Tỷ lệ hoạt động (Ý nghĩa, ví dụ) | Làm thế nào để diễn giải?

Ý nghĩa tỷ lệ hoạt động

Tỷ lệ hoạt động đề cập đến một số liệu được một công ty sử dụng để xác định mức độ hiệu quả trong quản lý của công ty trong việc giữ cho chi phí hoạt động ở mức thấp đồng thời tạo ra doanh thu hoặc doanh thu, bằng cách so sánh tổng chi phí hoạt động của một công ty với doanh thu thuần của công ty đó.

Tổng chi phí hoạt động của một công ty bao gồm hai thành phần chủ yếu là giá vốn hàng bán và chi phí hoạt động.

 • Chi phí hoạt động thường bao gồm phí kế toán và pháp lý, phí ngân hàng, chi phí bán hàng và tiếp thị, chi phí cung cấp văn phòng, tiền lương và tiền công, chi phí sửa chữa và bảo trì, chi phí R&D không được vốn hóa.
 • Giá vốn hàng bán bao gồm chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, tiền thuê nhà máy, nhân công trực tiếp, chi phí sửa chữa, v.v.

Diễn giải Tỷ lệ Hoạt động

Nó được tính bằng cách chia tổng chi phí hoạt động và giá vốn hàng bán cho doanh thu thuần.

Tỷ lệ hoạt động = (Chi phí hoạt động + Giá vốn hàng bán) / Doanh thu thuần.

Một tỷ lệ cao hơn sẽ cho thấy rằng chi phí nhiều hơn khả năng tạo ra đủ doanh thu của công ty và có thể được coi là không hiệu quả. Tương tự, một tỷ lệ tương đối thấp sẽ được coi là một dấu hiệu tốt vì chi phí của công ty ít hơn so với doanh thu.

Ví dụ về Tỷ lệ hoạt động

Hãy để chúng tôi tính toán tỷ lệ hoạt động của GE cho năm 2018. Thông tin chi tiết được cung cấp trong ảnh chụp nhanh.

Bạn có thể tải xuống Mẫu Excel Tỷ lệ Vận hành này tại đây - Mẫu Excel Tỷ lệ Vận hành

Nguồn: Báo cáo thường niên của GE

Sử dụng dữ liệu sau -

 • Giá vốn hàng bán = Giá vốn hàng hóa và giá vốn dịch vụ (63116 + 29555) = 92671
 • Tổng chi phí hoạt động = Chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp (18111) + Chi phí và chi phí khác (464) = 18575
 • Doanh thu ròng = 121615

Do đó, việc tính toán có thể được thực hiện như sau:

Tỷ lệ hoạt động = (Chi phí hoạt động + Giá vốn hàng bán) / Doanh thu thuần

 • = (18575 + 92761) / 121615
 • = 0,914739

Ưu điểm của Hệ số hoạt động

 • Chỉ số tài chính để đánh giá hoạt động kinh doanh: Nó đóng vai trò như một công cụ hỗ trợ cần thiết cho việc phân tích tỷ số bằng cách so sánh chi phí của doanh nghiệp với doanh thu và do đó, nó là một công cụ cần thiết để đánh giá tài chính nhằm hiểu được tình hình hoạt động của công ty.
 • Tạo điều kiện thuận lợi cho Phân tích chuỗi thời gian: Bằng cách đóng vai trò là thước đo để đánh giá khả năng hoạt động của một công ty, tỷ lệ này cũng có xu hướng tạo điều kiện thuận lợi cho việc phân tích chuỗi thời gian cho các khoảng thời gian làm thêm của cùng một công ty. Bằng cách này, người ta có thể hiểu được liệu một công ty có hoạt động tốt hơn trong số liệu cụ thể này trong những năm trước hay thực sự hoạt động tốt trong năm hiện tại. Bằng cách này, phân tích chuỗi thời gian của một công ty có thể được thực hiện trong một khung thời gian.
 • Tạo điều kiện cho So sánh chéo: Số liệu này cũng giúp so sánh giữa các công ty bằng cách giúp xem xét cùng một tỷ lệ giữa các công ty khác nhau. Chỉ số này cũng có thể được so sánh với điểm chuẩn của ngành để đánh giá và hiểu xem hiệu suất có phù hợp với ngành và các công ty khác hay không và để tìm hiểu xem liệu có khả năng tăng trưởng và cải thiện hiệu suất hay không.
 • Đóng vai trò là một chỉ số cho thấy hiệu quả quản lý: Bằng cách so sánh chi phí hoạt động của một công ty với doanh thu, người ta có thể hiểu được liệu công ty có hiệu quả trong việc quản lý chi phí của mình hay không. Tỷ lệ thấp hơn là một dấu hiệu tốt, trong khi tỷ lệ tăng có xu hướng hoạt động như một tín hiệu đỏ vì nó cho thấy chi phí đang tăng lên theo thời gian và bắt buộc phải giữ nguyên một tab.

Nhược điểm của Hệ số hoạt động

 • Không thể được xem xét trong Cô lập: Cần lưu ý rằng chỉ bằng cách nhìn vào thước đo này, người ta không thể đánh giá toàn bộ sức khỏe của doanh nghiệp. Người ta cũng phải xem xét khả năng sinh lời, hoạt động và tỷ lệ đòn bẩy để đánh giá và hiểu rõ hơn về doanh nghiệp.
 • Không thể so sánh với các ngành khác : Một nhược điểm của tỷ lệ này là không thể so sánh tỷ lệ này với các doanh nghiệp kinh doanh trong các ngành khác vì đó có thể không phải là điểm chuẩn phù hợp. Người ta phải xem xét các doanh nghiệp tương tự để tạo điều kiện so sánh và hiểu rõ hơn về doanh nghiệp khi được xem xét một cách tương đối.
 • Không Cân nhắc Nợ : Một công ty có thể tiếp tục có một lượng nợ lớn, và những khoản trả lãi đó thường không nằm trong chi phí hoạt động của doanh nghiệp. Do đó, nó sẽ không được sử dụng nhiều nếu (người ta nghiên cứu tỷ lệ này một cách riêng lẻ). Người ta cần có một cái nhìn tổng thể bằng cách xem xét các tỷ lệ khác thường được sử dụng trong phân tích báo cáo tài chính.

Hạn chế

 • Yêu cầu Phán đoán Tương đối: Một người cần dữ liệu so sánh để đánh giá và hiểu tỷ lệ này và từ đó đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, bằng cách xem xét các nguồn dữ liệu tương đối khác vì bản thân tỷ lệ này không thể được nghiên cứu một cách riêng lẻ
 • Một số thành phần không được xem xét: Sẽ không tiếp tục xem xét một số thành phần như nợ và các khoản trả lãi tiếp theo không tạo thành một phần của tử số như một phần của chi phí hoạt động. Do đó, phân tích có thể có xu hướng sai lệch đến mức độ như vậy.

Phần kết luận

Tỷ lệ hoạt động đóng vai trò là một thước đo tuyệt vời và giúp ban lãnh đạo và các nhà phân tích hiểu được liệu công ty có đủ hiệu quả để quản lý tất cả các chi phí so với tổng doanh thu của công ty hay không. Tương tự như phân tích báo cáo tài chính bằng cách sử dụng các tỷ lệ khác, biện pháp này cũng giúp hiểu được phân tích chuỗi thời gian và phân tích cắt ngang bằng cách so sánh một công ty theo thời gian và so sánh với chính công ty đó và thậm chí các công ty cùng ngành.

Mặc dù chỉ số này thiếu về phạm vi mà nó không thể được nghiên cứu một cách riêng lẻ và cũng có thể có xu hướng bỏ sót các thành phần cụ thể không được coi là chi phí trả lãi cho các khoản nợ, nhà phân tích phải lưu ý và lưu ý đến giống nhau. Tuy nhiên, trong những năm qua, số liệu này, đối với tín dụng của nó, công việc đáng khen ngợi là phải đóng vai trò là một ví dụ điển hình để đánh giá hiệu quả của ban quản lý bằng cách hiểu cách nó quản lý chi phí nếu bán hàng.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found