Tài sản ngắn hạn (Định nghĩa, Ví dụ) | Danh sách 4 người hàng đầu

Tài sản ngắn hạn là gì?

Tài sản ngắn hạn (hay còn gọi là tài sản lưu động) là những tài sản có tính thanh khoản cao và có thể dễ dàng bán để thu được tiền từ thị trường, thường là trong vòng một năm. Các tài sản ngắn hạn này có thời gian đáo hạn dưới 12 tháng và có tính chất giao dịch và thị trường cao.

Danh sách các ví dụ về tài sản ngắn hạn

Sau đây là các thành phần khác nhau của tài sản ngắn hạn:

# 1- Tiền mặt và các khoản tương đương tiền

Tiền và các khoản tương đương tiền là khoản tiền lưu động có trong bảng cân đối kế toán hiện tại của công ty. Nó cũng bao gồm một chứng chỉ tiền gửi và tiền mặt và tiền mặt tại ngân hàng.

# 2- Con nợ hoặc Tài khoản Phải thu

Các khoản nợ hoặc các khoản phải thu là khoản tiền chưa thanh toán của công ty mà công ty đã xuất hóa đơn, nhưng số tiền đó chưa được cung cấp cho công ty. Đó là lý do tại sao nó là một tài sản cho công ty và có chứng nhận và chu kỳ thanh toán của nó.

# 3- Chi phí trả trước

Chi phí trả trước là những khoản chi phí do công ty trả trước và được thanh toán cho một khoảng thời gian trong tương lai. Đó là lý do nó được thể hiện như một tài sản của công ty. Ví dụ về chi phí trả trước là Tiền thuê văn phòng, thường được thanh toán toàn bộ cho quý hoặc một năm theo hợp đồng thuê.

# 4- Đầu tư ngắn hạn

Khi công ty có tiền nhàn rỗi trên bảng cân đối kế toán, công ty sẽ loại bỏ chi phí cơ hội đầu tư cho khoản tiền nhàn rỗi đó. Vì vậy, công ty lựa chọn đầu tư số tiền chưa sử dụng vào các dự án kinh doanh ngắn hạn khác nhau như quỹ tương hỗ hoặc tiền gửi không kỳ hạn để đầu tư và sử dụng số tiền đó.

Ưu điểm của tài sản ngắn hạn

  • Chúng có tính thanh khoản cao và được sử dụng để quản lý vốn lưu động của công ty.
  • Chúng được sử dụng để phân tích tỷ lệ và phân tích nhóm ngang hàng. Nó cũng cho biết trạng thái thanh khoản của công ty là gì và tính thanh khoản của công ty như thế nào để hoàn trả các nghĩa vụ ngắn hạn.
  • Có một lượng tài sản lưu động tốt trong bảng cân đối kế toán của công ty làm cho công ty có tính thanh khoản cao. Ngoài ra, nó cho chúng ta biết về các kế hoạch của công ty khi có nhiều tiền mặt hơn và thu nhập giữ lại nhiều hơn được sử dụng cho tương lai và đầu tư hơn nữa vào các mục tiêu tương lai của công ty.
  • Tài sản kỳ hạn ngắn hoặc hiện tại có khả năng chuyển đổi cao và có thể sử dụng được. Chúng tồn tại vật chất và hữu hình.

Nhược điểm của tài sản ngắn hạn

  • Quá nhiều phần của bảng cân đối kế toán bị ràng buộc bởi tài sản lưu động; nó có thể là một dấu hiệu của sức khỏe tài chính xấu của công ty.
  • Quá nhiều vốn bị mắc kẹt trong tài sản lưu động của công ty cho thấy nguồn vốn lưu động của công ty kém hiệu quả và công ty đang không sử dụng hợp lý tài sản lưu động của mình. Nó có thể gây mất thị phần và kinh doanh.
  • Tài sản ngắn hạn có tính thanh khoản cao, điều này khiến chúng trở thành một phần tốt để phân tích vì bất kỳ công ty nào cũng không thể có quá nhiều tài sản lưu động trong bảng cân đối kế toán của mình, đặc biệt là tiền mặt và tiền gửi ngân hàng.

Phần kết luận

Do đó, việc phân tích tài sản ngắn hạn một cách cẩn thận là rất cần thiết để duy trì một công ty hoạt động hiệu quả. Ngoài ra, tài sản lưu động được sử dụng nhiều trong phân tích tỷ lệ của công ty, nó cho người dùng biết vị trí của công ty so với các công ty cùng ngành trên toàn cầu.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found