Công thức DuPont | Cách tính ROE của Dupont? (Từng bước một)

Công thức tính ROE Dupont

Công thức Dupont, do Tập đoàn Dupont đưa ra vào năm 1920, tính toán Lợi tức trên vốn chủ sở hữu (ROE) bằng cách chia nó thành 3 phần - Biên lợi nhuận, Doanh thu tổng tài sản và Hệ số đòn bẩy và được sử dụng hiệu quả bởi các nhà đầu tư và nhà phân tích tài chính để xác định cách thức một công ty đang tạo ra lợi nhuận trên vốn cổ đông.

Đây là công thức của Lợi tức trên vốn chủ sở hữu theo DuPont Corporation -

Ví dụ về công thức DuPont

Dưới đây là một ví dụ đơn giản để minh họa công thức DuPont ROE.

Bạn có thể tải xuống Mẫu DuPont Excel này tại đây - Mẫu DuPont Excel

Công ty Sutra có thông tin sau:

 • Thu nhập ròng của năm - 50.000 đô la
 • Doanh thu của năm - 300.000 đô la
 • Tổng tài sản của công ty - $ 900,000
 • Vốn chủ sở hữu của cổ đông - 150.000 đô la

Sử dụng công thức DuPont ROE, chúng tôi nhận được -

 • Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu = Biên lợi nhuận * Tổng vòng quay tài sản * Hệ số đòn bẩy
 • Hoặc, ROE Dupont = Thu nhập ròng / Doanh thu * Doanh thu / Tổng tài sản * Tổng tài sản / Vốn chủ sở hữu của cổ đông
 • Hoặc, ROE của Dupont = 50.000 đô la / 300.000 đô la * 300.000 đô la / 900.000 đô la * 900.000 đô la / 150.000 đô la
 • Hoặc, ROE của Dupont = 1/6 * 1/3 * 6 = 1/3 = 33,33%.

Nếu chúng ta trực tiếp tìm hiểu Tỷ suất sinh lợi trên vốn chủ sở hữu, chúng ta sẽ nhận được -

 • Lợi tức trên vốn chủ sở hữu = Thu nhập ròng / Vốn chủ sở hữu của cổ đông
 • Hoặc, ROE = 50.000 đô la / 150.000 đô la = 1/3 = 33,33%.

ROE Dupont dành cho Colgate

Trong ví dụ công thức DuPont bên dưới, chúng tôi tính ROE Dupont của Colgate.

 • Thu nhập ròng được tính sau khi cổ đông thiểu số thanh toán. Do đó, vốn chủ sở hữu của cổ đông chỉ bao gồm cổ đông phổ thông của Colgate (không bao gồm cổ đông thiểu số)
 • Vòng quay tài sản đã giảm dần trong 7-8 năm qua. Ngoài ra, tỷ suất lợi nhuận của Colgate cũng giảm trong 5-6 năm qua.
 • Tuy nhiên, tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu không có xu hướng giảm. Nó đang tăng lên về tổng thể.
 • Điều này là do Hệ số vốn chủ sở hữu (tổng tài sản / tổng vốn chủ sở hữu). Chúng tôi lưu ý rằng Hệ số vốn chủ sở hữu đã tăng đều đặn trong 5 năm qua và hiện đang ở mức 30 lần.

Giải thích Công thức DuPont

Nếu chúng ta chia nhỏ công thức này, chúng ta sẽ có thể hiểu nó hoạt động như thế nào.

 • Thành phần đầu tiên của công thức là tỷ suất lợi nhuận ròng. Nếu chúng ta nhìn vào công thức của tỷ suất lợi nhuận, nó sẽ là - Thu nhập ròng / Doanh thu.
 • Thành phần thứ hai của công thức là vòng quay tổng tài sản. Nếu chúng ta nhìn vào công thức của vòng quay tổng tài sản, nó sẽ là - Doanh thu / Tổng tài sản.
 • Thành phần thứ ba trong công thức trên là Hệ số vốn chủ sở hữu. Nếu chúng ta xem xét công thức của hệ số đòn bẩy, chúng ta sẽ nhận được - Tổng tài sản / Vốn chủ sở hữu của cổ đông.

Bây giờ, nếu chúng tôi đặt ba thành phần này như DuPont Corporation đã xác định, chúng tôi sẽ nhận được -

 • Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu = Biên lợi nhuận * Tổng vòng quay tài sản * Hệ số đòn bẩy
 • Hoặc, Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu = Thu nhập ròng / Doanh thu * Doanh thu / Tổng tài sản * Tổng tài sản / Vốn chủ sở hữu của cổ đông

Điều kỳ diệu của công thức cụ thể này là, khi chúng ta nhân ba công thức này, cuối cùng, chúng ta nhận được - Thu nhập ròng / Vốn chủ sở hữu của cổ đông.

Tuy nhiên, nếu chúng ta xem xét từng tỷ lệ, chúng ta sẽ có thể hiểu tổng số bốn tỷ lệ với nhau.

 • Đầu tiên, chúng ta sẽ biết được lợi nhuận của công ty là bao nhiêu.
 • Thứ hai, chúng tôi sẽ có thể hiểu công ty đã sử dụng tài sản của mình một cách hiệu quả như thế nào.
 • Thứ ba, một công ty đã nhận được bao nhiêu đòn bẩy.
 • Thứ tư, chúng ta cũng sẽ hiểu tổng thể lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu.

Trong công thức lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu, chúng tôi không chỉ bao gồm cổ phiếu phổ thông, mà còn tính đến cổ phiếu ưu đãi, cổ tức.

Vốn chủ sở hữu của cổ đông có nghĩa là chúng tôi sẽ lấy toàn bộ báo cáo và tổng số ở cuối.

Sử dụng Công thức DuPont

Mỗi nhà đầu tư cần phải tìm hiểu kỹ các tỷ lệ tài chính trước khi đầu tư vào bất kỳ công ty nào.

 • Nó giúp các nhà đầu tư tiết kiệm thời gian và công sức. Và đồng thời, họ sẽ có thể hiểu được một công ty đang sử dụng các nguồn lực của mình một cách hiệu quả như thế nào và mức độ đòn bẩy của công ty.
 • ROE chắc chắn làm sáng tỏ tỷ trọng giữa thu nhập ròng và vốn chủ sở hữu của cổ đông; nó không cho phép chúng tôi hiểu một công ty có bao nhiêu lợi nhuận, công ty đã sử dụng tài sản của mình như thế nào, v.v.
 • Với công thức này, bạn có thể tính toán tất cả. Tất cả những gì bạn cần làm là xem xét báo cáo thu nhập, bảng cân đối kế toán và báo cáo vốn chủ sở hữu của cổ đông.

Máy tính ROE DuPont

Bạn có thể sử dụng Máy tính ROE DuPont sau

Tỷ suất lợi nhuận
Tổng vòng quay tài sản
Hệ số đòn bẩy
Công thức ROE
 

Công thức ROE = Biên lợi nhuận x Tổng vòng quay tài sản x Hệ số đòn bẩy
0 x 0 x 0 = 0

DuPont trong Excel (với mẫu excel)

Bây giờ chúng ta hãy làm cùng một ví dụ về công thức DuPont ở trên trong Excel. Điều này rất đơn giản. Bạn cần cung cấp hai đầu vào là Thu nhập ròng, Tổng tài sản, Doanh thu và Vốn chủ sở hữu của cổ đông.

Bạn có thể dễ dàng tính toán tỷ lệ trong mẫu được cung cấp.

Nếu chúng tôi trực tiếp tìm ra ROE, chúng tôi sẽ nhận được -