các ví dụ:

Ví dụ 1

Ram đã mua một Máy móc trị giá 11000 đô la với thời gian sử dụng hữu ích là 10 năm và giá trị còn lại là 1000 đô la. Tỷ lệ khấu hao là 20%. Khấu hao theo DBM được tính như sau:

Do đó, Máy móc sẽ khấu hao trong thời gian sử dụng hữu ích là 10 năm với tỷ lệ khấu hao (trong trường hợp này là 20%). Như chúng ta có thể quan sát, DBM dẫn đến khấu hao cao hơn trong những năm đầu tiên của vòng đời tài sản và tiếp tục giảm khi tài sản già đi.

Trong số các DBM phổ biến nhất là Số dư giảm kép (DDB). Theo phương pháp Số dư giảm dần (DDB) hai lần, tỷ giá đường thẳng được áp dụng cho số dư giảm dần. Đây là một phương pháp khấu hao lý tưởng cho những tài sản nhanh chóng mất giá trị hoặc bị lỗi thời về công nghệ. Theo Phương pháp Số dư Giảm dần, khấu hao được tính theo công thức:

Nó không phải lúc nào cũng sử dụng giá trị tận dụng của tài sản (hoặc giá trị còn lại) trong khi tính toán khấu hao. Tuy nhiên, khấu hao kết thúc khi đạt đến giá trị cứu hộ ước tính của tài sản. Tuy nhiên, trong những trường hợp tài sản không có giá trị còn lại, phương pháp này sẽ không bao giờ khấu hao hết tài sản và thường được thay đổi thành Phương pháp khấu hao theo đường thẳng ở một số giai đoạn trong vòng đời của tài sản.

Hãy cùng hiểu điều này với sự trợ giúp của ví dụ về phương pháp số dư giảm dần:

Ví dụ số 2

ABC Limited đã mua một Máy có giá $ 12500 với thời hạn sử dụng là 5 năm. Máy dự kiến ​​sẽ có giá trị còn lại là $ 2500 khi hết thời gian sử dụng.

Hãy tính khấu hao bằng phương pháp Số dư giảm dần.

Từ năm 1 đến năm 3, ABC Limited đã ghi nhận khấu hao lũy kế là 9800 đô la. Vì Máy móc có giá trị còn lại là 2500 đô la nên chi phí khấu hao được giới hạn ở mức 10000 đô la (12500 - 2500 đô la). Do đó, khấu hao trong năm 4 sẽ giới hạn ở mức $ 200 ($ 10000- $ 9800) thay vì $ 1080, như đã tính ở trên. Ngoài ra, đối với Năm thứ 5, chi phí khấu hao sẽ là 0 đô la vì tài sản đã khấu hao hết.

Ưu điểm

  • Nó dẫn đến khấu hao nhanh và là một phương pháp tốt để ghi nhận khấu hao của các tài sản nhanh chóng mất giá hoặc trở nên lỗi thời như thiết bị máy tính và các sản phẩm công nghệ khác, từ đó mô tả giá trị thị trường hợp lý trên Bảng cân đối kế toán.
  • Do khấu hao cao hơn trong Những năm đầu tiên, Thu nhập ròng giảm, dẫn đến lợi ích về thuế do dòng thuế xuất ra thấp hơn.

Nhược điểm

  • Điều này dẫn đến Thu nhập ròng thấp hơn trong những năm đầu tiên của một tài sản do Khấu hao ban đầu cao hơn.
  • Nó không phải là một phương pháp lý tưởng cho những tài sản không bị mất giá nhanh chóng như Thiết bị và Máy móc.

Sự khác biệt giữa phương pháp đường thẳng và phương pháp số dư giảm dần

Cơ sở để so sánh Phương pháp Đường thẳng Phương pháp Số dư Giảm dần
Ý nghĩa Theo phương pháp này, nguyên giá của tài sản được cố định một cách thống nhất và được chia thành số năm thời gian sử dụng hữu ích của tài sản đó. Theo phương pháp này, tỷ lệ cố định được áp dụng cho các tài sản giảm giá trị sổ sách (Nguyên giá trừ Khấu hao lũy kế.
Tính khấu hao Nó được tính trên nguyên giá của tài sản, được cố định trong suốt vòng đời của tài sản. Nó được tính trên giá trị ghi sổ của tài sản không ngừng giảm dần hàng năm (Khấu hao lũy kế theo nguyên giá)
Số tiền khấu hao Nó ít hơn so với Phương pháp Số dư Giảm dần. Nó thường cao hơn trong những năm đầu tiên và giảm hàng năm.
Sự thích hợp Phương pháp khấu hao đường thẳng là lý tưởng cho những tài sản yêu cầu chi phí bảo trì không đáng kể và không dễ bị lỗi thời về công nghệ Phương pháp Số dư Giảm dần phù hợp với những tài sản cần nhiều chi phí sửa chữa và bảo dưỡng khi chúng già đi và cả những tài sản có xu hướng lỗi thời về công nghệ vì nó dẫn đến khấu hao cao hơn trong những năm đầu của vòng đời tài sản.

Phần kết luận

Lựa chọn phương pháp khấu hao phù hợp để phân bổ nguyên giá tài sản là một quyết định quan trọng mà ban lãnh đạo công ty phải thực hiện. Các công ty cần lựa chọn phương pháp khấu hao phù hợp có cân nhắc đến tài sản được đề cập, mục đích sử dụng và tác động của những thay đổi công nghệ đối với tài sản và công dụng của nó. DBM có những ưu và nhược điểm của nó và là một phương pháp lý tưởng cho các tài sản có mức độ lạc hậu về công nghệ rất cao. Tuy nhiên, từ góc độ Nhà đầu tư, điều quan trọng là phải đảm bảo rằng phương pháp khấu hao nhanh như vậy không được triển khai với mục đích giảm Thu nhập của doanh nghiệp (do khấu hao cao) và chỉ thu được lợi ích về thuế, điều này trở nên rõ ràng trong trường hợp các công ty làm thu được từ việc bán tài sản.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found