Đạo đức Kế toán (Định nghĩa, Ví dụ) | Tại sao nó quan trọng?

Đạo đức Kế toán là gì?

Đạo đức kế toán đề cập đến việc tuân theo các quy tắc và hướng dẫn cụ thể do các cơ quan quản lý đặt ra mà mọi người có liên quan đến kế toán phải tuân theo để ngăn chặn việc sử dụng sai thông tin tài chính hoặc vị trí quản lý của họ.

Ví dụ về Đạo đức Kế toán

Có một công ty, Y ltd. người chỉ định một công ty làm kiểm toán viên để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của công ty cho năm tài chính 2018-19. Vào thời điểm quyết định phí của nhiệm vụ kiểm toán, công ty đề nghị thanh toán 15.000 đô la nếu kiểm toán viên đưa ra ý kiến ​​kiểm toán rõ ràng về công ty. Việc chấp nhận đề nghị này của kiểm toán viên có đúng không?

 • Trong trường hợp trên, công ty Y ltd. đưa ra mức phí 15.000 đô la cho kiểm toán viên do mình chỉ định, nếu kiểm toán viên đưa ra ý kiến ​​kiểm toán rõ ràng về hoạt động của công ty.
 • Các khoản phí này, có điều kiện đáp ứng các tiêu chí cụ thể, là khoản phí tiềm ẩn mà khách hàng đưa ra cho kiểm toán viên. Tình huống này là đôi bên cùng có lợi cho cả khách hàng và kiểm toán viên vì kiểm toán viên sẽ phải trả thêm phí và công ty sẽ có được ý kiến ​​xác đáng từ kiểm toán viên về hoạt động của mình.
 • Điều này ảnh hưởng đến tính độc lập của kiểm toán viên vì kiểm toán viên phải trả thêm phí sẽ giúp công ty đưa ra ý kiến ​​kiểm toán rõ ràng theo yêu cầu.
 • Tuy nhiên, nếu kiểm toán viên chấp nhận các khoản phí tiềm tàng như vậy thì đó là hành vi sai trái của đạo đức kế toán vì doanh nghiệp đang thúc đẩy kiểm toán viên đưa ra ý kiến ​​xác đáng bằng cách đưa ra động cơ tương tự. Do đó, đánh giá viên không nên chấp nhận các điều khoản và điều kiện của khách hàng.

Ưu điểm của Đạo đức Kế toán

 1. Do các quy tắc và hướng dẫn khác nhau được đặt ra bởi các cơ quan quản lý chi phối hoạt động của người có liên quan đến nghề kế toán, điều này ngăn chặn việc sử dụng sai thông tin có sẵn của khách hàng với kế toán, kiểm toán viên hoặc bất kỳ người làm kế toán nào khác.
 2. Nếu người nào không tuân theo thì người đó sẽ phải chịu hình phạt theo quyết định của các cơ quan quản lý. Điều này tạo ra sự sợ hãi trong tâm trí của người đó và dẫn đến việc theo dõi một cách thích hợp.
 3. Doanh nghiệp quan tâm đúng mức đến đạo đức kế toán luôn làm tốt hơn khi so sánh với các doanh nghiệp khác vì nó tạo được hình ảnh đúng đắn trong mắt khách hàng và các bên và từ đó góp phần nâng tầm doanh nghiệp về lâu dài.
 4. Nó tạo ra một Môi trường Chuyên nghiệp tốt hơn vì mọi người đều có suy nghĩ đúng đắn về việc duy trì các tiêu chuẩn đạo đức ở mức độ cao. Ngoài ra, người đó cũng tôn trọng người tuân thủ chính xác đạo đức tại nơi họ đang làm việc.
 5. Giảm trách nhiệm pháp lý. Điều này là như vậy bởi vì hầu như tất cả mọi việc đều được những người có liên quan quan tâm trước để họ phải chịu trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ hành động pháp lý nào.

Nhược điểm của Đạo đức Kế toán

 1. Vì việc đào tạo thích hợp cần được cung cấp cho tất cả mọi người có liên quan đến kế toán để cung cấp thông tin về các quy tắc và hướng dẫn khác nhau cần tuân theo về đạo đức kế toán, nên việc đào tạo đó đòi hỏi một chi phí đáng kể.
 2. Vì một người được yêu cầu phải biết mọi khía cạnh mà anh ta phải theo dõi và cũng phải cập nhật thông tin thường xuyên cho bất kỳ thay đổi nào nếu diễn ra, nó đòi hỏi rất nhiều nỗ lực và thời gian của người đó.
 3. Khi một người cố gắng tuân theo đạo đức kế toán, rất có thể người đó sẽ không nhận được sự ủng hộ từ ban lãnh đạo của công ty. Ban lãnh đạo sẽ cố gắng tìm và làm việc với người tuân theo các quy tắc và hướng dẫn mang lại lợi ích cho công ty.

Điểm quan trọng

 • Có nhiều quy tắc và hướng dẫn khác nhau mà tất cả những người có liên quan đến kế toán bắt buộc phải tuân theo. Một số quy tắc này bao gồm quy tắc không chấp nhận các khoản phí tiềm ẩn như đặt phí kiểm toán dựa trên lợi nhuận ròng của khách hàng, Bảo mật trong đó kiểm toán viên phải giữ bí mật tất cả thông tin của khách hàng và không được phép tiết lộ nó đối với bất kỳ người ngoài nào, nghĩa vụ liên quan đến việc báo cáo việc vi phạm các quy tắc của bất kỳ ai, v.v.
 • Do các quy tắc và hướng dẫn khác nhau được đặt ra bởi các cơ quan quản lý chi phối hoạt động của người có liên quan đến nghề kế toán, điều này ngăn chặn việc sử dụng sai thông tin có sẵn của khách hàng với kế toán, kiểm toán viên hoặc bất kỳ người làm kế toán nào khác.

Phần kết luận

Đạo đức Kế toán là một trong những khái niệm quan trọng mà theo đó mọi người liên quan đến kế toán phải tuân theo một số loại quy tắc và hướng dẫn do các cơ quan quản lý khác nhau có quyền thiết lập giống nhau. Các quy tắc và hướng dẫn này ngăn chặn việc lạm dụng các quyền hạn khác nhau được trao cho các chuyên gia kế toán khác nhau.

Ngoài ra, trong các lĩnh vực tuân thủ đạo đức kế toán phù hợp, trách nhiệm pháp lý sẽ giảm xuống do hầu hết mọi việc đều được những người có liên quan thực hiện tốt và nó tạo ra một Môi trường nghề nghiệp tốt hơn vì mọi người đều có tư duy đúng đắn về việc duy trì mức độ cao của các tiêu chuẩn đạo đức.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found