Hội đồng quản trị (Định nghĩa, Cơ cấu) | Vai trò & Trách nhiệm

Hội đồng quản trị Định nghĩa

Ban giám đốc là những người được bầu trong tổ chức có trách nhiệm đưa ra quyết định chiến lược cho việc điều hành tổ chức cho dù đó là tổ chức vì mục tiêu lợi nhuận hay tổ chức phi lợi nhuận. Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm duy nhất đối với việc điều hành doanh nghiệp. Hội đồng quản trị (HĐQT) hay còn gọi là Hội đồng quản trị, Người được ủy thác của công ty. Cũng có thể nói giám đốc là bộ não thực sự của công ty.

Một người trong ban giám đốc có thể là giám đốc hoặc cán bộ trong công ty.

Cơ cấu Hội đồng quản trị

 • Chủ tịch: Chủ tịch là người đứng đầu tất cả hội đồng quản trị, Ông có thể là người điều hành cũng như không điều hành. Anh ta chịu trách nhiệm về hoạt động kinh doanh chung của doanh nghiệp.
 • Giám đốc điều hành: Giám đốc điều hành được bổ nhiệm bởi hội đồng quản trị về cơ bản là các giám đốc điều hành để xem xét hoạt động của các giám đốc điều hành, Tìm kiếm vệ sinh kinh doanh và cung cấp những hiểu biết, hướng dẫn cho họ.
 • Giám đốc điều hành: Họ là giám đốc thực sự của công ty, người đang quản lý các khu vực khác nhau của công ty và đưa ra quyết định chiến lược, nhận lương từ công ty
 • Giám đốc không điều hành : Các giám đốc không điều hành về cơ bản được bổ nhiệm để có quan điểm hoặc quan điểm khác bên cạnh vai trò giám đốc điều hành.

Vai trò & Trách nhiệm của Ban Giám đốc

# 1 - Trách nhiệm của Hội đồng quản trị

 • Đề ra các quy tắc, quản trị, chính sách, chiến lược của công ty
 • Lập ngân sách hàng năm bao gồm tiền mặt, Chỉ tiêu bán hàng, Phê duyệt chi phí cho năm tới.
 • Chịu trách nhiệm về hoạt động của tổ chức
 • Chịu trách nhiệm về việc bố trí lương thưởng của các quan chức cấp cao nhất
 • Bầu giám đốc điều hành của công ty bằng cách bỏ phiếu của họ

# 2 - Vai trò của Hội đồng quản trị

 • Họ phải thiết lập tầm nhìn của công ty.
 • Đảm bảo rằng các công ty đang thực hiện các chiến lược như mong muốn của họ.
 • Thực hiện phân tích SWOT của tổ chức một cách kịp thời.
 • Để kiểm tra xem kiểm soát nội bộ có hiệu quả ở cấp độ tổ chức hay không.
 • Trao đổi với cấp trên của công ty.
 • Để duy trì quan hệ chính thức với các bên liên quan có liên quan.
 • Làm việc với lợi ích tốt nhất của cổ đông.

Các điểm quan trọng liên quan đến Hội đồng quản trị

Một số điểm quan trọng liên quan đến thành viên hội đồng quản trị như sau:

# 1 - Loại Giám đốc

Giám đốc điều hành và không điều hành

Theo nghĩa đen, không có sự khác biệt giữa giám đốc điều hành và giám đốc không điều hành nhưng sự khác biệt nảy sinh ở cách giám đốc điều hành có hiểu biết nhiều hơn về công ty trong khi giám đốc không điều hành có kiến ​​thức về các công ty bên ngoài cũng vì vậy có thể làm cho quyết định và cung cấp những hiểu biết hợp lý và cạnh tranh.

# 2 - Họp Hội đồng quản trị

Các thành viên hội đồng quản trị được yêu cầu sắp xếp một cuộc họp hội đồng quản trị vào những khoảng thời gian xác định. Theo quy định của các công ty ở Anh, Hội đồng quản trị không cần tổ chức một cuộc họp cụ thể trong một năm nhưng nên yêu cầu cuộc họp hội đồng quyết định lành mạnh phải được trợ giúp theo yêu cầu vì vậy người ta thường nói rằng ít nhất 4 cuộc họp hội đồng trong năm để thảo luận việc thực hiện, tuyên bố cổ tức, thông qua sổ kế toán, hiệu suất giám đốc, bổ nhiệm giám đốc, đánh giá lương thưởng.

# 3 - Thù lao cho Giám đốc

Thù lao của giám đốc do hội đồng quản trị công ty quyết định. Nếu công ty được niêm yết trên sàn giao dịch thì mức thù lao của các giám đốc sẽ được ấn định bởi ủy ban thù lao sẽ tuân theo các quy tắc minh bạch và rõ ràng để quyết định mức thù lao cần phải trả cho HĐQT. Họ sẽ không trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia vào việc ra quyết định này.

Trong tài khoản hàng năm của công ty, yêu cầu bắt buộc phải công khai số tiền đã trả cho các giám đốc trong kỳ với một bảng chi tiết thể hiện hồ sơ cá nhân.

# 4 - Số lượng Giám đốc Tối đa & Tối thiểu

Công ty đại chúng cần có ít nhất 3 giám đốc và nếu công ty tư nhân thì cần có ít nhất 2 giám đốc.

Công ty một giám đốc: Công ty khởi nghiệp hoặc công ty một người (OPC) được phép chỉ có một giám đốc duy nhất được bổ nhiệm và đồng thời giám đốc có thể là cổ đông của cùng một công ty và cũng là người duy nhất của doanh nghiệp. đang điều hành doanh nghiệp đó.

Một công ty đại chúng có thể bổ nhiệm tối đa mười lăm giám đốc nhưng có thể bổ nhiệm nhiều hơn số đó nếu không có nghị quyết về cổ đông đặc biệt.

# 5 - Số tối đa. quyền giám đốc

Đây là về công ty có thể có tối thiểu và tối đa không. của giám đốc, nhưng một giám đốc có thể được bổ nhiệm làm giám đốc trong bao nhiêu công ty cùng một lúc?

Một người có thể đồng thời làm giám đốc không quá 20 công ty. Vì vậy, nếu một người là giám đốc của hơn 20 công ty thì anh ta phải chọn những công ty mà anh ta muốn giữ chức vụ giám đốc trong giới hạn quy định và chấm dứt chức vụ giám đốc của nó ở các công ty khác và cũng là sự lựa chọn của anh ta đối với tất cả các công ty.

Trường hợp Quyền Giám đốc không được Cho phép?

 • Giám đốc không có xung đột lợi ích khi làm việc cho công ty
 • Họ không nên tham gia với người đã biết khi làm việc thay mặt cho công ty
 • Họ không nên sử dụng tài sản của công ty để tự xử lý
 • Họ phải tuân theo các quy tắc bảo mật của công ty
 • Tránh giao dịch trên cổ phiếu của công ty vì nó có thể là trường hợp giao dịch nội gián, tức là giao dịch trên cơ sở thông tin quan trọng chưa được công bố.

Tư cách giám đốc

 • Nếu một người dưới 16 tuổi thì không thể ứng tuyển vào vị trí giám đốc trong công ty
 • Người phá sản không được giải ngũ đúng cách cũng không thể nộp đơn
 • Một người đến từ công ty kiểm toán
 • Các giám đốc nên tránh giao dịch tài chính với công ty
 • Các giám đốc không nên vay bất kỳ khoản vay nào hoặc yêu cầu bảo lãnh từ công ty

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found